Grupa Kapitałowa Columbus Energy S.A. Nazwa Udział NIP Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. 100% 9452196124 GoBloo Sp. z o.o. 100% 9452226871 Eko Energia II Sp. z o.o. 100% 5342491050 Eko Energia – Fotowoltaika Domaniew II Sp. z o.o. 100% 5342490323 Columbus Profit Sp. z o.o. 100% 9452230832 SMILE ENERGY S.A. 50% 9452232185 Columbus Elite S.A. 50% 9452230200 Ecowolt 1 Sp. z o.o. 50% 6922508218 Ecowolt 2 Sp. z o.o. 50% 6922508247 Ecowolt 9 Sp. z o.o. 50% 6322015281 Ecowolt 18 Sp. z o.o. 50% 6322019600 Greenprojekt 16 Sp. z o.o. 50% 6322017682 New Energy Investments Sp. z o.o. 100% 5272785408 Elektrownia PVPL 113 Sp. z o.o. 100% 8522631873 Elektrownia PVPL 166 Sp. z o.o. 100% 8522650304 Elektrownia PVPL 172 Sp. z o.o. 100% 8522634989 Elektrownia PVPL 173 Sp. z o.o. 100% 8522655655 Elektrownia PVPL 174 Sp. z o.o. 100% 8522652303 Elektrownia PVPL 187 Sp. z o.o. 100% 8522643557 Elektrownia PVPL 188 Sp. z o.o. 100% 8522644580 Elektrownia PVPL 213 Sp. z o.o. 100% 8522631991 Elektrownia PVPL 221 Sp. z o.o. 100% 8522645616 Elektrownia PVPL 288 Sp. z o.o. 100% 8522643540 Elektrownia PVPL 321 Sp. z o.o. 100% 8522639107 Elektrownia PVPL 388 Sp. z o.o. 100% 8522643155 Elektrownia PVPL 421 Sp. z o.o. 100% 8522655678 ES Nisko Sp. z o.o. 100% 5242880510 ES Sigiełki Sp. z o.o. 100% 5242848110 ES Banachy Sp. z o.o. 100% 5242847234 EcoSolar Sp. z o.o. 100% 7792414582 Ecowolt 5 Sp. z o.o. 100% 6322014494 Ecowolt 6 Sp. z o.o. 100% 6322014927 Ecowolt 7 Sp. z o.o. 100% 6322014815 Greenprojekt 6 Sp. z o.o. 100% 6322014152 Greenprojekt 18 Sp. z o.o. 100% 6322021985 Sun Energy Invest Sp. z o.o. 100% 8393170742 100%Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. Columbus Energy Finanse sp. z o.o., działa jako operator udzielający klientom finansowania w ramach instrumentów udostępnianych przez Grupę lub jako pośrednik finansowy w oferowaniu kredytów bankowych i leasingów. 31%New Energy Investments Sp. z o.o. New Energy Investments Sp. z o.o. prowadzi działalność w segmencie farm fotowoltaicznych 100%GoBloo Sp. z o.o. GoBloo sp. z o.o. oferuje kompleksową usługę w zakresie rozwiązań fotowoltaicznych dla biznesu. 50%Smile Energy S.A. Spółka celowa zawiązana wraz z Immersa Ltd. 50%Columbus Elite S.A. Columbus Elite S.A. wyróżnia się unikatowym systemem prowizyjnym w skali kraju oraz modelem pracy zatrudnionych agentów.  100%Eko Energia II Sp. z o.o. od 9.07.2019 – 100%. Budowa farmy fotowoltaicznej, o łącznej mocy do 999 MWp, zlokalizowanej w obwodzie Adamowa Góra w województwie mazowieckim 100%Eko Energia-Fotowoltaika Domaniew II Sp. z o.o. od 09.07.2019 100% udziałów CE, spółkarealizująca budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp w województwie mazowieckim. 100%Columbus Profit Sp. z o.o. od 19.09.2019 roku 100% udziałów CE, spółka świadcząca usługirachunkowo-księgowe, związane z doradztwem podatkowym, pozyskiwaniem pracownikóworaz doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. 50%Ecowolt 1 Sp. z o.o. od 05.09.2019 roku 50% udziałów CE, spółka realizująca budowę farmfotowoltaicznych o łącznej mocy 1.997 MWp w województwie dolnośląskim. 50%Ecowolt 2 Sp. z o.o. od 05.09.2019 roku 50% udziałów CE, spółka realizująca budowę farmfotowoltaicznych o łącznej mocy 1.997 MWp w województwie dolnośląskim. 50%Ecowolt 9 Sp. z o.o. od 05.09.2019 roku 50% udziałów CE, spółka realizująca budowę farmyfotowoltaicznej o mocy 0.490 MWp w województwie dolnośląskim. 50%Ecowolt 18 Sp. z o.o. od 05.09.2019 roku 50% udziałów CE, spółka realizująca budowę farmyfotowoltaicznej o mocy 0.966 MWp w województwie podkarpackim. 50%Greenprojekt 16 Sp. z o.o od 05.09.2019 roku 50% udziałów CE, spółka realizująca budowęfarm fotowoltaicznych o łącznej mocy 1.984 MWp w województwie warmińsko-mazurskim. 100%Elektrownia PVPL 113 sp. z o.o. od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizującabudowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.985 MWp w województwie warmińsko-mazurskim. 100%Elektrownia PVPL 166 sp. z o.o. od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizującabudowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp w województwie lubuskim. 100%Elektrownia PVPL 172 sp. z o.o. od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizującabudowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp w województwie zachodniopomorskim. 100%Elektrownia PVPL 173 sp. z o.o. od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizującabudowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1.000 MWp w województwie zachodniopomorskim. 100%Elektrownia PVPL 174 sp. z o.o. od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizującabudowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1.000 MWp w województwie zachodniopomorskim. 100%Elektrownia PVPL 187 sp. z o.o. od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizującabudowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp w województwie kujawsko-pomorskim. 100%Elektrownia PVPL 188 sp. z o.o. od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizującabudowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp w województwie lubuskim. 100%Elektrownia PVPL 213 sp. z o.o. od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizującabudowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.985 MWp w województwie warmińsko-mazurskim. 100%Elektrownia PVPL 221 sp. z o.o. od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizującabudowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp w województwie lubelskim. 100%Elektrownia PVPL 288 sp. z o.o. od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizującabudowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp w województwie kujawsko-pomorskim. 100%Elektrownia PVPL 321 sp. z o.o. od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizującabudowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.998 MWp w województwie mazowieckim. 100%Elektrownia PVPL 388 sp. z o.o. od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizującabudowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp w województwie lubuskim. 100%Elektrownia PVPL 421 sp. z o.o. od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizującabudowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1.000 MWp w województwie lubelskim. 100%Ecowolt 5 Sp. z o.o. spółka realizująca budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 12 MWp w województwie wielkopolskim 100%Ecowolt 6 Sp. z o.o. spółka realizująca budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 5 MWp w województwie mazowieckim 100%Ecowolt 7 Sp. z o.o. spółka realizująca budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 2 MWp w województwie wielkopolskim 100%Greenprojekt 6 Sp. z o.o. spółka realizująca budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 5,5 MWp w województwie opolskim 100%Greenprojekt 18 Sp. z o.o. spółka realizująca budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 2,75 MWp w województwach lubuskim, wielkopolskim i podkarpackim 100%Sun Energy Invest Sp. z o.o. spółka realizująca budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 6 MWp w województwie pomorskim

Grupa Kapitałowa Columbus Energy S.A.

Nazwa Udział NIP
Columbus Energy Finanse Sp. z o.o.
100%
9452196124
GoBloo Sp. z o.o.
100%
9452226871
Eko Energia II Sp. z o.o.
100%
5342491050
Eko Energia – Fotowoltaika Domaniew II Sp. z o.o.
100%
5342490323
Columbus Profit Sp. z o.o.
100%
9452230832
SMILE ENERGY S.A.
50%
9452232185
Columbus Elite S.A.
50%
9452230200
Ecowolt 1 Sp. z o.o.
50%
6922508218
Ecowolt 2 Sp. z o.o.
50%
6922508247
Ecowolt 9 Sp. z o.o.
50%
6322015281
Ecowolt 18 Sp. z o.o.
50%
6322019600
Greenprojekt 16 Sp. z o.o.
50%
6322017682
New Energy Investments Sp. z o.o.
100%
5272785408
Elektrownia PVPL 113 Sp. z o.o.
100%
8522631873
Elektrownia PVPL 166 Sp. z o.o.
100%
8522650304
Elektrownia PVPL 172 Sp. z o.o.
100%
8522634989
Elektrownia PVPL 173 Sp. z o.o.
100%
8522655655
Elektrownia PVPL 174 Sp. z o.o.
100%
8522652303
Elektrownia PVPL 187 Sp. z o.o.
100%
8522643557
Elektrownia PVPL 188 Sp. z o.o.
100%
8522644580
Elektrownia PVPL 213 Sp. z o.o.
100%
8522631991
Elektrownia PVPL 221 Sp. z o.o.
100%
8522645616
Elektrownia PVPL 288 Sp. z o.o.
100%
8522643540
Elektrownia PVPL 321 Sp. z o.o.
100%
8522639107
Elektrownia PVPL 388 Sp. z o.o.
100%
8522643155
Elektrownia PVPL 421 Sp. z o.o.
100%
8522655678
ES Nisko Sp. z o.o.
100%
5242880510
ES Sigiełki Sp. z o.o.
100%
5242848110
ES Banachy Sp. z o.o.
100%
5242847234
EcoSolar Sp. z o.o.
100%
7792414582
Ecowolt 5 Sp. z o.o.
100%
6322014494
Ecowolt 6 Sp. z o.o.
100%
6322014927
Ecowolt 7 Sp. z o.o.
100%
6322014815
Greenprojekt 6 Sp. z o.o.
100%
6322014152
Greenprojekt 18 Sp. z o.o.
100%
6322021985
Sun Energy Invest Sp. z o.o.
100%
8393170742
100%
Columbus Energy Finanse Sp. z o.o.

Columbus Energy Finanse sp. z o.o., działa jako operator udzielający klientom finansowania w ramach instrumentów udostępnianych przez Grupę lub jako pośrednik finansowy w oferowaniu kredytów bankowych i leasingów.

31%
New Energy Investments Sp. z o.o.

New Energy Investments Sp. z o.o. prowadzi działalność w segmencie farm fotowoltaicznych

100%
GoBloo Sp. z o.o.

GoBloo sp. z o.o. oferuje kompleksową usługę w zakresie rozwiązań fotowoltaicznych dla biznesu.

50%
Smile Energy S.A.

Spółka celowa zawiązana wraz z Immersa Ltd.

50%
Columbus Elite S.A.

Columbus Elite S.A. wyróżnia się unikatowym systemem prowizyjnym w skali kraju oraz modelem pracy zatrudnionych agentów. 

100%
Eko Energia II Sp. z o.o.

od 9.07.2019 – 100%. Budowa farmy fotowoltaicznej, o łącznej mocy do 999 MWp, zlokalizowanej w obwodzie Adamowa Góra w województwie mazowieckim

100%
Eko Energia-Fotowoltaika Domaniew II Sp. z o.o.

od 09.07.2019 100% udziałów CE, spółka
realizująca budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp w województwie mazowieckim.

100%
Columbus Profit Sp. z o.o.

od 19.09.2019 roku 100% udziałów CE, spółka świadcząca usługi
rachunkowo-księgowe, związane z doradztwem podatkowym, pozyskiwaniem pracowników
oraz doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

50%
Ecowolt 1 Sp. z o.o.

od 05.09.2019 roku 50% udziałów CE, spółka realizująca budowę farm
fotowoltaicznych o łącznej mocy 1.997 MWp w województwie dolnośląskim.

50%
Ecowolt 2 Sp. z o.o.

od 05.09.2019 roku 50% udziałów CE, spółka realizująca budowę farm
fotowoltaicznych o łącznej mocy 1.997 MWp w województwie dolnośląskim.

50%
Ecowolt 9 Sp. z o.o.

od 05.09.2019 roku 50% udziałów CE, spółka realizująca budowę farmy
fotowoltaicznej o mocy 0.490 MWp w województwie dolnośląskim.

50%
Ecowolt 18 Sp. z o.o.

od 05.09.2019 roku 50% udziałów CE, spółka realizująca budowę farmy
fotowoltaicznej o mocy 0.966 MWp w województwie podkarpackim.

50%
Greenprojekt 16 Sp. z o.o

od 05.09.2019 roku 50% udziałów CE, spółka realizująca budowę
farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 1.984 MWp w województwie warmińsko-mazurskim.

100%
Elektrownia PVPL 113 sp. z o.o.

od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizująca
budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.985 MWp w województwie warmińsko-mazurskim.

100%
Elektrownia PVPL 166 sp. z o.o.

od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizująca
budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp w województwie lubuskim.

100%
Elektrownia PVPL 172 sp. z o.o.

od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizująca
budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp w województwie zachodniopomorskim.

100%
Elektrownia PVPL 173 sp. z o.o.

od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizująca
budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1.000 MWp w województwie zachodniopomorskim.

100%
Elektrownia PVPL 174 sp. z o.o.

od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizująca
budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1.000 MWp w województwie zachodniopomorskim.

100%
Elektrownia PVPL 187 sp. z o.o.

od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizująca
budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp w województwie kujawsko-pomorskim.

100%
Elektrownia PVPL 188 sp. z o.o.

od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizująca
budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp w województwie lubuskim.

100%
Elektrownia PVPL 213 sp. z o.o.

od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizująca
budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.985 MWp w województwie warmińsko-mazurskim.

100%
Elektrownia PVPL 221 sp. z o.o.

od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizująca
budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp w województwie lubelskim.

100%
Elektrownia PVPL 288 sp. z o.o.

od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizująca
budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp w województwie kujawsko-pomorskim.

100%
Elektrownia PVPL 321 sp. z o.o.

od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizująca
budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.998 MWp w województwie mazowieckim.

100%
Elektrownia PVPL 388 sp. z o.o.

od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizująca
budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp w województwie lubuskim.

100%
Elektrownia PVPL 421 sp. z o.o.

od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizująca
budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1.000 MWp w województwie lubelskim.

100%
Ecowolt 5 Sp. z o.o.
spółka realizująca budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 12 MWp w województwie wielkopolskim
100%
Ecowolt 6 Sp. z o.o.
spółka realizująca budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 5 MWp w województwie mazowieckim
100%
Ecowolt 7 Sp. z o.o.
spółka realizująca budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 2 MWp w województwie wielkopolskim
100%
Greenprojekt 6 Sp. z o.o.
spółka realizująca budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 5,5 MWp w województwie opolskim
100%
Greenprojekt 18 Sp. z o.o.
spółka realizująca budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 2,75 MWp w województwach lubuskim, wielkopolskim i podkarpackim
100%
Sun Energy Invest Sp. z o.o.
spółka realizująca budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 6 MWp w województwie pomorskim