Sprawdź nasze
instalacje

 

Jeżeli zgadzasz się z informacjami obok, przygotuj swoje CV do aplikacji. Prosimy o zamieszczenie w stopce CV poniższych klauzul i wysłanie dokumentów na adres:

   rekrutacja@columbusenergy.pl

 

  • *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Columbus Energy S.A z siedzibą w Krakowie przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 w celu realizacji obecnych procesów rekrutacji.

 

  • *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez firmę Columbus Energy S.A z siedzibą w Krakowie przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji.

 

  • Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku zawartego w CV na poczet obecnych procesów rekrutacji.

 

  • Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku zawartego w CV na poczet przyszłych procesów rekrutacji.

 

  • Wyrażam zgodę na przesyłanie mojego CV pomiędzy podmiotami z grupy kapitałowej, do której należy Columbus Energy S.A oraz pomiędzy podmiotami współpracującymi z Columbus Energy S.A.

 

Pola z „* ” stanowią dobrowolne wyrażenie zgody, jednak niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art 6 ust 1 pkt a i c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 

Młodszy Audytor Energetyczny - Fotowoltaika

Region: małopolskie, Kraków

 

Zakres obowiązków

 

• samodzielne opracowywanie Audytów Fotowoltaicznych i ofert związanych z instalacjami fotowoltaicznymi dla klientów B2C,

• współpracę z pozostałymi działami firmy w tworzeniu projektów instalacji PV,

• reprezentację firmy na spotkaniach z kontrahentami/inwestorami,

• rozwój oferty produktowej w oparciu o rozwój odnawialnych źródeł energii.

 

Wymagania:

 

• wykształcenie techniczne (mile widziana branża OZE),

• znajomość Ustawy o OZE - mile widziana,

• chęć do nauki i poszerzania wiedzy praktycznej i teoretycznej,

• samodzielność i kreatywność,

• umiejętności interpersonalne, w kontaktach z Klientami i swoboda wypowiedzi,

• wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w grupie,

• dobra znajomość programu CAD i arkusza kalkulacyjnego

• prawo jazdy kat. B,

 

Oferujemy:

 

• stabilne warunki zatrudnienia ,

• możliwości rozwoju i awansu w strukturach firmy,

• niezbędne narzędzia pracy: telefon komórkowy, laptop,

• doskonałą atmosferę pracy w młodym, ambitnym zespole,

----------------------------

Administratorem moich danych jest Columbus Energy S. A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13. Dane zbierane są dla potrzeb obecnych procesów rekrutacji. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty z grupy kapitałowej Columbus Energy S.A. oraz podmioty współpracujące. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu maksymalnie przez okres 1 roku albo do czasu cofnięcia zgody. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych osobowych skontaktuję się
z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem
iod@columbusenergy.pl.

 

 

 Skontaktuj sie z namiZapoznałem się z polityką prywatności i akceptuję regulamin.