Strategia Spółki W DNA Columbus Energy wpisane są na stałe cztery wartości: #TEMPO To cecha, która określa, w jaki sposób pracujemy i się rozwijamy się. W Columbus rozumiemy, że sukces jest rezultatem wspólnej, intensywnej i dynamicznej pracy. #tempo pozwala nam osiągać spektakularne wyniki i wyznaczać trendy. #TALENT Naszą organizację tworzą ludzie, których pasją jest rozwój. Staramy się odkrywać i doskonalić talenty w naszym zespole.Dla nas ważne są nie tylko kwalifikacje, ale także chęć zmian oraz zaangażowanie.Poszukujemy osób, które kochają to, co robią. #TROSKA Dbamy o właścicieli instalacji i ich rodziny na każdym etapie realizacji.Dbamy o zdrowie naszej planety, naszych Klientów i nas samych. Empatia i wzajemna troska to wartości definiujące naszą filozofię życia codziennego. #TECHNOLOGIA Opracowujemy rozwiązania technologiczne, które zrewolucjonizują energetykę prosumencką.Naszą ambicją jest tokenizacja energii, oparta o technologię blockchain oraz wprowadzenie na rynek przełomowych dla fotowoltaiki ogniw perowskitowych. Misja Kreowanie rynku fotowoltaiki i zmiana świadomości ekologicznej Wizja Kompleksowa obsługa Klientów na miarę Lidera Rynku Cel Fotowoltaika jako darmowe źródło energii dla wszystkich rodzin w Polsce Zwiększenie udziału w rynku instalacji fotowoltaicznych, zarówno w rynku właścicieli domów, nieruchomości komercyjnych, ale również wykonawstwo i inwestowanie we własne projekty farm fotowoltaicznych. Inwestycja w rozwój i innowacyjne rozwiązania dla infrastruktury e-mobility, związanych z ładowaniem samochodów elektrycznych. Zwiększenie dynamiki rozwoju projektu Columbus Air – innowacyjnego systemu rozliczania przesyłu energii między prosumentem, a odbiorcami z wykorzystaniem technologii blockchain, infrastruktury e-mobility oraz fotowoltaiki. Dopuszczenie do obrotu na rynku NewConnect wszystkich akcji Columbus Energy S.A. i przeniesienie notowań akcji Spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prowadzenie Relacji Inwestorskich, transparentnej polityki informacyjnej w obszarze rynku kapitałowego oraz komunikacji z Klientem i otoczeniem inwestycyjnym z wykorzystaniem inteligentnych kanałów komunikacji i mediów społecznościowych. Inwestowanie kapitału ludzkiego oraz doświadczenia organizacji przy tworzeniu spółek celowych, czy joint-venture w celu rozwoju organicznego Grupy Kapitałowej.

Company Strategy Spółki

W DNA Columbus Energy wpisane są na stałe cztery wartości:

#RATE

To cecha, która określa, w jaki sposób pracujemy i się rozwijamy się. W Columbus rozumiemy, że sukces jest rezultatem wspólnej, intensywnej i dynamicznej pracy.
#tempo pozwala nam osiągać spektakularne wyniki i wyznaczać trendy.

#TALENT

Naszą organizację tworzą ludzie, których pasją jest rozwój. Staramy się odkrywać i doskonalić talenty w naszym zespole.
Dla nas ważne są nie tylko kwalifikacje, ale także chęć zmian oraz zaangażowanie.
Poszukujemy osób, które kochają to, co robią.

#CARE

Dbamy o właścicieli instalacji i ich rodziny na każdym etapie realizacji.
Dbamy o zdrowie naszej planety, naszych Klientów i nas samych.
Empatia i wzajemna troska to wartości definiujące naszą filozofię życia codziennego.

#TECHNOLOGIA
Opracowujemy rozwiązania technologiczne, które zrewolucjonizują energetykę prosumencką.
Naszą ambicją jest tokenizacja energii, oparta o technologię blockchain oraz wprowadzenie na rynek przełomowych dla fotowoltaiki ogniw perowskitowych.

Increasing the share in the market of photovoltaic installations,both in the market of homeowners and commercial real estate, but also construction and investment in own projects of photovoltaic farms.

Investment in development and innovative solutions for e-mobility infrastructurerelated to charging electric cars.

Increasing the dynamics of the development of the Columbus Air - an innovative system for settling energy transmission between the prosumer and recipients with the use of blockchain technology, e-mobility infrastructure and photovoltaics

dom maklerskich

Admission to trading on the NewConnect market of all shares of Columbus Energy S.A. and transferring the quotation of the Company's shares from the NewConnect market to regulated market of the Stock Exchange in Warsaw S.A.

Conducting Investor Relations,transparent information policy in the area of ​​the capital market and communication with the client and the investment environment using intelligent communication channels and social media.

Investing human capital and the organization's experience in creating special purpose vehicles or joint-venture for the organic development of the Capital Group.