Columbus Energy - dostęp do przyszłości Columbus Energy S.A. to lider mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Wprowdzaił na polskim rynku innowacyjną usługę „Abonament na Słońce”, dzięki której każdy właściciel domu jednorodzinnego w Polsce może oszczędzać z energią słoneczną już od pierwszego dnia użytkowania. </br>2014 - commencement of operation</br>2015 - first photovoltaic installation installed</br>2016 - introduction of the Subscription to the Sun and the establishment of CE Finance</br>2017 - bond issues for a total amount of PLN 11.5 million</br>2017 - introduction of the Total Guarantee</br>2018 - launch of the Test by Year offer</br>2018 - our team consists of over 600 people all over Poland</br>2018 - 4,200 households already use electricity from the sun</br>2019 - establishment of a new company in the Capital Group - GoBloo Previous Next Przyszłość fotowoltaiki w Polsce przyrost mocyFotowoltaika to nasza przyszłość. W Polsce w ciągu dwóch lat mamy 9-krotny przyrost mocy mikroinstalacji fotowoltaicznych. ZAINTERESOWANIEWg raportu CBOS 22% właścicieli domów jednorodzinnych w Polsce jest zainteresowany produkcją własnej energii, to ponad 1 mln gospodarstw. NASŁONECZNIENIEW Polsce mamy odpowiednie nasłonecznienie - ponad 1000 kWh/m2, czyli podobne jak nasi sąsiedzi - Niemcy, Czesi, Słowacy. ROSNĄCE CENY PRĄDUCena prądu rośnie średnio 9% rocznie, w latach 2006 - 2014 wzrosła o około 45%. DOSTĘPNOŚĆMaleją ceny i komponentów PV dzięki czemu coraz bardziej wydajna technologia jest już dostępna dla każdego.

Columbus Energy - dostęp do przyszłości

Columbus Energy S.A. is the leader of photovoltaic micro-installations in Poland. He launched an innovative service called "Subscription to the Sun" on the Polish market, thanks to which every owner of a single-family house in Poland can save with solar energy from the very first day of use.

Przyszłość fotowoltaiki w Polsce

power gain

Photovoltaics is our future. In Poland, we have a 9-fold increase in the power of photovoltaic micro-installations within two years.

INTEREST

According to the CBOS report, 22% of owners of single-family houses in Poland are interested in producing their own energy, more than 1 million households.

INSOLATION

In Poland, we have adequate insolation - over 1000 kWh / m2, which is similar to our neighbors - Germany, Czechs and Slovaks.

RISING ELECTRIC PRICES

The electricity price grows on average by 9% a year, and in the years 2006 - 2014 it increased by about 45%.

AVAILABILITY

Prices and PV components are falling, so that more and more efficient technology is now available to everyone.