Komunikaty prasowe 2 grudnia 2019 Columbus Energy S.A. prezentuje nową ofertę na 2020 rok 13 listopada 2019 Columbus Energy S.A. prezentuje raport za III kwartał 2019 r. ze skonsolidowanym przychodem na poziomie 110 mln zł 5 listopada 2019 Nowa oferta Columbus Energy: panele do wyboru 25 października 2019 Columbus Energy S.A. zawarło umowy inwestycyjne o łącznej wartości ponad 43 mln zł na budowę farm fotowoltaicznych 11 października 2019 Wejście do Spółki nowego Inwestora i wyzwania 2020 r. 4 października 2019 Spółka Columbus Energy sfinalizowała terminowy wykup dwuletnich obligacji serii D 2 października 2019 Columbus Energy z nagrodą Nowy Impuls 9 września 2019 Columbus Energy rozpocznie w tym roku budowę kolejnych farm fotowoltaicznych z wygraną aukcją o łącznej mocy 10,5 MWp i wartości sprzedaży 35-40 mln zł