Sprawdź nasze
instalacje

 

Jeżeli zgadzasz się z informacjami obok, przygotuj swoje CV do aplikacji. Prosimy o zamieszczenie w stopce CV poniższych klauzul i wysłanie dokumentów na adres:

   rekrutacja@columbusenergy.pl

 

  • *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Columbus Energy S.A z siedzibą w Krakowie przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 w celu realizacji obecnych procesów rekrutacji.

 

  • *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez firmę Columbus Energy S.A z siedzibą w Krakowie przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji.

 

  • Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku zawartego w CV na poczet obecnych procesów rekrutacji.

 

  • Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku zawartego w CV na poczet przyszłych procesów rekrutacji.

 

  • Wyrażam zgodę na przesyłanie mojego CV pomiędzy podmiotami z grupy kapitałowej, do której należy Columbus Energy S.A oraz pomiędzy podmiotami współpracującymi z Columbus Energy S.A.

 

Pola z „* ” stanowią dobrowolne wyrażenie zgody, jednak niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art 6 ust 1 pkt a i c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 

Asystent ds. obsługi floty samochodowej - Helpdesk

 

Zakres obowiązków

 

• nadzór nad stanem technicznym pojazdów,

• wsparcie i pomoc operacyjna dla użytkowników pojazdów,

• wsparcie w procesie wydania i odbioru samochodów, sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych,

• zapewnienie wsparcia technicznego dla wszystkich pracowników oraz opieka w zakresie sprzętów biurowych,

• utrzymanie sprawności, konfiguracja oraz pomoc w bieżącej obsłudze sprzętów biurowych,

• pomoc w instalacji, aktualizacji i eksploatacji oprogramowania na urządzeniach pracowników,

• organizowanie narzędzi pracy dla pracowników w zakresie wydania oraz odbioru, sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych,

• prowadzenie ewidencji wszystkich sprzętów biurowych i narzędzi pracy,

• dbanie o profesjonalny wizerunek firmy wśród klientów, kontrahentów i pracowników,

• współpraca ze wszystkimi działami firmy.

 

Wymagania:

 

• wiedza z zakresu eksploatacji samochodów,

• czynne prawo jazdy kat. B,

• dobra znajomość sprzętu komputerowego (komputery PC, laptopy, smartfony, tablety, drukarki, itp.),

• znajomość zagadnień i umiejętność konfiguracji systemów operacyjnych: sieć, wifi, druk sieciowy, podłączenie rzutnika / sprzętu audio,

• znajomość obsługi sprzętu biurowego,

• znajomość pakietu MS Office,

• aktywne podejście do rozwiązywania zadań i problemów,

• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

 

Oferujemy:

 

• stabilne zatrudnienie w firmie będącej liderem na rynku OZE,

• umowa o pracę,

• atrakcyjne wynagrodzenie,

• możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego,

• niezbędne narzędzia pracy,

• szkolenie wdrażające do pracy.

 

----------------------------

Administratorem moich danych jest Columbus Energy S. A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13. Dane zbierane są dla potrzeb obecnych procesów rekrutacji. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty z grupy kapitałowej Columbus Energy S.A. oraz podmioty współpracujące. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu maksymalnie przez okres 1 roku albo do czasu cofnięcia zgody. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych osobowych skontaktuję się
z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem
iod@columbusenergy.pl.

 Skontaktuj sie z namiZapoznałem się z polityką prywatności i akceptuję regulamin.