Debiut Columbusa w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Debiut Columbusa w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Columbus zadebiutował w 20. edycji raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. W publikacji znalazło się aż 9 dobrych praktyk, stosowanych przez  firmę.

Raport “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” jest największym w kraju przeglądem inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju. Publikację przygotowuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu – organizacja pozarządowa i think-thank, której misją jest inspirowanie biznesu do społecznej odpowiedzialności. Tegoroczna premiera raportu odbyła się 25 maja br., podczas 9. Targów CSR w Warszawie. W jubileuszowej edycji zaprezentowano 1677 dobrych praktyk podjętych przez 283 firmy z różnych  sektorów gospodarki.

Choć Columbus dopiero debiutuje w raporcie dobrych praktyk, tak naprawdę  realizujemy działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu od początku istnienia firmy. Troska o środowisko, naszych pracowników i klientów jest wpisana w nasze DNA tłumaczy Agnieszka Rozwadowska, Dyrektor Biura Zarządu i CSR w Columbus Energy S.AW tegorocznej edycji raportu każda firma mogła zgłosić maksymalnie 10 dobrych praktyk, które stosuje. Cieszymy się, że aż 9 naszych praktyk zostało docenionych przez zespół Forum, dzięki czemu możemy dzielić się i inspirować otoczenie, a jednocześnie czerpać inspiracje od innych. Realizacja działań, w tym też biznesowych, w oparciu o cele zrównoważonego rozwoju stanowi duże wyzwanie ze względu na zabezpieczenie interesów różnych grup odbiorców. Uważam, że takie przestrzenie jak Forum Odpowiedzialnego Biznesu czy Carbon Footprint Summit, którego Partnerem Strategicznym jest Columbus, są niezbędne do wytwarzania synergii różnych środowisk, która ma moc, by rezonować szerzej.

Wśród praktyk zgłoszonych przez Columbus znalazły się działania z kategorii: środowisko (m.in. projekt ColumBUS, kampania Zielony Ślad), praktyki z zakresu pracy (m.in. spotkania Columbus After Hours, szkolenia Lean), uczciwe praktyki organizacyjne (partnerstwo Carbon Footprint Summit), zagadnienia konsumenckie (webinary).

Więcej na temat realizowanych przez Columbus i inne firmy dobrych praktyk można przeczytać w raporcie dostępnym pod linkiem: www.odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2021