Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz

Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz

Moc instalacji fotowoltaicznej – 30kW.

Efektywna i ekonomiczna praca instalacji fotowoltaicznej będzie zależna od poprawnego doboru jej mocy względem potrzeb przedsiębiorstwa.

Aby poprawnie określić moc instalacji fotowoltaicznej, jaka będzie odpowiednia dla konkretnej firmy, należy spojrzeć na dotychczasowe faktury za prąd (najlepiej w ujęciu rocznym) oraz rozważyć przyszłe inwestycje w energochłonne sprzęty (mogą znacznie zmienić zapotrzebowanie energetyczne przedsiębiorstwa). W precyzyjnych kalkulacjach może pomóc specjalista, który poprzedzi je dokładnym audytem.

Oblicz opłacalność
mocpv_intro_bg
moc_img

Dobór mocy instalacji.

Na jakie elementy należy szczególnie uważać podczas doboru mocy instalacji fotowoltaicznej?

 • lokalizacja systemu fotowoltaicznego (dostępna powierzchnia, ustawienie w stosunku do stron świata, możliwe zacienienia),
 • przyszłe zapotrzebowanie na energię,
 • obowiązujący system rozliczeń,
 • poziom autokonsumpcji produkowanej energii.

Dopasowanie mocy instalacji do potrzeb przedsiębiorstwa to podstawa, jeśli chcesz zmaksymalizować opłacalność inwestycji i generowane oszczędności. Przewymiarowany system to o wiele większy koszt początkowy, a także dłuższy zwrot z inwestycji. Z kolei instalacja o zbyt małej mocy nie wpłynie zbyt znacząco na obniżenie Twoich rachunków i będzie wymagała rozbudowy. Należy także wspomnieć, że w net-billingu wprowadzono przepis, który ma za zadanie zastopować przewymiarowywanie fotowoltaiki. Co to oznacza? Że pieniądze, jakie otrzymujesz za nadwyżki oddane do sieci, mogą stanowić jedynie do 20% wartości energii przesyłanej w miesiącu, którego dotyczy zwrot nadpłaty.

Instalacja fotowoltaiczna 30 kW
– czy to wystarczająco?

Systemy obejmujące panele fotowoltaiczne 30kW mają moc mniejszą niż 50 kWp, przez co są kwalifikowane jako tzw. mikroinstalacje. Sprawdzą się najlepiej w mikroprzedsiębiorstwach oraz małych firmach i mogą całkowicie pokrywać zapotrzebowanie energetyczne danego biznesu. Systemy o wielkości 30 kW są z powodzeniem wykorzystywane m.in. w zakładach stolarskich, hurtowniach płyt meblowych, sklepach spożywczo-przemysłowych, stacjach kontroli pojazdów, hotelach, czy zakładach usług budowlano-montażowych.

Dynamicznie rosnące ceny energii elektrycznej obniżają rentowność coraz większej liczby przedsiębiorstw, a niektóre firmy są zmuszone do cięcia swoich budżetów poprzez ograniczanie produkcji lub redukcję zatrudnienia.

fotowol_bg
Instalacja fotowoltaiczna 30 kW
– ile energii wyprodukuje?

Warunki panujące na terenie Polski stwarzają optymalne okoliczności dla fotowoltaiki, a roczne nasłonecznienie na metr kwadratowy wynosi ok. 1000 kWh. Instalacja fotowoltaiczna 30 kW może wytworzyć od 27 000 do 30 000 kWh energii elektrycznej na przestrzeni roku. Na każde 1000 kWh energii zużytej w ciągu roku powinno przypadać ok. 1,25 kWp mocy fotowoltaiki. Oznacza to, że panele fotowoltaiczne 30 kW będą dobrze dobrane dla firmy zużywającej 24 000 kWh prądu rocznie.

Fotowoltaika 30 kW
– ile paneli potrzeba?

Aby stworzyć instalację o wielkości 30 kW, należy użyć do tego celu od 64 do 86 paneli. Dokładna liczba będzie oczywiście zależna od mocy zastosowanych modułów oraz ich sprawności. Panele o mocy 350 Wp i wyższej stają się już normą na rynku, a do biznesowych instalacji często oferowane są jeszcze mocniejsze moduły, nawet bliskie 500 Wp. O dokładnej lokalizacji konstrukcji powinien zadecydować specjalista, który oceni warunki zarówno na gruncie, jak i dachu.

Instalacja fotowoltaiczna 30 kW – cena?

Na dokładny koszt zestawu fotowoltaicznego wpływ będzie mieć zakres usług oferowanych przez instalatora, dlatego dokładnie zapoznaj się z ofertą przed podjęciem decyzji.

Z jakim kosztem wiąże się fotowoltaika 30kW? Cena będzie zależna od szeregu czynników, w tym:

 • mocy instalacji – koszt za 1 kWp będzie niższy, im większa instalacja,
 • miejsca montażu – konstrukcja dachowa lub gruntowa,
 • rodzaju i jakości zastosowanych komponentów,
 • typu użytych zabezpieczeń,
 • gwarancji – może mieć różny czas trwania i zakres,
 • dodatkowych usług – m.in. pomoc w uzyskaniu dofinansowania, szybki montaż, zdalny monitoring instalacji.

Przedsiębiorcy mogą finansować zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na różne sposoby, nie tylko ze środków własnych. Inne metody pozyskiwania funduszy obejmują leasing, niskooprocentowane pożyczki (rządowe lub samorządowe) oraz pożyczki z komercyjnych banków. Dla firm, które nie mogą przeznaczyć wkładu własnego na inwestycję, doskonałą opcją jest dzierżawa instalacji (PV as a service).

Uzyskaj ofertę
koszt_img
dom_img

Na co wystarczy 30 kWh w Twojej firmie?

Co zrobić z energią wyprodukowaną przez panele fotowoltaiczne 30 kW? Zakłada się powszechnie, że instalacja o mocy 30 kWh wytwarza energię zużywaną przez urządzenia o mocy 30 000 watów (W) w ciągu godziny.

30 kWh wytworzonego prądu może posłużyć np. do zasilenia:

 • ponad 55 dni pracy komputera stacjonarnego,
 • prawie 79 dni pracy laptopa,
 • 214 dni pracy mikrofalówki.

Rozwój biznesu bardzo często będzie wiązał się z zakupem dodatkowych energochłonnych urządzeń, co przełoży się na ogólne zwiększenie potrzeb energetycznych przedsiębiorstwa i wyższe rachunki za prąd. By temu przeciwdziałać i zapewnić sobie oszczędności na kolejne 30 lat, warto zainwestować w fotowoltaikę produkującą darmowy prąd z promieniowania słonecznego.

Porównaj dynamiczne bilansowanie 1:1 z net-billingiem i oblicz opłacalność instalacji fotowoltaicznej od Columbus