Komunikaty prasowe 13 listopada 2019 Columbus Energy S.A. prezentuje raport za III kwartał 2019 r. ze skonsolidowanym przychodem na poziomie 110 mln zł 5 listopada 2019 Nowa oferta Columbus Energy: panele do wyboru 25 października 2019 Columbus Energy S.A. zawarło umowy inwestycyjne o łącznej wartości ponad 43 mln zł na budowę farm fotowoltaicznych 11 października 2019 Wejście do Spółki nowego Inwestora i wyzwania 2020 r. 4 października 2019 Spółka Columbus Energy sfinalizowała terminowy wykup dwuletnich obligacji serii D 2 października 2019 Columbus Energy z nagrodą Nowy Impuls 9 września 2019 Columbus Energy rozpocznie w tym roku budowę kolejnych farm fotowoltaicznych z wygraną aukcją o łącznej mocy 10,5 MWp i wartości sprzedaży 35-40 mln zł 13 sierpnia 2019 Spółka Columbus Energy S.A. prezentuje raport za Q2 2019 Pokaż więcej