Sprawdź nasze
instalacje

Dla kogo dofinansowanie z projektów parasolowych? 


Beneficjentami  mogą być wyłącznie Jednostki Samorządu Terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. Odbiorcami  ostatecznymi  (użytkownikami instalacji) będą mieszkańcy danej gminy

Columbus Energy S.A. skutecznie pomaga w pozyskaniu dotacji oraz profesjonalnie procesuje inwestycję na każdym jej etapie (projekty budowlane, ekspertyzy,  pozwolenia, wnioski). Podłączenie instalacji do sieci jest zawarte w cenie usługi.

 

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię ze słońca.

Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych.

 

 

Na jakich warunkach finansowych?


Maksymalny poziom dofinansowania projektu:  od 30% do 85% wydatków kwalifikowanych.

Dofinansowanie dla projektu udzielane przez RPO na rzecz beneficjenta (gminy) nie stanowi pomocy publicznej, gdyż gmina nie uzyskuje bezpośrednich korzyści w wyniku jego realizacji.

 

 

Zapytaj o ofertę

Dorota Semenowicz

 

+ 48 533 308 745

d.semenowicz@columbusenergy.pl

 

 Skontaktuj sie z namiZapoznałem się z polityką prywatności i akceptuję regulamin.