Shareholding Lp. Shareholder the number of actions % of shares number of votes % of votes 1 Porozumienie, w tym:  50 600 818 73,58% 50 600 818 73,58% - Dawid Zieliński * 34 321 843 49,91% 34 321 843 49,91% - Piotr Kurczewski 13 831 696 20,11% 13 831 696 20,11% - Janusz Sterna ** 2 447 279 3,56% 2 447 279 3,56% 2 Marek Sobieski 3 542 170 5,15% 3 542 170 5,15% 3 Pozostali akcjonariusze 14 630 662 21,27% 14 630 662 21,27% SUMA 68 773 650 100,00% 68 773 650 100,00% * bezpośrednio i pośrednio przez Gemstone ASI S.A. i KPM INVEST sp. z o.o. ** bezpośrednio i pośrednio przez Polsyntes sp. z o.o.Akcjonariusze posiadający 73,58%, tj. Dawid Zieliński, Gemstone ASI S.A., KPM INVEST sp. z o.o., Piotr Kurczewski, Janusz Sterna i Polsyntes sp. z o.o. działają w Porozumieniu.

Shareholding

Lp. Shareholder the number of actions % of shares number of votes % of votes

1

Porozumienie, w tym: 

50 600 818

73,58%

50 600 818

73,58%

-
Dawid Zieliński *
34 321 843
49,91%
34 321 843
49,91%
-
Piotr Kurczewski
13 831 696
20,11%
13 831 696
20,11%
-
Janusz Sterna **
2 447 279
3,56%
2 447 279
3,56%
2
Marek Sobieski
3 542 170
5,15%
3 542 170
5,15%
3
Other shareholders
14 630 662
21,27%
14 630 662
21,27%

SUM

68 773 650

100,00%

68 773 650

100,00%

* bezpośrednio i pośrednio przez Gemstone ASI S.A. i KPM INVEST sp. z o.o. 

** bezpośrednio i pośrednio przez Polsyntes sp. z o.o.

Akcjonariusze posiadający 73,58%, tj. Dawid Zieliński, Gemstone ASI S.A., KPM INVEST sp. z o.o., Piotr Kurczewski, Janusz Sterna i Polsyntes sp. z o.o. działają w Porozumieniu.