Columbus Energy S.A. kontynuuje przeniesienie notowań na GPW i przekłada plany oferty publicznej

9/04/2018

Autor: Mateusz Konkiel

2 minuty czytania

Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, będąca liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce, złożyła do KNF aktualizację Prospektu emisyjnego sporządzonego w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wszystkich akcji Spółki. Jednocześnie Spółka przekłada plany przeprowadzenia oferty publicznej akcji emisji serii G.

Emitent poinformował o złożeniu Prospektu emisyjnego wyłącznie w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji wszystkich serii na rynek regulowany GPW. Zarząd Spółki oczekuje, że zmiana rynku notowań zwiększy zainteresowanie inwestorów Spółką i pomoże w szybszym rozwoju oraz budowie wartości.

Jednocześnie Zarząd Spółki zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy uchylenie podjętej Uchwały w sprawie przeprowadzenia oferty publicznej emisji akcji serii G.

„Podjęcie decyzji o przełożeniu nowej emisji akcji było możliwe dzięki ważnej zmianie w sposobie finansowania produktu Abonament na Słońce, gdzie Spółka wdrożyła model pełnego finansowania klientów bezpośrednio z finansowania zewnętrznego. Model ten pozwala na utrzymanie obecnej dynamiki wzrostu przychodów bez potrzeby angażowania środków własnych jak odbywało się to wcześniej.” – komentuje Dawid Zieliński, Prezes Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.

Columbus Energy S.A. osiągnęła w 2017 r. przychody na poziomie skonsolidowanym w wysokości 30,66 mln zł i miała 2,59 mln zł zysku na działalności operacyjnej, notując wyraźny wzrost wyników finansowych w ujęciu rok do roku. Spółka prowadzi działania prorozwojowe, których celem jest utrzymanie pozycji lidera w branży mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Emitent wprowadził do swojej oferty panele fotowoltaiczne monokrystaliczne „full black” w standardowej ofercie o podwyższonej mocy, które są mocnym przeskokiem technologicznym na rynku polskim.

Columbus Energy S.A. przeprowadziła w 2017 r. 4 emisje obligacji, pozyskując z nich łącznie ponad 11 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na realizację montaży instalacji fotowoltaicznych. Wszystkie serie wyemitowanych obligacji zostały już wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.

W marcu br. Spółka wprowadziła do swojej oferty kolejne innowacje – Abonament Elastyczny. Nowe rozwiązanie pozwoli klientom indywidualnym oraz biznesowym na dopasowywanie instalacji do własnych potrzeb przy zachowaniu bardzo atrakcyjnego finansowania.

udostępnij artykuł dalej .

Poznaj szczegóły oferty:
fotowoltaika, pompy ciepła

zostaw kontakt do siebie


    czytaj więcej

    czytaj więcej

    czytaj więcej

    czytaj więcej
    !