Obligacje Seria Apierwsza prywatna emisja obligacji Columbus Energy; warunki emisji: Data emisji: 01.03.2017 r. Oprocentowanie: 9,2% Wartość Emisji 1, 115 mln Wykupione: 01.03.2019 Seria Bpierwsza publiczna emisja obligacji Columbus Energy; warunki emisji: Data emisji: 29.03.2017 r. Oprocentowanie: 9,2% Wartość Emisji 4, 335 mln Wykupione: 29.03.2019 Seria Cdruga prywatna emisja obligacji Columbus Energy; warunki emisji: Data emisji: 26.07.2017 r. Oprocentowanie: 8,4% Wartość Emisji 1, 090 mln Data wykupu: 26.07.2019 Seria Ddruga publiczna emisja obligacji Columbus Energy; warunki emisji: Data emisji: 04.10.2017 r. Oprocentowanie: 8,4% Wartość Emisji 4, 535 mln Data wykupu: 04.10.2019 Seria Etrzecia prywatna emisja obligacji Columbus Energy; warunki emisji: Data emisji: 19.02.2019 r. Oprocentowanie: 9% Wartość Emisji 7, 555 mln Data wykupu: 21.08.2021 Seria Fczwarta prywatna emisja obligacji Columbus Energy; warunki emisji: Data emisji: 08.07.2021 r.Oprocentowanie: 4,2% Wartość Emisji 60 mln Data wcześniejszego wykupu: 30.09.2022 Wykup wszystkich obligacji serii F w kwocie 30 mln zł oraz dokonanie umorzenia tych obligacjiZarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu 30 września 2022 r. dokonał wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji serii F, tj. 30.000 sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, w łącznej kwocie kapitału 30 mln zł wraz z należnymi odsetkami oraz premią za wcześniejszy wykup. Niniejszy wykup został dokonany na żądanie Columbus, zgodnie z warunkami emisji tych obligacji.Zarząd informuje, iż w związku z dokonaniem wykupu, w dniu 30 września 2022 r. dokonał umorzenia wykupionych 30.000 obligacji serii F. Tym samym całość wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu z dn. 22 czerwca 2021 r. oraz przydzielonych 29 czerwca 2021 r. obligacji serii F została umorzona. Złożenie przez Emitenta żądania wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji serii F w kwocie 30 mln złZarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zamiarze dokonania wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta wszystkich obligacji serii F w liczbie 30.000, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 30.000.000,00 zł (dalej: Wykupywane Obligacje).Zarząd przypomina, iż Wykupywane Obligacje zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu z dnia 22 czerwca 2021 r. oraz przydzielone 29 czerwca 2021 r.Wcześniejszy wykup Wykupywanych Obligacji na żądanie Emitenta, realizowany jest na podstawie pkt 7.1 oraz 7.2. warunków emisji Obligacji serii F (dalej: Warunki Emisji Obligacji) w drodze realizacji wykupu obejmującego całość Obligacji serii F. Wcześniejszy wykup na żądanie Emitenta nastąpi w dniu 30 września 2022 r. poprzez zapłatę wartości nominalnej Wykupywanych Obligacji powiększonej o kwotę odsetek należną od Wykupywanych Obligacji za okres od dnia rozpoczęcia okresu odsetkowego, w którym następuje wcześniejszy wykup do dnia wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta (włącznie) oraz premii z tytułu realizacji wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta w wysokości 0,75%.Emitent przypomina, iż łącznie wyemitowanych zostało 60.000 Obligacji serii F, natomiast w dniu 30 maja 2022 r. dokonał przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta 30.000 Obligacji serii F.Wykupywane Obligacje będą wykupowane za pośrednictwem KDPW i zgodnie z Regulacjami KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki.Emitent informuje, iż w związku z przedterminowym wykupem Obligacji na żądanie Emitenta, złoży stosowny wniosek o zawieszenie obrotu Obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Złożenie przez Emitenta żądania wcześniejszego wykupu części obligacji serii F w kwocie 30 mln złW dniu 16 maja 2022 r. Zarząd Columbus Energy S.A. podjął decyzję o zamiarze dokonania wcześniejszego wykupu na żądanie Columbus części obligacji serii F w liczbie 30.000, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 30.000.000,00  zł (dalej: Wykupywane Obligacje).Wcześniejszy wykup Wykupywanych Obligacji na żądanie Columbus, realizowany jest na podstawie pkt 7.1 oraz 7.2. warunków emisji Obligacji serii F (dalej: Warunki Emisji Obligacji) w drodze wykupu obejmującego część łącznej liczby Obligacji proporcjonalnie od każdego Obligatariusza (wykup częściowy skutkujący umorzeniem Wykupowanych Obligacji). Wcześniejszy wykup na żądanie Columbus nastąpi w dniu 30 maja 2022 r. poprzez zapłatę wartości nominalnej Wykupywanych Obligacji powiększonej o kwotę odsetek należną od Wykupywanych Obligacji za okres od dnia rozpoczęcia okresu odsetkowego, w którym następuje wcześniejszy wykup do dnia wcześniejszego wykupu na żądanie Columbus (włącznie) oraz premii z tytułu realizacji wcześniejszego wykupu na żądanie Columbus w wysokości 1%.W przypadku skorzystania z Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Columbus, Obligacje będą wykupowane za pośrednictwem KDPW i zgodnie z Regulacjami KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki.Columbus informuje, iż w związku z przedterminowym wykupem Obligacji na żądanie Columbus, złoży stosowny wniosek o zawieszenie obrotu Obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Name download 2019-07-20 AKTUALIZACJA WYCENY UMÓW PODPISYWANYCH W RAMACH USŁUGI „ABONAMENT NA SŁOŃCE” Pobierz 2019-01-18 AKTUALIZACJA WYCENY UMÓW PODPISYWANYCH W RAMACH USŁUGI „ABONAMENT NA SŁOŃCE” Pobierz 2018-07-20 AKTUALIZACJA WYCENY UMÓW PODPISYWANYCH W RAMACH USŁUGI „ABONAMENT NA SŁOŃCE” Pobierz 2018-01-20 AKTUALIZACJA WYCENY UMÓW PODPISYWANYCH W RAMACH USŁUGI „ABONAMENT NA SŁOŃCE” Pobierz

Bonds

A series

first private emission of Columbus Energy bonds; conditions of emission:
Date of emission: 01/03/2017
Interest Rate: 9.2%
Emission Value: 1, 115 mln
Purchased on: 01/03/2019

B series

first public emission of Columbus Energy bonds; conditions of emission:
Date of emission: 29/03/2017
Interest Rate: 9.2%
Emission Value: 4, 335 mln
Purchased on: 29/03/2019

C series

second private emission of Columbus Energy bonds; conditions of emission:
Date of emission: 26/07/2017
Interest Rate: 8,4%
Emission Value: 1,090 mln
Purchased on: 26/07/2019

D Series

second public emission of Columbus Energy bonds; conditions of emission:
Date of emission: 04/10/2017
Interest Rate: 8,4%
Emission Value: 4, 535 mln
Purchased on: 04/10/2019

E Series

third privat emission of Columbus bonds; condition of emission:
Date of emission: 19/02/2019
Interest Rate: 9%
Emission Value: 7, 555 mln
Purchased on: 21/08/2021

Seria F

czwarta prywatna emisja obligacji Columbus Energy; warunki emisji:
Data emisji: 08.07.2021 r.
Oprocentowanie: 4,2%
Wartość Emisji 60 mln
Data wcześniejszego wykupu: 30.09.2022

Wykup wszystkich obligacji serii F w kwocie 30 mln zł oraz dokonanie umorzenia tych obligacji

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu 30 września 2022 r. dokonał wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji serii F, tj. 30.000 sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, w łącznej kwocie kapitału 30 mln zł wraz z należnymi odsetkami oraz premią za wcześniejszy wykup. Niniejszy wykup został dokonany na żądanie Columbus, zgodnie z warunkami emisji tych obligacji.

Zarząd informuje, iż w związku z dokonaniem wykupu, w dniu 30 września 2022 r. dokonał umorzenia wykupionych 30.000 obligacji serii F. Tym samym całość wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu z dn. 22 czerwca 2021 r. oraz przydzielonych 29 czerwca 2021 r. obligacji serii F została umorzona.

Złożenie przez Emitenta żądania wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji serii F w kwocie 30 mln zł

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zamiarze dokonania wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta wszystkich obligacji serii F w liczbie 30.000, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 30.000.000,00 zł (dalej: Wykupywane Obligacje).

Zarząd przypomina, iż Wykupywane Obligacje zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu z dnia 22 czerwca 2021 r. oraz przydzielone 29 czerwca 2021 r.

Wcześniejszy wykup Wykupywanych Obligacji na żądanie Emitenta, realizowany jest na podstawie pkt 7.1 oraz 7.2. warunków emisji Obligacji serii F (dalej: Warunki Emisji Obligacji) w drodze realizacji wykupu obejmującego całość Obligacji serii F. Wcześniejszy wykup na żądanie Emitenta nastąpi w dniu 30 września 2022 r. poprzez zapłatę wartości nominalnej Wykupywanych Obligacji powiększonej o kwotę odsetek należną od Wykupywanych Obligacji za okres od dnia rozpoczęcia okresu odsetkowego, w którym następuje wcześniejszy wykup do dnia wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta (włącznie) oraz premii z tytułu realizacji wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta w wysokości 0,75%.

Emitent przypomina, iż łącznie wyemitowanych zostało 60.000 Obligacji serii F, natomiast w dniu 30 maja 2022 r. dokonał przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta 30.000 Obligacji serii F.

Wykupywane Obligacje będą wykupowane za pośrednictwem KDPW i zgodnie z Regulacjami KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki.

Emitent informuje, iż w związku z przedterminowym wykupem Obligacji na żądanie Emitenta, złoży stosowny wniosek o zawieszenie obrotu Obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Złożenie przez Emitenta żądania wcześniejszego wykupu części obligacji serii F w kwocie 30 mln zł

W dniu 16 maja 2022 r. Zarząd Columbus Energy S.A. podjął decyzję o zamiarze dokonania wcześniejszego wykupu na żądanie Columbus części obligacji serii F w liczbie 30.000, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 30.000.000,00  zł (dalej: Wykupywane Obligacje).

Wcześniejszy wykup Wykupywanych Obligacji na żądanie Columbus, realizowany jest na podstawie pkt 7.1 oraz 7.2. warunków emisji Obligacji serii F (dalej: Warunki Emisji Obligacji) w drodze wykupu obejmującego część łącznej liczby Obligacji proporcjonalnie od każdego Obligatariusza (wykup częściowy skutkujący umorzeniem Wykupowanych Obligacji). Wcześniejszy wykup na żądanie Columbus nastąpi w dniu 30 maja 2022 r. poprzez zapłatę wartości nominalnej Wykupywanych Obligacji powiększonej o kwotę odsetek należną od Wykupywanych Obligacji za okres od dnia rozpoczęcia okresu odsetkowego, w którym następuje wcześniejszy wykup do dnia wcześniejszego wykupu na żądanie Columbus (włącznie) oraz premii z tytułu realizacji wcześniejszego wykupu na żądanie Columbus w wysokości 1%.

W przypadku skorzystania z Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Columbus, Obligacje będą wykupowane za pośrednictwem KDPW i zgodnie z Regulacjami KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki.

Columbus informuje, iż w związku z przedterminowym wykupem Obligacji na żądanie Columbus, złoży stosowny wniosek o zawieszenie obrotu Obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Name download
2019-07-20
UPDATING OF THE VALUATION OF CONTRACTS
SIGNED WITHIN THE "SUN SUBSCRIPTION" SERVICE
2019-01-18
UPDATING OF THE VALUATION OF CONTRACTS
SIGNED WITHIN THE "SUN SUBSCRIPTION" SERVICE
2018-07-20
UPDATING OF THE VALUATION OF CONTRACTS
SIGNED WITHIN THE "SUN SUBSCRIPTION" SERVICE
2018-01-20
UPDATING OF THE VALUATION OF CONTRACTS
SIGNED WITHIN THE "SUN SUBSCRIPTION" SERVICE