Grupa Kapitałowa Columbus Energy S.A. Nazwa Udział NIP Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. 100% 9452196124 New Energy Investments Sp. z o.o. 100% 5272785408 GoBiznes. z o.o. 100% 9452226871 Columbus Profit Sp. z o.o. 100% 9452230832 SMILE ENERGY S.A. 100% 9452232185 Columbus Elite S.A. 50% 9452230200 Nexity Global S.A. 35,74% 8971739404 Saule S.A. 13% 5223010943 Columbus&Farmy Sp. z o.o. 50% 6342980571 Eko Energia II Sp. z o.o. 100% 5342491050 Eko Energia – Fotowoltaika Domaniew II Sp. z o.o. 50% 5342490323 Elektrownia PVPL 113 Sp. z o.o. 100% 8522631873 Elektrownia PVPL 166 Sp. z o.o. 100% 8522650304 Elektrownia PVPL 172 Sp. z o.o. 100% 8522634989 Elektrownia PVPL 173 Sp. z o.o. 100% 8522655655 Elektrownia PVPL 174 Sp. z o.o. 100% 8522652303 Elektrownia PVPL 187 Sp. z o.o. 100% 8522643557 Elektrownia PVPL 188 Sp. z o.o. 100% 8522644580 Elektrownia PVPL 213 Sp. z o.o. 100% 8522631991 Elektrownia PVPL 221 Sp. z o.o. 100% 8522645616 Elektrownia PVPL 288 Sp. z o.o. 100% 8522643540 Elektrownia PVPL 321 Sp. z o.o. 100% 8522639107 Elektrownia PVPL 388 Sp. z o.o. 100% 8522643155 Elektrownia PVPL 421 Sp. z o.o. 100% 8522655678 EcoSolar Sp. z o.o. 100% 7792414582 ES Banachy Sp. z o.o. 100% 5242847234 ES Nisko Sp. z o.o. 100% 5242880510 ES Sigiełki Sp. z o.o. 100% 5242848110 Ecowolt 1 Sp. z o.o. 100% 6922508218 Ecowolt 2 Sp. z o.o. 100% 6922508247 Ecowolt 5 Sp. z o.o. 100% 6322014494 Ecowolt 6 Sp. z o.o. 100% 6322014927 Ecowolt 7 Sp. z o.o. 100% 6322014815 Ecowolt 9 Sp. z o.o. 100% 6322015281 Ecowolt 18 Sp. z o.o. 100% 6322019600 Greenprojekt 6 Sp. z o.o. 100% 6322014152 Greenprojekt 16 Sp. z o.o. 100% 6322017682 Greenprojekt 18 Sp. z o.o. 100% 6322021985 Sun Energy Invest Sp. z o.o. 100% 8393170742 Columbus JV1 Sp. z o.o. 100% 9452238383 Columbus JV2 Sp. z o.o. 100% 9542819020 100%Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. Columbus Energy Finanse sp. z o.o., działa jako operator udzielający klientom finansowania w ramach instrumentów udostępnianych przez Grupę lub jako pośrednik finansowy w oferowaniu kredytów bankowych i leasingów. 31%New Energy Investments Sp. z o.o. New Energy Investments Sp. z o.o. prowadzi działalność w segmencie farm fotowoltaicznych 100%GoBiznes Sp. z o.o. GoBiznes Sp. z o.o. oferuje kompleksową usługę w zakresie rozwiązań fotowoltaicznych dla biznesu. 100%Columbus Profit Sp. z o.o. od 19.09.2019 roku 100% udziałów CE, spółka świadcząca usługirachunkowo-księgowe, związane z doradztwem podatkowym, pozyskiwaniem pracownikóworaz doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. 50%Smile Energy S.A. Spółka celowa zawiązana wraz z Immersa Ltd. 50%Columbus Elite S.A. Columbus Elite S.A. wyróżnia się unikatowym systemem prowizyjnym w skali kraju oraz modelem pracy zatrudnionych agentów.  36%Nexity Global S.A. Od 28.02.2020 roku 35,74% udziałów CE, spółka działająca w obszarze elektromobilności i rozproszonej energetyki. 13%Saule S.A. Od 03.09.2020 roku 15% udziałów CE, spółka rozwijająca technologię drukowanych perowskitowych ogniw słonecznych nowej generacji. 50%Columbus&Farmy Sp. z o.o. Spółka ramowa powołana w celu realizacji projektów instalacji fotowoltaicznych do momentu uzyskania warunków przyłączenia. 100%Eko Energia II Sp. z o.o. od 9.07.2019 – 100%. Budowa farmy fotowoltaicznej, o łącznej mocy do 999 MWp, zlokalizowanej w obwodzie Adamowa Góra w województwie mazowieckim 100%Eko Energia-Fotowoltaika Domaniew II Sp. z o.o. od 09.07.2019 100% udziałów CE, spółkarealizująca budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp w województwie mazowieckim. 100%Elektrownia PVPL 113 sp. z o.o. od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizującabudowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.985 MWp w województwie warmińsko-mazurskim. 100%Elektrownia PVPL 166 sp. z o.o. od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizującabudowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp w województwie lubuskim. 100%Elektrownia PVPL 172 sp. z o.o. od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizującabudowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp w województwie zachodniopomorskim. 100%Elektrownia PVPL 173 sp. z o.o. od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizującabudowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1.000 MWp w województwie zachodniopomorskim. 100%Elektrownia PVPL 174 sp. z o.o. od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizującabudowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1.000 MWp w województwie zachodniopomorskim. 100%Elektrownia PVPL 187 sp. z o.o. od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizującabudowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp w województwie kujawsko-pomorskim. 100%Elektrownia PVPL 188 sp. z o.o. od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizującabudowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp w województwie lubuskim. 100%Elektrownia PVPL 213 sp. z o.o. od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizującabudowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.985 MWp w województwie warmińsko-mazurskim. 100%Elektrownia PVPL 221 sp. z o.o. od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizującabudowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp w województwie lubelskim. 100%Elektrownia PVPL 288 sp. z o.o. od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizującabudowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp w województwie kujawsko-pomorskim. 100%Elektrownia PVPL 321 sp. z o.o. od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizującabudowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.998 MWp w województwie mazowieckim. 100%Elektrownia PVPL 388 sp. z o.o. od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizującabudowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp w województwie lubuskim. 100%Elektrownia PVPL 421 sp. z o.o. od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizującabudowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1.000 MWp w województwie lubelskim. 100%EcoSolar Babice Sp. z o.o. Od 14.05.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizująca budowę dwóch farm fotowoltaicznych o łacznej mocy do 2MW w województwie małopolskim. 100%ES Banachy Sp. z o.o. Od 14.05.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizująca budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w województwie podkarpackim. 100%ES Nisko Sp. z o.o. Od 14.05.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizująca budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w województwie podkarpackim. 100%ES Sigiełki Sp. z o.o. Od 14.05.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizująca budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w województwie podkarpackim. 50%Ecowolt 1 Sp. z o.o. od 05.09.2019 roku 50% udziałów CE, spółka realizująca budowę farmfotowoltaicznych o łącznej mocy 1.997 MWp w województwie dolnośląskim. 50%Ecowolt 2 Sp. z o.o. od 05.09.2019 roku 50% udziałów CE, spółka realizująca budowę farmfotowoltaicznych o łącznej mocy 1.997 MWp w województwie dolnośląskim. 100%Ecowolt 5 Sp. z o.o. spółka realizująca budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 12 MWp w województwie wielkopolskim 100%Ecowolt 6 Sp. z o.o. spółka realizująca budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 5 MWp w województwie mazowieckim 100%Ecowolt 7 Sp. z o.o. spółka realizująca budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 2 MWp w województwie wielkopolskim 50%Ecowolt 9 Sp. z o.o. od 05.09.2019 roku 50% udziałów CE, spółka realizująca budowę farmyfotowoltaicznej o mocy 0.490 MWp w województwie dolnośląskim. 50%Ecowolt 18 Sp. z o.o. od 05.09.2019 roku 50% udziałów CE, spółka realizująca budowę farmyfotowoltaicznej o mocy 0.966 MWp w województwie podkarpackim. 100%Greenprojekt 6 Sp. z o.o. spółka realizująca budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 5,5 MWp w województwie opolskim 50%Greenprojekt 16 Sp. z o.o od 05.09.2019 roku 50% udziałów CE, spółka realizująca budowęfarm fotowoltaicznych o łącznej mocy 1.984 MWp w województwie warmińsko-mazurskim. 100%Greenprojekt 18 Sp. z o.o. spółka realizująca budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 2,75 MWp w województwach lubuskim, wielkopolskim i podkarpackim 100%Sun Energy Invest Sp. z o.o. spółka realizująca budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 6 MWp w województwie pomorskim 100%Columbus JV1 Sp. z o.o. Realizuje inwestycje polegające na nabyciu udziałów w spółkach dysponujących zrealizowanymi farmami fotowoltaicznymi lub projektami farm fotowoltaicznych, względnie innymi odnawialnym źródłami energii. 100%Columbus JV2 Sp. z o.o. Realizuje inwestycje polegające na nabyciu udziałów w spółkach dysponujących zrealizowanymi farmami fotowoltaicznymi lub projektami farm fotowoltaicznych, względnie innymi odnawialnym źródłami energii.

Grupa Kapitałowa Columbus Energy S.A.

Nazwa Udział NIP
Columbus Energy Finanse Sp. z o.o.
100%
9452196124
New Energy Investments Sp. z o.o.
100%
5272785408
GoBiznes. z o.o.
100%
9452226871
Columbus Profit Sp. z o.o.
100%
9452230832
SMILE ENERGY S.A.
100%
9452232185
Columbus Elite S.A.
50%
9452230200
Nexity Global S.A.
35,74%
8971739404
Saule S.A.
13%
5223010943
Columbus&Farmy Sp. z o.o.
50%
6342980571
Eko Energia II Sp. z o.o.
100%
5342491050
Eko Energia – Fotowoltaika Domaniew II Sp. z o.o.
50%
5342490323
Elektrownia PVPL 113 Sp. z o.o.
100%
8522631873
Elektrownia PVPL 166 Sp. z o.o.
100%
8522650304
Elektrownia PVPL 172 Sp. z o.o.
100%
8522634989
Elektrownia PVPL 173 Sp. z o.o.
100%
8522655655
Elektrownia PVPL 174 Sp. z o.o.
100%
8522652303
Elektrownia PVPL 187 Sp. z o.o.
100%
8522643557
Elektrownia PVPL 188 Sp. z o.o.
100%
8522644580
Elektrownia PVPL 213 Sp. z o.o.
100%
8522631991
Elektrownia PVPL 221 Sp. z o.o.
100%
8522645616
Elektrownia PVPL 288 Sp. z o.o.
100%
8522643540
Elektrownia PVPL 321 Sp. z o.o.
100%
8522639107
Elektrownia PVPL 388 Sp. z o.o.
100%
8522643155
Elektrownia PVPL 421 Sp. z o.o.
100%
8522655678
EcoSolar Sp. z o.o.
100%
7792414582
ES Banachy Sp. z o.o.
100%
5242847234
ES Nisko Sp. z o.o.
100%
5242880510
ES Sigiełki Sp. z o.o.
100%
5242848110
Ecowolt 1 Sp. z o.o.
100%
6922508218
Ecowolt 2 Sp. z o.o.
100%
6922508247
Ecowolt 5 Sp. z o.o.
100%
6322014494
Ecowolt 6 Sp. z o.o.
100%
6322014927
Ecowolt 7 Sp. z o.o.
100%
6322014815
Ecowolt 9 Sp. z o.o.
100%
6322015281
Ecowolt 18 Sp. z o.o.
100%
6322019600
Greenprojekt 6 Sp. z o.o.
100%
6322014152
Greenprojekt 16 Sp. z o.o.
100%
6322017682
Greenprojekt 18 Sp. z o.o.
100%
6322021985
Sun Energy Invest Sp. z o.o.
100%
8393170742
Columbus JV1 Sp. z o.o.
100%
9452238383
Columbus JV2 Sp. z o.o.
100%
9542819020
100%
Columbus Energy Finanse Sp. z o.o.

Columbus Energy Finanse sp. z o.o., działa jako operator udzielający klientom finansowania w ramach instrumentów udostępnianych przez Grupę lub jako pośrednik finansowy w oferowaniu kredytów bankowych i leasingów.

31%
New Energy Investments Sp. z o.o.

New Energy Investments Sp. z o.o. prowadzi działalność w segmencie farm fotowoltaicznych

100%
GoBiznes Sp. z o.o.
GoBiznes Sp. z o.o. oferuje kompleksową usługę w zakresie rozwiązań fotowoltaicznych dla biznesu.
100%
Columbus Profit Sp. z o.o.

od 19.09.2019 roku 100% udziałów CE, spółka świadcząca usługi
rachunkowo-księgowe, związane z doradztwem podatkowym, pozyskiwaniem pracowników
oraz doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

50%
Smile Energy S.A.

Spółka celowa zawiązana wraz z Immersa Ltd.

50%
Columbus Elite S.A.

Columbus Elite S.A. wyróżnia się unikatowym systemem prowizyjnym w skali kraju oraz modelem pracy zatrudnionych agentów. 

36%
Nexity Global S.A.
Od 28.02.2020 roku 35,74% udziałów CE, spółka działająca w obszarze elektromobilności i rozproszonej energetyki.
13%
Saule S.A.

Od 03.09.2020 roku 15% udziałów CE, spółka rozwijająca technologię drukowanych perowskitowych ogniw słonecznych nowej generacji.

50%
Columbus&Farmy Sp. z o.o.

Spółka ramowa powołana w celu realizacji projektów instalacji fotowoltaicznych do momentu uzyskania warunków przyłączenia.

100%
Eko Energia II Sp. z o.o.

od 9.07.2019 – 100%. Budowa farmy fotowoltaicznej, o łącznej mocy do 999 MWp, zlokalizowanej w obwodzie Adamowa Góra w województwie mazowieckim

100%
Eko Energia-Fotowoltaika Domaniew II Sp. z o.o.

od 09.07.2019 100% udziałów CE, spółka
realizująca budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp w województwie mazowieckim.

100%
Elektrownia PVPL 113 sp. z o.o.

od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizująca
budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.985 MWp w województwie warmińsko-mazurskim.

100%
Elektrownia PVPL 166 sp. z o.o.

od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizująca
budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp w województwie lubuskim.

100%
Elektrownia PVPL 172 sp. z o.o.

od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizująca
budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp w województwie zachodniopomorskim.

100%
Elektrownia PVPL 173 sp. z o.o.

od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizująca
budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1.000 MWp w województwie zachodniopomorskim.

100%
Elektrownia PVPL 174 sp. z o.o.

od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizująca
budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1.000 MWp w województwie zachodniopomorskim.

100%
Elektrownia PVPL 187 sp. z o.o.

od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizująca
budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp w województwie kujawsko-pomorskim.

100%
Elektrownia PVPL 188 sp. z o.o.

od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizująca
budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp w województwie lubuskim.

100%
Elektrownia PVPL 213 sp. z o.o.

od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizująca
budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.985 MWp w województwie warmińsko-mazurskim.

100%
Elektrownia PVPL 221 sp. z o.o.

od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizująca
budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp w województwie lubelskim.

100%
Elektrownia PVPL 288 sp. z o.o.

od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizująca
budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp w województwie kujawsko-pomorskim.

100%
Elektrownia PVPL 321 sp. z o.o.

od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizująca
budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.998 MWp w województwie mazowieckim.

100%
Elektrownia PVPL 388 sp. z o.o.

od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizująca
budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp w województwie lubuskim.

100%
Elektrownia PVPL 421 sp. z o.o.

od 23.02.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizująca
budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1.000 MWp w województwie lubelskim.

100%
EcoSolar Babice Sp. z o.o.
Od 14.05.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizująca budowę dwóch farm fotowoltaicznych o łacznej mocy do 2MW w województwie małopolskim.
100%
ES Banachy Sp. z o.o.
Od 14.05.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizująca budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w województwie podkarpackim.
100%
ES Nisko Sp. z o.o.
Od 14.05.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizująca budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w województwie podkarpackim.
100%
ES Sigiełki Sp. z o.o.
Od 14.05.2020 roku 100% udziałów CE, spółka realizująca budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w województwie podkarpackim.
50%
Ecowolt 1 Sp. z o.o.

od 05.09.2019 roku 50% udziałów CE, spółka realizująca budowę farm
fotowoltaicznych o łącznej mocy 1.997 MWp w województwie dolnośląskim.

50%
Ecowolt 2 Sp. z o.o.

od 05.09.2019 roku 50% udziałów CE, spółka realizująca budowę farm
fotowoltaicznych o łącznej mocy 1.997 MWp w województwie dolnośląskim.

100%
Ecowolt 5 Sp. z o.o.
spółka realizująca budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 12 MWp w województwie wielkopolskim
100%
Ecowolt 6 Sp. z o.o.
spółka realizująca budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 5 MWp w województwie mazowieckim
100%
Ecowolt 7 Sp. z o.o.
spółka realizująca budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 2 MWp w województwie wielkopolskim
50%
Ecowolt 9 Sp. z o.o.

od 05.09.2019 roku 50% udziałów CE, spółka realizująca budowę farmy
fotowoltaicznej o mocy 0.490 MWp w województwie dolnośląskim.

50%
Ecowolt 18 Sp. z o.o.

od 05.09.2019 roku 50% udziałów CE, spółka realizująca budowę farmy
fotowoltaicznej o mocy 0.966 MWp w województwie podkarpackim.

100%
Greenprojekt 6 Sp. z o.o.
spółka realizująca budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 5,5 MWp w województwie opolskim
50%
Greenprojekt 16 Sp. z o.o

od 05.09.2019 roku 50% udziałów CE, spółka realizująca budowę
farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 1.984 MWp w województwie warmińsko-mazurskim.

100%
Greenprojekt 18 Sp. z o.o.
spółka realizująca budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 2,75 MWp w województwach lubuskim, wielkopolskim i podkarpackim
100%
Sun Energy Invest Sp. z o.o.
spółka realizująca budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 6 MWp w województwie pomorskim
100%
Columbus JV1 Sp. z o.o.
Realizuje inwestycje polegające na nabyciu udziałów w spółkach dysponujących zrealizowanymi farmami fotowoltaicznymi lub projektami farm fotowoltaicznych, względnie innymi odnawialnym źródłami energii.
100%
Columbus JV2 Sp. z o.o.
Realizuje inwestycje polegające na nabyciu udziałów w spółkach dysponujących zrealizowanymi farmami fotowoltaicznymi lub projektami farm fotowoltaicznych, względnie innymi odnawialnym źródłami energii.