Columbus will issue another tranche of Green Bonds for 200 million PLN

Columbus wyemituje kolejną transzę Zielonych Obligacji za 200 mln zł

Columbus Energy S.A., wiodący dostawca nowoczesnych rozwiązań energetycznych, w ostatnim dniu 2020 r., poinformował o zawarciu umowy z Domem Maklerskim BOŚ S.A. w przedmiocie emisji Zielonych Obligacji o wartości do 200 mln zł.

Quelques semaines après le déblocage de la première tranche d'obligations vertes d'un montant de 75 millions de PLN, Columbus a annoncé un programme d'émission de titres de créance supplémentaires. Selon les hypothèses du programme, les obligations seront émises en une ou plusieurs séries. La valeur nominale de la première série ne sera pas inférieure à 30 millions PLN et la valeur totale de tous les titres de créance émis ne dépassera pas 200 millions PLN. Les obligations seront proposées à des investisseurs qualifiés et introduites dans le système de négociation alternatif sur Catalyst.

Zgodnie z zapowiedziami z początku grudnia 2020 r., w pierwszym kwartale 2021 r. chcemy przeprowadzić kolejne emisje Zielonych Obligacji – twierdzi Janusz Sterna, wiceprezes Zarządu Columbus Energy S.A. – Wszystkie te działania mają na celu pozyskanie finansowania dla naszych projektów farmowych.

Warto podkreślić, że w grudniu 2020 r. 25 projektów farm fotowoltaicznych realizowanych przez spółki Grupy Kapitałowej Columbus wygrało aukcje na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych o łącznej mocy blisko 30 MW. Projekty farm, które będą realizowane w ramach wygranych aukcji oraz kolejne, zostaną sfinansowane właśnie z emisji Zielonych Obligacji. Obecnie wartość farm wybudowanych przez Columbus wynosi ok. 45 mln zł, kolejne projekty są w realizacji, a całość portfela, jaki Grupa ma w posiadaniu, to już ponad 1000 MW, o wartości rynkowej ponad 3 mld zł. Spółka wciąż aktywnie poszukuje nowych projektów pod kolejne akwizycje, na każdym etapie – od wczesnej fazy deweloperskiej, aż po uruchomione i działające już farmy.