Zarząd Dawid Zieliński Prezes Zarządu Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu Janusz Sterna Wiceprezes Zarządu

Zarząd

Łukasz Górski

Łukasz Górski

Wiceprezes Zarządu
Janusz Sterna

Janusz Sterna

Wiceprezes Zarządu