Akcjonariat Lp. Akcjonariusz Liczba akcji i głosów Udział w kapitale zakładowym i głosach (%) 1 Porozumienie, w tym:  50 617 818 73,60% - Dawid Zieliński * 34 338 843 49,93% - Piotr Kurczewski 13 831 696 20,11% - Janusz Sterna ** 2 447 279 3,56% 2 Pozostali akcjonariusze 18 155 832 26,40% SUMA 68 773 650 100,00% * bezpośrednio i pośrednio przez Gemstone ASI S.A. i KPM INVEST sp. z o.o. ** bezpośrednio i pośrednio przez Polsyntes sp. z o.o.Akcjonariusze posiadający 73,60%, tj. Dawid Zieliński, Gemstone ASI S.A., KPM INVEST sp. z o.o., Piotr Kurczewski, Janusz Sterna i Polsyntes sp. z o.o. działają w Porozumieniu.

Akcjonariat

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji i głosów Udział w kapitale zakładowym i głosach (%)

1

Porozumienie, w tym: 

50 617 818

73,60%

-

Dawid Zieliński *

34 338 843
49,93%
-
Piotr Kurczewski
13 831 696
20,11%
-
Janusz Sterna **
2 447 279
3,56%
2
Pozostali akcjonariusze
18 155 832
26,40%

SUMA

68 773 650

100,00%

* bezpośrednio i pośrednio przez Gemstone ASI S.A. i KPM INVEST sp. z o.o. 

** bezpośrednio i pośrednio przez Polsyntes sp. z o.o.

Akcjonariusze posiadający 73,60%, tj. Dawid Zieliński, Gemstone ASI S.A., KPM INVEST sp. z o.o., Piotr Kurczewski, Janusz Sterna i Polsyntes sp. z o.o. działają w Porozumieniu.