Akcjonariat spółki Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów 1 Dawid Zieliński * 21 603 659 31,41 21 603 659 31,41 2 January Ciszewski ** 14 702 462 21,38 14 702 462 21,38 3 Piotr Kurczewski 13 882 238 20,19 13 882 238 20,19 4 Marek Sobieski 3 542 170 5,15 3 542 170 5,15 5 Janusz Sterna *** 3 062 266 4,45 3 062 266 4,45 6 Pozostali akcjonariusze 11 980 855 17,42 11 980 855 17,42 SUMA 68 773 650 100.00 68 773 650 100,00 stan na dzień: 29.12.2021 * bezpośrednio i pośrednio przez Gemstone ASI S.A., w której 100% akcji posiada Dawid Zieliński ** bezpośrednio i pośrednio przez JR HOLDING ASI S.A. i KPM INVEST Sp. z o.o.*** bezpośrednio i pośrednio przez Polsyntes Sp. z o.o.Akcjonariusze posiadający 77,43%, tj. Dawid Zieliński, Gemstone ASI S.A., January Ciszewski, JR Holding ASI S.A., Piotr Kurczewski, Janusz Sterna i Polsyntes Sp. z o.o. działają w Porozumieniu.

Akcjonariat spółki

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
1
Dawid Zieliński *
21 603 659
31,41
21 603 659
31,41
2
January Ciszewski **
14 702 462
21,38
14 702 462
21,38
3
Piotr Kurczewski
13 882 238
20,19
13 882 238
20,19
4
Marek Sobieski
3 542 170
5,15
3 542 170
5,15
5
Janusz Sterna ***
3 062 266
4,45
3 062 266
4,45
6
Pozostali akcjonariusze
11 980 855
17,42
11 980 855
17,42

SUMA

68 773 650
100.00
68 773 650

100,00

stan na dzień: 29.12.2021

* bezpośrednio i pośrednio przez Gemstone ASI S.A., w której 100% akcji posiada Dawid Zieliński 

** bezpośrednio i pośrednio przez JR HOLDING ASI S.A. i KPM INVEST Sp. z o.o.

*** bezpośrednio i pośrednio przez Polsyntes Sp. z o.o.

Akcjonariusze posiadający 77,43%, tj. Dawid Zieliński, Gemstone ASI S.A., January Ciszewski, JR Holding ASI S.A., Piotr Kurczewski, Janusz Sterna i Polsyntes Sp. z o.o. działają w Porozumieniu.