Columbus Energy podbija rynek farm fotowoltaicznych

Columbus Energy podbija rynek farm fotowoltaicznych

Rozwój projektów farm fotowoltaicznych to dziś dla Columbus Energy kluczowy obszar inwestycji i kierunek trafnie obranej strategii rozwoju. Spółka, która z początkiem roku zdobyła tytuł Mistrza GPW 2019, 14 maja 2020 roku nabyła udziały w kolejnych spółkach celowych realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 5 MW i warunkowo przejęła projekt o mocy 12 MW. Równocześnie Spółka podpisała aneks do umowy z deweloperem farm, decydując się na wcześniejsze zaangażowanie we wszystkie projekty, ich przejęcie i sfinansowanie kosztów projektowych. 

Zgodnie z ramową umową współpracy z dnia 7 sierpnia 2019 r., obejmującą rozwój portfela 355 MW, Columbus Energy ma prawo pierwokupu 50% lub 100% udziałów w spółkach realizujących te projekty. Na podstawie podpisanego 14 maja 2020 r.  aneksu do zawartej w sierpniu umowy, Columbus podjął decyzję o  przejęciu w najbliższych miesiącach od razu 100% udziałów w tych spółkach oraz pełną odpowiedzialność za zarządzanie projektami – niezależnie od poziomu ich zaawansowania. Tym samym włączył w swoje struktury doświadczony zespół, który pracował nad rozwojem całego portfela pod firmą Projektypv.pl. 

Zgodnie z aneksem, udziały w spółkach, które nie posiadają wydanych warunków przyłączenia do sieci OSD, będą nabywane przez Columbus Energy po cenie równej ich wartości nominalnej, a dopłata do ceny zakupu nastąpi dopiero po uzyskaniu warunków przyłączenia. Spółki posiadające wydane warunki przyłączenia będą nabywane po cenie uzgodnionej w aneksie, niższej od ceny określonej w umowie z dnia 7 sierpnia 2019 roku. Szacowany koszt realizacji postanowień aneksu, tj. głównie opłacenia warunków przyłączenia i zakupu 100% udziałów wszystkich spółek celowych, wynosi około 38 mln zł. W ten sposób Columbus Energy znacząco obniżył koszty zakupu projektów oraz zwiększył kontrolę nad procesem deweloperskim, co ma ogromne znaczenie w kontekście rozwoju strategii Spółki w zakresie biznesu farm PV.

Obecnie Columbus Energy realizuje budowę prawie 100 MW farm fotowoltaicznych z wygraną aukcją, z czego 12,5 MW zostało wybudowanych już w 2019 roku i jest w trakcie przyłączenia do sieci. W planach firmy jest refinansowane w celu sprzedaży wyprodukowanej energii zgodnie z mechanizmami rynkowymi. Columbus Energy dynamicznie rośnie wraz z rynkiem odnawialnych źródeł energii, poszerzając swoją działalność o innowacyjne rozwiązania dla środowiska: pompy ciepła, magazyny energii i system do ładowania pojazdów elektrycznych Nexity. W pierwszym kwartale 2020 roku spółka odnotowała przychód na poziomie 126 mln zł. Zespół Columbus Energy to ponad 1 500 pracowników, współpracowników i instalatorów w całej Polsce, którzy dostarczają najwyższą jakość usług i najlepszą technologię – moduły monokrystaliczne Full Black, do ponad 17 000 klientów w całej Polsce.