Obligacje Seria Apierwsza prywatna emisja obligacji Columbus Energy; warunki emisji: Data emisji: 01.03.2017 r. Oprocentowanie: 9,2% Wartość Emisji 1, 115 mln Wykupione: 01.03.2019 Seria Bpierwsza publiczna emisja obligacji Columbus Energy; warunki emisji: Data emisji: 29.03.2017 r. Oprocentowanie: 9,2% Wartość Emisji 4, 335 mln Wykupione: 29.03.2019 Seria Cdruga prywatna emisja obligacji Columbus Energy; warunki emisji: Data emisji: 26.07.2017 r. Oprocentowanie: 8,4% Wartość Emisji 1, 090 mln Data wykupu: 26.07.2019 Seria Ddruga publiczna emisja obligacji Columbus Energy; warunki emisji: Data emisji: 04.10.2017 r. Oprocentowanie: 8,4% Wartość Emisji 4, 535 mln Data wykupu: 04.10.2019 Seria Etrzecia prywatna emisja obligacji Columbus Energy; warunki emisji: Data emisji: 19.02.2019 r. Oprocentowanie: 9% Wartość Emisji 7, 555 mln Data wykupu: 21.08.2021 Seria Fczwarta prywatna emisja obligacji Columbus Energy; warunki emisji: Data emisji: 08.07.2021 r.Oprocentowanie: 4,2% Wartość Emisji 60 mln Data wykupu: 08.07.2024 Name download 2019-07-20 AKTUALIZACJA WYCENY UMÓW PODPISYWANYCH W RAMACH USŁUGI „ABONAMENT NA SŁOŃCE” Pobierz 2019-01-18 AKTUALIZACJA WYCENY UMÓW PODPISYWANYCH W RAMACH USŁUGI „ABONAMENT NA SŁOŃCE” Pobierz 2018-07-20 AKTUALIZACJA WYCENY UMÓW PODPISYWANYCH W RAMACH USŁUGI „ABONAMENT NA SŁOŃCE” Pobierz 2018-01-20 AKTUALIZACJA WYCENY UMÓW PODPISYWANYCH W RAMACH USŁUGI „ABONAMENT NA SŁOŃCE” Pobierz

Bonds

A series

first private emission of Columbus Energy bonds; conditions of emission:
Date of emission: 01/03/2017
Interest Rate: 9.2%
Emission Value: 1, 115 mln
Purchased on: 01/03/2019

B series

first public emission of Columbus Energy bonds; conditions of emission:
Date of emission: 29/03/2017
Interest Rate: 9.2%
Emission Value: 4, 335 mln
Purchased on: 29/03/2019

C series

second private emission of Columbus Energy bonds; conditions of emission:
Date of emission: 26/07/2017
Interest Rate: 8,4%
Emission Value: 1,090 mln
Purchased on: 26/07/2019

D Series

second public emission of Columbus Energy bonds; conditions of emission:
Date of emission: 04/10/2017
Interest Rate: 8,4%
Emission Value: 4, 535 mln
Purchased on: 04/10/2019

E Series

third privat emission of Columbus bonds; condition of emission:
Date of emission: 19/02/2019
Interest Rate: 9%
Emission Value: 7, 555 mln
Purchased on: 21/08/2021

Seria F

czwarta prywatna emisja obligacji Columbus Energy; warunki emisji:
Data emisji: 08.07.2021 r.
Oprocentowanie: 4,2%
Wartość Emisji 60 mln
Data wykupu: 08.07.2024

Name download
2019-07-20
UPDATING OF THE VALUATION OF CONTRACTS
SIGNED WITHIN THE "SUN SUBSCRIPTION" SERVICE
2019-01-18
UPDATING OF THE VALUATION OF CONTRACTS
SIGNED WITHIN THE "SUN SUBSCRIPTION" SERVICE
2018-07-20
UPDATING OF THE VALUATION OF CONTRACTS
SIGNED WITHIN THE "SUN SUBSCRIPTION" SERVICE
2018-01-20
UPDATING OF THE VALUATION OF CONTRACTS
SIGNED WITHIN THE "SUN SUBSCRIPTION" SERVICE