Znaczące projekty farmowe w portfelu Columbus Energy

Znaczące projekty farmowe w portfelu Columbus Energy

Columbus Energy, wiodący dostawca usług na rynku nowoczesnej energetyki, zakupił
spółki z wybudowanymi farmami fotowoltaicznymi i zawarł umowę inwestycyjną na
nabycie kolejnych podmiotów realizujących projekty farmowe. Wartość umowy
inwestycyjnej wynosi ponad 100 mln zł.

Wczoraj Zarząd Columbus Energy S.A. poinformował o nabyciu 100 proc. udziałów w spółkach,
realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy blisko 184 MWp za 40,5 mln zł. Z kolei
dzisiaj Zarząd podpisał umowę inwestycyjną o wartości 110 mln zł.

– Zawarte w tych dniach umowy są kolejnym etapem realizowania strategii Spółki w zakresie
zwiększania udziału w rynku farm fotowoltaicznych – mówi Janusz Sterna, wiceprezes Zarządu
Columbus Energy S.A. – Zasadniczą różnicą w stosunku do poprzednich transakcji jest to, że
5 zakupionych przez nas spółek posiada ukończone farmy, przyłączone do sieci energetycznej, które
generują już przychody ze sprzedaży wytworzonej energii. Wszystkie te działania są związane z
budową własnego portfela aktywów Columbus Energy.

Warto przypomnieć, że obecnie wartość wybudowanych przez Grupę farm wynosi ok. 45 mln zł.
Kolejne 40 MW jest już w realizacji, a całość portfela mocy, jakie rozwija Columbus Energy, to ponad
1000 MW farm, o wartości rynkowej sięgającej ok. 3 mld zł.