Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz
3 minut 6 sekund

Pomoc dla energochłonnych firm za 2022 r. – kto otrzyma wsparcie?

Pomoc dla energochłonnych firm za 2022 r

Na skutek dynamicznie rosnących cen energii i gazu, Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu rządowego pod nazwą „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”. Na nowy program wsparcia przedsiębiorców rząd przeznaczy ponad 5 mld zł. Jest to już kolejny etap pomocy dla przedsiębiorstw energochłonnych. Pierwszym było przyznanie w 2022 r. rekompensat 92 podmiotom za 2021 r. na kwotę prawie 800 mln zł. Kto może liczyć na pomoc w 2023 r.?

Rosnące ceny energii – konsekwencje

Rosnące ceny energii elektrycznej i gazu oznaczają dla przedsiębiorstw przemysłowych znaczący wzrost kosztów produkcji. Dla wielu energochłonnych sektorów, konsekwencją podwyżek jest spadek rentowności firmy. Wielu przedsiębiorców w takim przypadku ogranicza produkcję, zawiesza działalność lub całkowicie rezygnuje z prowadzenia firm, gdyż nie są w stanie wypracować dodatnich wyników finansowych. Zamknięcia, to w efekcie także likwidacja wielu miejsc pracy i wzrost bezrobocia na lokalnym rynku pracy. Chcąc temu zapobiec, rząd wprowadza program pomocowy, który złagodzi skutki podwyżek cen gazu i energii elektrycznej w 2022 r. 

Kto otrzyma pomoc?

Wsparcie zostanie udzielone polskim firmom energochłonnym. Według wstępnych szacunków, pomoc uzyska ok. 1000 przedsiębiorstw, wśród których większość stanowić będą duże firmy.

Do otrzymania pomocy uprawnione będą przedsiębiorstwa z konkretnych, najbardziej energochłonnych branż jak hutnictwo, ceramika, produkcja cementu czy nawozów, o odpowiednio wysokim udziale kosztów energii i gazu w wartości produkcji. Do spełnienia są dwa warunki:

  • koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3% wartości produkcji przedsiębiorstwa w 2021 r., lub 6% wartości produkcji w pierwszej połowie 2022 roku, 
  • co najmniej połowa przychodów lub wartości produkcji firmy pochodziła z działalności w kodach PKD lub kodach PRODCOM wymienionych na liście sektorów szczególnie narażonych na skutki kryzysu, opracowanej przez Komisję Europejską.

Na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy?

Maksymalna kwota wsparcia wyniesie 4 mln euro na grupę kapitałową albo przedsiębiorstwo niebędące częścią grupy kapitałowej. Dla przedsiębiorstw, które wykazują spadek wskaźnika EBITDA o co najmniej 40% pomiędzy rokiem 2021 a 2022 – lub pomiędzy drugimi półroczami tych lat –  maksymalne wsparcie może wynieść nawet 50 mln euro. Dokładna kwota pomocy wyliczona zostanie w oparciu o koszty kwalifikowane, według wzoru podanego w programie. By otrzymać pomoc, firma powinna złożyć wniosek.

Pomoc nie dla wszystkich

Budżet wynosi 5 mld złotych, według szacunków, kwota ta wystarczy dla około 1000 przedsiębiorstw. Wsparcia z tytułu kosztów zakupu energii elektrycznej nie otrzymają przedsiębiorcy, którzy są uprawnieni do zakupu energii elektrycznej po ustalonej cenie maksymalnej. Mogą oni ubiegać się wyłącznie o rekompensatę związaną z kosztami zakupu gazu ziemnego.

Start programu i nabór wniosków

Program będzie obsługiwany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór wniosków najprawdopodobniej zostanie uruchomiony jeszcze w styczniu. Przedsiębiorcy będą mieli 14 dni na składanie wniosków od dnia opublikowania informacji o możliwości składania wniosków. Wypłata środków powinna nastąpić w lutym 2023 r. 

Twoja firma ponosi coraz większe koszty związane z podwyżkami cen energii i gazu? Nie kwalifikujesz się do wsparcia? A może chcesz zabezpieczyć swój biznes na przyszłość? Skontaktuj się z nami, a zaproponujemy rozwiązania, dzięki którym Twoja firma nadal będzie się prężnie rozwijać, bez obaw o kolejne podwyżki. 

Oceń ten artykuł

powiązane artykuły
czytaj bloga
zapytaj o ofertę
Columbus