Historia Spółki 10 LUTEGO 2022 ZWIĘKSZAMY PORTFEL PROJEKTÓW FARMOWYCH Budujemy i rozwijamy kolejne projekty farm fotowoltaicznych. Łącznie w biznes farmowy zainwestowaliśmy już 500 mln zł. 27 STYCZNIA 2022 PODWÓJNE DIAMENTY FORBESA Jesteśmy podwójnym laureatem prestiżowego wyróżnienia Diamenty Forbes. Zwyciężamy w ogólnopolskim rankingu firm o przychodach przekraczających 250 mln zł oraz w zestawieniu regionalnym, w woj. małopolskim. 10 STYCZNIA 2022 WSPÓŁPRACA Z ARVAL SERVICE LEASE POLSKA Wraz z firmą Arval, jako pierwsi na polskim rynku, wprowadzamy kompleksowy pakiet, który łączy użytkowanie samochodu elektrycznego z montażem punktu ładowania oraz paneli fotowoltaicznych. 12 LISTOPADA 2021 PAKIETY OFERTOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzamy nową ofertę fotowoltaiki dla gospodarstw domowych. Klienci mogą korzystać z trzech wariantów usług: smart, smart+ i pro, zróżnicowanych zakresem. 25 SIERPNIA 2021 PIERWSZE ŁAMACZE ŚWIATŁA Z PEROWSKITAMI  W Lublinie ma miejsce premiera instalacji lameli – łamaczy światła z ogniwami perowskitowymi  Saule Technologies. Jest to pierwsze komercyjne wdrożenie technologii perowskitowych ogniw słonecznych na świecie. 21 MAJA 2021 SAULE URUCHAMIA PIERWSZĄ FABRYKĘ Spółka z naszej Grupy – Saule Technologies uruchamia pierwszą w historii linię produkcyjną drukowanych, ultracienkich i elastycznych ogniw słonecznych na bazie perowskitu. 6 MAJA 2021 NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RP Otrzymujemy od Prezydenta RP Nagrodę Gospodarczą w kategorii ,,Narodowy Sukces”. Nagroda jest przyznawana przedsiębiorcom, którzy przyczyniają się do rozwoju krajowej gospodarki i promują Polskę na arenie międzynarodowej. 27 KWIETNIA 2021 WCHODZIMY NA RYNEK OBROTU ENERGIĄ Nabywamy spółkę obrotu energią – Vortex Energy Obrót Sp. z o.o. i rozpoczynamy zawieranie umów kompleksowych z Klientami. 4 MARCA 2021 DAWID ZIELIŃSKI ZWYCIĘSCĄ KONKURSU EY Prezes Zarządu Columbus Energy – Dawid Zieliński zostaje laureatem 18. edycji prestiżowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku w kategorii Nowe Technologie/Innowacyjność. 8 LUTEGO 2021 PRĄD JAK POWIETRZE Wprowadzamy usługę ,,Prąd jak Powietrze”, opartą na dystrybucji energii pochodzącej z OZE. Dzięki temu nasi Klienci posiadający PV będą mogli odebrać 100% energii zmagazynowanej w sieci. 1 GRUDNIA 2020 EMITUJEMY ZIELONE OBLIGACJE Należąca do Grupy Kapitałowej spółka New Energy Investments przeprowadza emisję Zielonych Obligacji. Obligacje zostaną wyemitowane w ramach oferty publicznej, w kilku seriach. 3 września 2020 INWESTYCJA W SAULE TECHNOLOGIES Otrzymujemy Zawieramy Umowę Inwestycyjną z Saule Technologies, na podstawie której inwestujemy 10 mln EUR i obejmujemy 20% udziałów w Spółce. Stajemy się też dystrybutorem produktów Saule oraz współwłaścicielem licencji na ich dostawę. 21 LUTEGO 2020 WDRAŻAMY PAKIETY OFERTOWE Rozpoczynamy Wprowadzamy pakiety GO GREEN, GO FREE i GO COMFORT, dzięki którym właściciele domów mogą zamontować falownik hybrydowy z magazynem energii oraz pompę ciepła. 9 CZERWCA 2020  GODŁO „TERAZ POLSKA” Otrzymujemy Godło ,,Teraz Polska” – kolejne wyróżnienie naszej jakości i wiarygodności na krajowym rynku instalacji fotowoltaicznych. 21 LUTEGO 2020 WCHODZIMY W ELEKTROMOBILNOŚĆ Rozpoczynamy prace nad stworzeniem systemów oraz infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych. 2 GRUDNIA 2019 WPROWADZAMY NOWĄ OFERTĘ  W Oferta dla Klientów detalicznych i firm na 2020 r. obejmuje moduły Longi Solar w technologii HiMo4 oraz Sunport Power w technologii MWT. Dostawcą komponentów elektroenergetycznych jest firma Solis. 11 PAŹDZIERNIKA 2019 ZNACZĄCY INWESTOR W SPÓŁCE Podpisujemy Umowę Inwestycyjną z Panem Piotrem Kurczewskim. Nowy Inwestor ma osiągnąć 20% w kapitale Columbus. 25 MAJA 2019 POWSTAJE COLUMBUS ELITE S.A. W ramach Grupy Kapitałowej, wraz z Pawłem Bednarkiem i Rafałem Kołłątajem, tworzymy spółkę joint venture – Columbus Elite, która wspiera naszą sieć sprzedażową. 20 LUTEGO 2018 EMISJA OBLIGACJI SERII E Emitujemy 7 555 obligacji serii E o łącznej wartości 7.555.000 zł w ramach trzeciej prywatnej emisji obligacji Spółki. 1 PAŹDZIERNIKA 2018 NOWA OFERTA DLA BIZNESU Wprowadzamy ofertę specjalnych zestawów fotowoltaicznych dla firm. 2 LIPCA 2018 TESTUJ PRZEZ ROK Nasi Klienci mogą korzystać z oferty ,,Testuj przez rok”, umożliwiając zwrot instalacji fotowoltaicznej na nasz koszt, jeśli po upływie roku nie działa ona poprawnie. 1 MARCA 2018 ABONAMENT ELASTYCZNY Jako jedyna firma na rynku oferujemy instalacje fotowoltaiczne z elastycznym finansowaniem. Moc instalacji, jak i okres finansowania są dostosowane do potrzeb Klienta. 5 PAŹDZIERNIKA 2017 EMISJA 4 535 OBLIGACJI SERII D Emitujemy 4 535 obligacji serii D o łącznej wartości 4.335.000 zł, w ramach drugiej publicznej emisji obligacji Spółki 21 CZERWCA 2017 gwarancja totalna Wprowadzamy możliwość rozszerzenia gwarancji do 15 lat na wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem 15 MAJA 2017 WSPÓŁPRACA Z BANKIEM OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Rozpoczynamy współpracę z BOŚ S.A., co pozwala na finansowanie instalacji fotowoltaicznych w formule abonamentowej. 30 MARCA 2017 Przydział 4 335 obligacji serii B Zarząd Spółki podejmuje decyzję o pierwszej publicznej emisji obligacji korporacyjnych. Emitujemy 4.335 obligacji serii B o łącznej wartości 4.335.000 zł. 30 MAJA 2016 POWSTAJE COLUMBUS ENERGY FINANSE SP. Z O.O. Powołujemy spółkę Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. Spółka zostaje zarejestrowana w KRS dnia 1 lipca 2016r.  30 MAJA 2016 AbonamentY na Słońce Oferujemy pionierską usługę – Abonamenty na Słońce, która zapewni nam wzrost sprzedaży mikroinstalacji OZE, niezależnie od zmian legislacyjnych i dotacji.  4 STYCZNIA 2016 POŁĄCZENIE SPÓŁEK I DEBIUT NA NEWCONNECT Spółki Columbus Capital S.A. i Columbus Energy S.A. łączą się w jeden podmiot pod nazwą Columbus Energy S.A. Zmiana zostaje zarejestrowana w KRS dnia 18 marca 2016 r. Tego samego dnia akcje Spółki zostają uplasowane na alternatywnym rynku NewConnect. 7 KWIETNIA 2015 1000 MIKROINSTALACJI Kontraktujemy 1000 mikroinstalacji fotowoltaicznych na kwotę ponad 50 mln zł. 9 lipca 2014 UTWORZENIE Columbus Energy S.A. Decyzją Walnego Zgromadzenia Polskie Innowacje Energetyczne S.A. zostaje utworzona spółka Columbus Energy S.A., która 25 września 2014r. zostaje zarejestrowana w KRS.  29 stycznia 2014 WCHODZIMU NA RYNEK OZE Decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskie Innowacje Energetyczne otrzymujemy nazwę Columbus Capital S.A. i przenosimy siedzibę spółki z Częstochowy do Krakowa. Rozpoczynamy działalność w zakresie: doradztwa energetycznego, wykonywania audytów energetycznych oraz sprzedaży OZE, w szczególności instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. Zmiany rejestrujemy w KRS 28 marca 2014 r. 

Historia Spółki

10 LUTEGO 2022

ZWIĘKSZAMY PORTFEL PROJEKTÓW FARMOWYCH

Budujemy i rozwijamy kolejne projekty farm fotowoltaicznych. Łącznie w biznes farmowy zainwestowaliśmy już 500 mln zł.

27 STYCZNIA 2022

PODWÓJNE DIAMENTY FORBESA

Jesteśmy podwójnym laureatem prestiżowego wyróżnienia Diamenty Forbes. Zwyciężamy w ogólnopolskim rankingu firm o przychodach przekraczających 250 mln zł oraz w zestawieniu regionalnym, w woj. małopolskim.

10 STYCZNIA 2022

WSPÓŁPRACA Z ARVAL SERVICE LEASE POLSKA

Wraz z firmą Arval, jako pierwsi na polskim rynku, wprowadzamy kompleksowy pakiet, który łączy użytkowanie samochodu elektrycznego z montażem punktu ładowania oraz paneli fotowoltaicznych.

12 LISTOPADA 2021

PAKIETY OFERTOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Wprowadzamy nową ofertę fotowoltaiki dla gospodarstw domowych. Klienci mogą korzystać z trzech wariantów usług: smart, smart+ i pro, zróżnicowanych zakresem.

25 SIERPNIA 2021

PIERWSZE ŁAMACZE ŚWIATŁA Z PEROWSKITAMI 

W Lublinie ma miejsce premiera instalacji lameli – łamaczy światła z ogniwami perowskitowymi  Saule Technologies. Jest to pierwsze komercyjne wdrożenie technologii perowskitowych ogniw słonecznych na świecie.

21 MAJA 2021

SAULE URUCHAMIA PIERWSZĄ FABRYKĘ

Spółka z naszej Grupy – Saule Technologies uruchamia pierwszą w historii linię produkcyjną drukowanych, ultracienkich i elastycznych ogniw słonecznych na bazie perowskitu.

6 MAJA 2021

NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RP

Otrzymujemy od Prezydenta RP Nagrodę Gospodarczą w kategorii ,,Narodowy Sukces”. Nagroda jest przyznawana przedsiębiorcom, którzy przyczyniają się do rozwoju krajowej gospodarki i promują Polskę na arenie międzynarodowej.

27 KWIETNIA 2021

WCHODZIMY NA RYNEK OBROTU ENERGIĄ

Nabywamy spółkę obrotu energią – Vortex Energy Obrót Sp. z o.o. i rozpoczynamy zawieranie umów kompleksowych z Klientami.

4 MARCA 2021

DAWID ZIELIŃSKI ZWYCIĘSCĄ KONKURSU EY

Prezes Zarządu Columbus Energy – Dawid Zieliński zostaje laureatem 18. edycji prestiżowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku w kategorii Nowe Technologie/Innowacyjność.

8 LUTEGO 2021

PRĄD JAK POWIETRZE

Wprowadzamy usługę ,,Prąd jak Powietrze”, opartą na dystrybucji energii pochodzącej z OZE. Dzięki temu nasi Klienci posiadający PV będą mogli odebrać 100% energii zmagazynowanej w sieci.

1 GRUDNIA 2020

EMITUJEMY ZIELONE OBLIGACJE

Należąca do Grupy Kapitałowej spółka New Energy Investments przeprowadza emisję Zielonych Obligacji. Obligacje zostaną wyemitowane w ramach oferty publicznej, w kilku seriach.

3 września 2020

INWESTYCJA W SAULE TECHNOLOGIES

Otrzymujemy Zawieramy Umowę Inwestycyjną z Saule Technologies, na podstawie której inwestujemy 10 mln EUR i obejmujemy 20% udziałów w Spółce. Stajemy się też dystrybutorem produktów Saule oraz współwłaścicielem licencji na ich dostawę.

21 LUTEGO 2020

WDRAŻAMY PAKIETY OFERTOWE

Rozpoczynamy Wprowadzamy pakiety GO GREEN, GO FREE i GO COMFORT, dzięki którym właściciele domów mogą zamontować falownik hybrydowy z magazynem energii oraz pompę ciepła.

9 CZERWCA 2020

 GODŁO „TERAZ POLSKA”

Otrzymujemy Godło ,,Teraz Polska” – kolejne wyróżnienie naszej jakości i wiarygodności na krajowym rynku instalacji fotowoltaicznych.

21 LUTEGO 2020

WCHODZIMY W ELEKTROMOBILNOŚĆ

Rozpoczynamy prace nad stworzeniem systemów oraz infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych.

2 GRUDNIA 2019

WPROWADZAMY NOWĄ OFERTĘ 

W Oferta dla Klientów detalicznych i firm na 2020 r. obejmuje moduły Longi Solar w technologii HiMo4 oraz Sunport Power w technologii MWT. Dostawcą komponentów elektroenergetycznych jest firma Solis.

11 PAŹDZIERNIKA 2019

ZNACZĄCY INWESTOR W SPÓŁCE

Podpisujemy Umowę Inwestycyjną z Panem Piotrem Kurczewskim. Nowy Inwestor ma osiągnąć 20% w kapitale Columbus.

25 MAJA 2019

POWSTAJE COLUMBUS ELITE S.A.

W ramach Grupy Kapitałowej, wraz z Pawłem Bednarkiem i Rafałem Kołłątajem, tworzymy spółkę joint venture – Columbus Elite, która wspiera naszą sieć sprzedażową.

20 LUTEGO 2018

EMISJA OBLIGACJI SERII E

Emitujemy 7 555 obligacji serii E o łącznej wartości 7.555.000 zł w ramach trzeciej prywatnej emisji obligacji Spółki.

1 PAŹDZIERNIKA 2018

NOWA OFERTA DLA BIZNESU

Wprowadzamy ofertę specjalnych zestawów fotowoltaicznych dla firm.

2 LIPCA 2018

TESTUJ PRZEZ ROK

Nasi Klienci mogą korzystać z oferty ,,Testuj przez rok”, umożliwiając zwrot instalacji fotowoltaicznej na nasz koszt, jeśli po upływie roku nie działa ona poprawnie.

1 MARCA 2018

ABONAMENT ELASTYCZNY

Jako jedyna firma na rynku oferujemy instalacje fotowoltaiczne z elastycznym finansowaniem. Moc instalacji, jak i okres finansowania są dostosowane do potrzeb Klienta.

5 PAŹDZIERNIKA 2017

EMISJA 4 535 OBLIGACJI SERII D

Emitujemy 4 535 obligacji serii D o łącznej wartości 4.335.000 zł, w ramach drugiej publicznej emisji obligacji Spółki

21 CZERWCA 2017

gwarancja totalna

Wprowadzamy możliwość rozszerzenia gwarancji do 15 lat na wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem

15 MAJA 2017

WSPÓŁPRACA Z BANKIEM OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

Rozpoczynamy współpracę z BOŚ S.A., co pozwala na finansowanie instalacji fotowoltaicznych w formule abonamentowej.

30 MARCA 2017

Przydział 4 335 obligacji serii B

Zarząd Spółki podejmuje decyzję o pierwszej publicznej emisji obligacji korporacyjnych. Emitujemy 4.335 obligacji serii B o łącznej wartości 4.335.000 zł.

30 MAJA 2016

POWSTAJE COLUMBUS ENERGY FINANSE SP. Z O.O.

Powołujemy spółkę Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. Spółka zostaje zarejestrowana w KRS dnia 1 lipca 2016r. 

30 MAJA 2016

AbonamentY na Słońce

Oferujemy pionierską usługę – Abonamenty na Słońce, która zapewni nam wzrost sprzedaży mikroinstalacji OZE, niezależnie od zmian legislacyjnych i dotacji. 

4 STYCZNIA 2016

POŁĄCZENIE SPÓŁEK I DEBIUT NA NEWCONNECT

Spółki Columbus Capital S.A. i Columbus Energy S.A. łączą się w jeden podmiot pod nazwą Columbus Energy S.A. Zmiana zostaje zarejestrowana w KRS dnia 18 marca 2016 r. Tego samego dnia akcje Spółki zostają uplasowane na alternatywnym rynku NewConnect.

7 KWIETNIA 2015

1000 MIKROINSTALACJI

Kontraktujemy 1000 mikroinstalacji fotowoltaicznych na kwotę ponad 50 mln zł.

9 lipca 2014

UTWORZENIE Columbus Energy S.A.

Decyzją Walnego Zgromadzenia Polskie Innowacje Energetyczne S.A. zostaje utworzona spółka Columbus Energy S.A., która 25 września 2014r. zostaje zarejestrowana w KRS. 

29 stycznia 2014

WCHODZIMU NA RYNEK OZE

Decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskie Innowacje Energetyczne otrzymujemy nazwę Columbus Capital S.A. i przenosimy siedzibę spółki z Częstochowy do Krakowa. Rozpoczynamy działalność w zakresie: doradztwa energetycznego, wykonywania audytów energetycznych oraz sprzedaży OZE, w szczególności instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. Zmiany rejestrujemy w KRS 28 marca 2014 r.