Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz
3 minut 34 sekund

Columbus Energy S.A. kończy 2017 r. 4-krotnym wzrostem przychodów

Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, będąca liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce, zakończyła 2017 r. blisko czterokrotnym wzrostem przychodów na poziomie skonsolidowanym w ujęciu rdr., które przekroczyły 30,6 mln zł. W minionym roku Spółka intensywnie pracowała nad rozwojem struktury oraz umacnianiem swojej marki.

W 2017 r. Columbus Energy S.A. wypracowała prawie 2,59 mln zł zysku na działalności operacyjnej na poziomie skonsolidowanym, a jej przychody sięgnęły 30,66 mln zł. Rok wcześniej wartość przychodów wyniosła 8,39 mln zł, co świadczy o ogromnej dynamice wzrostu zanotowanej w 2017 r. Spółka konsekwentnie realizuje działania prorozwojowe, których celem jest utrzymanie pozycji lidera w branży mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Emitent wprowadził do swojej oferty panele fotowoltaiczne monokrystaliczne „full black” w standardowej ofercie o podwyższonej mocy, będące zarazem przeskokiem technologicznym na rynku polskim. Columbus Energy S.A. bardzo mocno inwestuje w zasoby ludzkie i dalszy rozwój struktury, dzięki czemu jest w stanie docierać ze swoją ofertą praktycznie do każdego miejsca w Polsce. Zarząd Spółki bardzo dobrze ocenia osiągnięte wyniki finansowe w 2017 r. i liczy, że dzięki podejmowanym działaniom rozwojowym będzie w stanie utrzymać wysoką dynamikę wzrostu.

„W 2017 roku realizowaliśmy politykę maksymalizacji dynamiki wzrostu, szczególnie w 4 kwartale praktycznie dwukrotnie zwiększyliśmy zasoby ludzkie. Równolegle ewoluowała nasza oferta. Dzisiaj współpracując z bankami i instytucjami finansowymi jesteśmy w stanie dostarczyć właścicielowi domu czy firmy finansowanie dedykowane z RRSO poniżej 4,5% na stałej stopie procentowej. W połączeniu z technologią najwyższej jakości standard, jaki oferujemy, jest o kilka kroków przed rynkiem. Ta technologia nigdy nie była tak dostępna jak teraz. 30 mln zł przychodów to dużo, jednak nasze ambicje sięgają zdecydowanie dalej, a koniunktura, popyt, taniejące technologie i fantastyczny zespół, jaki zbudowaliśmy, daje nam wiarę w to, że nasze cele będą się spokojnie realizować. To, co cieszy najbardziej, to to, że jesteśmy prekursorami większości innowacji produktowo-usługowych w Polsce, nawet korporacje energetyczne nas naśladują.” – komentuje Dawid Zieliński, Prezes Zarządu spółki Columbus Energy S.A.

Rozwój Columbus Energy S.A. z pewnością nie byłby tak szybki, gdyby nie obecność na rynku publicznym. Spółka przeprowadziła w 2017 r. 4 emisje obligacji, pozyskując z nich łącznie ponad 11 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na realizację montaży instalacji fotowoltaicznych. Wszystkie serie wyemitowanych obligacji zostały już wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.

Z kolei pod koniec 2017 r. Emitent złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym GPW. Przeniesienie notowań akcji na rynek główny GPW stanowi jeden z głównych celów strategicznych Spółki i powinno przyczynić się do jej dalszego wzrostu oraz zwiększenia zainteresowania nią wśród inwestorów instytucjonalnych.

„Rynek kapitałowy ma swoje zalety. Pozyskanie ponad 11 mln zł z emisji obligacji było kluczowe w życiu naszej organizacji. Mieliśmy możliwość wykorzystania tych środków na sfinansowanie programu abonamentowego, czyli montaży na dachach naszych klientów instalacji w czasie, kiedy negocjowaliśmy z bankami umowy finansowania naszych klientów. Dzisiaj banki i instytucje finansowe zostały przez nas przekonane, że warto dać tanie finansowanie na niskim ryzyku prosumentom. Wykonaliśmy tytaniczna pracę w tamtym czasie i widać już tego efekty. Zeszły rok przyniósł też postawienie pierwszego kroku w złożonej inwestorom obietnicy, tj. rozpoczęcia procesu przeniesienia notowań na rynek regulowany GPW. Jesteśmy w trakcie procesowania prospektu w Komisji Nadzoru Finansowego i liczymy na to, że w najbliższych miesiącach proces ten zakończy się sukcesem. Dzięki temu wizerunek naszej firmy będzie mocniejszy, kojarzony z dużymi firmami, a docelowo chcemy, aby marka Columbus Energy była marką z segmentu energetyki, odnawialnej, ale jednak energetyki.” – podsumowuje Prezes Zieliński.

W marcu br. Spółka wprowadziła do swojej oferty kolejne innowacje – Abonament Elastyczny. Nowe rozwiązanie pozwoli klientom indywidualnym oraz biznesowym na dopasowywanie instalacji do własnych potrzeb przy zachowaniu bardzo atrakcyjnego finansowania.

 

Oceń ten artykuł

powiązane artykuły
czytaj bloga
Columbus Energy S.A. złożyła prospekt emisyjny do KNF-u
Columbus Energy S.A. złożyła prospekt emisyjny do KNF-u
Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną dopuszczenia papierów wartościowych do obr...
Columbus Energy S.A. coraz bliżej przeniesienia na rynek główny GPW
Columbus Energy S.A. coraz bliżej przeniesienia na rynek główny GPW
Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect i Catalyst, podpisała umowę z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. na przygotowanie i przeprowadzenie oferty publicznej oraz wprowadzenie jej akcji do obrotu na rynku...
Columbus Energy S.A. kontynuuje przeniesienie notowań na GPW i przekłada plany oferty publicznej
Columbus Energy S.A. kontynuuje przeniesienie notowań na GPW i przekłada plany oferty publicznej
Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, będąca liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce, złożyła do KNF aktualizację Prospektu emisyjnego sporządzonego w celu ubiegania się o dopuszczenie i wpro...
Columbus Energy S.A. miała prawie 10 mln zł przychodów w 1 kw. 2018 r.
Columbus Energy S.A. miała prawie 10 mln zł przychodów w 1 kw. 2018 r.
Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, będąca liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce, wypracowała w 1 kw. 2018 r. jednostkowy zysk netto na poziomie 924 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaż...
Columbus Energy  S.A . zwiększa  przychody i umacnia pozycję rynkową
Columbus Energy S.A . zwiększa przychody i umacnia pozycję rynkową
Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, będąca liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce, zakończyła pierwsze półrocze 2018 r. skonsolidowanym zyskiem netto sięgającym 1,51 mln zł, a jej przychod...

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/userptr/domains/columbusenergy.pl/public_html/wp-content/themes/columbus-energy-wp-theme/single.php on line 300
Columbus Energy S.A. wprowadza innowacje do swojej oferty
Columbus Energy S.A. wprowadza innowacje do swojej oferty
Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, będąca liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce, wprowadziła do swojej oferty na początku marca 2018 r. kolejne innowacje – Abonament Elastyczny. Nowe ro...
zapytaj o ofertę
Columbus