Columbus jutro  .

Columbus jutro .

Technologia - ogniwa perowskitowe

Columbus zainwestował blisko 45 mln zł w spółkę Saule Technologies, produkującą ogniwa fotowoltaiczne na bazie perowskitów. Columbus objął również 20% udziałów w Spółce i zapewnił sobie wyłączność na dystrybucję produktów i sprzedaż licencji na świecie.

Farmy fotowoltaiczne i smart grid

Już dziś, w portfelu inwestycyjnym Columbus znajduje się ponad 1000 MW farm fotowoltaicznych. Rozwój inwestycji w farmy będzie intensyfikował się w kolejnych latach. W strategię Spółki wpisane jest także zwiększenie dynamiki projektu Columbus Air – innowacyjnego systemu rozliczania przesyłu energii między prosumentem, a odbiorcami z wykorzystaniem technologii blockchain, infrastruktury e-mobility oraz fotowoltaiki.

Infrastruktura dla pojazdów elektrycznych

Wkład Columbus w rozwój i innowacyjne rozwiązania dla infrastruktury e-mobility to m.in. inwestycja w spółkę Nexity – zapewniającą aplikację i oprogramowanie do ładowarek dla pojazdów elektrycznych. Columbus już dziś wychodzi krok dalej i wprowadza do swojej oferty ładowarki do samochodów elektrycznych dla biznesu.