Columbus Energy podaje szacunkowe wyniki Spółki za pierwszy kwartał 2020 roku: 125 mln przychodu i 18 mln zysku

Columbus Energy podaje szacunkowe wyniki Spółki za pierwszy kwartał 2020 roku: 125 mln przychodu i 18 mln zysku

W pierwszym kwartale 2020 roku Columbus Energy  szacuje 125 mln złotych skonsolidowanego przychodu netto  i 18  mln mln złotych brutto zysku. To ponad 460% wzrost przychodów i ponad 700% wzrost zysku w porównaniu do analogicznego okresu z 2019 r. 

Szacunkowy przychód na poziomie 125 mln złotych netto  w pierwszym kwartale 2020 r. to efekt stale rosnącego trendu inwestowania w fotowoltaikę. W tym okresie Spółka łącznie zamontowała 4 336 mikroinstalacji fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych i biznesowych, co przekłada się na ponad 23  MW mocy OZE.

Spółka nie zwalnia tempa i równolegle do rozwoju sektora domowych elektrowni słonecznych, rozwija zgodnie ze swoją strategią duże projekty biznesowe, m.in. inwestycje w projekty farm fotowoltaicznych, z których ponad połowa dotychczas zakupionych 25,5 MW jest już w trakcie przyłączania do sieci energetycznej. Ponadto na początku kwietnia 2020 r. Columbus Energy podpisała umowę z firmą Unisun na budowę farm fotowoltaicznych o mocy 66 MW z wygraną aukcją, których wartość po przyłączeniu do sieci wyceniana jest przez Spółkę na ok. 260 mln złotych.  Projekt ten zgodnie z założeniami Spółki zostanie zrealizowany jeszcze w tym roku, a Columbus Energy poza tym, że jest generalnym wykonawcą i inwestorem, ma prawo odkupienia 100% udziałów całego portfela projektów.

Częścią konsekwentnie realizowanej przez Columbus Energy strategii rozwoju jest również wejście w branżę pomp ciepła i magazynowania energii. Pierwsze pompy ciepła zostały już zamontowane, a potencjał tego rynku może być kolejnym fundamentem przychodów w kolejnych latach dla Spółki.. Columbus Energy rozwija się również międzybranżowo za sprawą inwestycji w spółkę Nexity Global (w trakcie przekształcenia z Everest Investment SA, notowanej na GPW)  dostarczającą system zarządzający infrastrukturą do ładowania samochodów elektrycznych. Jak podkreśla Zarząd Columbus Energy, elektromobilność jest integralną częścią nowoczesnej i innowacyjnej energetyki. Synergia czystej, odnawialnej energii z fotowoltaiki z usługami z zakresu e-mobility przełoży się na długoterminową przewagę konkurencyjną spółki. 

Znaczący wzrost popytu na fotowoltaikę w Polsce i idący za tym dynamiczny rozwój Columbus Energy ma swoje odzwierciedlenie w skalowaniu organizacji oraz w  inwestycjach.  Czas pandemii nie wpłynął na realizację długofalowych strategicznych działań, jedynie przełożył się na tymczasową reorganizację w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pracownikom firmy, jak i klientom, dla których własny prąd i własne ciepło to główny argument zakupowy i solidna inwestycja w bezpieczną przyszłość.