Columbus Energy rozpocznie w tym roku budowę kolejnych farm fotowoltaicznych z wygraną aukcją o łącznej mocy 10,5 MWp i wartości sprzedaży 35-40 mln zł

Columbus Energy rozpocznie w tym roku budowę kolejnych farm fotowoltaicznych z wygraną aukcją o łącznej mocy 10,5 MWp i wartości sprzedaży 35-40 mln zł

Columbus Energy S.A. zakupiła udziały w spółkach celowych, rozwijających projekty z wygraną aukcją o mocy 10,5 MWp. To pierwszy etap realizacji inwestycji w ramach kluczowej umowy współpracy dla 355 MWp projektów o wartości rynkowej po wybudowaniu około 1,3 mld zł.

5 września 2019 r. Columbus Energy S.A. zakupiła za kwotę 3,8 mln zł połowę udziałów w pięciu spółkach celowych rozwijających projekty fotowoltaiczne. Wartość rynkową farm po wybudowaniu szacuje się na 35-40 milionów złotych.

Spółka będzie odpowiadała za szereg działań związanych z rozwojem projektów fotowoltaicznych, w tym organizację finansowania i realizację inwestycji jako Generalny Wykonawca, aż po ich sprzedaż dla inwestora końcowego.

Realizujemy strategię intensywnego wejścia w rynek farm fotowoltaicznych i jeszcze w tym roku planujemy kolejne zakupy udziałów w spółkach celowych. Za miesiąc rozpoczynamy budowę pierwszych instalacji. Mam wiele opcji na sfinansowanie całego portfela i aktualnie je analizujemy. Możliwe, że jeszcze w trzecim kwartale tego roku zapadną kluczowe decyzje – informuje Dawid Zieliński, Prezes Zarządu.

Nabycie udziałów w spółkach celowych jest jednym z elementów konsekwentnie realizowanej strategii Spółki, polegającej na rozwoju długoterminowych inwestycji fotowoltaicznych. Budowa nowych projektów farm będzie skutkować przyłączeniem do sieci w przyszłym roku 10,5 MWp nowych mocy OZE.

Columbus Energy S.A. to lider rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Do końca Q2 2019 Spółka zrealizowała ponad 6500 instalacji. Columbus Energy S.A. wyznacza standardy jakości, stawia na nowoczesną technologię i troszczy się o klienta na wszystkich etapach realizacji: począwszy od indywidualnego opracowania projektu, pozyskania finansowania, aż po montaż, podłączenie do sieci i serwis instalacji. Firma oferuje kompleksowe rozwiązania dla gospodarstw domowych, biznesu oraz długoterminowych inwestycji w farmy fotowoltaiczne. Spółka jest notowana na rynku Newconnect, a coroczny wzrost przychodów o ponad 100% dynamicznie zwiększa jej udział w rynku instalacji fotowoltaicznych w Polsce.