Sprawdź nasze
instalacje

AkcjonariatAkcjonariat Columbus Energy S.A. (dawniej Columbus Capital S.A.) KRS 0000373608

Lp.

Akcjonariusz

Liczba akcji

% udział w kapitale zakładowym

Liczba głosów

% udział w ogólnej liczbie głosów na WZA

1

Dawid Zieliński*

93 859 432

33,12

93 859 432

33,12

2

January Ciszewski **

89 311 254

31,52

89 311 254

31,52

3

Paweł Szymula ***

21 864 030

7,72

21 864 030

7,72

4

Sobieski Marek

17 899 477

6,32

17 899 477

6,32

5

Inven Group Sp. z o.o. ****

13 493 293

4,76

13 493 293

4,76

6

Paweł Urbański****

725 000

0,26

725 000

0,26

7

Janusz Sterna****

725 000

0,26

725 000

0,26

8

Pozostali akcjonariusze

45 481 653

16,05

45 481 653

16,05

 

Ogółem:

283 359 139

100

283 359 139

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* pośrednio przez Prime2 S.A., w której 100 % akcji posiada Dawid Zieliński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** bezpośrednio i pośrednio poprzez JR HOLDING S.A. i KPM INVEST Sp. z o.o. oraz Kuźnica Centrum Sp. z o.o., a także 50 % udziałów w Ganador Sp. z o.o. posiadanych przez JR HOLDING S.A.

*** bezpośrednio i pośrednio poprzez GK Invest Forbau Sp. z o.o. Sp. kom. i Forbau Sp. z o.o., a także 50 % udziałów posiadanych w Ganador Sp. z o.o. przez GK Invest Forbau Sp. z o.o. Sp. kom.

**** podmiot, w którym po 50 % udziałów posiadają Paweł Urbański i Janusz Sterna

 

Skontaktuj sie z nami