Prezentacje inwestorskie Prezentacja z Raportu Kwartalnego Q1 2021 Prezentacja z Raportu Rocznego 2020 Prezentacja z Raportu Kwartalnego Q2 2020 Prezentacja z Raportu Kwartalnego Q3 2020 Prezentacja z Raportu Kwartalnego Q1 2020 Prezentacja z Raportu Rocznego za 2019 Prezentacja z Raportu Kwartalnego Q2 2019 Prezentacja z Raportu Kwartalnego Q3 2019 Prezentacja z Raportu Kwartalnego Q1 2019 Strategia Spółki 2019-2022 Prezentacja z Raportu Rocznego Grupy Kapitałowej Grupa Kapitałowa - Nowoczesna Energia

Investor presentations

Prezentacja z Raportu Kwartalnego Q1 2021

Prezentacja z Raportu Rocznego 2020

Prezentacja z Raportu Kwartalnego Q2 2020

Prezentacja z Raportu Kwartalnego Q3 2020

Prezentacja z Raportu Kwartalnego Q1 2020

Prezentacja z Raportu Rocznego za 2019

Prezentacja z Raportu Kwartalnego Q2 2019

Prezentacja z Raportu Kwartalnego Q3 2019

Prezentacja z Raportu Kwartalnego Q1 2019

Company strategy 2019-2022

Presentation from the Annual Report of the Capital Group

Capital Group - Modern Energy