Sprawdź nasze
instalacje

Zwyczajne Walne Zgromadzenia 

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021-4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2017 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Malwowej 30.

W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:
1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 
2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;
3) informacja o ogólnej liczbie głosów; 
4) formularze pełnomocnictwa;
5) instrukcja do głosowania. 

Podstawa prawna: 
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”
 

Załączniki:

CLC Ogłoszenie ZWZA - 2017-06-29_.pdf rozmiar: 592.5 kB

CLC projekty uchwał na ZWZ 2017-06-29_.pdf rozmiar: 780.3 kB

CLC Informacja o liczbie akcji na ZWZA - 2017-06-29.pdf rozmiar: 558.5 kB

CLC Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZA - 2017-06-29.pdf rozmiar: 667.2 kB

CLC Pełnomocnictwo osoba prawna ZWZA - 2017-06-29.pdf rozmiar: 658.1 kB

CLC Formularz do głosowania wraz z instrukcją ZWZ - 2017-06-29_.pdf rozmiar: 791.4 kB

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Dawid Zieliński - Prezes Zarządu

Łukasz Górski - Wiceprezes Zarządu

Janusz Sterna - Wiceprezes Zarządu

Skontaktuj sie z nami