Zarząd Dawid Zieliński Prezes Zarządu Janusz Sterna Wiceprezes Zarządu

Management

Dawid Zieliński

Dawid Zieliński

Chairman of the Board
Janusz Sterna

Janusz Sterna

Vice President