Sprawdź nasze
instalacje

 

 

Jeżeli zgadzasz się z informacjami obok, przygotuj swoje CV do aplikacji. Prosimy o zamieszczenie w stopce CV poniższych klauzul i wysłanie dokumentów na adres:

   rekrutacja@columbusenergy.pl

 

 • *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Columbus Energy S.A z siedzibą w Krakowie przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 w celu realizacji obecnych procesów rekrutacji.

 

 • *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez firmę Columbus Energy S.A z siedzibą w Krakowie przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji.

 

 • Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku zawartego w CV na poczet obecnych procesów rekrutacji.

 

 • Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku zawartego w CV na poczet przyszłych procesów rekrutacji.

 

 • Wyrażam zgodę na przesyłanie mojego CV pomiędzy podmiotami z grupy kapitałowej, do której należy Columbus Energy S.A oraz pomiędzy podmiotami współpracującymi z Columbus Energy S.A.

 

Pola z „* ” stanowią dobrowolne wyrażenie zgody, jednak niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art 6 ust 1 pkt a i c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 

Instalator Paneli Fotowoltaicznych

Czekamy na Ciebie , nawiąż współpracę z Columbus Energy S.A. !

 

Zakres prac Twojej ekipy będzie obejmował:

 

• montaż paneli fotowoltaicznych na domach jednorodzinnych oraz gruncie zgodnie z przygotowaną wcześniej dokumentacją techniczną

• wykonywanie dodatkowych prac instalacyjnych

• ścisłą współpracę z Działem Realizacji

• dbanie o profesjonalny wizerunek firmy wśród Klientów i pracowników

 

 

Powinieneś spełniać kilka wymagań:

 

• bardzo dobra znajomość systemów montażu PV (w zależności od rodzaju pokrycia dachu lub rodzaju konstrukcji)

• uprawnienia SEP/UDT

• udokumentowane doświadczenie w pracach elektrycznych, dachowych lub montażu paneli fotowoltaicznych min. 1 rok

• umiejętność czytania dokumentacji technicznej

• własne narzędzia oraz mile widziany samochód typu BUS

   

   

  Pamiętaj o pewnej umiejętności budowlanej. To Ty budujesz i będziesz nadal budować wizerunek firmy. Coś za coś. Jak to w życiu. Zatem Ty doładujesz nasz Zespół, a my doładujemy Ciebie poprzez:

   

  • ciągłość pracy: do 5 instalacji tygodniowo dla pojedynczej ekipy instalatorskiej,

  • stałość zleceń w pobliżu miejsca zamieszkania (możliwe również delegacje w inne rejony Polski)

  • opieka koordynatora instalacji (umówiony harmonogram prac, zapewnienie logistyki dostawy kompletnego sprzętu, pomoc techniczna)

  • szkolenia produktowe

  • niezbędne wyposażenie marketingowe

    

   ----------------------------

   Administratorem moich danych jest Columbus Energy S. A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13. Dane zbierane są dla potrzeb obecnych procesów rekrutacji. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty z grupy kapitałowej Columbus Energy S.A. oraz podmioty współpracujące. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu maksymalnie przez okres 1 roku albo do czasu cofnięcia zgody. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
   W przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych osobowych skontaktuję się
   z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem
   iod@columbusenergy.pl.

    

    

       Skontaktuj sie z nami   Zapoznałem się z polityką prywatności i akceptuję regulamin.