Grupa Kapitałowa Columbus Energy S.A. 100%Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. Columbus Energy Finanse sp. z o.o., działa jako operator udzielający klientom finansowania w ramach instrumentów udostępnianych przez Grupę lub jako pośrednik finansowy w oferowaniu kredytów bankowych i leasingów. 31%New Energy Investments Sp. z o.o. New Energy Investments Sp. z o.o. prowadzi działalność w segmencie farm fotowoltaicznych 100%GoBloo Sp. z o.o. GoBloo sp. z o.o. oferuje kompleksową usługę w zakresie rozwiązań fotowoltaicznych dla biznesu. 50%Smile Energy S.A. Spółka celowa zawiązana wraz z Immersa Ltd. 50%Columbus Elite S.A. Columbus Elite S.A. wyróżnia się unikatowym systemem prowizyjnym w skali kraju oraz modelem pracy zatrudnionych agentów.  100%Eko Energia II Sp. z o.o. od 9.07.2019 – 100%. Budowa farmy fotowoltaicznej, o łącznej mocy do 999 kWp, zlokalizowanej w obwodzie Adamowa Góra w województwie mazowieckim 100%Eko Energia-Fotowoltaika Domaniew II Sp. z o.o. od 9.07.2019 – 100%. Budowa farmy fotowoltaicznej, o łącznej mocy do 999 kWp, zlokalizowanej w obwodzie Erminów w województwie mazowieckim 100%Columbus Profit Sp. z o.o. 50%Ecowolt 1 Sp. z o.o. 50%Ecowolt 2 Sp. z o.o. 50%Ecowolt 9 Sp. z o.o. 50%Ecowolt 18 Sp. z o.o. 50%Greenprojekt 16 Sp. z o.o.100%Elektrownia PVPL 113 sp. z o.o. 100%Elektrownia PVPL 166 sp. z o.o.100%Elektrownia PVPL 172 sp. z o.o. 100%Elektrownia PVPL 173 sp. z o.o.100%Elektrownia PVPL 174 sp. z o.o. 100%Elektrownia PVPL 187 sp. z o.o.100%Elektrownia PVPL 188 sp. z o.o. 100%Elektrownia PVPL 213 sp. z o.o. 100%Elektrownia PVPL 221 sp. z o.o. 100%Elektrownia PVPL 288 sp. z o.o.100%Elektrownia PVPL 321 sp. z o.o. 100%Elektrownia PVPL 388 sp. z o.o.100%Elektrownia PVPL 421 sp. z o.o.

Grupa Kapitałowa Columbus Energy S.A.

100%
Columbus Energy Finanse Sp. z o.o.

Columbus Energy Finanse sp. z o.o., działa jako operator udzielający klientom finansowania w ramach instrumentów udostępnianych przez Grupę lub jako pośrednik finansowy w oferowaniu kredytów bankowych i leasingów.

31%
New Energy Investments Sp. z o.o.

New Energy Investments Sp. z o.o. prowadzi działalność w segmencie farm fotowoltaicznych

100%
GoBloo Sp. z o.o.

GoBloo sp. z o.o. oferuje kompleksową usługę w zakresie rozwiązań fotowoltaicznych dla biznesu.

50%
Smile Energy S.A.

Spółka celowa zawiązana wraz z Immersa Ltd.

50%
Columbus Elite S.A.

Columbus Elite S.A. wyróżnia się unikatowym systemem prowizyjnym w skali kraju oraz modelem pracy zatrudnionych agentów. 

100%
Eko Energia II Sp. z o.o.

od 9.07.2019 – 100%. Budowa farmy fotowoltaicznej, o łącznej mocy do 999 kWp, zlokalizowanej w obwodzie Adamowa Góra w województwie mazowieckim

100%
Eko Energia-Fotowoltaika Domaniew II Sp. z o.o.

od 9.07.2019 – 100%. Budowa farmy fotowoltaicznej, o łącznej mocy do 999 kWp, zlokalizowanej w obwodzie Erminów w województwie mazowieckim

100%
Columbus Profit Sp. z o.o.
50%
Ecowolt 1 Sp. z o.o.
50%
Ecowolt 2 Sp. z o.o.
50%
Ecowolt 9 Sp. z o.o.
50%
Ecowolt 18 Sp. z o.o.
50%
Greenprojekt 16 Sp. z o.o.
100%
Elektrownia PVPL 113 sp. z o.o.
100%
Elektrownia PVPL 166 sp. z o.o.
100%
Elektrownia PVPL 172 sp. z o.o.
100%
Elektrownia PVPL 173 sp. z o.o.
100%
Elektrownia PVPL 174 sp. z o.o.
100%
Elektrownia PVPL 187 sp. z o.o.
100%
Elektrownia PVPL 188 sp. z o.o.
100%
Elektrownia PVPL 213 sp. z o.o.
100%
Elektrownia PVPL 221 sp. z o.o.
100%
Elektrownia PVPL 288 sp. z o.o.
100%
Elektrownia PVPL 321 sp. z o.o.
100%
Elektrownia PVPL 388 sp. z o.o.
100%
Elektrownia PVPL 421 sp. z o.o.