Zielone ObligacjeZielone Obligacje (Green Bonds) to nowoczesne narzędzie, umożliwiające dostęp do finansowania z rynków kapitałowych i realizację projektów związanych ze zrównoważonym rozwojem, ekologią czy rozwojem energetyki niekonwencjonalnej.Columbus Energy S.A., w dniu 31 grudnia 2020 r. zawarł z Domem Maklerskim BOŚ umowę programu emisji obligacji do 200 mln zł, które mają spełniać kryteria dotyczące zielonego długu (Green Bond Principles). Była to druga na krajowym rynku kapitałowym umowa na emisję Zielonych Obligacji w ramach finansowania odnawialnych źródeł energii. Zielone Obligacje wyemitowała spółka z Grupy Kapitałowej Columbus Energy – New Energy Investments Sp. z o.o.Środki pozyskane w ramach emisji Zielonych Obligacji są przeznaczane przez Grupę Columbus Energy na budowę farm fotowoltaicznych.Materiały, związane z emisją Zielonych Obligacji:     ·         Dokumenty Wykorzystanie środków z obligacji serii F Pobierz Zaświadczenie o Wskaźnikach Finansowych Pobierz Zaświadczenie o Wskaźnikach Finansowych Pobierz Zaświadczenie o Wskaźnikach Finansowych Pobierz Raport niezależnego międzynarodowego audytora firmy Cicero Shades of Green AS z siedzibą w Oslo Pobierz Uchwała ws. przydziału obligacji serii A Pobierz Raporty bieżące Złożenie przez Emitenta żądania wcześniejszego wykupu części obligacji serii F w kwocie 30 mln zł COLUMBUS ENERGY S.A. Pobierz Podpisanie umowy i organizacja programu emisji zielonych obligacji do 0,5 mld zł przez spółkę New Energy Investments, 100% zależną od Columbus Energy Pobierz Podjęcie przez Zarząd New Energy Investments sp. z o.o. uchwały w sprawie emisji obligacji o wartości do 75 mln zł Pobierz Przydział przez Zarząd New Energy Investments sp. z o.o. obligacji o wartości 75 mln zł, wyemitowanych w ramach tzw. „Zielonych Obligacji” Pobierz Podpisanie umowy i organizacja programu emisji zielonych obligacji o wartości do 200 mln zł Pobierz Informacje prasowe Columbus Energy wyemituje zielone obligacje o wartości 0,5 mld zł Pobierz Columbus wyemitował Zielone Obligacje za 75 mln zł Pobierz Columbus wyemituje kolejną transzę Zielonych Obligacji za 200 mln zł Pobierz Kontakt:Jeśli masz pytania dotyczące Zielonych Obligacji, wyemitowanych przez Columbus Energy S.A., skontaktuj się telefonicznie lub mailowo:Dorota SemenowiczDyrektor ds. Finansowania Biznesu i [email protected] tel. 533 308 745. 

Zielone Obligacje

Zielone Obligacje (Green Bonds) to nowoczesne narzędzie, umożliwiające dostęp do finansowania z rynków kapitałowych i realizację projektów związanych ze zrównoważonym rozwojem, ekologią czy rozwojem energetyki niekonwencjonalnej.

Columbus Energy S.A., w dniu 31 grudnia 2020 r. zawarł z Domem Maklerskim BOŚ umowę programu emisji obligacji do 200 mln zł, które mają spełniać kryteria dotyczące zielonego długu (Green Bond Principles). Była to druga na krajowym rynku kapitałowym umowa na emisję Zielonych Obligacji w ramach finansowania odnawialnych źródeł energii. Zielone Obligacje wyemitowała spółka z Grupy Kapitałowej Columbus Energy – New Energy Investments Sp. z o.o.

Środki pozyskane w ramach emisji Zielonych Obligacji są przeznaczane przez Grupę Columbus Energy na budowę farm fotowoltaicznych.

Materiały, związane z emisją Zielonych Obligacji:

     ·         Dokumenty

Wykorzystanie środków z obligacji serii F

Zaświadczenie o Wskaźnikach Finansowych

Zaświadczenie o Wskaźnikach Finansowych

Zaświadczenie o Wskaźnikach Finansowych

Raport niezależnego międzynarodowego audytora firmy Cicero Shades of Green AS z siedzibą w Oslo

Uchwała ws. przydziału obligacji serii A

  • Raporty bieżące

Złożenie przez Emitenta żądania wcześniejszego wykupu części obligacji serii F w kwocie 30 mln zł COLUMBUS ENERGY S.A.

Podpisanie umowy i organizacja programu emisji zielonych obligacji do 0,5 mld zł przez spółkę New Energy Investments, 100% zależną od Columbus Energy

Podjęcie przez Zarząd New Energy Investments sp. z o.o. uchwały w sprawie emisji obligacji o wartości do 75 mln zł

Przydział przez Zarząd New Energy Investments sp. z o.o. obligacji o wartości 75 mln zł, wyemitowanych w ramach tzw. „Zielonych Obligacji”

Podpisanie umowy i organizacja programu emisji zielonych obligacji o wartości do 200 mln zł

  • Informacje prasowe

Columbus Energy wyemituje zielone obligacje o wartości 0,5 mld zł

Columbus wyemitował Zielone Obligacje za 75 mln zł

Columbus wyemituje kolejną transzę Zielonych Obligacji za 200 mln zł

Kontakt:

Jeśli masz pytania dotyczące Zielonych Obligacji, wyemitowanych przez Columbus Energy S.A., skontaktuj się telefonicznie lub mailowo:

Dorota Semenowicz

Dyrektor ds. Finansowania Biznesu i Inwestycji

[email protected] 

tel. 533 308 745.