Columbus zamknął rok 2021

Columbus zamknął rok 2021

Grupa Columbus Energy opublikowała raport roczny za 2021 r. Skonsolidowane przychody Grupy wyniosły ponad 706 mln zł i były wyższe  o 8% w stosunku do roku ubiegłego.

Rok 2021 był skomplikowany dla Columbus, ze względu na dynamiczną sytuację otoczenia rynkowego, kończącą się starą ustawę prosumencką oraz związaną z tym presję kosztową komponentów i pracy podwykonawców, zwłaszcza w ostatnim kwartale. Zgodnie z opublikowanym sprawozdaniem finansowym, skonsolidowana EBITDA Grupy osiągnęła wartość  -1,1 mln zł. Należy jednak zwrócić uwagę, że w 2021 r. Columbus dokonał zasadniczej korekty, związanej z wyceną Programu Managerskiego, która wpłynęła negatywnie na prezentowany wynik EBITDA. Rzeczywisty wynik EBITDA, po wyeliminowaniu korekty (która jest pozycją jednorazową i niepieniężną), osiągnął wartość dodatnią, tj. 13,6 mln zł. Na zysk netto największy wpływ miały koszty finansowe, które Grupa zdecydowała się zredukować w najbliższych miesiącach.

Nie udało nam się zrealizować w pełni naszych ambicji i planów, dotyczących wyniku finansowego z podstawowej działalności. Niemniej, w ubiegłym roku wypracowaliśmy znaczącą wartość w biznesie farm fotowoltaicznych oraz mocno rozwinęliśmy naszą technologię do zarządzania energetyką rozproszoną i elektromobilnością, której premierę planujemy jeszcze w tym roku twierdzi Dawid Zieliński, Prezes Columbus Energy S.A.

Przypomnijmy, że na koniec pierwszego kwartału 2022 r. łączna moc projektów farm fotowoltaicznych rozwijanych przez Columbus liczyła 5 257 MW. Mając na uwadze zwiększenie wartości inwestycji w projekty farmowe, Grupa stopniowo przechodzi z modelu aukcyjnego na bardziej opłacalne rozliczenie w modelu cPPA.

Columbus aktywnie działał też na perspektywicznym rynku OZE dla klientów biznesowych, dla których przygotował specjalną ofertę, wzbogaconą o magazyny energii i pompy ciepła. W minionym roku do grona kontrahentów Spółki dołączyły takie firmy jak: Wiśniowski, SOPP Packaging, Smay, Polmos Żyrardów, FAKRO, INTEX czy Greinplast Plus.

Spółka rozwinęła też współpracę partnerską z firmą Arval Service Lease Polska, z którą wprowadziła kompleksowy pakiet, łączący użytkowanie samochodu elektrycznego z montażem punktu ładowania oraz paneli fotowoltaicznych, jak również z firmami Saule i Somfy, z którymi opracowuje nowe produkty z użyciem perowskitów, przeznaczone dla sektora budowlanego. Nowym partnerem Columbus, z którym umowa została podpisana już w bieżącym roku, jest Orange Energia, gdzie Spółka dostarcza klientom Orange produkty i usługi z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Na koniec pierwszego kwartału 2022 r. z usług Columbus skorzystało ponad 58 tys. prosumentów i użytkowników, a łączna moc zrealizowanych instalacji wśród klientów indywidualnych oraz biznesowych wyniosła 401 MW. W samym 2021 r. Grupa zamontowała 120 MW mocy w fotowoltaice.

Fotowoltaika przez 2021 r. i pierwszy kwartał 2022 r. była takim ciasnym pudełkiem, pełnym małych instalatorów i drogich komponentów. Od 1 kwietnia br. pudełko pękło przez zmianę ustawy, a Columbus, dzięki wieloletniej budowie marki, inwestycji w organizację i technologię, którą rozwijamy, wydostał się z tego pudełka. Zaczęło się nowe rozdanie, które w tym roku zweryfikuje, czy nasze założenia strategiczne są trafne dodaje Dawid Zieliński.