34,16 PLN17 Września 2021 17:00kurs akcjiZobacz szczegóły > Newsletter inwestorski Okiem prezesa Inwestycja jasna jak słońce! Polacy otwierają się na OZEOk. 1 mln właścicieli domów w Polsce jest zainteresowanych własną elektrownią z OZE, badań CBOS 2016Potencjał fotowoltaiki w PolsceW krajach o podobnym nasłonecznieniu, jak Niemcy czy Wielka Brytania, udział energii słonecznej w rynku wynosi 7% i 3%, w Polsce 0,05%Rosnąca wartość rynku w PolsceWedług IEO wartość rynku fotowoltaiki w Polsce w 2015 wyniosła 470 mln zł, a w 2016 już 550 mln zł. Przy 20% rocznym wzroście w ciągu 15 lat rynek urośnie do 150 mld zł. Twoje korzyści z Columbus Lider rynku w PolsceDo końca marca 2019 roku zaufało nam już ponad 4900 rodzin i firm w całej Polsce. Co 5 montaż domowej instalacji w 2018 roku był od Columbus Energy.640% wzrost w ciągu 2 latW ciągu 2 lat rozwinęliśmy naszą organizację ponad 640% (z 8 mln zł do 62 mln zł przychodu)Zawsze dwa kroki przed konkurencjąUdział Columbus Energy w rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych szacujemy na 8%. A bez uwzględniania rynku dotacyjnego, nawet 15% rynku komercyjnego. Kalendarium Raporty okresowe Raport Roczny 2020 Władze spółki Akcjonariat O spółce 0 Klientów w całej Polsce 0 ton zredukowanej emisji CO2 0 kWp mocy instalacji 0 zamontowanych paneli

 34,16 PLN
17 Września 2021 17:00
share price
See details

An investment as bright as the sun!

Poles are open to renewable energy sources

Ok. 1 million home owners in Poland are interested in their own RES power plant, CBOS 2016 research

The potential of photovoltaics in Poland

In countries with similar insolation, such as Germany or Great Britain, the share of solar energy in the market is 7% and 3%, in Poland it is 0.05%

Growing market value in Poland

According to IEO, the value of the photovoltaic market in Poland in 2015 amounted to PLN 470 million, and in 2016 as much as PLN 550 million. With 20% annual growth, the market will grow to PLN 150 billion within 15 years.
korzyści z Columbus Twoje korzyści z Columbus

Market leader in Poland

By the end of March 2021, over 33,000 families and companies all over Poland trusted us. Every 5th home installation in 2018 was done by Columbus Energy.

640% increase in 2 years

Within 2 years, we have developed our organization over 640% (from PLN 8 million to PLN 62 million of revenue)

Always two steps ahead of the competition

We estimate Columbus Energy's share in the photovoltaic micro-installations market at 8%. And without taking into account the subsidy market, even 15% of the commercial market.
0
Customers all over Poland
0
ton zredukowanej emisji CO2
0
kWp of the installation power
0
installed panels