Grupa Kapitałowa Columbus Energy Nazwa Udział NIP Jednostki zależne bezpośrednio Blue Investments ASI sp. z o.o. 100% 5252932272 CE Super JV ASI sp. z o.o. 100% 9452267806 Columbus Dystrybucja sp. z o.o. 100% 9452265523 Columbus Elite S.A. 70% 9452230200 Columbus Energy a.s. 52% CZ17388732 Columbus Energy Finanse sp. z o.o. 100% 9452196124 Columbus Obrót sp. z o.o. 100% 8513207816 Columbus Obrót 2 sp. z o.o. 100% 9452241497 Columbus Profit sp. z o.o. 100% 9452230832 GoBiznes sp. z o.o. 100% 9452226871 New Energy Investments sp. z o.o. 100% 5272785408 Columbus JV-3 sp. z o.o. 100% 9452239810 Columbus JV-4 sp. z o.o. 100% 9452239922 Columbus JV-6 sp. z o.o. 100% 9452245147 Columbus JV-8 sp. z o.o. 100% 9452245288 Columbus JV-11 sp. z. o.o. 100% 9452245911 Ecowolt 5 sp. z o.o. 100% 6322014494 Ecowolt 10 sp. z o.o. 100% 6322015298 Fotowoltaika HIG Niedźwiady sp. z o.o. 100% 5213895153 Fotowoltaika HIG XVII sp. z o.o. 100% 5213892628 Fotowoltaika HIG XVIII sp. z o.o. 100% 5213943455 Fotowoltaika HIG XIX sp. z o.o. 100% 5213944940 Fotowoltaika HIG XX sp. z o.o. 100% 5213943596 Fotowoltaika HIG XXI sp. z o.o. 100% 5213961039 Fotowoltaika HIG XXII sp. z o.o. 100% 5213961105 Fotowoltaika HIG XXIII sp. z o.o. 100% 5213970400 Fotowoltaika HIG-U Diament PV-1 sp. z o.o. 100% 5213896566 Greenprojekt 11 sp. z o.o. 100% 6322016659 Kopalniaenergii.pl 3 sp. z o.o. 100% 6322024009 PV Stękiny sp. z o.o. 100% 9452268036 Sędziszów PV sp. z o.o. 100% 9452250651 Jednostki zależne pośrednio Columbus JV-5 sp. z o.o. 100% 9452241652 Columbus JV-6 Hold Co 2 sp. z o.o. 100% 9452245549 Columbus JV-7 sp. z o.o. 100% 9452245331 Columbus JV-9 sp. z o.o. 100% 9452246750 Columbus JV-10 sp. z o.o. 100% 9452246856 Columbus JV1 sp. z o.o. 100% 9452238383 Columbus JV2 sp. z o.o. 100% 9542819020 Columbus SPV-1 sp. z o.o. 100% 9452241971 Columbus SPV-2 sp. z o.o. 100% 9452242025 Columbus SPV-3 sp. z o.o. 100% 9452242539 Columbus SPV-4 sp. z o.o. 100% 9452242545 EcoSolar Babice sp. z o.o. 100% 7792414582 Ecowolt 4 sp. z o.o. 100% 6322014399 Ecowolt 6 sp. z o.o. 100% 6322014927 Ecowolt 7 sp. z o.o. 100% 6322014815 Ecowolt 12 sp. z o.o. 51% 6322015536 Ecowolt 14 sp. z o.o. 51% 6322015594 Ecowolt 15 sp. z o.o. 100% 6322015513 Elektrownia PVPL 113 sp. z o.o. 100% 8522631873 Elektrownia PVPL 166 sp. z o.o. 100% 8522650304 Elektrownia PVPL 172 sp. z o.o. 100% 8522634989 Elektrownia PVPL 173 sp. z o.o. 100% 8522655655 Elektrownia PVPL 174 sp. z o.o. 100% 8522652303 Elektrownia PVPL 187 sp. z o.o. 100% 8522643557 Elektrownia PVPL 188 sp. z o.o. 100% 8522644580 Elektrownia PVPL 221 sp. z o.o. 100% 8522645616 Elektrownia PVPL 321 sp. z o.o. 100% 8522639107 Elektrownia PVPL 388 sp. z o.o. 100% 8522643155 Elektrownia PVPL 421 sp. z o.o. 100% 8522655678 Energia Szyleny sp. z o.o. 100% 7393932281 Fotowoltaika HIG XII sp. z o.o. 100% 5213880387 Fotowoltaika HIG-U PV2 sp. z o.o. 100% 5213885284 Green Park XXI sp. z o.o. 100% 8911632298 Greenprojekt 4 sp. z o.o. 100% 6322013371 Greenprojekt 6 sp. z o.o. 100% 6322014152 Greenprojekt 10 sp. z o.o. 100% 6322016582 Greenprojekt 14 sp. z o.o. 100% 6322017699 Greenprojekt 18 sp. z o.o. 100% 6322021985 PCWO Energy PV 223 sp. z o.o. 100% 6572948269 PCWO Energy PV 245 sp. z o.o. 100% 6572948364 PCWO Energy PV 277 sp. z o.o. 100% 6572948022 PCWO Energy PV 341 sp. z o.o. 100% 6572950444 PCWO Energy PV 358 sp. z o.o. 100% 6572950591 PMSUN sp. z o.o. 100% 8792723007 PV-ESSE sp. z o.o. 100% 7010955626 PV-ZIGNUM sp. z o.o. 100% 7011013441 PV BRONAKI sp. z o.o. 100% 9452268757 PV BRZEGI sp. z o.o. 100% 9452268852 PV DOMANICE sp. z o.o. 100% 9452268898 PV GOLSKA sp. z o.o. 100% 9452268869 PV KANIGOWO sp. z o.o. 100% 9452268800 PV KOWIESY sp. z o.o. 100% 9452268792 PV KUŚNIE sp. z o.o. 100% 9452268823 PV KUŹNIK sp. z o.o. 100% 9452268941 PV MIŁOSŁAWICE sp. z o.o. 100% 9452268817 PV PODZBORÓW sp. z o.o. 100% 9452268846 PV POLICHNO sp. z o.o. 100% 9452268906 PV ROGIENICE sp. z o.o. 100% 9452269188 PV WALISZEW sp. z o.o. 100% 9452268786 SPower Giżycko sp. z o.o. 100% 7393892268 SPower HNB sp. z o.o. 100% 6562334152 SPower JSK 3 sp. z o.o. 100% 6562334063 SPower KKM sp. z o.o. 100% 6562334100 SPower Mońki sp. z o.o. 100% 5461392621 SPower Rusowo sp. z o.o. 100% 8581853954 SPower Tomaszówka sp. z o.o. 100% 5090066464 SPower Ujazd sp. z o.o. 100% 6562334181 SPower WDW sp. z o.o. 100% 6562334057 SPower Węgliska sp. z o.o. 100% 8151799761 SPower Zambrów I sp. z o.o. 100% 9662107598 Stawki 1 sp. z o.o. 100% 8451994923 Stawki 2 sp. z o.o. 100% 8451994917 Sun Energy Invest sp. z o.o. 100% 8393170742 Sun Venture Aero sp. z o.o. 100% 7010938585 Votum Energy S.A. 55% 8992880562 Jednostki współzależne bezpośrednio Columbus&Farmy sp. z o.o. 50% 6342980571 Smile Energy S.A. 50% 9452232185 Jednostki współzależne pośrednio Farma F2 sp. z o.o. 50% 6342982742 Farma F3 sp. z o.o. 50% 6342983078 Farma F4 sp. z o.o. 50% 6342983351 Farma F5 sp. z o.o. 50% 6342983322 Farma F6 sp. z o.o. 50% 6342983291 Farma F7 sp. z o.o. 50% 6342984267 Farma F8 sp. z o.o. 50% 6342984474 Farma F9 sp. z o.o. 50% 6342989980 Farma F10 sp. z o.o. 50% 6342989402 Farma F11 sp. z o.o. 50% 6342995325 Farma F12 sp. z o.o. 50% 6342995319 Farma F13 sp. z o.o. 50% 6342996603 Miejsce Piastowe sp. z o.o. 50% 6342999398 Nagoszyn sp. z o.o. 50% 6342993823 Jednostki stowarzyszone Saule Technologies S.A. 20,85% 5223010943 Jednostki zależne bezpośrednio 70% Columbus Elite S.A. Spółka Columbus Elite S.A. świadczy usługi w zakresie oferowania produktów i usług Columbus Energy S.A., w tym w szczególności przeprowadzanie audytów energetycznych nieruchomości klientów, pozyskiwanie podstawowych informacji technicznych i dotyczących zużycia energii elektrycznej według standardów Columbus Energy S.A. 52% Columbus Energy a.s. Columbus Energy a.s. jest spółką, której działalność polega na projektowaniu, sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych i innych produktów związanych z odnawialnymi źródłami energii na rzecz klientów indywidualnych i przedsiębiorców, a także świadczenie usług posprzedażowych, na terenie Republiki Czeskiej. 100% Columbus Energy Finanse sp. z o.o. Columbus Energy Finanse sp. z o.o., działa jako operator udzielający klientom finansowania w ramach instrumentów udostępnianych przez Grupę lub jako pośrednik finansowy w oferowaniu kredytów bankowych i leasingów. 100% Columbus Obrót sp. z o.o. Columbus Obrót sp. z o.o. jest spółką obrotu energią, która posiada koncesję na sprzedaż energii i Generalne Umowy Dystrybucyjne dla Umów Kompleksowych z Operatorami Sieci Dystrybucyjnych. 100% Columbus Obrót 2 sp. z o.o. Columbus Obrót 2 sp. z o.o. jest spółką obrotu energią. 100% Columbus Profit sp. z o.o. Columbus Profit sp. z o.o. świadczy usługi rachunkowo księgowe, związane z obsługą kadrowo-płacową pracowników oraz doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. 100% GoBiznes sp. z o.o. GoBiznes sp. z o.o. działa w sektorze klienta biznesowego (B2B), oferując kompleksową usługę w zakresie rozwiązań fotowoltaicznych, również w modelu PPA i PLA 100% New Energy Investments sp. z o.o. New Energy Investments sp. z o.o. zajmuje się rozwojem projektów energetycznych w obszarach farm fotowoltaicznych oraz kogeneracji gazowej, biomasy, waste to energy. Obecnie NEI posiada w portfelu ponad 400 projektów, w których rozwija instalacje o łącznej mocy blisko 400 MW. 100% Columbus JV-3 sp. z o.o Columbus JV-3 sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celach inwestycyjnych polegających na nabywaniu projektów farm fotowoltaicznych. 100% Columbus JV-4 sp. z o.o Columbus JV-4 sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celach inwestycyjnych polegających na nabywaniu projektów farm fotowoltaicznych. 100% Columbus JV-6 sp. z o.o. Columbus JV-6 sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celach inwestycyjnych polegających na nabywaniu projektów farm fotowoltaicznych. 100% Columbus JV-8 sp. z o.o. Columbus JV-8 sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celach inwestycyjnych polegających na nabywaniu projektów farm fotowoltaicznych. 100% Columbus JV-11 sp. z. o.o. Columbus JV-11 sp. z o.o. jest spółką, która została założona w celach inwestycyjnych. 100% Ecowolt 5 sp. z o.o. Ecowolt 5 sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekt farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3,5 MW. 100% Ecowolt 10 sp. z o.o. Ecowolt 10 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 13,5 MW. 100% Fotowoltaika HIG Niedźwiady sp. z o.o. Fotowoltaika HIG Niedźwiady sp. z o.o. jest spółką celową realizującą projekt farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 27,9 MW. 100% Fotowoltaika HIG XVII sp. z o.o. Fotowoltaika HIG XVII sp. z o.o. jest spółką celową realizującą projekt magazynu energii ,,KIELCE’’ o mocy 63 MW. 100% Fotowoltaika HIG XVIII sp. z o.o. Fotowoltaika HIG XVIII sp. z o.o. jest spółką celową realizującą projekt magazynu energii ,,Trzebina”, posiadającą wydane warunki przyłączeniowe o mocy 133 MW. 100% Fotowoltaika HIG XIX sp. z o.o. Fotowoltaika HIG XIX sp. z o.o. jest spółką celową realizującą projekt magazynu energii „STANISŁAWÓW” o mocy 200 MW.  100% Fotowoltaika HIG XX sp. z o.o. Fotowoltaika HIG XX sp. z o.o. jest spółką celową realizującą projekt magazynu energii „KLIKOWO” o mocy 63 MW.  100% Fotowoltaika HIG XXI sp. z o.o. Fotowoltaika HIG XXI sp. z o.o. jest spółką celową realizującą projekt magazynu energii „RZESZÓW” o mocy 200 MW. 100% Fotowoltaika HIG XXII sp. z o.o. Fotowoltaika HIG XXII sp. z o.o. jest spółką celową realizującą projekt magazynu energii „BUJAKÓW” o mocy 133 MW. 100% Fotowoltaika HIG XXIII sp. z o.o. Fotowoltaika HIG XXIII sp. z o.o. jest spółką celową realizującą projekt magazynu energii ,,NOWA DĘBA’’ o mocy 63 MW. 100% Fotowoltaika HIG-U Diament PV1 sp. z o.o. Fotowoltaika HIG-U Diament PV1 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 39 MW. 100% Greenprojekt 11 sp. z o.o. Greenprojekt 11 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW 100% Kopalniaenergii.pl 3 sp. z o.o. Kopalniaenergii.pl 3 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 15 MW. 100% Sędziszów PV sp. z o.o. Sędziszów PV sp. z o.o. jest spółką celową, która została powołana w celach inwestycyjnych polegających na nabywaniu projektów farm fotowoltaicznych. Jednostki zależne pośrednio 100% Columbus JV-5 sp. z o.o. Columbus JV-5 sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celach inwestycyjnych polegających na nabywaniu projektów farm fotowoltaicznych. 100% Columbus JV-6 HoldCo 2 sp. z o.o. Columbus JV-6 HoldCo 2 sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celach inwestycyjnych polegających na nabywaniu projektów farm fotowoltaicznych. 100% Columbus JV-7 sp. z o.o. Columbus JV-7 sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celach inwestycyjnych polegających na nabywaniu projektów farm fotowoltaicznych. 100% Columbus JV-9 sp. z o.o. Columbus JV-9 sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celach inwestycyjnych polegających na nabywaniu projektów farm fotowoltaicznych. 100% Columbus JV-10 sp. z o.o. Columbus JV-10 sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celach inwestycyjnych polegających na nabywaniu projektów farm fotowoltaicznych. 100% Columbus JV1 sp. z o.o. Columbus JV1 sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celu inwestycji polegających na nabyciu udziałów w spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych. 100% Columbus JV2 sp. z o.o. Columbus JV2 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą inwestycje polegające na nabyciu projektów farm fotowoltaicznych. 100% Columbus SPV-1 sp. z o.o. Columbus SPV-1 sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celu inwestycji polegających na nabyciu projektów farm fotowoltaicznych. 100% Columbus SPV-2 sp. z o.o. Columbus SPV-2 sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celu inwestycji polegających na nabyciu projektów farm fotowoltaicznych. 100% Columbus SPV-3 sp. z o.o. Columbus SPV-3 sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celu inwestycji polegających na nabyciu projektów farm fotowoltaicznych. 100% Columbus SPV-4 sp. z o.o. Columbus SPV-4 sp. z o.o., która została powołana w celu inwestycji polegających na nabyciu projektów farm fotowoltaicznych 100% EcoSolar Babice sp. z o.o. Ecosolar Babice sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW 100% Ecowolt 1 sp. z o.o. Ecowolt 1 sp. z o.o. jest spółką celową zarządzającą wybudowaną farmą fotowoltaiczną o łącznej mocy do 5 MW 100% Ecowolt 2 sp. z o.o. Ecowolt 2 sp. z o.o. jest spółką celową zarządzającą wybudowaną farmą fotowoltaiczną o łącznej mocy do 2 MW 100% Ecowolt 6 sp. z o.o. Ecowolt 6 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% Ecowolt 7 sp. z o.o. Ecowolt 7 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW. 100% Ecowolt 9 sp. z o.o. Ecowolt 9 sp. z o.o. jest spółką celową zarządzającą wybudowaną farmą fotowoltaiczną, o łącznej mocy do 0,5 MW. 51% Ecowolt 12 sp. z o.o. Ecowolt 12 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 60 MW. 51% Ecowolt 14 sp. z o.o. Ecowolt 14 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 120 MW. 100% Ecowolt 15 sp. z o.o. Ecowolt 15 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 63 MW. 100% Ecowolt 18 sp. z o.o. Ecowolt 18 sp. z o.o. jest spółką celową zarządzającą wybudowaną farmą fotowoltaiczną o łącznej mocy do 1 MW. 100% Eko Energia - Fotowoltaika Domaniew II sp. z o.o. Eko Energia – Fotowoltaika Domaniew II sp. z o.o. jest spółką celową zarządzającą wybudowaną farmą fotowoltaiczną o łącznej mocy do 1 MW. 100% Eko Energia II sp. z o.o. Eko Energia II sp. z o.o. jest spółką celową zarządzającą wybudowaną farmą fotowoltaiczną, o łącznej mocy do 1 MW 100% Elektrownia PVPL 113 sp. z o.o. Elektrownia PVPL 113 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% Elektrownia PVPL 166 sp. z o.o. Elektrownia PVPL 166 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% Elektrownia PVPL 172 sp. z o.o. Elektrownia PVPL 172 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% Elektrownia PVPL 173 sp. z o.o. Elektrownia PVPL 173 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% Elektrownia PVPL 174 sp. z o.o. Elektrownia PVPL 174 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% Elektrownia PVPL 187 sp. z o.o. Elektrownia PVPL 187 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% Elektrownia PVPL 188 sp. z o.o. Elektrownia PVPL 188 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% Elektrownia PVPL 213 sp. z o.o. Elektrownia PVPL 213 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% Elektrownia PVPL 221 sp. z o.o. Elektrownia PVPL 221 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% Elektrownia PVPL 288 sp. z o.o. Elektrownia PVPL 288 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% Elektrownia PVPL 321 sp. z o.o. Elektrownia PVPL 321 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% Elektrownia PVPL 388 sp. z o.o. Elektrownia PVPL 388 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% Elektrownia PVPL 421 sp. z o.o. Elektrownia PVPL 421 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 999 kWp. 100% Energia Szyleny sp. z o.o. Energia Szyleny sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1 MW. 100% ES Banachy sp. z o.o. ES Banachy sp. z o.o., jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej, o łącznej mocy do 1 MW. 100% ES Nisko sp. z o.o. ES Nisko sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% ES Sigiełki sp. z o.o. ES Sigiełki sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW 100% Fotowoltaika HIG XII sp. z o.o. Fotowoltaika HIG XII sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW. 100% Fotowoltaika HIG-U PV2 sp. z o.o. Fotowoltaika HIG-U PV2 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW. 100% Green Park XXI sp. z o.o. Green Park XXI sp. z o.o. jest spółką celową realizującą projekt farmy fotowoltaicznej, posiadającej wydane warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej na moc 61,3 MW. 100% Greenprojekt 6 sp. z o.o. Greenprojekt 6 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW. 100% Greenprojekt 10 sp. z o.o. Greenprojekt 10 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1 MW. 100% Greenprojekt 14 sp. z o.o. Greenprojekt 14 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW 100% Greenprojekt 16 sp. z o.o. Greenprojekt 16 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW. 100% Greenprojekt 18 sp. z o.o. Greenprojekt 18 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW 100% PCWO Energy PV 223 sp. z o.o. PCWO Energy 223 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 0,76 MW. 100% PCWO Energy PV 245 sp. z o.o. PCWO Energy 245 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 0,84 MW. 100% PCWO Energy PV 277 sp. z o.o. PCWO Energy 277 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1 MW. 100% PCWO Energy PV 341 sp. z o.o. PCWO Energy 341 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% PCWO Energy PV 358 sp. z o.o. PCWO Energy 358 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 0,63 MW. 100% PMSUN sp. z o.o. PMSUN sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW. 100% PV-ESSE sp. z o.o. PV-ESSE sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW. 100% PV-ZIGNUM sp. z o.o. PV-ZIGNUM sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9,4 MW. 100% SPower Giżycko sp. z o.o. SPower Giżycko sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% SPower HNB sp. z o.o. SPower HNB sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1,38 MW. 100% SPower Jabłoń sp. z o.o. SPower Jabłoń sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% SPower Januszkowice sp. z o.o. SPower Januszkowice sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW. 100% SPower JSK 3 sp. z o.o. SPower JSK 3 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1,87 MW. 100% SPower KKM sp. z o.o. SPower KKM sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3,67 MW. 100% SPower Klimki sp. z o.o. SPower Klimki sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% SPower Kołaczyce sp. z o.o. SPower Kołaczyce sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 0,85 MW. 100% SPower Konopczyn sp. z o.o. SPower Konopczyn sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW. 100% SPower KRRO 8 sp. z o.o. SPower KRRO 8 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3,6 MW. 100% SPower KZDK 5 sp. z o.o. SPower KZDK 5 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3,45 MW 100% SPower Lubień Dolny 2 sp. z o.o. SPower Lubień Dolny 2 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 0,7 MW. 100% SPower Mońki sp. z o.o. SPower Mońki sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW. 100% SPower Nekla sp. z o.o. SPower Nekla sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% SPower Osinki sp. z o.o. SPower Osinki sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% SPower Polanów sp. z o.o. SPower Polanów sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% SPower Różan sp. z o.o. SPower Różan sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% SPower Rusowo sp. z o.o. SPower Rusowo sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 0,94 MW. 100% SPower Sudol sp. z o.o. SPower Sudol sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5,35 MW. 100% SPower Tomaszówka sp. z o.o. SPower Tomaszówka sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% SPower Trękusek sp. z o.o. SPower Trękusek sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% SPower Ujazd sp. z o.o. SPower Ujazd sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW 100% SPower WDW sp. z o.o. SPower WDW sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2,5 MW. 100% SPower Węgliska sp. z o.o. SPower Węgliska sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW. 100% SPower Zambrów I sp. z o.o. SPower Zambrów I sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2,56 MW. 100% Sun Energy Invest sp. z o.o. Sun Energy Invest sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW. 100% Stawki 1 sp. z o.o. Stawki 1 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą projekt farmy fotowoltaicznej ,,Stawki 1”, posiadającą wydane warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej o mocy 0,5 MW. 100% Stawki 2 sp. z o.o. Stawki 2 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą projekt farmy fotowoltaicznej ,,Stawki 2”, posiadającą wydane warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej o mocy 1 MW. 100% Sun Venture Aero sp. z o.o. Sun Venture Aero sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 13 MW 55% Votum Energy S.A. Votum Energy S.A. działa w sektorze energii odnawialnej. Celem spółki jest pomoc klientom w przejściu z nieefektywnych źródeł energii na nowoczesne ogrzewanie przyjazne środowisku. Jednostki współzależne bezpośrednio 50% Columbus&Farmy sp. z o.o. Spółka ramowa, która została powołana w celu realizacji projektów instalacji fotowoltaicznych do momentu uzyskania warunków przyłączenia. Po uzyskaniu warunków przyłączenia prawa do każdego z projektów będą wnoszone przez spółkę ramową do spółek celowych, w ramach których projekty będą rozwijane. 50% Smile Energy S.A. Spółka Smile Energy S.A. jest spółką celową, która ma zajmować się wypracowaniem na polski rynek oferty typu Power Purchase Agreement lub/i Power Lease Agreement (umowy dzierżawy dużych instalacji dla korporacji lub/i jednostek samorządu terytorialnego). Jednostki współzależne pośrednio 50% Farma F2 sp. z o.o. Farma F2 sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych. 50% Farma F3 sp. z o.o. Farma F3 sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych 50% Farma F4 sp. z o.o. Farma F4 sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych. 50% Farma F5 sp. z o.o. Farma F5 sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych. 50% Farma F6 sp. z o.o. Farma F6 sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych. 50% Farma F7 sp. z o.o. Farma F7 sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych. 50% Farma F8 sp. z o.o. Farma F8 sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych. 50% Farma F9 sp. z o.o. Farma F9 sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych. 50% Farma F10 sp. z o.o. Farma F10 sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych. 50% Farma F11 sp. z o.o. Farma F11 sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych 50% Farma F12 sp. z o.o. Farma F12 sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych. 50% Farma F13 sp. z o.o. Farma F13 sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych. 50% Miejsce Piastowe sp. z o.o. Miejsce Piastowe sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych. 50% Nagoszyn sp. z o.o. Nagoszyn sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych. Jednostki stowarzyszone 21% Saule Technologies S.A. Saule Technologies S.A. rozwija technologie drukowanych perowskitowych ogniw słonecznych nowej generacji.

Grupa Kapitałowa Columbus Energy

Nazwa Udział NIP
Jednostki zależne bezpośrednio
Blue Investments ASI sp. z o.o.
100%
5252932272
CE Super JV ASI sp. z o.o.
100%
9452267806
Columbus Dystrybucja sp. z o.o.
100%
9452265523
Columbus Elite S.A.
70%
9452230200
Columbus Energy a.s.
52%
CZ17388732
Columbus Energy Finanse sp. z o.o.
100%
9452196124
Columbus Obrót sp. z o.o.
100%
8513207816
Columbus Obrót 2 sp. z o.o.
100%
9452241497
Columbus Profit sp. z o.o.
100%
9452230832
GoBiznes sp. z o.o.
100%
9452226871
New Energy Investments sp. z o.o.
100%
5272785408
Columbus JV-3 sp. z o.o.
100%
9452239810
Columbus JV-4 sp. z o.o.
100%
9452239922
Columbus JV-6 sp. z o.o.
100%
9452245147
Columbus JV-8 sp. z o.o.
100%
9452245288
Columbus JV-11 sp. z. o.o.
100%
9452245911
Ecowolt 5 sp. z o.o.
100%
6322014494
Ecowolt 10 sp. z o.o.
100%
6322015298
Fotowoltaika HIG Niedźwiady sp. z o.o.
100%
5213895153
Fotowoltaika HIG XVII sp. z o.o.
100%
5213892628
Fotowoltaika HIG XVIII sp. z o.o.
100%
5213943455
Fotowoltaika HIG XIX sp. z o.o.
100%
5213944940
Fotowoltaika HIG XX sp. z o.o.
100%
5213943596
Fotowoltaika HIG XXI sp. z o.o.
100%
5213961039
Fotowoltaika HIG XXII sp. z o.o.
100%
5213961105
Fotowoltaika HIG XXIII sp. z o.o.
100%
5213970400
Fotowoltaika HIG-U Diament PV-1 sp. z o.o.
100%
5213896566
Greenprojekt 11 sp. z o.o.
100%
6322016659
Kopalniaenergii.pl 3 sp. z o.o.
100%
6322024009
PV Stękiny sp. z o.o.
100%
9452268036
Sędziszów PV sp. z o.o.
100%
9452250651
Jednostki zależne pośrednio
Columbus JV-5 sp. z o.o.
100%
9452241652
Columbus JV-6 Hold Co 2 sp. z o.o.
100%
9452245549
Columbus JV-7 sp. z o.o.
100%
9452245331
Columbus JV-9 sp. z o.o.
100%
9452246750
Columbus JV-10 sp. z o.o.
100%
9452246856
Columbus JV1 sp. z o.o.
100%
9452238383
Columbus JV2 sp. z o.o.
100%
9542819020
Columbus SPV-1 sp. z o.o.
100%
9452241971
Columbus SPV-2 sp. z o.o.
100%
9452242025
Columbus SPV-3 sp. z o.o.
100%
9452242539
Columbus SPV-4 sp. z o.o.
100%
9452242545
EcoSolar Babice sp. z o.o.
100%
7792414582
Ecowolt 4 sp. z o.o.
100%
6322014399
Ecowolt 6 sp. z o.o.
100%
6322014927
Ecowolt 7 sp. z o.o.
100%
6322014815
Ecowolt 12 sp. z o.o.
51%
6322015536
Ecowolt 14 sp. z o.o.
51%
6322015594
Ecowolt 15 sp. z o.o.
100%
6322015513
Elektrownia PVPL 113 sp. z o.o.
100%
8522631873
Elektrownia PVPL 166 sp. z o.o.
100%
8522650304
Elektrownia PVPL 172 sp. z o.o.
100%
8522634989
Elektrownia PVPL 173 sp. z o.o.
100%
8522655655
Elektrownia PVPL 174 sp. z o.o.
100%
8522652303
Elektrownia PVPL 187 sp. z o.o.
100%
8522643557
Elektrownia PVPL 188 sp. z o.o.
100%
8522644580
Elektrownia PVPL 221 sp. z o.o.
100%
8522645616
Elektrownia PVPL 321 sp. z o.o.
100%
8522639107
Elektrownia PVPL 388 sp. z o.o.
100%
8522643155
Elektrownia PVPL 421 sp. z o.o.
100%
8522655678
Energia Szyleny sp. z o.o.
100%
7393932281
Fotowoltaika HIG XII sp. z o.o.
100%
5213880387
Fotowoltaika HIG-U PV2 sp. z o.o.
100%
5213885284
Green Park XXI sp. z o.o.
100%
8911632298
Greenprojekt 4 sp. z o.o.
100%
6322013371
Greenprojekt 6 sp. z o.o.
100%
6322014152
Greenprojekt 10 sp. z o.o.
100%
6322016582
Greenprojekt 14 sp. z o.o.
100%
6322017699
Greenprojekt 18 sp. z o.o.
100%
6322021985
PCWO Energy PV 223 sp. z o.o.
100%
6572948269
PCWO Energy PV 245 sp. z o.o.
100%
6572948364
PCWO Energy PV 277 sp. z o.o.
100%
6572948022
PCWO Energy PV 341 sp. z o.o.
100%
6572950444
PCWO Energy PV 358 sp. z o.o.
100%
6572950591
PMSUN sp. z o.o.
100%
8792723007
PV-ESSE sp. z o.o.
100%
7010955626
PV-ZIGNUM sp. z o.o.
100%
7011013441
PV BRONAKI sp. z o.o.
100%
9452268757
PV BRZEGI sp. z o.o.
100%
9452268852
PV DOMANICE sp. z o.o.
100%
9452268898
PV GOLSKA sp. z o.o.
100%
9452268869
PV KANIGOWO sp. z o.o.
100%
9452268800
PV KOWIESY sp. z o.o.
100%
9452268792
PV KUŚNIE sp. z o.o.
100%
9452268823
PV KUŹNIK sp. z o.o.
100%
9452268941
PV MIŁOSŁAWICE sp. z o.o.
100%
9452268817
PV PODZBORÓW sp. z o.o.
100%
9452268846
PV POLICHNO sp. z o.o.
100%
9452268906
PV ROGIENICE sp. z o.o.
100%
9452269188
PV WALISZEW sp. z o.o.
100%
9452268786
SPower Giżycko sp. z o.o.
100%
7393892268
SPower HNB sp. z o.o.
100%
6562334152
SPower JSK 3 sp. z o.o.
100%
6562334063
SPower KKM sp. z o.o.
100%
6562334100
SPower Mońki sp. z o.o.
100%
5461392621
SPower Rusowo sp. z o.o.
100%
8581853954
SPower Tomaszówka sp. z o.o.
100%
5090066464
SPower Ujazd sp. z o.o.
100%
6562334181
SPower WDW sp. z o.o.
100%
6562334057
SPower Węgliska sp. z o.o.
100%
8151799761
SPower Zambrów I sp. z o.o.
100%
9662107598
Stawki 1 sp. z o.o.
100%
8451994923
Stawki 2 sp. z o.o.
100%
8451994917
Sun Energy Invest sp. z o.o.
100%
8393170742
Sun Venture Aero sp. z o.o.
100%
7010938585
Votum Energy S.A.
55%
8992880562
Jednostki współzależne bezpośrednio
Columbus&Farmy sp. z o.o.
50%
6342980571
Smile Energy S.A.
50%
9452232185
Jednostki współzależne pośrednio
Farma F2 sp. z o.o.
50%
6342982742
Farma F3 sp. z o.o.
50%
6342983078
Farma F4 sp. z o.o.
50%
6342983351
Farma F5 sp. z o.o.
50%
6342983322
Farma F6 sp. z o.o.
50%
6342983291
Farma F7 sp. z o.o.
50%
6342984267
Farma F8 sp. z o.o.
50%
6342984474
Farma F9 sp. z o.o.
50%
6342989980
Farma F10 sp. z o.o.
50%
6342989402
Farma F11 sp. z o.o.
50%
6342995325
Farma F12 sp. z o.o.
50%
6342995319
Farma F13 sp. z o.o.
50%
6342996603
Miejsce Piastowe sp. z o.o.
50%
6342999398
Nagoszyn sp. z o.o.
50%
6342993823
Jednostki stowarzyszone
Saule Technologies S.A.
20,85%
5223010943

Jednostki zależne bezpośrednio

70%
Columbus Elite S.A.

Spółka Columbus Elite S.A. świadczy usługi w zakresie oferowania produktów i usług Columbus Energy S.A., w tym w szczególności przeprowadzanie audytów energetycznych nieruchomości klientów, pozyskiwanie podstawowych informacji technicznych i dotyczących zużycia energii elektrycznej według standardów Columbus Energy S.A.

52%
Columbus Energy a.s.

Columbus Energy a.s. jest spółką, której działalność polega na projektowaniu, sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych i innych produktów związanych z odnawialnymi źródłami energii na rzecz klientów indywidualnych i przedsiębiorców, a także świadczenie usług posprzedażowych, na terenie Republiki Czeskiej.

100%
Columbus Energy Finanse sp. z o.o.

Columbus Energy Finanse sp. z o.o., działa jako operator udzielający klientom finansowania w ramach instrumentów udostępnianych przez Grupę lub jako pośrednik finansowy w oferowaniu kredytów bankowych i leasingów.

100%
Columbus Obrót sp. z o.o.

Columbus Obrót sp. z o.o. jest spółką obrotu energią, która posiada koncesję na sprzedaż energii i Generalne Umowy Dystrybucyjne dla Umów Kompleksowych z Operatorami Sieci Dystrybucyjnych.

100%
Columbus Obrót 2 sp. z o.o.

Columbus Obrót 2 sp. z o.o. jest spółką obrotu energią.

100%
Columbus Profit sp. z o.o.

Columbus Profit sp. z o.o. świadczy usługi rachunkowo księgowe, związane z obsługą kadrowo-płacową pracowników oraz doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

100%
GoBiznes sp. z o.o.

GoBiznes sp. z o.o. działa w sektorze klienta biznesowego (B2B), oferując kompleksową usługę w zakresie rozwiązań fotowoltaicznych, również w modelu PPA i PLA

100%
New Energy Investments sp. z o.o.

New Energy Investments sp. z o.o. zajmuje się rozwojem projektów energetycznych w obszarach farm fotowoltaicznych oraz kogeneracji gazowej, biomasy, waste to energy. Obecnie NEI posiada w portfelu ponad 400 projektów, w których rozwija instalacje o łącznej mocy blisko 400 MW.

100%
Columbus JV-3 sp. z o.o

Columbus JV-3 sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celach inwestycyjnych polegających na nabywaniu projektów farm fotowoltaicznych.

100%
Columbus JV-4 sp. z o.o

Columbus JV-4 sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celach inwestycyjnych polegających na nabywaniu projektów farm fotowoltaicznych.

100%
Columbus JV-6 sp. z o.o.

Columbus JV-6 sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celach inwestycyjnych polegających na nabywaniu projektów farm fotowoltaicznych.

100%
Columbus JV-8 sp. z o.o.

Columbus JV-8 sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celach inwestycyjnych polegających na nabywaniu projektów farm fotowoltaicznych.

100%
Columbus JV-11 sp. z. o.o.

Columbus JV-11 sp. z o.o. jest spółką, która została założona w celach inwestycyjnych.

100%
Ecowolt 5 sp. z o.o.

Ecowolt 5 sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekt farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3,5 MW.

100%
Ecowolt 10 sp. z o.o.

Ecowolt 10 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 13,5 MW.

100%
Fotowoltaika HIG Niedźwiady sp. z o.o.

Fotowoltaika HIG Niedźwiady sp. z o.o. jest spółką celową realizującą projekt farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 27,9 MW.

100%
Fotowoltaika HIG XVII sp. z o.o.

Fotowoltaika HIG XVII sp. z o.o. jest spółką celową realizującą projekt magazynu energii ,,KIELCE’’ o mocy 63 MW.

100%
Fotowoltaika HIG XVIII sp. z o.o.

Fotowoltaika HIG XVIII sp. z o.o. jest spółką celową realizującą projekt magazynu energii ,,Trzebina”, posiadającą wydane warunki przyłączeniowe o mocy 133 MW.

100%
Fotowoltaika HIG XIX sp. z o.o.

Fotowoltaika HIG XIX sp. z o.o. jest spółką celową realizującą projekt magazynu energii „STANISŁAWÓW” o mocy 200 MW. 

100%
Fotowoltaika HIG XX sp. z o.o.

Fotowoltaika HIG XX sp. z o.o. jest spółką celową realizującą projekt magazynu energii „KLIKOWO” o mocy 63 MW. 

100%
Fotowoltaika HIG XXI sp. z o.o.

Fotowoltaika HIG XXI sp. z o.o. jest spółką celową realizującą projekt magazynu energii „RZESZÓW” o mocy 200 MW.

100%
Fotowoltaika HIG XXII sp. z o.o.

Fotowoltaika HIG XXII sp. z o.o. jest spółką celową realizującą projekt magazynu energii „BUJAKÓW” o mocy 133 MW.

100%
Fotowoltaika HIG XXIII sp. z o.o.

Fotowoltaika HIG XXIII sp. z o.o. jest spółką celową realizującą projekt magazynu energii ,,NOWA DĘBA’’ o mocy 63 MW.

100%
Fotowoltaika HIG-U Diament PV1 sp. z o.o.

Fotowoltaika HIG-U Diament PV1 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 39 MW.

100%
Greenprojekt 11 sp. z o.o.

Greenprojekt 11 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW

100%
Kopalniaenergii.pl 3 sp. z o.o.

Kopalniaenergii.pl 3 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 15 MW.

100%
Sędziszów PV sp. z o.o.

Sędziszów PV sp. z o.o. jest spółką celową, która została powołana w celach inwestycyjnych polegających na nabywaniu projektów farm fotowoltaicznych.

Jednostki zależne pośrednio

100%
Columbus JV-5 sp. z o.o.

Columbus JV-5 sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celach inwestycyjnych polegających na nabywaniu projektów farm fotowoltaicznych.

100%
Columbus JV-6 HoldCo 2 sp. z o.o.

Columbus JV-6 HoldCo 2 sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celach inwestycyjnych polegających na nabywaniu projektów farm fotowoltaicznych.

100%
Columbus JV-7 sp. z o.o.

Columbus JV-7 sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celach inwestycyjnych polegających na nabywaniu projektów farm fotowoltaicznych.

100%
Columbus JV-9 sp. z o.o.

Columbus JV-9 sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celach inwestycyjnych polegających na nabywaniu projektów farm fotowoltaicznych.

100%
Columbus JV-10 sp. z o.o.

Columbus JV-10 sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celach inwestycyjnych polegających na nabywaniu projektów farm fotowoltaicznych.

100%
Columbus JV1 sp. z o.o.

Columbus JV1 sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celu inwestycji polegających na nabyciu udziałów w spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych.

100%
Columbus JV2 sp. z o.o.

Columbus JV2 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą inwestycje polegające na nabyciu projektów farm fotowoltaicznych.

100%
Columbus SPV-1 sp. z o.o.

Columbus SPV-1 sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celu inwestycji polegających na nabyciu projektów farm fotowoltaicznych.

100%
Columbus SPV-2 sp. z o.o.

Columbus SPV-2 sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celu inwestycji polegających na nabyciu projektów farm fotowoltaicznych.

100%
Columbus SPV-3 sp. z o.o.

Columbus SPV-3 sp. z o.o. jest spółką, która została powołana w celu inwestycji polegających na nabyciu projektów farm fotowoltaicznych.

100%
Columbus SPV-4 sp. z o.o.

Columbus SPV-4 sp. z o.o., która została powołana w celu inwestycji polegających na nabyciu projektów farm fotowoltaicznych

100%
EcoSolar Babice sp. z o.o.

Ecosolar Babice sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW

100%
Ecowolt 1 sp. z o.o.

Ecowolt 1 sp. z o.o. jest spółką celową zarządzającą wybudowaną farmą fotowoltaiczną o łącznej mocy do 5 MW

100%
Ecowolt 2 sp. z o.o.

Ecowolt 2 sp. z o.o. jest spółką celową zarządzającą wybudowaną farmą fotowoltaiczną o łącznej mocy do 2 MW

100%
Ecowolt 6 sp. z o.o.

Ecowolt 6 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
Ecowolt 7 sp. z o.o.

Ecowolt 7 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW.

100%
Ecowolt 9 sp. z o.o.

Ecowolt 9 sp. z o.o. jest spółką celową zarządzającą wybudowaną farmą fotowoltaiczną, o łącznej mocy do 0,5 MW.

51%
Ecowolt 12 sp. z o.o.

Ecowolt 12 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 60 MW.

51%
Ecowolt 14 sp. z o.o.

Ecowolt 14 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 120 MW.

100%
Ecowolt 15 sp. z o.o.

Ecowolt 15 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 63 MW.

100%
Ecowolt 18 sp. z o.o.

Ecowolt 18 sp. z o.o. jest spółką celową zarządzającą wybudowaną farmą fotowoltaiczną o łącznej mocy do 1 MW.

100%
Eko Energia - Fotowoltaika Domaniew II sp. z o.o.

Eko Energia – Fotowoltaika Domaniew II sp. z o.o. jest spółką celową zarządzającą wybudowaną farmą fotowoltaiczną o łącznej mocy do 1 MW.

100%
Eko Energia II sp. z o.o.

Eko Energia II sp. z o.o. jest spółką celową zarządzającą wybudowaną farmą fotowoltaiczną, o łącznej mocy do 1 MW

100%
Elektrownia PVPL 113 sp. z o.o.

Elektrownia PVPL 113 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
Elektrownia PVPL 166 sp. z o.o.

Elektrownia PVPL 166 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
Elektrownia PVPL 172 sp. z o.o.

Elektrownia PVPL 172 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
Elektrownia PVPL 173 sp. z o.o.

Elektrownia PVPL 173 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
Elektrownia PVPL 174 sp. z o.o.

Elektrownia PVPL 174 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
Elektrownia PVPL 187 sp. z o.o.

Elektrownia PVPL 187 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
Elektrownia PVPL 188 sp. z o.o.

Elektrownia PVPL 188 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
Elektrownia PVPL 213 sp. z o.o.

Elektrownia PVPL 213 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
Elektrownia PVPL 221 sp. z o.o.

Elektrownia PVPL 221 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
Elektrownia PVPL 288 sp. z o.o.

Elektrownia PVPL 288 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
Elektrownia PVPL 321 sp. z o.o.

Elektrownia PVPL 321 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
Elektrownia PVPL 388 sp. z o.o.

Elektrownia PVPL 388 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
Elektrownia PVPL 421 sp. z o.o.

Elektrownia PVPL 421 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 999 kWp.

100%
Energia Szyleny sp. z o.o.

Energia Szyleny sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1 MW.

100%
ES Banachy sp. z o.o.

ES Banachy sp. z o.o., jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej, o łącznej mocy do 1 MW.

100%
ES Nisko sp. z o.o.

ES Nisko sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
ES Sigiełki sp. z o.o.

ES Sigiełki sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW

100%
Fotowoltaika HIG XII sp. z o.o.

Fotowoltaika HIG XII sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW.

100%
Fotowoltaika HIG-U PV2 sp. z o.o.

Fotowoltaika HIG-U PV2 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW.

100%
Green Park XXI sp. z o.o.

Green Park XXI sp. z o.o. jest spółką celową realizującą projekt farmy fotowoltaicznej, posiadającej wydane warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej na moc 61,3 MW.

100%
Greenprojekt 6 sp. z o.o.

Greenprojekt 6 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW.

100%
Greenprojekt 10 sp. z o.o.

Greenprojekt 10 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1 MW.

100%
Greenprojekt 14 sp. z o.o.

Greenprojekt 14 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW

100%
Greenprojekt 16 sp. z o.o.

Greenprojekt 16 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW.

100%
Greenprojekt 18 sp. z o.o.

Greenprojekt 18 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW

100%
PCWO Energy PV 223 sp. z o.o.

PCWO Energy 223 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 0,76 MW.

100%
PCWO Energy PV 245 sp. z o.o.

PCWO Energy 245 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 0,84 MW.

100%
PCWO Energy PV 277 sp. z o.o.

PCWO Energy 277 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1 MW.

100%
PCWO Energy PV 341 sp. z o.o.

PCWO Energy 341 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
PCWO Energy PV 358 sp. z o.o.

PCWO Energy 358 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 0,63 MW.

100%
PMSUN sp. z o.o.

PMSUN sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW.

100%
PV-ESSE sp. z o.o.

PV-ESSE sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW.

100%
PV-ZIGNUM sp. z o.o.

PV-ZIGNUM sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9,4 MW.

100%
SPower Giżycko sp. z o.o.

SPower Giżycko sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
SPower HNB sp. z o.o.

SPower HNB sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1,38 MW.

100%
SPower Jabłoń sp. z o.o.

SPower Jabłoń sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
SPower Januszkowice sp. z o.o.

SPower Januszkowice sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW.

100%
SPower JSK 3 sp. z o.o.

SPower JSK 3 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1,87 MW.

100%
SPower KKM sp. z o.o.

SPower KKM sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3,67 MW.

100%
SPower Klimki sp. z o.o.

SPower Klimki sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
SPower Kołaczyce sp. z o.o.

SPower Kołaczyce sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 0,85 MW.

100%
SPower Konopczyn sp. z o.o.

SPower Konopczyn sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW.

100%
SPower KRRO 8 sp. z o.o.

SPower KRRO 8 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3,6 MW.

100%
SPower KZDK 5 sp. z o.o.

SPower KZDK 5 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3,45 MW

100%
SPower Lubień Dolny 2 sp. z o.o.

SPower Lubień Dolny 2 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 0,7 MW.

100%
SPower Mońki sp. z o.o.

SPower Mońki sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW.

100%
SPower Nekla sp. z o.o.

SPower Nekla sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
SPower Osinki sp. z o.o.

SPower Osinki sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
SPower Polanów sp. z o.o.

SPower Polanów sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
SPower Różan sp. z o.o.

SPower Różan sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
SPower Rusowo sp. z o.o.

SPower Rusowo sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 0,94 MW.

100%
SPower Sudol sp. z o.o.

SPower Sudol sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5,35 MW.

100%
SPower Tomaszówka sp. z o.o.

SPower Tomaszówka sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
SPower Trękusek sp. z o.o.

SPower Trękusek sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
SPower Ujazd sp. z o.o.

SPower Ujazd sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW

100%
SPower WDW sp. z o.o.

SPower WDW sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2,5 MW.

100%
SPower Węgliska sp. z o.o.

SPower Węgliska sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW.

100%
SPower Zambrów I sp. z o.o.

SPower Zambrów I sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2,56 MW.

100%
Sun Energy Invest sp. z o.o.

Sun Energy Invest sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW.

100%
Stawki 1 sp. z o.o.

Stawki 1 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą projekt farmy fotowoltaicznej ,,Stawki 1”, posiadającą wydane warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej o mocy 0,5 MW.

100%
Stawki 2 sp. z o.o.

Stawki 2 sp. z o.o. jest spółką celową realizującą projekt farmy fotowoltaicznej ,,Stawki 2”, posiadającą wydane warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej o mocy 1 MW.

100%
Sun Venture Aero sp. z o.o.

Sun Venture Aero sp. z o.o. jest spółką celową realizującą budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 13 MW

55%
Votum Energy S.A.

Votum Energy S.A. działa w sektorze energii odnawialnej. Celem spółki jest pomoc klientom w przejściu z nieefektywnych źródeł energii na nowoczesne ogrzewanie przyjazne środowisku.

Jednostki współzależne bezpośrednio

50%
Columbus&Farmy sp. z o.o.

Spółka ramowa, która została powołana w celu realizacji projektów instalacji fotowoltaicznych do momentu uzyskania warunków przyłączenia. Po uzyskaniu warunków przyłączenia prawa do każdego z projektów będą wnoszone przez spółkę ramową do spółek celowych, w ramach których projekty będą rozwijane.

50%
Smile Energy S.A.

Spółka Smile Energy S.A. jest spółką celową, która ma zajmować się wypracowaniem na polski rynek oferty typu Power Purchase Agreement lub/i Power Lease Agreement (umowy dzierżawy dużych instalacji dla korporacji lub/i jednostek samorządu terytorialnego).

Jednostki współzależne pośrednio

50%
Farma F2 sp. z o.o.

Farma F2 sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych.

50%
Farma F3 sp. z o.o.

Farma F3 sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych

50%
Farma F4 sp. z o.o.

Farma F4 sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych.

50%
Farma F5 sp. z o.o.

Farma F5 sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych.

50%
Farma F6 sp. z o.o.

Farma F6 sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych.

50%
Farma F7 sp. z o.o.

Farma F7 sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych.

50%
Farma F8 sp. z o.o.

Farma F8 sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych.

50%
Farma F9 sp. z o.o.

Farma F9 sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych.

50%
Farma F10 sp. z o.o.

Farma F10 sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych.

50%
Farma F11 sp. z o.o.

Farma F11 sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych

50%
Farma F12 sp. z o.o.

Farma F12 sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych.

50%
Farma F13 sp. z o.o.

Farma F13 sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych.

50%
Miejsce Piastowe sp. z o.o.

Miejsce Piastowe sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych.

50%
Nagoszyn sp. z o.o.

Nagoszyn sp. z o.o. jest spółką celową rozwijającą projekty farm fotowoltaicznych.

Jednostki stowarzyszone

21%
Saule Technologies S.A.

Saule Technologies S.A. rozwija technologie drukowanych perowskitowych ogniw słonecznych nowej generacji.