Grupa Kapitałowa Columbus Energy S.A. Name Udział NIP Jednostki zależne bezpośrednio Columbus Elite S.A. 70% 9452230200 Columbus Energy a.s. 52% Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. 100% 9452196124 Columbus Obrót Sp. z o.o. 100% 8513207816 Columbus Obrót 2 Sp. z o.o. 100% 9452241497 Columbus Profit Sp. z o.o. 100% 9452230832 GoBiznes Sp. z o.o. 100% 9452226871 New Energy Investments Sp. z o.o. 100% 5272785408 Columbus JV-3 Sp. z o.o. 100% 9452239810 Columbus JV-4 Sp. z o.o. 100% 9452239922 Columbus JV-6 Sp. z o.o. 100% 9452245147 Columbus JV-8 Sp. z o.o. 100% 9452245288 Columbus JV-11 Sp. z. o.o. 100% 9452245911 Ecowolt 4 Sp. z o.o. 100% 6322014399 Ecowolt 5 Sp. z o.o. 100% 6322014494 Ecowolt 10 Sp. z o.o. 100% 6322015298 Fotowoltaika HIG Niedźwiady Sp. z o.o. 100% 5213895153 Fotowoltaika HIG XIV Sp. z o.o. 100% 5213881949 Fotowoltaika HIG XVII Sp. z o.o. 100% 5213892628 Fotowoltaika HIG XIX Sp. z o.o. 100% 5213944940 Fotowoltaika HIG XX Sp. z o.o. 100% 5213943596 Fotowoltaika HIG XXI Sp. z o.o. 100% 5213961039 Fotowoltaika HIG XXII Sp. z o.o. 100% 5213961105 Fotowoltaika HIG XXIII Sp. z o.o. 100% 5213970400 Fotowoltaika HIG-U Diament PV-1 Sp. z o.o. 100% 5213896566 Greenprojekt 4 Sp. z o.o. 100% 6322013371 Greenprojekt 11 Sp. z o.o. 100% 6322016659 Kopalniaenergii.pl 3 Sp. z o.o. 100% 6322024009 Sędziszów PV Sp. z o.o. 100% 9452250651 Jednostki zależne pośrednio Columbus JV-5 Sp. z o.o. 100% 9452241652 Columbus JV-6 Hold Co 2 Sp. z o.o. 100% 9452245549 Columbus JV-7 Sp. z o.o. 100% 9452245331 Columbus JV-9 Sp. z o.o. 100% 9452246750 Columbus JV-10 Sp. z o.o. 100% 9452246856 Columbus JV1 Sp. z o.o. 100% 9452238383 Columbus JV2 Sp. z o.o. 100% 9542819020 Columbus SPV-1 Sp. z o.o. 100% 9452241971 Columbus SPV-2 Sp. z o.o. 100% 9452242025 Columbus SPV-3 Sp. z o.o. 100% 9452242539 Columbus SPV-4 Sp. z o.o. 100% 9452242545 EcoSolar Babice Sp. z o.o. 100% 7792414582 Ecowolt 1 Sp. z o.o. 100% 6922508218 Ecowolt 2 Sp. z o.o. 100% 6922508247 Ecowolt 6 Sp. z o.o. 100% 6322014927 Ecowolt 7 Sp. z o.o. 100% 6322014815 Ecowolt 9 Sp. z o.o. 100% 6322015281 Ecowolt 12 Sp. z o.o. 51% 6322015536 Ecowolt 14 Sp. z o.o. 51% 6322015594 Ecowolt 15 Sp. z o.o. 100% 6322015513 Ecowolt 18 Sp. z o.o. 100% 6322019600 Eko Energia – Fotowoltaika Domaniew II Sp. z o.o. 100% 5342490323 Eko Energia II Sp. z o.o. 100% 5342491050 Elektrownia PVPL 113 Sp. z o.o. 100% 8522631873 Elektrownia PVPL 166 Sp. z o.o. 100% 8522650304 Elektrownia PVPL 172 Sp. z o.o. 100% 8522634989 Elektrownia PVPL 173 Sp. z o.o. 100% 8522655655 Elektrownia PVPL 174 Sp. z o.o. 100% 8522652303 Elektrownia PVPL 187 Sp. z o.o. 100% 8522643557 Elektrownia PVPL 188 Sp. z o.o. 100% 8522644580 Elektrownia PVPL 213 Sp. z o.o. 100% 8522631991 Elektrownia PVPL 221 Sp. z o.o. 100% 8522645616 Elektrownia PVPL 288 Sp. z o.o. 100% 8522643540 Elektrownia PVPL 321 Sp. z o.o. 100% 8522639107 Elektrownia PVPL 388 Sp. z o.o. 100% 8522643155 Elektrownia PVPL 421 Sp. z o.o. 100% 8522655678 Energia Szyleny Sp. z o.o. 100% 7393932281 ES Banachy Sp. z o.o. 100% 5242847234 ES Nisko Sp. z o.o. 100% 5242880510 ES Sigiełki Sp. z o.o. 100% 5242848110 Fotowoltaika HIG XII Sp. z o.o. 100% 5213880387 Fotowoltaika HIG-U PV2 Sp. z o.o. 100% 5213885284 Green Park XXI Sp. z o.o. 100% 8911632298 Greenprojekt 6 Sp. z o.o. 100% 6322014152 Greenprojekt 10 Sp. z o.o. 100% 6322016582 Greenprojekt 14 Sp. z o.o. 100% 6322017699 Greenprojekt 16 Sp. z o.o. 100% 6322017682 Greenprojekt 18 Sp. z o.o. 100% 6322021985 PCWO Energy PV 223 Sp. z o.o. 100% 6572948269 PCWO Energy PV 245 Sp. z o.o. 100% 6572948364 PCWO Energy PV 277 Sp. z o.o. 100% 6572948022 PCWO Energy PV 341 Sp. z o.o. 100% 6572950444 PCWO Energy PV 358 Sp. z o.o. 100% 6572950591 PMSUN Sp. z o.o. 100% 8792723007 PV-ESSE Sp. z o.o. 100% 7010955626 PV-ZIGNUM Sp. z o.o. 100% 7011013441 SPower Giżycko Sp. z o.o. 100% 7393892268 SPower HNB Sp. z o.o. 100% 6562334152 SPower Jabłoń Sp. z o.o. 100% 9721261959 SPower Januszkowice Sp. z o.o. 100% 6562334117 SPower JSK 3 Sp. z o.o. 100% 6562334063 SPower KKM Sp. z o.o. 100% 6562334100 SPower Klimki Sp. z o.o. 100% 9721262864 SPower Kołaczyce Sp. z o.o. 100% 7752644956 SPower Konopczyn Sp. z o.o. 100% 5461392549 SPower KRRO 8 Sp. z o.o. 100% 6562334229 SPower KZDK 5 Sp. z o.o. 100% 6562334092 SPower Lubień Dolny 2 Sp. z o.o. 100% 8513182594 SPower Mońki Sp. z o.o. 100% 5461392621 SPower Nekla Sp. z o.o. 100% 7831729552 SPower Osinki Sp. z o.o. 100% 5252536145 SPower Polanów Sp. z o.o. 100% 3020001820 SPower Różan Sp. z o.o. 100% 5223014071 SPower Rusowo Sp. z o.o. 100% 8581853954 SPower Sudol Sp. z o.o. 100% 6562334962 SPower Tomaszówka Sp. z o.o. 100% 5090066464 SPower Trękusek Sp. z o.o. 100% 7393930460 SPower Ujazd Sp. z o.o. 100% 6562334181 SPower WDW Sp. z o.o. 100% 6562334057 SPower Węgliska Sp. z o.o. 100% 8151799761 SPower Zambrów I Sp. z o.o. 100% 9662107598 Sun Energy Invest Sp. z o.o. 100% 8393170742 Sun Venture Aero Sp. z o.o. 100% 7010938585 Votum Energy S.A. 55% 8992880562 Jednostki współzależne bezpośrednio Columbus&Farmy Sp. z o.o. 50% 6342980571 Smile Energy S.A. 50% 9452232185 Jednostki współzależne pośrednio Farma F2 Sp. z o.o. 50% 6342982742 Farma F3 Sp. z o.o. 50% 6342983078 Farma F4 Sp. z o.o. 50% 6342983351 Farma F5 Sp. z o.o. 50% 6342983322 Farma F6 Sp. z o.o. 50% 6342983291 Farma F7 Sp. z o.o. 50% 6342984267 Farma F8 Sp. z o.o. 50% 6342984474 Farma F9 Sp. z o.o. 50% 6342989980 Farma F10 Sp. z o.o. 50% 6342989402 Farma F11 Sp. z o.o. 50% 6342995325 Farma F12 Sp. z o.o. 50% 6342995319 Farma F13 Sp. z o.o. 50% 6342996603 Miejsce Piastowe Sp. z o.o. 50% 6342999398 Nagoszyn Sp. z o.o. 50% 6342993823 Jednostki stowarzyszone Saule Technologies S.A. 20,85% 5223010943 Jednostki zależne bezpośrednio 70% Columbus Elite S.A. Spółka Columbus Elite S.A. świadczy usługi w zakresie oferowania produktów i usług Columbus Energy S.A., w tym w szczególności przeprowadzanie audytów energetycznych nieruchomości klientów, pozyskiwanie podstawowych informacji technicznych i dotyczących zużycia energii elektrycznej według standardów Columbus Energy S.A. 52% Columbus Energy a.s. Columbus Energy a.s. jest spółką, której działalność polega na projektowaniu, sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych i innych produktów związanych z odnawialnymi źródłami energii na rzecz klientów indywidualnych i przedsiębiorców, a także świadczenie usług posprzedażowych, na terenie Republiki Czeskiej. 100% Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. Columbus Energy Finanse sp. z o.o., działa jako operator udzielający klientom finansowania w ramach instrumentów udostępnianych przez Grupę lub jako pośrednik finansowy w oferowaniu kredytów bankowych i leasingów. 100% Columbus Obrót Sp. z o.o. Columbus Obrót Sp. z o.o. jest spółką obrotu energią, która posiada koncesję na sprzedaż energii i Generalne Umowy Dystrybucyjne dla Umów Kompleksowych z Operatorami Sieci Dystrybucyjnych. 100% Columbus Obrót 2 Sp. z o.o. Columbus Obrót 2 Sp. z o.o. jest spółką obrotu energią. 100% Columbus Profit Sp. z o.o. Columbus Profit Sp. z o.o. świadczy usługi rachunkowo księgowe, związane z obsługą kadrowo-płacową pracowników oraz doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. 100% GoBiznes Sp. z o.o. GoBiznes Sp. z o.o. działa w sektorze klienta biznesowego (B2B), oferując kompleksową usługę w zakresie rozwiązań fotowoltaicznych, również w modelu PPA i PLA 100% New Energy Investments Sp. z o.o. New Energy Investments Sp. z o.o. zajmuje się rozwojem projektów energetycznych w obszarach farm fotowoltaicznych oraz kogeneracji gazowej, biomasy, waste to energy. Obecnie NEI posiada w portfelu ponad 400 projektów, w których rozwija instalacje o łącznej mocy blisko 400 MW. 100% Columbus JV-3 Sp. z o.o Columbus JV-3 Sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celu inwestycji polegających na nabyciu projektów farm fotowoltaicznych. 100% Columbus JV-4 Sp. z o.o Columbus JV-4 Sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celu inwestycji polegających na nabyciu projektów farm fotowoltaicznych. 100% Columbus JV-6 Sp. z o.o. Columbus JV-6 Sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celu inwestycji polegających na nabyciu projektów farm fotowoltaicznych. 100% Columbus JV-8 Sp. z o.o. Columbus JV-8 Sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celu inwestycji polegających na nabyciu projektów farm fotowoltaicznych. 100% Columbus JV-9 Sp. z o.o. Columbus JV-9 Sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celu inwestycji polegających na nabyciu projektów farm fotowoltaicznych. 100% Columbus JV-10 Sp. z o.o. Columbus JV-10 Sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celu inwestycji polegających na nabyciu projektów farm fotowoltaicznych. 100% Columbus JV-11 Sp. z. o.o. Columbus JV-11 Sp. z o.o. jest spółką, która została założona w celach inwestycyjnych. 100% Ecowolt 4 Sp. z o.o. Ecowolt 4 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW. 100% Ecowolt 5 Sp. z o.o. Ecowolt 5 Sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekt farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3,5 MW. 100% Ecowolt 10 Sp. z o.o. Ecowolt 10 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 13,5 MW. 100% Ecowolt 15 Sp. z o.o. Ecowolt 15 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 63 MW. 100% Fotowoltaika HIG Niedźwiady Sp. z o.o. Fotowoltaika HIG Niedźwiady Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą projekt farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 27,9 MW. 100% Fotowoltaika HIG XIV Sp. z o.o. Fotowoltaika HIG XIV Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą projekt farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 21 MW. 100% Fotowoltaika HIG XVII Sp. z o.o. Fotowoltaika HIG XVII Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą projekt magazynu energii. 100% Fotowoltaika HIG XIX Sp. z o.o. Fotowoltaika HIG XIX Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą projekt magazynu energii „STANISŁAWÓW” do łącznej mocy 200 MW.  100% Fotowoltaika HIG XX Sp. z o.o. Fotowoltaika HIG XX Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą projekt magazynu energii „KLIKOWO” o mocy 63 MW.  100% Fotowoltaika HIG XXI Sp. z o.o. Fotowoltaika HIG XXI Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą projekt magazynu energii „RZESZÓW” o mocy 200 MW. 100% Fotowoltaika HIG XXII Sp. z o.o. Fotowoltaika HIG XXII Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą projekt magazynu energii „BUJAKÓW” o mocy 133 MW. 100% Fotowoltaika HIG XXIII Sp. z o.o. Fotowoltaika HIG XXIII Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą projekt magazynu energii. 100% Fotowoltaika HIG-U Diament PV1 Sp. z o.o. Fotowoltaika HIG-U Diament PV1 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 39 MW. 100% Fotowoltaika HIG-U PV2 Sp. z o.o. Fotowoltaika HIG-U PV2 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW. 100% Greenprojekt 4 Sp. z o.o. Greenprojekt 4 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW. 100% Greenprojekt 10 Sp. z o.o. Greenprojekt 10 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1 MW. 100% Greenprojekt 11 Sp. z o.o. Greenprojekt 11 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW 100% Greenprojekt 14 Sp. z o.o. Greenprojekt 14 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW 100% Kopalniaenergii.pl 3 Sp. z o.o. Kopalniaenergii.pl 3 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 15 MW. 100% Sędziszów PV Sp. z o.o. Sędziszów PV Sp. z o.o. jest spółką celową, która została założona w celach inwestycyjnych. Jednostki zależne pośrednio 100% Columbus JV-5 Sp. z o.o. Columbus JV-5 Sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celu inwestycji polegających na nabyciu udziałów w spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych. 100% Columbus JV-6 HoldCo 2 Sp. z o.o. Columbus JV-6 HoldCo 2 Sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celu inwestycji polegających na nabyciuprojektów farm fotowoltaicznych 100% Columbus JV-7 Sp. z o.o. Columbus JV-7 Sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celu inwestycji polegających na nabyciu projektów farm fotowoltaicznych.   100% Columbus JV1 Sp. z o.o. Columbus JV1 Sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celu inwestycji polegających na nabyciu udziałów w spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych. 100% Columbus JV2 Sp. z o.o. Columbus JV2 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą inwestycje polegające na nabyciu projektów farm fotowoltaicznych. 100% Columbus SPV-1 Sp. z o.o. Columbus SPV-1 Sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celu inwestycji polegających na nabyciu projektów farm fotowoltaicznych. 100% Columbus SPV-2 Sp. z o.o. Columbus SPV-2 Sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celu inwestycji polegających na nabyciu projektów farm fotowoltaicznych. 100% Columbus SPV-3 Sp. z o.o. Columbus SPV-3 Sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celu inwestycji polegających na nabyciu projektów farm fotowoltaicznych. 100% Columbus SPV-4 Sp. z o.o. Columbus SPV-4 Sp. z o.o., która została powołana w celu inwestycji polegających na nabyciu projektów farm fotowoltaicznych 100% EcoSolar Babice Sp. z o.o. Ecosolar Babice Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW 100% Ecowolt 1 Sp. z o.o. Ecowolt 1 Sp. z o.o. jest spółką celową zarządzającą wybudowaną farmą fotowoltaiczną o łącznej mocy do 5 MW 100% Ecowolt 2 Sp. z o.o. Ecowolt 2 Sp. z o.o. jest spółką celową zarządzającą wybudowaną farmą fotowoltaiczną o łącznej mocy do 2 MW 100% Ecowolt 6 Sp. z o.o. Ecowolt 6 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% Ecowolt 7 Sp. z o.o. Ecowolt 7 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW. 100% Ecowolt 9 Sp. z o.o. Ecowolt 9 Sp. z o.o. jest spółką celową zarządzającą wybudowaną farmą fotowoltaiczną, o łącznej mocy do 0,5 MW. 51% Ecowolt 12 Sp. z o.o. Ecowolt 12 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 60 MW. 51% Ecowolt 14 Sp. z o.o. Ecowolt 14 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 120 MW. 100% Ecowolt 18 Sp. z o.o. Ecowolt 18 Sp. z o.o. jest spółką celową zarządzającą wybudowaną farmą fotowoltaiczną o łącznej mocy do 1 MW. 100% Eko Energia - Fotowoltaika Domaniew II Sp. z o.o. Eko Energia – Fotowoltaika Domaniew II Sp. z o.o. jest spółką celową zarządzającą wybudowaną farmą fotowoltaiczną o łącznej mocy do 1 MW. 100% Eko Energia II Sp. z o.o. Eko Energia II Sp. z o.o. jest spółką celową zarządzającą wybudowaną farmą fotowoltaiczną, o łącznej mocy do 1 MW 100% Elektrownia PVPL 113 Sp. z o.o. Elektrownia PVPL 113 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% Elektrownia PVPL 166 Sp. z o.o. Elektrownia PVPL 166 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% Elektrownia PVPL 172 Sp. z o.o. Elektrownia PVPL 172 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% Elektrownia PVPL 173 Sp. z o.o. Elektrownia PVPL 173 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% Elektrownia PVPL 174 Sp. z o.o. Elektrownia PVPL 174 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% Elektrownia PVPL 187 Sp. z o.o. Elektrownia PVPL 187 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% Elektrownia PVPL 188 Sp. z o.o. Elektrownia PVPL 188 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% Elektrownia PVPL 213 Sp. z o.o. Elektrownia PVPL 213 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% Elektrownia PVPL 221 Sp. z o.o. Elektrownia PVPL 221 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% Elektrownia PVPL 288 Sp. z o.o. Elektrownia PVPL 288 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% Elektrownia PVPL 321 Sp. z o.o. Elektrownia PVPL 321 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% Elektrownia PVPL 388 Sp. z o.o. Elektrownia PVPL 388 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% Elektrownia PVPL 421 Sp. z o.o. Elektrownia PVPL 421 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 999 kWp. 100% Energia Szyleny Sp. z o.o. Energia Szyleny Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1 MW. 100% ES Banachy Sp. z o.o. ES Banachy Sp. z o.o., jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej, o łącznej mocy do 1 MW. 100% ES Nisko Sp. z o.o. ES Nisko Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% ES Sigiełki Sp. z o.o. ES Sigiełki Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW 100% Fotowoltaika HIG XII Sp. z o.o. Fotowoltaika HIG XII Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW. 100% Green Park XXI Sp. z o.o. Green Park XXI Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą projekt farmy fotowoltaicznej, posiadającej wydane warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej na moc 61,3 MW. 100% Greenprojekt 6 Sp. z o.o. Greenprojekt 6 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW. 100% Greenprojekt 16 Sp. z o.o. Greenprojekt 16 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW. 100% Greenprojekt 18 Sp. z o.o. Greenprojekt 18 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW 100% PCWO Energy PV 223 Sp. z o.o. PCWO Energy 223 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 0,76 MW. 100% PCWO Energy PV 245 Sp. z o.o. PCWO Energy 245 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 0,84 MW. 100% PCWO Energy PV 277 Sp. z o.o. PCWO Energy 277 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1 MW. 100% PCWO Energy PV 341 Sp. z o.o. PCWO Energy 341 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% PCWO Energy PV 358 Sp. z o.o. PCWO Energy 358 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 0,63 MW. 100% PMSUN Sp. z o.o. PMSUN Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW. 100% PV-ESSE Sp. z o.o. PV-ESSE Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW. 100% PV-ZIGNUM Sp. z o.o. PV-ZIGNUM Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9,4 MW. 100% SPower Giżycko Sp. z o.o. SPower Giżycko Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% SPower HNB Sp. z o.o. SPower HNB Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1,38 MW. 100% SPower Jabłoń Sp. z o.o. SPower Jabłoń Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% SPower Januszkowice Sp. z o.o. SPower Januszkowice Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW. 100% SPower JSK 3 Sp. z o.o. SPower JSK 3 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1,87 MW. 100% SPower KKM Sp. z o.o. SPower KKM Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3,67 MW. 100% SPower Klimki Sp. z o.o. SPower Klimki Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% SPower Kołaczyce Sp. z o.o. SPower Kołaczyce Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 0,85 MW. 100% SPower Konopczyn Sp. z o.o. SPower Konopczyn Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW. 100% SPower KRRO 8 Sp. z o.o. SPower KRRO 8 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3,6 MW. 100% SPower KZDK 5 Sp. z o.o. SPower KZDK 5 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3,45 MW 100% SPower Lubień Dolny 2 Sp. z o.o. SPower Lubień Dolny 2 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 0,7 MW. 100% SPower Mońki Sp. z o.o. SPower Mońki Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW. 100% SPower Nekla Sp. z o.o. SPower Nekla Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% SPower Osinki Sp. z o.o. SPower Osinki Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% SPower Polanów Sp. z o.o. SPower Polanów Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% SPower Różan Sp. z o.o. SPower Różan Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% SPower Rusowo Sp. z o.o. SPower Rusowo Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 0,94 MW. 100% SPower Sudol Sp. z o.o. SPower Sudol Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5,35 MW. 100% SPower Tomaszówka Sp. z o.o. SPower Tomaszówka Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% SPower Trękusek Sp. z o.o. SPower Trękusek Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% SPower Ujazd Sp. z o.o. SPower Ujazd Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW 100% SPower WDW Sp. z o.o. SPower WDW Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2,5 MW. 100% SPower Węgliska Sp. z o.o. SPower Węgliska Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% SPower Zambrów I Sp. z o.o. SPower Zambrów I Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2,56 MW. 100% Sun Energy Invest Sp. z o.o. Sun Energy Invest Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW. 100% Sun Venture Aero Sp. z o.o. Sun Venture Aero Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 13 MW 55% Votum Energy S.A. Votum Energy S.A. działa w sektorze energii odnawialnej. Celem spółki jest pomoc klientom w przejściu z nieefektywnych źródeł energii na nowoczesne ogrzewanie przyjazne środowisku. Jednostki współzależne bezpośrednio 50% Columbus&Farmy Sp. z o.o. Spółka ramowa, która została powołana w celu realizacji projektów instalacji fotowoltaicznych do momentu uzyskania warunków przyłączenia. Po uzyskaniu warunków przyłączenia prawa do każdego z projektów będą wnoszone przez spółkę ramową do spółek celowych, w ramach których projekty będą rozwijane. 50% Smile Energy S.A. Spółka Smile Energy S.A. jest spółką celową, która ma zajmować się wypracowaniem na polski rynek oferty typu Power Purchase Agreement lub/i Power Lease Agreement (umowy dzierżawy dużych instalacji dla korporacji lub/i jednostek samorządu terytorialnego). Jednostki współzależne pośrednio 50% Farma F2 Sp. z o.o. Farma F2 Sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych. 50% Farma F3 Sp. z o.o. Farma F3 Sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych 50% Farma F4 Sp. z o.o. Farma F4 Sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych. 50% Farma F5 Sp. z o.o. Farma F5 Sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych. 50% Farma F6 Sp. z o.o. Farma F6 Sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych. 50% Farma F7 Sp. z o.o. Farma F7 Sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych. 50% Farma F8 Sp. z o.o. Farma F8 Sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych. 50% Farma F9 Sp. z o.o. Farma F9 Sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych. 50% Farma F10 Sp. z o.o. Farma F10 Sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych. 50% Farma F11 Sp. z o.o. Farma F11 Sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych 50% Farma F12 Sp. z o.o. Farma F12 Sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych. 50% Farma F13 Sp. z o.o. Farma F13 Sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych. 50% Miejsce Piastowe Sp. z o.o. Miejsce Piastowe Sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych. 50% Nagoszyn Sp. z o.o. Nagoszyn Sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych. Jednostki stowarzyszone 21% Saule Technologies S.A. Saule Technologies S.A. rozwija technologie drukowanych perowskitowych ogniw słonecznych nowej generacji.

Capital Group rises

Name Udział NIP
Jednostki zależne bezpośrednio
Columbus Elite S.A.
70%
9452230200
Columbus Energy a.s.
52%
Columbus Energy Finanse Sp. z o.o.
100%
9452196124
Columbus Obrót Sp. z o.o.
100%
8513207816
Columbus Obrót 2 Sp. z o.o.
100%
9452241497
Columbus Profit Sp. z o.o.
100%
9452230832
GoBiznes Sp. z o.o.
100%
9452226871
New Energy Investments Sp. z o.o.
100%
5272785408
Columbus JV-3 Sp. z o.o.
100%
9452239810
Columbus JV-4 Sp. z o.o.
100%
9452239922
Columbus JV-6 Sp. z o.o.
100%
9452245147
Columbus JV-8 Sp. z o.o.
100%
9452245288
Columbus JV-11 Sp. z. o.o.
100%
9452245911
Ecowolt 4 Sp. z o.o.
100%
6322014399
Ecowolt 5 Sp. z o.o.
100%
6322014494
Ecowolt 10 Sp. z o.o.
100%
6322015298
Fotowoltaika HIG Niedźwiady Sp. z o.o.
100%
5213895153
Fotowoltaika HIG XIV Sp. z o.o.
100%
5213881949
Fotowoltaika HIG XVII Sp. z o.o.
100%
5213892628
Fotowoltaika HIG XIX Sp. z o.o.
100%
5213944940
Fotowoltaika HIG XX Sp. z o.o.
100%
5213943596
Fotowoltaika HIG XXI Sp. z o.o.
100%
5213961039
Fotowoltaika HIG XXII Sp. z o.o.
100%
5213961105
Fotowoltaika HIG XXIII Sp. z o.o.
100%
5213970400
Fotowoltaika HIG-U Diament PV-1 Sp. z o.o.
100%
5213896566
Greenprojekt 4 Sp. z o.o.
100%
6322013371
Greenprojekt 11 Sp. z o.o.
100%
6322016659
Kopalniaenergii.pl 3 Sp. z o.o.
100%
6322024009
Sędziszów PV Sp. z o.o.
100%
9452250651
Jednostki zależne pośrednio
Columbus JV-5 Sp. z o.o.
100%
9452241652
Columbus JV-6 Hold Co 2 Sp. z o.o.
100%
9452245549
Columbus JV-7 Sp. z o.o.
100%
9452245331
Columbus JV-9 Sp. z o.o.
100%
9452246750
Columbus JV-10 Sp. z o.o.
100%
9452246856
Columbus JV1 Sp. z o.o.
100%
9452238383
Columbus JV2 Sp. z o.o.
100%
9542819020
Columbus SPV-1 Sp. z o.o.
100%
9452241971
Columbus SPV-2 Sp. z o.o.
100%
9452242025
Columbus SPV-3 Sp. z o.o.
100%
9452242539
Columbus SPV-4 Sp. z o.o.
100%
9452242545
EcoSolar Babice Sp. z o.o.
100%
7792414582
Ecowolt 1 Sp. z o.o.
100%
6922508218
Ecowolt 2 Sp. z o.o.
100%
6922508247
Ecowolt 6 Sp. z o.o.
100%
6322014927
Ecowolt 7 Sp. z o.o.
100%
6322014815
Ecowolt 9 Sp. z o.o.
100%
6322015281
Ecowolt 12 Sp. z o.o.
51%
6322015536
Ecowolt 14 Sp. z o.o.
51%
6322015594
Ecowolt 15 Sp. z o.o.
100%
6322015513
Ecowolt 18 Sp. z o.o.
100%
6322019600
Eko Energia – Fotowoltaika Domaniew II Sp. z o.o.
100%
5342490323
Eko Energia II Sp. z o.o.
100%
5342491050
Elektrownia PVPL 113 Sp. z o.o.
100%
8522631873
Elektrownia PVPL 166 Sp. z o.o.
100%
8522650304
Elektrownia PVPL 172 Sp. z o.o.
100%
8522634989
Elektrownia PVPL 173 Sp. z o.o.
100%
8522655655
Elektrownia PVPL 174 Sp. z o.o.
100%
8522652303
Elektrownia PVPL 187 Sp. z o.o.
100%
8522643557
Elektrownia PVPL 188 Sp. z o.o.
100%
8522644580
Elektrownia PVPL 213 Sp. z o.o.
100%
8522631991
Elektrownia PVPL 221 Sp. z o.o.
100%
8522645616
Elektrownia PVPL 288 Sp. z o.o.
100%
8522643540
Elektrownia PVPL 321 Sp. z o.o.
100%
8522639107
Elektrownia PVPL 388 Sp. z o.o.
100%
8522643155
Elektrownia PVPL 421 Sp. z o.o.
100%
8522655678
Energia Szyleny Sp. z o.o.
100%
7393932281
ES Banachy Sp. z o.o.
100%
5242847234
ES Nisko Sp. z o.o.
100%
5242880510
ES Sigiełki Sp. z o.o.
100%
5242848110
Fotowoltaika HIG XII Sp. z o.o.
100%
5213880387
Fotowoltaika HIG-U PV2 Sp. z o.o.
100%
5213885284
Green Park XXI Sp. z o.o.
100%
8911632298
Greenprojekt 6 Sp. z o.o.
100%
6322014152
Greenprojekt 10 Sp. z o.o.
100%
6322016582
Greenprojekt 14 Sp. z o.o.
100%
6322017699
Greenprojekt 16 Sp. z o.o.
100%
6322017682
Greenprojekt 18 Sp. z o.o.
100%
6322021985
PCWO Energy PV 223 Sp. z o.o.
100%
6572948269
PCWO Energy PV 245 Sp. z o.o.
100%
6572948364
PCWO Energy PV 277 Sp. z o.o.
100%
6572948022
PCWO Energy PV 341 Sp. z o.o.
100%
6572950444
PCWO Energy PV 358 Sp. z o.o.
100%
6572950591
PMSUN Sp. z o.o.
100%
8792723007
PV-ESSE Sp. z o.o.
100%
7010955626
PV-ZIGNUM Sp. z o.o.
100%
7011013441
SPower Giżycko Sp. z o.o.
100%
7393892268
SPower HNB Sp. z o.o.
100%
6562334152
SPower Jabłoń Sp. z o.o.
100%
9721261959
SPower Januszkowice Sp. z o.o.
100%
6562334117
SPower JSK 3 Sp. z o.o.
100%
6562334063
SPower KKM Sp. z o.o.
100%
6562334100
SPower Klimki Sp. z o.o.
100%
9721262864
SPower Kołaczyce Sp. z o.o.
100%
7752644956
SPower Konopczyn Sp. z o.o.
100%
5461392549
SPower KRRO 8 Sp. z o.o.
100%
6562334229
SPower KZDK 5 Sp. z o.o.
100%
6562334092
SPower Lubień Dolny 2 Sp. z o.o.
100%
8513182594
SPower Mońki Sp. z o.o.
100%
5461392621
SPower Nekla Sp. z o.o.
100%
7831729552
SPower Osinki Sp. z o.o.
100%
5252536145
SPower Polanów Sp. z o.o.
100%
3020001820
SPower Różan Sp. z o.o.
100%
5223014071
SPower Rusowo Sp. z o.o.
100%
8581853954
SPower Sudol Sp. z o.o.
100%
6562334962
SPower Tomaszówka Sp. z o.o.
100%
5090066464
SPower Trękusek Sp. z o.o.
100%
7393930460
SPower Ujazd Sp. z o.o.
100%
6562334181
SPower WDW Sp. z o.o.
100%
6562334057
SPower Węgliska Sp. z o.o.
100%
8151799761
SPower Zambrów I Sp. z o.o.
100%
9662107598
Sun Energy Invest Sp. z o.o.
100%
8393170742
Sun Venture Aero Sp. z o.o.
100%
7010938585
Votum Energy S.A.
55%
8992880562
Jednostki współzależne bezpośrednio
Columbus&Farmy Sp. z o.o.
50%
6342980571
Smile Energy S.A.
50%
9452232185
Jednostki współzależne pośrednio
Farma F2 Sp. z o.o.
50%
6342982742
Farma F3 Sp. z o.o.
50%
6342983078
Farma F4 Sp. z o.o.
50%
6342983351
Farma F5 Sp. z o.o.
50%
6342983322
Farma F6 Sp. z o.o.
50%
6342983291
Farma F7 Sp. z o.o.
50%
6342984267
Farma F8 Sp. z o.o.
50%
6342984474
Farma F9 Sp. z o.o.
50%
6342989980
Farma F10 Sp. z o.o.
50%
6342989402
Farma F11 Sp. z o.o.
50%
6342995325
Farma F12 Sp. z o.o.
50%
6342995319
Farma F13 Sp. z o.o.
50%
6342996603
Miejsce Piastowe Sp. z o.o.
50%
6342999398
Nagoszyn Sp. z o.o.
50%
6342993823
Jednostki stowarzyszone
Saule Technologies S.A.
20,85%
5223010943

Jednostki zależne bezpośrednio

70%
Columbus Elite S.A.

Spółka Columbus Elite S.A. świadczy usługi w zakresie oferowania produktów i usług Columbus Energy S.A., w tym w szczególności przeprowadzanie audytów energetycznych nieruchomości klientów, pozyskiwanie podstawowych informacji technicznych i dotyczących zużycia energii elektrycznej według standardów Columbus Energy S.A.

52%
Columbus Energy a.s.

Columbus Energy a.s. jest spółką, której działalność polega na projektowaniu, sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych i innych produktów związanych z odnawialnymi źródłami energii na rzecz klientów indywidualnych i przedsiębiorców, a także świadczenie usług posprzedażowych, na terenie Republiki Czeskiej.

100%
Columbus Energy Finanse Sp. z o.o.

Columbus Energy Finanse sp.z o.o.acts as an operator providing financing to clients under the instruments provided by the Group or as a financial intermediary in offering bank loans and leases.

100%
Columbus Obrót Sp. z o.o.

Columbus Obrót Sp. z o.o. jest spółką obrotu energią, która posiada koncesję na sprzedaż energii i Generalne Umowy Dystrybucyjne dla Umów Kompleksowych z Operatorami Sieci Dystrybucyjnych.

100%
Columbus Obrót 2 Sp. z o.o.

Columbus Obrót 2 Sp. z o.o. jest spółką obrotu energią.

100%
Columbus Profit Sp. z o.o.

Columbus Profit Sp. z o.o. świadczy usługi rachunkowo księgowe, związane z obsługą kadrowo-płacową pracowników oraz doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

100%
GoBiznes Sp. z o.o.

GoBiznes Sp. z o.o. działa w sektorze klienta biznesowego (B2B), oferując kompleksową usługę w zakresie rozwiązań fotowoltaicznych, również w modelu PPA i PLA

100%
New Energy Investments Sp. z o.o.

New Energy Investments Sp. z o.o. zajmuje się rozwojem projektów energetycznych w obszarach farm fotowoltaicznych oraz kogeneracji gazowej, biomasy, waste to energy. Obecnie NEI posiada w portfelu ponad 400 projektów, w których rozwija instalacje o łącznej mocy blisko 400 MW.

100%
Columbus JV-3 Sp. z o.o

Columbus JV-3 Sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celu inwestycji polegających na nabyciu projektów farm fotowoltaicznych.

100%
Columbus JV-4 Sp. z o.o

Columbus JV-4 Sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celu inwestycji polegających na nabyciu projektów farm fotowoltaicznych.

100%
Columbus JV-6 Sp. z o.o.

Columbus JV-6 Sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celu inwestycji polegających na nabyciu projektów farm fotowoltaicznych.

100%
Columbus JV-8 Sp. z o.o.

Columbus JV-8 Sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celu inwestycji polegających na nabyciu projektów farm fotowoltaicznych.

100%
Columbus JV-9 Sp. z o.o.

Columbus JV-9 Sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celu inwestycji polegających na nabyciu projektów farm fotowoltaicznych.

100%
Columbus JV-10 Sp. z o.o.

Columbus JV-10 Sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celu inwestycji polegających na nabyciu projektów farm fotowoltaicznych.

100%
Columbus JV-11 Sp. z. o.o.

Columbus JV-11 Sp. z o.o. jest spółką, która została założona w celach inwestycyjnych.

100%
Ecowolt 4 Sp. z o.o.

Ecowolt 4 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW.

100%
Ecowolt 5 Sp. z o.o.

Ecowolt 5 Sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekt farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3,5 MW.

100%
Ecowolt 10 Sp. z o.o.

Ecowolt 10 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 13,5 MW.

100%
Ecowolt 15 Sp. z o.o.

Ecowolt 15 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 63 MW.

100%
Fotowoltaika HIG Niedźwiady Sp. z o.o.

Fotowoltaika HIG Niedźwiady Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą projekt farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 27,9 MW.

100%
Fotowoltaika HIG XIV Sp. z o.o.

Fotowoltaika HIG XIV Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą projekt farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 21 MW.

100%
Fotowoltaika HIG XVII Sp. z o.o.

Fotowoltaika HIG XVII Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą projekt magazynu energii.

100%
Fotowoltaika HIG XIX Sp. z o.o.

Fotowoltaika HIG XIX Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą projekt magazynu energii „STANISŁAWÓW” do łącznej mocy 200 MW. 

100%
Fotowoltaika HIG XX Sp. z o.o.

Fotowoltaika HIG XX Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą projekt magazynu energii „KLIKOWO” o mocy 63 MW. 

100%
Fotowoltaika HIG XXI Sp. z o.o.

Fotowoltaika HIG XXI Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą projekt magazynu energii „RZESZÓW” o mocy 200 MW.

100%
Fotowoltaika HIG XXII Sp. z o.o.

Fotowoltaika HIG XXII Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą projekt magazynu energii „BUJAKÓW” o mocy 133 MW.

100%
Fotowoltaika HIG XXIII Sp. z o.o.

Fotowoltaika HIG XXIII Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą projekt magazynu energii.

100%
Fotowoltaika HIG-U Diament PV1 Sp. z o.o.

Fotowoltaika HIG-U Diament PV1 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 39 MW.

100%
Fotowoltaika HIG-U PV2 Sp. z o.o.

Fotowoltaika HIG-U PV2 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW.

100%
Greenprojekt 4 Sp. z o.o.

Greenprojekt 4 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW.

100%
Greenprojekt 10 Sp. z o.o.

Greenprojekt 10 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1 MW.

100%
Greenprojekt 11 Sp. z o.o.

Greenprojekt 11 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW

100%
Greenprojekt 14 Sp. z o.o.

Greenprojekt 14 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW

100%
Kopalniaenergii.pl 3 Sp. z o.o.

Kopalniaenergii.pl 3 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 15 MW.

100%
Sędziszów PV Sp. z o.o.

Sędziszów PV Sp. z o.o. jest spółką celową, która została założona w celach inwestycyjnych.

Jednostki zależne pośrednio

100%
Columbus JV-5 Sp. z o.o.

Columbus JV-5 Sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celu inwestycji polegających na nabyciu udziałów w spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych.

100%
Columbus JV-6 HoldCo 2 Sp. z o.o.

Columbus JV-6 HoldCo 2 Sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celu inwestycji polegających na nabyciu
projektów farm fotowoltaicznych

100%
Columbus JV-7 Sp. z o.o.

Columbus JV-7 Sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celu inwestycji polegających na nabyciu projektów farm fotowoltaicznych.  

100%
Columbus JV1 Sp. z o.o.

Columbus JV1 Sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celu inwestycji polegających na nabyciu udziałów w spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych.

100%
Columbus JV2 Sp. z o.o.

Columbus JV2 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą inwestycje polegające na nabyciu projektów farm fotowoltaicznych.

100%
Columbus SPV-1 Sp. z o.o.

Columbus SPV-1 Sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celu inwestycji polegających na nabyciu projektów farm fotowoltaicznych.

100%
Columbus SPV-2 Sp. z o.o.

Columbus SPV-2 Sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celu inwestycji polegających na nabyciu projektów farm fotowoltaicznych.

100%
Columbus SPV-3 Sp. z o.o.

Columbus SPV-3 Sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celu inwestycji polegających na nabyciu projektów farm fotowoltaicznych.

100%
Columbus SPV-4 Sp. z o.o.

Columbus SPV-4 Sp. z o.o., która została powołana w celu inwestycji polegających na nabyciu projektów farm fotowoltaicznych

100%
EcoSolar Babice Sp. z o.o.

Ecosolar Babice Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW

100%
Ecowolt 1 Sp. z o.o.

Ecowolt 1 Sp. z o.o. jest spółką celową zarządzającą wybudowaną farmą fotowoltaiczną o łącznej mocy do 5 MW

100%
Ecowolt 2 Sp. z o.o.

Ecowolt 2 Sp. z o.o. jest spółką celową zarządzającą wybudowaną farmą fotowoltaiczną o łącznej mocy do 2 MW

100%
Ecowolt 6 Sp. z o.o.

Ecowolt 6 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
Ecowolt 7 Sp. z o.o.

Ecowolt 7 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW.

100%
Ecowolt 9 Sp. z o.o.

Ecowolt 9 Sp. z o.o. jest spółką celową zarządzającą wybudowaną farmą fotowoltaiczną, o łącznej mocy do 0,5 MW.

51%
Ecowolt 12 Sp. z o.o.

Ecowolt 12 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 60 MW.

51%
Ecowolt 14 Sp. z o.o.

Ecowolt 14 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 120 MW.

100%
Ecowolt 18 Sp. z o.o.

Ecowolt 18 Sp. z o.o. jest spółką celową zarządzającą wybudowaną farmą fotowoltaiczną o łącznej mocy do 1 MW.

100%
Eko Energia - Fotowoltaika Domaniew II Sp. z o.o.

Eko Energia – Fotowoltaika Domaniew II Sp. z o.o. jest spółką celową zarządzającą wybudowaną farmą fotowoltaiczną o łącznej mocy do 1 MW.

100%
Eko Energia II Sp. z o.o.

Eko Energia II Sp. z o.o. jest spółką celową zarządzającą wybudowaną farmą fotowoltaiczną, o łącznej mocy do 1 MW

100%
Elektrownia PVPL 113 Sp. z o.o.

Elektrownia PVPL 113 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
Elektrownia PVPL 166 Sp. z o.o.

Elektrownia PVPL 166 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
Elektrownia PVPL 172 Sp. z o.o.

Elektrownia PVPL 172 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
Elektrownia PVPL 173 Sp. z o.o.

Elektrownia PVPL 173 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
Elektrownia PVPL 174 Sp. z o.o.

Elektrownia PVPL 174 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
Elektrownia PVPL 187 Sp. z o.o.

Elektrownia PVPL 187 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
Elektrownia PVPL 188 Sp. z o.o.

Elektrownia PVPL 188 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
Elektrownia PVPL 213 Sp. z o.o.

Elektrownia PVPL 213 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
Elektrownia PVPL 221 Sp. z o.o.

Elektrownia PVPL 221 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
Elektrownia PVPL 288 Sp. z o.o.

Elektrownia PVPL 288 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
Elektrownia PVPL 321 Sp. z o.o.

Elektrownia PVPL 321 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
Elektrownia PVPL 388 Sp. z o.o.

Elektrownia PVPL 388 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
Elektrownia PVPL 421 Sp. z o.o.

Elektrownia PVPL 421 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 999 kWp.

100%
Energia Szyleny Sp. z o.o.

Energia Szyleny Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1 MW.

100%
ES Banachy Sp. z o.o.

ES Banachy Sp. z o.o., jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej, o łącznej mocy do 1 MW.

100%
ES Nisko Sp. z o.o.

ES Nisko Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
ES Sigiełki Sp. z o.o.

ES Sigiełki Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW

100%
Fotowoltaika HIG XII Sp. z o.o.

Fotowoltaika HIG XII Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW.

100%
Green Park XXI Sp. z o.o.

Green Park XXI Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą projekt farmy fotowoltaicznej, posiadającej wydane warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej na moc 61,3 MW.

100%
Greenprojekt 6 Sp. z o.o.

Greenprojekt 6 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW.

100%
Greenprojekt 16 Sp. z o.o.

Greenprojekt 16 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW.

100%
Greenprojekt 18 Sp. z o.o.

Greenprojekt 18 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW

100%
PCWO Energy PV 223 Sp. z o.o.

PCWO Energy 223 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 0,76 MW.

100%
PCWO Energy PV 245 Sp. z o.o.

PCWO Energy 245 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 0,84 MW.

100%
PCWO Energy PV 277 Sp. z o.o.

PCWO Energy 277 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1 MW.

100%
PCWO Energy PV 341 Sp. z o.o.

PCWO Energy 341 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
PCWO Energy PV 358 Sp. z o.o.

PCWO Energy 358 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 0,63 MW.

100%
PMSUN Sp. z o.o.

PMSUN Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW.

100%
PV-ESSE Sp. z o.o.

PV-ESSE Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW.

100%
PV-ZIGNUM Sp. z o.o.

PV-ZIGNUM Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9,4 MW.

100%
SPower Giżycko Sp. z o.o.

SPower Giżycko Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
SPower HNB Sp. z o.o.

SPower HNB Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1,38 MW.

100%
SPower Jabłoń Sp. z o.o.

SPower Jabłoń Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
SPower Januszkowice Sp. z o.o.

SPower Januszkowice Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW.

100%
SPower JSK 3 Sp. z o.o.

SPower JSK 3 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1,87 MW.

100%
SPower KKM Sp. z o.o.

SPower KKM Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3,67 MW.

100%
SPower Klimki Sp. z o.o.

SPower Klimki Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
SPower Kołaczyce Sp. z o.o.

SPower Kołaczyce Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 0,85 MW.

100%
SPower Konopczyn Sp. z o.o.

SPower Konopczyn Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW.

100%
SPower KRRO 8 Sp. z o.o.

SPower KRRO 8 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3,6 MW.

100%
SPower KZDK 5 Sp. z o.o.

SPower KZDK 5 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3,45 MW

100%
SPower Lubień Dolny 2 Sp. z o.o.

SPower Lubień Dolny 2 Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 0,7 MW.

100%
SPower Mońki Sp. z o.o.

SPower Mońki Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW.

100%
SPower Nekla Sp. z o.o.

SPower Nekla Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
SPower Osinki Sp. z o.o.

SPower Osinki Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
SPower Polanów Sp. z o.o.

SPower Polanów Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
SPower Różan Sp. z o.o.

SPower Różan Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
SPower Rusowo Sp. z o.o.

SPower Rusowo Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 0,94 MW.

100%
SPower Sudol Sp. z o.o.

SPower Sudol Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5,35 MW.

100%
SPower Tomaszówka Sp. z o.o.

SPower Tomaszówka Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
SPower Trękusek Sp. z o.o.

SPower Trękusek Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
SPower Ujazd Sp. z o.o.

SPower Ujazd Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW

100%
SPower WDW Sp. z o.o.

SPower WDW Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2,5 MW.

100%
SPower Węgliska Sp. z o.o.

SPower Węgliska Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
SPower Zambrów I Sp. z o.o.

SPower Zambrów I Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2,56 MW.

100%
Sun Energy Invest Sp. z o.o.

Sun Energy Invest Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW.

100%
Sun Venture Aero Sp. z o.o.

Sun Venture Aero Sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 13 MW

55%
Votum Energy S.A.

Votum Energy S.A. działa w sektorze energii odnawialnej. Celem spółki jest pomoc klientom w przejściu z nieefektywnych źródeł energii na nowoczesne ogrzewanie przyjazne środowisku.

Jednostki współzależne bezpośrednio

50%
Columbus&Farmy Sp. z o.o.

Spółka ramowa, która została powołana w celu realizacji projektów instalacji fotowoltaicznych do momentu uzyskania warunków przyłączenia. Po uzyskaniu warunków przyłączenia prawa do każdego z projektów będą wnoszone przez spółkę ramową do spółek celowych, w ramach których projekty będą rozwijane.

50%
Smile Energy S.A.

Spółka Smile Energy S.A. jest spółką celową, która ma zajmować się wypracowaniem na polski rynek oferty typu Power Purchase Agreement lub/i Power Lease Agreement (umowy dzierżawy dużych instalacji dla korporacji lub/i jednostek samorządu terytorialnego).

Jednostki współzależne pośrednio

50%
Farma F2 Sp. z o.o.

Farma F2 Sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych.

50%
Farma F3 Sp. z o.o.

Farma F3 Sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych

50%
Farma F4 Sp. z o.o.

Farma F4 Sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych.

50%
Farma F5 Sp. z o.o.

Farma F5 Sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych.

50%
Farma F6 Sp. z o.o.

Farma F6 Sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych.

50%
Farma F7 Sp. z o.o.

Farma F7 Sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych.

50%
Farma F8 Sp. z o.o.

Farma F8 Sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych.

50%
Farma F9 Sp. z o.o.

Farma F9 Sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych.

50%
Farma F10 Sp. z o.o.

Farma F10 Sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych.

50%
Farma F11 Sp. z o.o.

Farma F11 Sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych

50%
Farma F12 Sp. z o.o.

Farma F12 Sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych.

50%
Farma F13 Sp. z o.o.

Farma F13 Sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych.

50%
Miejsce Piastowe Sp. z o.o.

Miejsce Piastowe Sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych.

50%
Nagoszyn Sp. z o.o.

Nagoszyn Sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych.

Jednostki stowarzyszone

21%
Saule Technologies S.A.

Saule Technologies S.A. rozwija technologie drukowanych perowskitowych ogniw słonecznych nowej generacji.