Zarząd Dawid Zieliński Prezes Zarządu

Management

Dawid Zieliński

Dawid Zieliński

Chairman of the Board