Sprawdź nasze
instalacje

O Spółce

Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zakończyła 2016 r. jednostkowym zyskiem netto w wysokości ponad 220 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży wynoszących 8.511 mln zł. W samym 4 kwartale 2016 r. Spółka na poziomie jednostkowym wypracowała 140 tys. zł zysku netto, a jej przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 3,5 mln zł. Był to bardzo ważny okres dla Columbus Energy S.A., ponieważ rozpoczęła montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach programu abonamentowego, czyli długoterminowego, indeksowanego rocznie finansowania klientów indywidualnych. Było to możliwe dzięki przejściu do finalnego etapu negocjacji z instytucjami finansowymi, którego zwieńczeniem było podpisanie na początku marca 2017 r. umowy o współpracy z NEST BANK S.A., przez którą Bank zobowiązał się finansować klientów, którzy spełnią warunki określone w odpowiedniej ofercie produktowej.

 

W grudniu 2016 r. Columbus Energy S.A. zaktualizowała swoją strategię rozwoju na lata 2016-2020 oraz przedstawiła nowe prognozy finansowe, co było związane z wejściem w decydujący etap negocjacji z instytucjami finansowymi oraz pozytywną weryfikacją wskaźników sprzedażowych nowego produktu: Abonamentu na Słońce. Jego największą przewagą konkurencyjną jest niezależność od regulacji prawnych w zakresie prawa energetycznego, a także niezależność od dotacji dla właścicieli domów jednorodzinnych.

 

Do końca 2020 r. Spółka planuje zrealizować łącznie 34.000 montaży instalacji fotowoltaicznych i osiągnąć 70 mln zł zysku netto w 2020 r. Emitent rozszerzy również swoją ofertę dla klientów indywidualnych o nowy produkt - „Termomodernizacja wraz z finansowaniem”. Głównym celem Columbus Energy S.A. jest ugruntowanie pozycji lidera na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. W 2016 roku Columbus Energy S.A. wprowadziła do oferty innowacyjny produkt finansowy - Abonament na Słońce, a w I kwartale roku Spółka sfinalizowała umowę z NEST BANK S.A. o wartości 200 mln zł rocznie, finansującą ten flagowy produkt. W swojej strategii rozwoju Columbus Energy S.A. planuje w 2017 roku sprzedaż 2500 instalacji fotowoltaicznych, a w 2018 roku już 5000 instalacji. Do 2019 roku Spółka przewiduje wypracować standard pozyskiwania, finansowania i instalowania 12 000 klientów rocznie.

 

 Skontaktuj sie z namiZapoznałem się z polityką prywatności i akceptuję regulamin.