Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz

Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz

Moc instalacji fotowoltaicznej – 25kW.

Aby fotowoltaika działała efektywnie, jej wielkość musi zostać indywidualnie dobrana do potrzeb energetycznych danego przedsiębiorstwa.

Przy określaniu poziomu zapotrzebowania na energię warto przyjrzeć się dotychczasowym rachunkom za prąd, najlepiej w perspektywie rocznej oraz zastanowić się nad potencjalnymi inwestycjami w energochłonne urządzenia w najbliższej przyszłości. Również one mogą znacznie wpłynąć na moc potrzebnej instalacji. Dokładne kalkulacje powinien przeprowadzić ekspert z firmy fotowoltaicznej.

Oblicz opłacalność
mocpv_intro_bg
moc_img

Dobór mocy instalacji.

Jakie czynniki będą mieć szczególnie duży wpływ na prawidłowy dobór mocy instalacji fotowoltaicznej?

 • lokalizacja konstrukcji (ustawienie względem stron świata, dostępna powierzchnia, ewentualne zacienienia),
 • zapotrzebowanie na energię w przyszłości,
 • obowiązujący system rozliczeń,
 • stopień autokonsumpcji energii z fotowoltaiki.

Odpowiedni dobór mocy fotowoltaiki do zapotrzebowania przedsiębiorstwa będzie wpływał na opłacalność inwestycji i jej szybki zwrot. Za duża moc sprawi, że instalacja będzie spłacać się dłużej, a początkowe koszty będą znacznie wyższe. Z kolei niedowymiarowany system nie obniży rachunków o tyle, ile chcesz i może się okazać, że potrzebna będzie jego rozbudowa, zwłaszcza jeśli Twoja firma będzie się rozwijać. Trzeba również podkreślić, że w net-billingu obowiązuje przepis, który ukraca przewymiarowywanie instalacji. Fundusze za nadwyżki oddane do sieci, mogą stanowić jedynie do 20% wartości energii, którą przesyłasz w miesiącu, którego dotyczy zwrot nadpłaty.

Fotowoltaika 25 kW
– czy to wystarczająco?

Instalacja fotowoltaiczna 25kW, mimo swej pokaźnej mocy, jest zaliczana do tzw. mikroinstalacji, czyli systemów do 50 kWp, które są polecane mikroprzedsiębiorstwom i małym firmom. Taka wielkość będzie więc dobrym wyborem dla biznesów, które mają dość duże zapotrzebowanie na energię elektryczną i zasilają nim sprzęty oraz urządzenia obecne w lokalu i/lub swoją linię produkcyjną. Z instalacji o mocy 25 kW skorzystać mogą m.in. sklepy, hotele, zakłady stolarskie, stacje kontroli pojazdów, serwisy opon.

Rosnące ceny energii elektrycznej sprawiają, że duża część przedsiębiorstw musi mierzyć się ze znacznie wyższymi kosztami produkcji. Podwyżki mogą doprowadzić do spadku rentowności biznesu, ograniczenia wolumenu produkcji czy redukcji personelu.

fotowol_bg
Instalacja fotowoltaiczna 25kW
– ile energii wyprodukują?

Nasłonecznienie w Polsce wynosi średnio 1000 kWh na metr kwadratowy, co generuje doskonałe warunki dla funkcjonowania fotowoltaiki. Instalacja o mocy 25 kW może wytworzyć od 22 500 do 25 000 kWh energii rocznie. A jeśli założymy, że 1,25 kWp produkuje w trakcie 12 miesięcy 1000 kWh energii, to system o mocy 25kW będzie dobrym wyborem dla przedsiębiorstw zużywających do 25 000 kWh rocznie.

Fotowoltaika 25kW
– ile paneli potrzeba?

Do stworzenia instalacji o mocy 25 kW, potrzeba będzie od 55 do 71 modułów fotowoltaicznych. Tak duża rozpiętość zależy od mocy paneli, która może być bardzo różna. Standardem na rynku stają się ogniwa przewyższające 350 Wp, lecz w instalacjach biznesowych coraz częściej pojawiają się także modele o mocy bliskiej 500 Wp. Wpływ na liczbę modułów będzie miało również to, czy instalacja zostanie zamontowana na dachu przedsiębiorstwa, czy na pobliskim gruncie.

Instalacja fotowoltaiczna 25kW – cena?

Ile może kosztować fotowoltaika 25 kW? Cena oferowana przez poszczególnych instalatorów może być bardzo różna, a wpływ na nią będzie mieć szereg czynników, np. to czy zapewniony jest również montaż instalacji.

Interesuje Cię instalacja fotowoltaiczna 25 kW? Cena systemu będzie się różnić w zależności od:

 • mocy instalacji – im większa, tym niższy koszt za 1 kWp,
 • typu i jakości zastosowanych komponentów,
 • rodzaju i zaawansowania zabezpieczeń,
 • miejsca montażu – grunt vs dach,
 • długości i zakresu gwarancji – podstawowa vs rozszerzona gwarancja,
 • dodatkowych usług – przyśpieszony montaż, monitoring instalacji, pomoc w uzyskaniu dofinansowania itp.

Warto pamiętać, że przedsiębiorcy mają kilka opcji finansowania inwestycji w fotowoltaikę, takich jak środki własne, niskooprocentowane pożyczki rządowe i samorządowe, komercyjne pożyczki dla firm czy leasing. Z kolei biznesy bez wkładu własnego mogą zdecydować się na dzierżawę instalacji (PV as a service).

Uzyskaj ofertę
koszt_img
dom_img

Na co wystarczy 25 kWh w Twojej firmie?

Do czego można wykorzystać energię wygenerowaną przez moduły fotowoltaiczne 25 kW? Przyjmuje się, że 25 kWh generuje energię zużywaną przez urządzenie o mocy 25 000 watów (W) w ciągu godziny.

25 kWh wyprodukowanej energii może posłużyć np. do zasilenia:

 • ponad 46 dni pracy komputera stacjonarnego,
 • prawie 66 dni pracy laptopa,
 • 178 dni pracy mikrofalówki.

Im bardziej rozbudowujesz swoją działalność biznesową i decydujesz się na zakup kolejnych sprzętów i urządzeń, tym bardziej zwiększają się potrzeby energetyczne przedsiębiorstwa. Fotowoltaika jest inwestycją w przyszłość Twojej firmy oraz długoterminowe oszczędności uzyskiwane dzięki energii ze słońca.

Porównaj dynamiczne bilansowanie 1:1 z net-billingiem i oblicz opłacalność instalacji fotowoltaicznej od Columbus