Akcjonariat spółki Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów 1 Gemstone S.A. * 12 757 253 31,52 12 757 253 31,52 2 January Ciszewski ** 12 145 036 30,00 12 145 036 30,00 3 Paweł Szymula*** 3 062 950 7,57 3 062 950 7,57 4 Marek Sobieski 3 022 544 7,47 3 022 544 7,47 5 Janusz Sterna **** 2 424 523 5,99 2 424 523 5,99 6 Paweł Urbański **** 1 067 379 2,64 1 067 379 2,64 7 Pozostali akcjonariusze 6 000 192 14,81 6 000 192 14,81 SUMA 40 479 877 100.00 40 479 877 100,00 stan na dzień: 17.07.2019 * bezpośrednio i pośrednio poprzez Dawida Zielińskiego posiadającego 99,99 % akcji w Gemstone S.A. ** bezpośrednio i pośrednio poprzez JR HOLDING S.A. i KPM INVEST Sp. z o.o., a także 50 % udziałów w Ganador Sp. z o.o. posiadanych przez JR HOLDING S.A*** bezpośrednio i pośrednio poprzez GK Invest Forbau Sp. z o.o. Sp. kom. i Forbau Sp. z o.o., a także 50 % udziałów posiadanych w Ganador Sp. z o.o. przez GK Invest Forbau Sp. z o.o. Sp. kom.**** bezpośrednio i pośrednio poprzez 50 % udziałów w Inven Group Sp. z o.o.

Akcjonariat spółki

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
1
Gemstone S.A. *
12 757 253

31,52

12 757 253
31,52
2
January Ciszewski **
12 145 036
30,00
12 145 036
30,00
3
Paweł Szymula***
3 062 950
7,57
3 062 950
7,57
4
Marek Sobieski
3 022 544
7,47
3 022 544
7,47
5
Janusz Sterna ****
2 424 523
5,99
2 424 523
5,99
6
Paweł Urbański ****
1 067 379
2,64
1 067 379
2,64
7
Pozostali akcjonariusze
6 000 192
14,81
6 000 192
14,81

SUMA

40 479 877
100.00
40 479 877

100,00

stan na dzień: 17.07.2019

* bezpośrednio i pośrednio poprzez Dawida Zielińskiego posiadającego 99,99 % akcji w Gemstone S.A.

** bezpośrednio i pośrednio poprzez JR HOLDING S.A. i KPM INVEST Sp. z o.o., a także 50 % udziałów w Ganador Sp. z o.o. posiadanych przez JR HOLDING S.A

*** bezpośrednio i pośrednio poprzez GK Invest Forbau Sp. z o.o. Sp. kom. i Forbau Sp. z o.o., a także 50 % udziałów posiadanych w Ganador Sp. z o.o. przez GK Invest Forbau Sp. z o.o. Sp. kom.

**** bezpośrednio i pośrednio poprzez 50 % udziałów w Inven Group Sp. z o.o.