Columbus Energy S.A. kończy 2017 r. 4-krotnym wzrostem przychodów

23/03/2018

Autor: Mateusz Konkiel

4 minuty czytania

Panele fotowoltaiczne

Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, będąca liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce, zakończyła 2017 r. blisko czterokrotnym wzrostem przychodów na poziomie skonsolidowanym w ujęciu rdr., które przekroczyły 30,6 mln zł. W minionym roku Spółka intensywnie pracowała nad rozwojem struktury oraz umacnianiem swojej marki.

W 2017 r. Columbus Energy S.A. wypracowała prawie 2,59 mln zł zysku na działalności operacyjnej na poziomie skonsolidowanym, a jej przychody sięgnęły 30,66 mln zł. Rok wcześniej wartość przychodów wyniosła 8,39 mln zł, co świadczy o ogromnej dynamice wzrostu zanotowanej w 2017 r. Spółka konsekwentnie realizuje działania prorozwojowe, których celem jest utrzymanie pozycji lidera w branży mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Emitent wprowadził do swojej oferty panele fotowoltaiczne monokrystaliczne „full black” w standardowej ofercie o podwyższonej mocy, będące zarazem przeskokiem technologicznym na rynku polskim. Columbus Energy S.A. bardzo mocno inwestuje w zasoby ludzkie i dalszy rozwój struktury, dzięki czemu jest w stanie docierać ze swoją ofertą praktycznie do każdego miejsca w Polsce. Zarząd Spółki bardzo dobrze ocenia osiągnięte wyniki finansowe w 2017 r. i liczy, że dzięki podejmowanym działaniom rozwojowym będzie w stanie utrzymać wysoką dynamikę wzrostu.

„W 2017 roku realizowaliśmy politykę maksymalizacji dynamiki wzrostu, szczególnie w 4 kwartale praktycznie dwukrotnie zwiększyliśmy zasoby ludzkie. Równolegle ewoluowała nasza oferta. Dzisiaj współpracując z bankami i instytucjami finansowymi jesteśmy w stanie dostarczyć właścicielowi domu czy firmy finansowanie dedykowane z RRSO poniżej 4,5% na stałej stopie procentowej. W połączeniu z technologią najwyższej jakości standard, jaki oferujemy, jest o kilka kroków przed rynkiem. Ta technologia nigdy nie była tak dostępna jak teraz. 30 mln zł przychodów to dużo, jednak nasze ambicje sięgają zdecydowanie dalej, a koniunktura, popyt, taniejące technologie i fantastyczny zespół, jaki zbudowaliśmy, daje nam wiarę w to, że nasze cele będą się spokojnie realizować. To, co cieszy najbardziej, to to, że jesteśmy prekursorami większości innowacji produktowo-usługowych w Polsce, nawet korporacje energetyczne nas naśladują.” – komentuje Dawid Zieliński, Prezes Zarządu spółki Columbus Energy S.A.

Rozwój Columbus Energy S.A. z pewnością nie byłby tak szybki, gdyby nie obecność na rynku publicznym. Spółka przeprowadziła w 2017 r. 4 emisje obligacji, pozyskując z nich łącznie ponad 11 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na realizację montaży instalacji fotowoltaicznych. Wszystkie serie wyemitowanych obligacji zostały już wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.

Z kolei pod koniec 2017 r. Emitent złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym GPW. Przeniesienie notowań akcji na rynek główny GPW stanowi jeden z głównych celów strategicznych Spółki i powinno przyczynić się do jej dalszego wzrostu oraz zwiększenia zainteresowania nią wśród inwestorów instytucjonalnych.

„Rynek kapitałowy ma swoje zalety. Pozyskanie ponad 11 mln zł z emisji obligacji było kluczowe w życiu naszej organizacji. Mieliśmy możliwość wykorzystania tych środków na sfinansowanie programu abonamentowego, czyli montaży na dachach naszych klientów instalacji w czasie, kiedy negocjowaliśmy z bankami umowy finansowania naszych klientów. Dzisiaj banki i instytucje finansowe zostały przez nas przekonane, że warto dać tanie finansowanie na niskim ryzyku prosumentom. Wykonaliśmy tytaniczna pracę w tamtym czasie i widać już tego efekty. Zeszły rok przyniósł też postawienie pierwszego kroku w złożonej inwestorom obietnicy, tj. rozpoczęcia procesu przeniesienia notowań na rynek regulowany GPW. Jesteśmy w trakcie procesowania prospektu w Komisji Nadzoru Finansowego i liczymy na to, że w najbliższych miesiącach proces ten zakończy się sukcesem. Dzięki temu wizerunek naszej firmy będzie mocniejszy, kojarzony z dużymi firmami, a docelowo chcemy, aby marka Columbus Energy była marką z segmentu energetyki, odnawialnej, ale jednak energetyki.” – podsumowuje Prezes Zieliński.

W marcu br. Spółka wprowadziła do swojej oferty kolejne innowacje – Abonament Elastyczny. Nowe rozwiązanie pozwoli klientom indywidualnym oraz biznesowym na dopasowywanie instalacji do własnych potrzeb przy zachowaniu bardzo atrakcyjnego finansowania.

 

udostępnij artykuł dalej .

Poznaj szczegóły oferty:
fotowoltaika, pompy ciepła

zostaw kontakt do siebie


    czytaj więcej

    czytaj więcej

    czytaj więcej

    czytaj więcej
    !