Historia Spółki 2022 r. wejście w rynek wielkoskalowych magazynów energii Spółki z Grupy Columbus uzyskały warunki przyłączenia magazynów energii elektrycznych do sieci przesyłowej o łącznej mocy blisko 400 MW oraz pojemności blisko 1600 MWh. utworzenie columbus energy a.s. w republice czeskiej Spółka objęła 52% akcji Columbus Energy a.s. (spółka prawa czeskiego), której działalność polega na projektowaniu, sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych i innych produktów związanych z odnawialnymi źródłami energii na rzecz klientów indywidualnych i przedsiębiorców, a także świadczenie usług posprzedażowych, na terenie Republiki Czeskiej. 2021 r. zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego Spółka z Grupy Columbus JV-1 sp. z o.o. oraz 14 spółek zależnych od Columbus JV-1 zawarły z mBank umowę kredytu inwestycyjnego w wysokości 105,7 mln PLN z przeznaczeniem na refinansowanie i finansowanie kosztów realizacji portfela 38 elektrowni fotowoltaicznych. realizacja programu menadżerskiego Spółka emituje akcje serii E w związku z realizacją programu menadżerskiego. EMISJA AKCJI B, C, D Spółka emituje akcje nowych serii w związku z konwersją obligacji i pożyczek. program wejście spółki na rynek obrotu energią Nabycie Vortex Energy-Obrót sp. z o.o. (obecnie Columbus Obrót sp. z o.o.) i rozpoczęcie działalności na rynku obrotu energią. program emisji zielonych obligacji do 200 mln pln Spółka ogłasza program emisji zielonych obligacji o łącznej wartości do 200 mln PLN. prąd jak powietrze Spółka wprowadziła usługę „Prąd jak Powietrze”, opartą na dystrybucji energii pochodzącej z OZE. Dzięki tej usłudze klienci posiadający domowe instalacje fotowoltaiczne mogli odebrać 100% energii zmagazynowanej w sieci. 2020 r. INWESTYCJA EMISJA ZIELONYCH OBLIGACJI NA 75 MLN PLN New Energy Investments sp. z o.o., spółka zależna od Columbus Energy S.A., emituje pierwsze w Polsce zielone obligacje o wartości 75 mln PLN, które w całości obejmuje BOŚ. INWESTYCJA CZŁONKOWSTWO W EUROPEAN CLEAN HYDRIGEN ALLIANCE Spółka przystępuje do European Clean Hydrogen Alliance. INWESTYCJA W SAULE Spółka zawiera umowę inwestycyjną z Saule S.A., na podstawie której Spółka inwestuje 10 mln EUR i obejmuje 20% akcji w Saule. Staje się też dystrybutorem produktów Saule. ROZSZERZENIE PORTFOLIO PRODUKTOWEGO Spółka wprowadza do oferty pompy ciepła i magazyny energii. ROZPOCZĘCIE PRAC NAD WEJŚCIEM DO ELEKTROMOBILNOŚCI Spółka rozpoczyna pracę nad rozwojem systemów tworzących infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych. 2019 r. nowy znaczący inwestor w spółce Podpisanie umowy inwestycyjnej z panem Piotrem Kurczewskim. Nowy inwestor uzyskuje 20% udziałów w kapitale Spółki oraz wnosi wkład finansowy w postaci pożyczki i zobowiązania współpracy w organizacji finansowania na budowę farm fotowoltaicznych na kwotę ponad 110 mln PLN. utworzenie columbus elite W ramach Grupy zostaje utworzona spółka Columbus Elite S.A., wspierająca w dużym stopniu sieć sprzedażową Spółki. 2018 r. GOBLOO (OBECNIE) GOBIZNES – OFERTA DLA BIZNESU Spółka wprowadza ofertę instalacji fotowoltaicznych dla przedsiębiorstw. 2017 r. CZTERY EMISJE KORPORACYJNYCH OBLIGACJI Spółka jako pierwsza w Polsce w branży OZE wyemitowała obligacje korporacyjne (w dwóch emisjach prywatnych i dwóch emisjach publicznych) serii A, B, C, D na łączną kwotę ponad 11,5 mln PLN. Wprowadzenie gwarancji na wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznych Jako pierwsza na polskim rynku, Spółka wprowadza możliwość rozszerzenia gwarancji na wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem do 15 lat (tzw. „gwarancja totalna”). 2016 r. Utworzenie columbus energy finanse Została powołana spółka Columbus Energy Finanse sp. z o.o., która umożliwiała finansowanie zakupów instalacji fotowoltaicznych przez klientów Grupy POŁĄCZENIE COLUMBUS CAPITAL I COLUMBUS ENERGY Spółki Columbus Capital S.A. i Columbus Energy S.A. uchwałami Walnych Zgromadzeń i za zgodą Rad Nadzorczych zostają połączone. Tego samego dnia Spółka wchodzi na giełdę NewConnect. 2014 r. kontrakty na 1000 mikroinstalacji fotowoltaicznych Spółka po raz pierwszy kontraktuje 1 000 mikroinstalacji fotowoltaicznych na kwotę przekraczającą 50 mln PLN. wejście na rynek odnawialnych źródeł energii (oze) Rozpoczęta została działalność w zakresie doradztwa energetycznego, wykonywania audytów energetycznych oraz sprzedaży OZE, w szczególności instalacji fotowoltaicznych. zmiana nazwy i siedziby spółki Spółka zmieniła nazwę na Columbus Capital S.A., a także uchwaliła zmianę siedziby Spółki z miasta Częstochowa na miasto Kraków. 2011 r. dEBIUT NA RYNKU NEWCONNECT Spółka STI Group S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect. 2010 r. POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI Rozpoczęta została działalność jako STI Group S.A., w wyniku podziału STI Group sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie.

Columbus Energy History Spółki

2022 r.

wejście w rynek wielkoskalowych magazynów energii

Spółki z Grupy Columbus uzyskały warunki przyłączenia magazynów energii elektrycznych do sieci przesyłowej o łącznej mocy blisko 400 MW oraz pojemności blisko 1600 MWh.

utworzenie columbus energy a.s. w republice czeskiej

Spółka objęła 52% akcji Columbus Energy a.s. (spółka prawa czeskiego), której działalność polega na projektowaniu, sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych i innych produktów związanych z odnawialnymi źródłami energii na rzecz klientów indywidualnych i przedsiębiorców, a także świadczenie usług posprzedażowych, na terenie Republiki Czeskiej.

2021 r.

zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego

Spółka z Grupy Columbus JV-1 sp. z o.o. oraz 14 spółek zależnych od Columbus JV-1 zawarły z mBank umowę kredytu inwestycyjnego w wysokości 105,7 mln PLN z przeznaczeniem na refinansowanie i finansowanie kosztów realizacji portfela 38 elektrowni fotowoltaicznych.

realizacja programu menadżerskiego

Spółka emituje akcje serii E w związku z realizacją programu menadżerskiego.

EMISJA AKCJI B, C, D

Spółka emituje akcje nowych serii w związku z konwersją obligacji i pożyczek.

program wejście spółki na rynek obrotu energią

Nabycie Vortex Energy-Obrót sp. z o.o. (obecnie Columbus Obrót sp. z o.o.) i rozpoczęcie działalności na rynku obrotu energią.

program emisji zielonych obligacji do 200 mln pln

Spółka ogłasza program emisji zielonych obligacji o łącznej wartości do 200 mln PLN.

prąd jak powietrze

Spółka wprowadziła usługę „Prąd jak Powietrze”, opartą na dystrybucji energii pochodzącej z OZE. Dzięki tej usłudze klienci posiadający domowe instalacje fotowoltaiczne mogli odebrać 100% energii zmagazynowanej w sieci.

2020 r.

INWESTYCJA EMISJA ZIELONYCH OBLIGACJI NA 75 MLN PLN

New Energy Investments sp. z o.o., spółka zależna od Columbus Energy S.A., emituje pierwsze w Polsce zielone obligacje o wartości 75 mln PLN, które w całości obejmuje BOŚ.

INWESTYCJA CZŁONKOWSTWO W EUROPEAN CLEAN HYDRIGEN ALLIANCE

Spółka przystępuje do European Clean Hydrogen Alliance.

INWESTYCJA W SAULE

Spółka zawiera umowę inwestycyjną z Saule S.A., na podstawie której Spółka inwestuje 10 mln EUR i obejmuje 20% akcji w Saule. Staje się też dystrybutorem produktów Saule.

ROZSZERZENIE PORTFOLIO PRODUKTOWEGO

Spółka wprowadza do oferty pompy ciepła i magazyny energii.

ROZPOCZĘCIE PRAC NAD WEJŚCIEM DO ELEKTROMOBILNOŚCI

Spółka rozpoczyna pracę nad rozwojem systemów tworzących infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych.

2019 r.

nowy znaczący inwestor w spółce

Podpisanie umowy inwestycyjnej z panem Piotrem Kurczewskim. Nowy inwestor uzyskuje 20% udziałów w kapitale Spółki oraz wnosi wkład finansowy w postaci pożyczki i zobowiązania współpracy w organizacji finansowania na budowę farm fotowoltaicznych na kwotę ponad 110 mln PLN.

utworzenie columbus elite

W ramach Grupy zostaje utworzona spółka Columbus Elite S.A., wspierająca w dużym stopniu sieć sprzedażową Spółki.

2018 r.

GOBLOO (OBECNIE) GOBIZNES – OFERTA DLA BIZNESU

Spółka wprowadza ofertę instalacji fotowoltaicznych dla przedsiębiorstw.

2017 r.

CZTERY EMISJE KORPORACYJNYCH OBLIGACJI

Spółka jako pierwsza w Polsce w branży OZE wyemitowała obligacje korporacyjne (w dwóch emisjach prywatnych i dwóch emisjach publicznych) serii A, B, C, D na łączną kwotę ponad 11,5 mln PLN.

Wprowadzenie gwarancji na wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznych

Jako pierwsza na polskim rynku, Spółka wprowadza możliwość rozszerzenia gwarancji na wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem do 15 lat (tzw. „gwarancja totalna”).

2016 r.

Utworzenie columbus energy finanse

Została powołana spółka Columbus Energy Finanse sp. z o.o., która umożliwiała finansowanie zakupów instalacji fotowoltaicznych przez klientów Grupy

POŁĄCZENIE COLUMBUS CAPITAL I COLUMBUS ENERGY

Spółki Columbus Capital S.A. i Columbus Energy S.A. uchwałami Walnych Zgromadzeń i za zgodą Rad Nadzorczych zostają połączone. Tego samego dnia Spółka wchodzi na giełdę NewConnect.

2014 r.

kontrakty na 1000 mikroinstalacji fotowoltaicznych

Spółka po raz pierwszy kontraktuje 1 000 mikroinstalacji fotowoltaicznych na kwotę przekraczającą 50 mln PLN.

wejście na rynek odnawialnych źródeł energii (oze)

Rozpoczęta została działalność w zakresie doradztwa energetycznego, wykonywania audytów energetycznych oraz sprzedaży OZE, w szczególności instalacji fotowoltaicznych.

zmiana nazwy i siedziby spółki

Spółka zmieniła nazwę na Columbus Capital S.A., a także uchwaliła zmianę siedziby Spółki z miasta Częstochowa na miasto Kraków.

2011 r.

dEBIUT NA RYNKU NEWCONNECT

Spółka STI Group S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect.

2010 r.

POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI

Rozpoczęta została działalność jako STI Group S.A., w wyniku podziału STI Group sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie.