Akcjonariat spółki Lp. Shareholder the number of actions % of shares number of votes % of votes 1 Dawid Zieliński * 21 603 659 31,41 21 603 659 31,41 2 January Ciszewski ** 14 552 462 21,16 14 552 462 21,16 3 Piotr Kurczewski 13 882 238 20,19 13 882 238 20,19 4 Marek Sobieski 3 542 170 5,15 3 542 170 5,15 5 Janusz Sterna *** 3 062 266 4,45 3 062 266 4,45 6 Pozostali akcjonariusze 12 130 855 17,64 12 130 855 17,64 SUMA 68 773 650 100.00 68 773 650 100,00 stan na dzień: 19.07.2021 * bezpośrednio i pośrednio przez Gemstone S.A., w której 99,99% akcji posiada Dawid Zieliński ** bezpośrednio i pośrednio przez JR HOLDING ASI S.A. i KPM INVEST Sp. z o.o.*** bezpośrednio i pośrednio przez Polsyntes Sp. z o.o.Akcjonariusze posiadający 77,21%, tj. Dawid Zieliński, Gemstone S.A., January Ciszewski, JR Holding ASI S.A., Piotr Kurczewski, Janusz Sterna i Polsyntes Sp. z o.o. działają w Porozumieniu.

Shareholding structure

Lp. Shareholder the number of actions % of shares number of votes % of votes
1
Dawid Zieliński *
21 603 659
31,41
21 603 659
31,41
2
January Ciszewski **
14 552 462
21,16
14 552 462
21,16
3
Piotr Kurczewski
13 882 238
20,19
13 882 238
20,19
4
Marek Sobieski
3 542 170
5,15
3 542 170
5,15
5
Janusz Sterna ***
3 062 266
4,45
3 062 266
4,45
6
Other shareholders
12 130 855
17,64
12 130 855
17,64

SUM

68 773 650
100.00
68 773 650

100,00

stan na dzień: 19.07.2021

* bezpośrednio i pośrednio przez Gemstone S.A., w której 99,99% akcji posiada Dawid Zieliński 

** bezpośrednio i pośrednio przez JR HOLDING ASI S.A. i KPM INVEST Sp. z o.o.

*** directly and indirectly through Polsyntes Sp. z o.o.

Akcjonariusze posiadający 77,21%, tj. Dawid Zieliński, Gemstone S.A., January Ciszewski, JR Holding ASI S.A., Piotr Kurczewski, Janusz Sterna i Polsyntes Sp. z o.o. działają w Porozumieniu.