Kariera Blog Relacje inwestorskie
PL

Zmiany w Programie “Czyste Powietrze” – rząd usprawnia proces walki ze smogiem


Rząd wprowadza zmiany w programie „Czyste powietrze”. Usprawnienie ma polegać na zmniejszeniu biurokracji, przyspieszeniu rozpatrywania wniosków, a także zmianie limitów dotacji. W ten sposób rząd chce usprawnić walkę ze smogiem. Od piątku 15 maja 2020 r. rządowy program „Czyste powietrze” rusza w nowej odsłonie.

Zmiany w Programie “Czyste Powietrze”

Zmiany w programie rządowym “Czyste Powietrze” mają uprościć proces wypełniania i składania wniosku, obniżony został próg dochodowy uprawniający do dofinansowania, a także skrócą się długie terminy oczekiwania na decyzję. W sobotę 7 marca Rada Nadzorcza NFOŚiGW oficjalnie zatwierdziła 10 zmian, które weszły w życie 15 maja 2020 r. 

Krótszy czas oczekiwania na dotację

Zmienia się czas rozpatrywania wniosków. Zamiast 90 dni, na odpowiedź będziemy czekać tylko 30 dni. Do tego, dotacje mają być przekazane maksymalnie po 30 dniach od dostarczenia faktur. Wnioski  można składać drogą internetową na stronach Wojewódzkich Funduszy i przez portal gov.pl (od maja/czerwca).

Uproszczony wniosek

W nowej wersji wniosku zrezygnowano z konieczności podawania we informacji technicznych, których uzupełnianie sprawiało wnioskodawcom problemy. Zrezygnowano również z konieczności zbierania dokumentów dot. wysokości dochodów. Od 15 maja 2020 r. wystarczy złożenie oświadczeń.

Grupy beneficjentów – „Czyste Powietrze 2.0”

Ubiegający się o dotacje na wymianę pieców i termomodernizację zostali podzieleni na dwie grupy. Dodatkowa, trzecia grupa obejmuje osoby potrzebujących intensywnego wsparcia. 

I grupa – podstawowa

O dofinansowanie w ramach pierwszej grupy mogą ubiegać się osoby, których roczny dochód wykazany w ostatnim zeznaniu podatkowym nie przekroczył 100 tys. zł

Na przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące np. inwestcyję w mechaniczną wentylację czy ocieplenie, można otrzymać maksymalnie 10 tys. zł.

Podstawowa wersja dofinansowania (z wymianą źródła orzewania), dla beneficjentów nie może przekroczyć 20 000 zł, przy czym jeżeli beneficjent zdecyduje się na wymianę źródła ciepła na pompę ciepła, to będzie mógł liczyć na bonus klimatyczny w postaci dodatkowych 5 tysięcy złotych.

Programu Czyste Powietrze jest z  programem”Mój Prąd”,  dzięki czemu osoba składająca wniosek do Czystego Powietrza będzie mogła otrzymać dodatkowo 5 tysięcy złotych na instalację fotowoltaiczną.

Maksymalne dofinansowanie jeśli osoba składająca wniosek zdecyduje się na fotowoltaikę z pompą ciepła wynosi do 30 tysięcy złotych

II grupa

Do tej grupy zaliczają osoby, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1400 zł netto na osobę oraz 1960 zł netto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym.

Na przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące np. inwestcyję w mechaniczną wentylację czy ocieplenie, można otrzymać maksymalnie 15 tys. zł.

Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację dla beneficjentów znajdujących się w drugiej grupie wyniesie maksymalnie 32 tys. zł, co wynosi ok. 60% kosztów inwestycyjnych. Dodatkowo osoby zainteresowane fotowoltaiką mogą otrzymać 5 tys. zł.

Maksymalne dofinansowanie dla osób z drugiej grupy wynosi 37 tys. złotych.

III grupa – intensywne wsparcie

Trzecia grupa uwzględnia osoby dotknięte ubóstwem energetycznym. Dla beneficjentów z tego sektora rząd przewiduje dofinansowanie w ramach dotacji z programu „STOP SMOG”, które wyniesie od 90 do 100%.

Czyste Powietrze 2.0 a Mój Prąd

 „Czyste Powietrze” zostaje zintegrowane z programem „Mój Prąd”. Dzięki temu można uzyskać dotację do 5 tys. zł na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków.

Rodzaj źródła ciepła a dofinansowanie

Beneficjenci którzy mają podłączenie do sieci gazowej nie otrzymają dotacji na instalację nowego pieca na paliwo stałe. Podłączenie budynku do sieci zostanie zweryfikowane w PGNiG. Za przyłączenie do sieci ciepłowniczej można otrzymać dopłatę – 50% kosztów przyłącza – maksymalnie 10 tys. dla pierwszej grupy i 75% – maksymalnie 15 tys. zł dla drugiej.

Dodatkowo zmiany obejmują także załącznik techniczny do wniosku, im mniej emisyjne będzie nowe źródło ciepła, tym wyższy poziom dofinansowania ma przysługiwać. 

Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych

Program Czyste Powietrze 2.0 uwzględnia finansowanie przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych. Uwzględniane zostanę te inwestycje, których realizacja zaczęła się maksymalnie do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, przy czym data nie może być wcześniejsza niż 15.05.2020.

Dotacje z programu „Czyste Powietrze” dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła

Nowa wersja programu zakłada możliwość otrzymania dofinansowania na termomodernizację w przypadku osób, które mają już wymienione źródło ciepła na nisko/zeroemisyjne (do 10 tys. zł, a w przypadku osób uprawnionych do zwiększonego poziomu dofinansowania – do 15 tys. zł na ocieplenie budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej).

„Czyste Powietrze 2.0” – włączenie Jednostek Samorządu Terytorialnego

Dotychczas podpisano 658 porozumień z gminami. W ramach zmodernizowanego programu, wprowadzono zadania dla gmin:

• wydawanie zaświadczeń potwierdzających prawo do zwiększonego dofinansowania,
• pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie,
• możliwość udzielania pożyczek osobom uprawnionym do zwiększonego dofinansowania,
• możliwość łączenia dotacji z programów gminnych z dotacją w programie „Czyste Powietrze”.

Włączenie w program sektora bankowego

Dla przyspieszenia realizacji programu „Czyste Powietrze” podjęte zostały prace nad przygotowaniem procedury obsługi wniosków beneficjenta przez banki, oraz warunków do oferowania przez banki produktów umożliwiających finansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć. We wrześniu br. planowane jest uruchomienie pierwszych kredytów. Dzięki temu, że do programu zostaną włączone banki, złożone za ich pośrednictwem dokumenty mają być rozpatrzone w ciągu 14 dni.

Przedstawione zmiany obowiązują od 15.05.2020.

Nie masz jeszcze fotowoltaiki? Zamów spotkanie z doradcą energetycznym

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego darmowego newslettera i bądź na bieżąco z nowościami.