Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz
2 minut 2 sekund

Columbus Energy S.A. pozyskała ponad 4,5 mln zł z emisji obligacji serii D

Columbus Energy S.A., spółka notowana na rynku NewConnect, z zakończonej emisji obligacji serii D pozyskała 4.535 tys. zł. Pozyskany przez Emitenta kapitał zostanie przeznaczony na sfinansowanie montażu kolejnych instalacji fotowoltaicznych w ramach programu abonamentowego.

W ramach publicznej oferty obligacji serii D Spółka dokonała przydziału o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 4.535 tys. zł. Są to 2-letnie zabezpieczone obligacje z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8,4% w skali roku, a kupon odsetkowy będzie wypłacany kwartalnie. Columbus Energy S.A. zamierza wprowadzić obligacje serii D do obrotu na rynku Catalyst. Pozyskane przez Spółkę środki zostaną przeznaczone na finansowanie obrotowe montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach programu abonamentowego. Oferującym obligacje był Polski Dom Maklerski S.A.

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze zbudowanego zaufania rynku. Dowodzi tego udana kolejna emisja obligacji. Columbus Energy rozwija się prawidłowo w zdrowy i dynamiczny sposób. Sprzedaż rośnie zgodnie z oczekiwaniami, a nasz sztandarowy produkt „Abonament na słońce” wyprzedza rynek fotowoltaiki dla klienta indywidualnego o dobrych kilka kroków. Przed nami złożenie prospektu emisyjnego do KNF-u celem przeniesienia notowań na rynek regulowany oraz IPO, czego spodziewamy się na początku 2018 roku. Bycie liderem zobowiązuje, więc zamierzamy zaskoczyć rynek nowościami w najbliższym czasie.” – podkreśla Dawid Zieliński, Prezes Zarządu spółki Columbus Energy S.A.

W tym roku Columbus Energy S.A. przeprowadziła już 4 emisje obligacji i pozyskała z nich łącznie ponad 11 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na realizację montaży instalacji fotowoltaicznych. Obligacje Spółki serii A oraz serii B zadebiutowały na rynku Catalyst na początku września br.

Spółka planuje również przeprowadzenie oferty publicznej oraz wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie. Spółka zamierza złożyć prospekt emisyjny do KNF-u w październiku br. po podjęciu stosownej uchwały przez jej WZA. Columbus Energy S.A. chce zadebiutować na rynku regulowanym GPW w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Spółka zanotowała w pierwszym półroczu 2017 r. zysk netto na poziomie skonsolidowanym w wysokości 2,8 mln zł przy skonsolidowanych przychodach netto ze sprzedaży wynoszących 15,4 mln zł. Columbus Energy S.A. cały czas zwiększa sprzedaż instalacji fotowoltaicznych zarówno w ramach programu abonamentowego, jak i finansowanych za gotówkę oraz uatrakcyjnia swoją ofertę, dzięki czemu umacnia pozycję lidera rynku.

Oceń ten artykuł

powiązane artykuły
czytaj bloga
Columbus Energy S.A. złożyła prospekt emisyjny do KNF-u
Columbus Energy S.A. złożyła prospekt emisyjny do KNF-u
Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną dopuszczenia papierów wartościowych do obr...
Columbus Energy S.A. coraz bliżej przeniesienia na rynek główny GPW
Columbus Energy S.A. coraz bliżej przeniesienia na rynek główny GPW
Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect i Catalyst, podpisała umowę z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. na przygotowanie i przeprowadzenie oferty publicznej oraz wprowadzenie jej akcji do obrotu na rynku...
Columbus Energy S.A. kończy 2017 r. 4-krotnym wzrostem przychodów
Columbus Energy S.A. kończy 2017 r. 4-krotnym wzrostem przychodów
Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, będąca liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce, zakończyła 2017 r. blisko czterokrotnym wzrostem przychodów na poziomie skonsolidowanym w ujęciu rdr., któr...
Columbus Energy S.A. kontynuuje przeniesienie notowań na GPW i przekłada plany oferty publicznej
Columbus Energy S.A. kontynuuje przeniesienie notowań na GPW i przekłada plany oferty publicznej
Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, będąca liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce, złożyła do KNF aktualizację Prospektu emisyjnego sporządzonego w celu ubiegania się o dopuszczenie i wpro...
Columbus Energy S.A. miała prawie 10 mln zł przychodów w 1 kw. 2018 r.
Columbus Energy S.A. miała prawie 10 mln zł przychodów w 1 kw. 2018 r.
Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, będąca liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce, wypracowała w 1 kw. 2018 r. jednostkowy zysk netto na poziomie 924 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaż...
Obligacje serii D wykupione w terminie! Columbus Energy to gwarancja wiarygodności usług
Obligacje serii D wykupione w terminie! Columbus Energy to gwarancja wiarygodności usług
Columbus Energy może pochwalić się kolejnym sukcesem – 4 października terminowo wykupiliśmy dwuletnie obligacje serii D. Stawiamy na dalszy rozwój i pracę nad kompleksowym dostosowaniem oferty do zapotrzebowania naszych klientów. ...
Columbus Energy S.A. wprowadza innowacje do swojej oferty
Columbus Energy S.A. wprowadza innowacje do swojej oferty
Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, będąca liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce, wprowadziła do swojej oferty na początku marca 2018 r. kolejne innowacje – Abonament Elastyczny. Nowe ro...
zapytaj o ofertę
Columbus