Akcjonariat spółki Lp. Shareholder the number of actions % of shares number of votes % of votes 1 Dawid Zieliński * 21 603 659 31,41% 21 603 659 31,41% 2 Piotr Kurczewski 13 831 696 20,11% 13 831 696 20,11% 3 January Ciszewski ** 13 052 543 18,98% 13 052 543 18,98% 4 Marek Sobieski 3 542 170 5,15% 3 542 170 5,15% 5 Janusz Sterna *** 2 437 383 3,54% 2 437 383 3,54% 6 Pozostali akcjonariusze 14 306 199 20,80% 14 306 199 20,80% SUMA 68 773 650 100% 68 773 650 100,00% stan na dzień: 30.05.2022 * bezpośrednio i pośrednio przez Gemstone ASI S.A., w której blisko 100% akcji posiada Dawid Zieliński ** bezpośrednio i pośrednio przez JR HOLDING ASI S.A. i KPM INVEST Sp. z o.o.*** bezpośrednio i pośrednio przez Polsyntes Sp. z o.o.Akcjonariusze posiadający 74,05%, tj. Dawid Zieliński, Gemstone ASI S.A., January Ciszewski, JR Holding ASI S.A., Piotr Kurczewski, Janusz Sterna i Polsyntes Sp. z o.o. działają w Porozumieniu.

Shareholding structure

Lp. Shareholder the number of actions % of shares number of votes % of votes
1
Dawid Zieliński *
21 603 659
31,41%
21 603 659
31,41%
2
Piotr Kurczewski
13 831 696
20,11%
13 831 696
20,11%
3
January Ciszewski **
13 052 543
18,98%
13 052 543
18,98%
4
Marek Sobieski
3 542 170
5,15%
3 542 170
5,15%
5
Janusz Sterna ***
2 437 383
3,54%
2 437 383
3,54%
6
Other shareholders
14 306 199
20,80%
14 306 199
20,80%

SUM

68 773 650

100%

68 773 650

100,00%

stan na dzień: 30.05.2022

* bezpośrednio i pośrednio przez Gemstone ASI S.A., w której blisko 100% akcji posiada Dawid Zieliński 

** bezpośrednio i pośrednio przez JR HOLDING ASI S.A. i KPM INVEST Sp. z o.o.

*** directly and indirectly through Polsyntes Sp. z o.o.

Akcjonariusze posiadający 74,05%, tj. Dawid Zieliński, Gemstone ASI S.A., January Ciszewski, JR Holding ASI S.A., Piotr Kurczewski, Janusz Sterna i Polsyntes Sp. z o.o. działają w Porozumieniu.