Akcjonariat spółki Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów 1 Dawid Zieliński * 16 946 859 28,59 16 946 859 28,59 2 January Ciszewski ** 14 552 462 24,55 14 552 462 24,55 3 Piotr Kurczewski 10 980 238 18,53 10 980 238 18,53 4 Marek Sobieski 3 542 170 5,98 3 542 170 5,98 5 Janusz Sterna *** 2 225 266 3,75 2 225 266 3,75 6 Pozostali akcjonariusze 11 026 655 18,6 11 026 655 18,6 SUMA 59 273 650 100.00 59 273 650 100,00 stan od dnia: 22.03.2021 * bezpośrednio i pośrednio przez spółkę  Gemstone S.A., w której 99,99% akcji posiada Dawid Zieliński ** bezpośrednio i pośrednio przez JR HOLDING S.A. i KPM INVEST Sp. z o.o.*** bezpośrednio i pośrednio przez Polsyntes Sp. z o.o.Akcjonariusze posiadający 76,46%, tj. Dawid Zieliński, Gemstone S.A., January Ciszewski, JR Holding ASI S.A., Piotr Kurczewski, Janusz Sterna i Polsyntes Sp. zo.o. działają w Porozumieniu.

Akcjonariat spółki

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
1
Dawid Zieliński *
16 946 859
28,59
16 946 859
28,59
2
January Ciszewski **
14 552 462
24,55
14 552 462
24,55
3
Piotr Kurczewski
10 980 238
18,53
10 980 238
18,53
4
Marek Sobieski
3 542 170
5,98
3 542 170
5,98
5
Janusz Sterna ***
2 225 266
3,75
2 225 266
3,75
6
Pozostali akcjonariusze
11 026 655
18,6
11 026 655
18,6

SUMA

59 273 650
100.00
59 273 650

100,00

stan od dnia: 22.03.2021

* bezpośrednio i pośrednio przez spółkę  Gemstone S.A., w której 99,99% akcji posiada Dawid Zieliński 

** bezpośrednio i pośrednio przez JR HOLDING S.A. i KPM INVEST Sp. z o.o.

*** bezpośrednio i pośrednio przez Polsyntes Sp. z o.o.

Akcjonariusze posiadający 76,46%, tj. Dawid Zieliński, Gemstone S.A., January Ciszewski, JR Holding ASI S.A., Piotr Kurczewski, Janusz Sterna i Polsyntes Sp. z
o.o. działają w Porozumieniu.