Sprawdź nasze
instalacje

Polityka DywidendowaSpółka Columbus Energy S.A. będzie prowadzić przyjazną dla Akcjonariuszy politykę dywidendową, a Zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy coroczne, regularne wypłaty dywidend i przeznaczanie na ten cel nie mniej niż 30% zysku netto wypracowanego w danym roku, w którym zysk przekroczy 10 000 000,- PLN.

Skontaktuj sie z nami