Akcjonariat spółki Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów 1 Gemstone S.A. * 12 719 237 31,42 12 719 237 31,42 2 January Ciszewski ** 12 105 896 29,91 12 105 896 29,91 3 Piotr Kurczewski 4 661 376 11,52 4 661 376 11,52 4 Marek Sobieski 3 542 170 8,75 3 542 170 8,75 5 Janusz Sterna *** 2 224 523 5,50 2 224 523 5,50 6 Paweł Urbański **** 867 379 2,14 867 379 2,14 7 Pozostali akcjonariusze 4 359 296 10,76 4 359 296 10,76 SUMA 40 479 877 100.00 40 479 877 100,00 stan od dnia: 10.10.2019 * bezpośrednio i pośrednio poprzez Dawida Zielińskiego posiadającego 99,99 % akcji w Gemstone S.A.** bezpośrednio i pośrednio poprzez JR HOLDING S.A. i KPM INVEST Sp. z o.o.*** bezpośrednio i pośrednio poprzez 50 % udziałów w Inven Group Sp. z o.o.**** bezpośrednio i pośrednio poprzez 50 % udziałów w Inven Group Sp. z o.o.Akcjonariusze posiadający 76,46 %, tj. Gemstone S.A., January Ciszewski, Piotr Kurczewski i Janusz Sterna działają w Porozumieniu.

Akcjonariat spółki

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
1
Gemstone S.A. *
12 719 237
31,42
12 719 237
31,42
2
January Ciszewski **
12 105 896
29,91
12 105 896
29,91
3
Piotr Kurczewski
4 661 376
11,52
4 661 376
11,52
4
Marek Sobieski
3 542 170
8,75
3 542 170
8,75
5
Janusz Sterna ***
2 224 523
5,50
2 224 523
5,50
6
Paweł Urbański ****
867 379
2,14
867 379
2,14
7
Pozostali akcjonariusze
4 359 296
10,76
4 359 296
10,76

SUMA

40 479 877
100.00
40 479 877

100,00

stan od dnia: 10.10.2019

* bezpośrednio i pośrednio poprzez Dawida Zielińskiego posiadającego 99,99 % akcji w Gemstone S.A.

** bezpośrednio i pośrednio poprzez JR HOLDING S.A. i KPM INVEST Sp. z o.o.

*** bezpośrednio i pośrednio poprzez 50 % udziałów w Inven Group Sp. z o.o.

**** bezpośrednio i pośrednio poprzez 50 % udziałów w Inven Group Sp. z o.o.

Akcjonariusze posiadający 76,46 %, tj. Gemstone S.A., January Ciszewski, Piotr Kurczewski i Janusz Sterna działają w Porozumieniu.