Columbus Energy S.A. prezentuje raport za III kwartał 2019 r. ze skonsolidowanym przychodem na poziomie 110 mln zł

Columbus Energy S.A. prezentuje raport za III kwartał 2019 r. ze skonsolidowanym przychodem na poziomie 110 mln zł

Columbus Energy S.A. prezentuje raport za III kwartał 2019 r. ze skonsolidowanym przychodem na poziomie 110 mln zł i kapitalizacją zwiększoną o 1103% w stosunku do początku roku. Tym samym Spółka zwiększa swoje przychody o 300% w porównaniu do roku poprzedniego. 

W trzecim kwartale 2019 r. Columbus Energy S.A. potwierdziło śmiałe prognozy obserwatorów rynku, zwiększając skonsolidowany przychód w stosunku do zeszłego kwartału o 200% i osiągając wzrost zysku netto w ciągu ostatnich 3 lat o 9000%. Kapitalizacja Spółki wynosi na 12 listopada ponad  692 mln zł. Columbus Energy S.A. ma ambicję, by stać się integratorem polskiego rynku farm fotowoltaicznych, będąc łącznikiem pomiędzy poszczególnymi segmentami branży – właścicielami gruntów oraz projektantami, a także właścicielami uprawnień do inwestycji i wykonawcą oraz instytucją finansującą, dla której kluczowym zabezpieczeniem realizacji projektu są spółki takie jak ta – o ugruntowanej pozycji na rynku, potwierdzonej doświadczeniem lidera branży. Obecnie Columbus Energy S.A. to ekspert z dziedziny fotowoltaiki, a także silna i stabilna organizacja, która dynamicznie rośnie razem z rynkiem odnawialnych źródeł energii. Zespół, który współtworzą wizjonerzy i pasjonaci dobrej energii w całej Polsce, skupia swoje działania na technologii i innowacyjnych rozwiązaniach dla środowiska.

Biznes, który tworzymy i rozwijamy jest w fazie boomu. Jeśli dobrze wykorzystamy ten czas, a na pewno jesteśmy najlepiej przygotowaną firmą na tym rynku, to przeprowadzimy transformację z dostarczania usług fotowoltaicznych na budowanie własnych długoterminowych aktywów. Wejdziemy w nowe segmenty rynku OZE, w infrastrukturę e-mobility i technologię. Czas pokaże, kto najlepiej wykorzystał szansę, jaką dzisiaj daje ten mega trend energetyki rozproszonej. Przed nami kolejne wyzwania i kolejne kwartały. Mam nadzieję, że udowodnimy inwestorom naszą siłę rynkową  – dodaje Dawid Zieliński Prezes Zarządu.  

Opublikowane raporty finansowe pokazują, iż ostatni kwartał przyniósł Spółce wysokie osiągnięcia i pozwolił zaprezentować imponujące wyniki finansowe, które potwierdzają skuteczność przyjętej strategii. Skonsolidowane przychody za III kwartał 2019 r. wyniosły narastająco od początku roku 109 637 710 zł, podczas gdy w roku poprzednim były one na poziomie 36 527 460 zł. Columbus Energy to dziś nie tylko lider mikroinstalacji fotowoltaicznych w kraju, lecz uczestniczy w każdym segmencie fotowoltaiki w Polsce. Ostatni okres działalności Spółki wypełniły istotne zdarzenia, które zmieniły skalę jej biznesu: zawarcie kluczowej umowy o współpracy w zakresie rozwoju projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 355 MW oraz umów inwestycyjnych z akcjonariuszami na łączną kwotę blisko 5 mln zł, zakup siedmiu spółek celowych, rozpoczęcie budowy 12,5 MW farm fotowoltaicznych w całej Polsce, a także terminowy wykup wszystkich obligacji emitowanych publicznie w 2017 roku na ponad 11 mln zł, świadczą o prawidłowej realizacji wysoko postawionych sobie celów. W tym samym czasie Spółka pozyskała Strategicznego Inwestora, który zainteresowany jest współpracą w organizacji finansowania na budowę farm fotowoltaicznych na kwotę ponad 110 mln zł. 

Zbliżenie tempa rozwoju branży do dynamiki wzrostu struktur Columbus Energy S.A. dowodzi dobrego przygotowania organizacji do współczesnych wyzwań gospodarczych. Wskazuje również, że Grupa Kapitałowa Columbus Energy mocno wspiera rozwój korzystnych inicjatyw w zakresie odnawialnych źródeł energii w naszym kraju – ekonomiczny sukces Spółki przekłada się bowiem na sukces programu dotacyjnego Mój Prąd. Bieżące działania Columbus Energy S.A. zapowiadają duże wyzwania stojące przed rynkiem, a tym samym pozwalają spodziewać się jeszcze większych osiągnięć Spółki i spektakularnych wyników finansowych na koniec roku.