Kolejna duża inwestycja Columbus Energy w farmy fotowoltaiczne

Kolejna duża inwestycja Columbus Energy w farmy fotowoltaiczne

Columbus Energy intensywnie rozwija projekt budowy farm fotowoltaicznych. Spółka zawarła w tym celu umowy z kolejnymi podmiotami na ponad 500 MW!

Niedawno Columbus Energy i Śląskie Kamienice informowały o wspólnej inwestycji w budowę farm fotowoltaicznych. Wczoraj Spółka podpisała umowy z kolejnymi dwoma podmiotami, dzięki czemu zintensyfikuje swoje działania w tym obszarze. 

Nasz apetyt na tworzenie własnej infrastruktury farm fotowoltaicznych stale rośnie, szczególnie gdy pojawiają się atrakcyjne okoliczności biznesowe komentuje Dawid Zieliński, Prezes Columbus Energy S.A. – Dzięki zawartym umowom o współpracy uzyskujemy dostęp do bardzo perspektywicznych projektów farm fotowoltaicznych, których realizacja przełoży się na dysponowanie instalacjami o ponad 0.5 GW mocy łącznie.  

Zgodnie z zawartymi umowami, jeden z partnerów Spółki będzie realizował procedury formalno-prawne inwestycji, zaś drugi będzie odpowiadał za generalne wykonawstwo w zakresie realizacji robót budowlanych projektów. 

Zgodnie ze strategicznymi kierunkami rozwoju, dążymy do zwiększenia udziału Columbus Energy w  rynku farm fotowoltaicznych, także poprzez wykonawstwo i inwestowanie we własne projekty farm. W najbliższej przyszłości chcemy osiągnąć wiodącą pozycję w tym segmencie – zapowiada Prezes Zieliński.