Obligacje Seria Apierwsza prywatna emisja obligacji Columbus Energy; warunki emisji: Data emisji: 01.03.2017 r. Oprocentowanie: 9,2% Wartość Emisji 1, 115 mln Wykupione: 01.03.2019 Seria Bpierwsza publiczna emisja obligacji Columbus Energy; warunki emisji: Data emisji: 29.03.2017 r. Oprocentowanie: 9,2% Wartość Emisji 4, 335 mln Wykupione: 29.03.2019 Seria Cdruga prywatna emisja obligacji Columbus Energy; warunki emisji: Data emisji: 26.07.2017 r. Oprocentowanie: 8,4% Wartość Emisji 1, 090 mln Data wykupu: 26.07.2019 Seria Ddruga publiczna emisja obligacji Columbus Energy; warunki emisji: Data emisji: 04.10.2017 r. Oprocentowanie: 8,4% Wartość Emisji 4, 535 mln Data wykupu: 04.10.2019 Seria Etrzecia prywatna emisja obligacji Columbus Energy; warunki emisji: Data emisji: 19.02.2019 r. Oprocentowanie: 9% Wartość Emisji 7, 555 mln Data wykupu: 21.08.2021 Seria Fczwarta prywatna emisja obligacji Columbus Energy; warunki emisji: Data emisji: 08.07.2021 r.Oprocentowanie: 4,2% Wartość Emisji 60 mln Data wykupu: 08.07.2024 Nazwa Pobierz 2019-07-20 AKTUALIZACJA WYCENY UMÓW PODPISYWANYCH W RAMACH USŁUGI „ABONAMENT NA SŁOŃCE” Pobierz 2019-01-18 AKTUALIZACJA WYCENY UMÓW PODPISYWANYCH W RAMACH USŁUGI „ABONAMENT NA SŁOŃCE” Pobierz 2018-07-20 AKTUALIZACJA WYCENY UMÓW PODPISYWANYCH W RAMACH USŁUGI „ABONAMENT NA SŁOŃCE” Pobierz 2018-01-20 AKTUALIZACJA WYCENY UMÓW PODPISYWANYCH W RAMACH USŁUGI „ABONAMENT NA SŁOŃCE” Pobierz

Obligacje

Seria A

pierwsza prywatna emisja obligacji Columbus Energy; warunki emisji:
Data emisji: 01.03.2017 r.
Oprocentowanie: 9,2%
Wartość Emisji 1, 115 mln
Wykupione: 01.03.2019

Seria B

pierwsza publiczna emisja obligacji Columbus Energy; warunki emisji:
Data emisji: 29.03.2017 r.
Oprocentowanie: 9,2%
Wartość Emisji 4, 335 mln
Wykupione: 29.03.2019

Seria C

druga prywatna emisja obligacji Columbus Energy; warunki emisji:
Data emisji: 26.07.2017 r.
Oprocentowanie: 8,4%
Wartość Emisji 1, 090 mln
Data wykupu: 26.07.2019

Seria D

druga publiczna emisja obligacji Columbus Energy; warunki emisji:
Data emisji: 04.10.2017 r.
Oprocentowanie: 8,4%
Wartość Emisji 4, 535 mln
Data wykupu: 04.10.2019

Seria E

trzecia prywatna emisja obligacji Columbus Energy; warunki emisji:
Data emisji: 19.02.2019 r.
Oprocentowanie: 9%
Wartość Emisji 7, 555 mln
Data wykupu: 21.08.2021

Seria F

czwarta prywatna emisja obligacji Columbus Energy; warunki emisji:
Data emisji: 08.07.2021 r.
Oprocentowanie: 4,2%
Wartość Emisji 60 mln
Data wykupu: 08.07.2024

Nazwa Pobierz
2019-07-20
AKTUALIZACJA WYCENY UMÓW PODPISYWANYCH
W RAMACH USŁUGI „ABONAMENT NA SŁOŃCE”
2019-01-18
AKTUALIZACJA WYCENY UMÓW PODPISYWANYCH
W RAMACH USŁUGI „ABONAMENT NA SŁOŃCE”
2018-07-20
AKTUALIZACJA WYCENY UMÓW PODPISYWANYCH
W RAMACH USŁUGI „ABONAMENT NA SŁOŃCE”
2018-01-20
AKTUALIZACJA WYCENY UMÓW PODPISYWANYCH
W RAMACH USŁUGI „ABONAMENT NA SŁOŃCE”