Raporty Okresowe 2023 21.03 Raport roczny jednostkowy za 2022 r. - Prezentacja Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2022 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2022 r. Oświadczenia Zarządu do raportu rocznego za 2022 r. Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2022 r. Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik 21.03 Raport roczny skonsolidowany za 2022 r. - Prezentacja Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2022 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2022 r. Oświadczenia Zarządu do raportu rocznego za 2022 r. Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 r. Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik 2022 14.11 Raport kwartalny za III kwartał 2022 r. Pobierz plik 15.08 Raport kwartalny za II kwartał 2022 r. Pobierz plik 01.06 Raport roczny skonsolidowany za 2021 r. - Prezentacja Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2021 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 r. Oświadczenia Zarządu do raportu rocznego za 2021 r. Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r. Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik 16.05 Raport kwartalny za I kwartał 2022 r. Pobierz plik 21.03 Raport kwartalny za IV kwartał 2021 r. Pobierz plik 2021 15.11 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. Pobierz plik 16.08 Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2021 r. Pobierz plik 17.05 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. Pobierz plik 23.03 Jednostkowy raport roczny za 2020 r. Pobierz plik 23.03 Skonsolidowany raport roczny za 2020 r. Pobierz plik 2020 12.11 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. Pobierz plik 12.08 Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2020 r. Pobierz plik 13.05 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r. Pobierz plik 22.03 Korekta - Jednostkowy raport roczny za 2019 r. Pobierz plik 21.03 Jednostkowy raport roczny za 2019 r. Pobierz plik 21.03 Skonsolidowany raport roczny za 2019 r. Pobierz plik 18.02 Korekta - Jednostkowy raport roczny za 2018 r. Pobierz plik 18.02 Korekta - Skonsolidowany raport roczny za 2018 r. Pobierz plik 2019 12.11 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. Pobierz plik 12.08 Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 r. Pobierz plik 13.05 Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2019 r. Pobierz plik 22.03 Jednostkowy raport roczny za 2018 r. Pobierz plik 21.03 Skonsolidowany raport roczny za 2018 r. Pobierz plik 2018 12.11 Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2018 r. Pobierz plik 12.08 Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2018 r. Pobierz plik 13.05 Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 r. Pobierz plik 21.03 Jednostkowy raport roczny za 2017 r. Pobierz plik 21.03 Skonsolidowany raport roczny za 2017 r. Pobierz plik 2017 12.11 Raport kwartalny za III kwartał 2017 r. Pobierz plik 14.08 Raport kwartalny za II kwartał 2017 r. Pobierz plik 20.05 Korekta - Jednostkowy raport roczny za 2016 r. Pobierz plik 20.05 Korekta - Skonsolidowany raport roczny za 2016 r. Pobierz plik 15.05 Raport kwartalny za I kwartał 2017 r. Pobierz plik 15.05 Skonsolidowany raport roczny za 2016 r. Pobierz plik 13.02 Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2016 r. Pobierz plik 2016 14.11 Raport kwartalny za III kwartał 2016 r. Pobierz plik 16.08 Raport kwartalny za II kwartał 2016 r. Pobierz plik 16.05 Raport kwartalny za I kwartał 2016 r. Pobierz plik

Reports Okresowe

2023

21.03

Raport roczny jednostkowy za 2022 r. - Prezentacja

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2022 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2022 r.

Oświadczenia Zarządu do raportu rocznego za 2022 r.

Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2022 r.

21.03

Raport roczny skonsolidowany za 2022 r. - Prezentacja

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2022 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2022 r.

Oświadczenia Zarządu do raportu rocznego za 2022 r.

Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 r.

2022

14.11

Raport kwartalny za III kwartał 2022 r.

15.08

Raport kwartalny za II kwartał 2022 r.

01.06

Raport roczny skonsolidowany za 2021 r. - Prezentacja

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 r.

Oświadczenia Zarządu do raportu rocznego za 2021 r.

Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r.

16.05

Raport kwartalny za I kwartał 2022 r.

21.03

Raport kwartalny za IV kwartał 2021 r.

2021

15.11

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r.

16.08

Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2021 r.

17.05

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r.

23.03

Jednostkowy raport roczny za 2020 r.

23.03

Skonsolidowany raport roczny za 2020 r.

2020

12.11

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r.

12.08

Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2020 r.

13.05

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r.

22.03

Korekta - Jednostkowy raport roczny za 2019 r.

21.03

Jednostkowy raport roczny za 2019 r.

21.03

Skonsolidowany raport roczny za 2019 r.

18.02

Korekta - Jednostkowy raport roczny za 2018 r.

18.02

Korekta - Skonsolidowany raport roczny za 2018 r.

2019

12.11

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r.

12.08

Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 r.

13.05

Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za
I kwartał 2019 r.

22.03

Jednostkowy raport roczny za 2018 r.

21.03

Skonsolidowany raport roczny za 2018 r.

2018

12.11

Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za
III kwartał 2018 r.

12.08

Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za
II kwartał 2018 r.

13.05

Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za
I kwartał 2018 r.

21.03

Jednostkowy raport roczny za 2017 r.

21.03

Skonsolidowany raport roczny za 2017 r.

2017

12.11

Raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

14.08

Raport kwartalny za II kwartał 2017 r.

20.05

Korekta - Jednostkowy raport roczny za 2016 r.

20.05

Korekta - Skonsolidowany raport roczny za 2016 r.

15.05

Raport kwartalny za I kwartał 2017 r.

15.05

Skonsolidowany raport roczny za 2016 r.

13.02

Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2016 r.

2016

14.11

Raport kwartalny za III kwartał 2016 r.

16.08

Raport kwartalny za II kwartał 2016 r.

16.05

Raport kwartalny za I kwartał 2016 r.