Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz

Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz
15 minut 35 sekund

Czyste Powietrze 2024 – na ile dofinansowania możesz liczyć?

Czyste Powietrze 2024 – na ile dofinansowania możesz liczyć? Columbus Energy Sylwia Lewkowicz Artykuły o dotacjach, Artykuły o fotowoltaice, Artykuły o pompach ciepła
Ocena 4.94
4.94 (353)
4.94
353
5
czyste powietrze 2023

Czyste Powietrze to jeden z najpopularniejszych programów wspierający walkę ze smogiem poprzez modernizację i poprawę efektywności energetycznej polskich domów. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 66 tys. złotych w poziomie podstawowym i aż 135 tys. zł w najwyższym wymiarze wsparcia. Jakie warunki należy spełnić i na ile dofinansowania można liczyć ubiegając się o dotację z programu „Czyste Powietrze” w 2024 roku?

Czyste Powietrze 2024 – zmiany w programie

Dotychczas wprowadzone zmiany w programie rządowym “Czyste Powietrze” uprościły proces wypełniania i składania wniosku, obniżony został próg dochodowy uprawniający do dofinansowania, a także skrócone zostały długie terminy oczekiwania na decyzję. Od niedawna też, ubiegający się o dotację mogą liczyć na prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem montażu. Wprowadzone do tej pory zmiany to m.in. wyższe progi dochodowe, wyższe kwoty dofinansowania, krótszy czas oczekiwania na dotację, ale także w przypadku kompleksowej termomodernizacji, konieczność wykonania audytu energetycznego. Program wprowadza także możliwość złożenia dwóch wniosków. W kwietniu 2024 r. wprowadzone zostały kolejne zmiany jak:

Nowe wymagania dla pomp ciepła

Od 22 kwietnia 2024 r. zaostrzone zostały wymagania dotyczące urządzeń grzewczych na które można uzyskać wsparcie. Dotowane będą wyłącznie urządzenia znajdujące się na liście zielonych urządzeń i materiałów ZUM. W wykazie tym znajdują się urządzenia zgodne z obowiązującymi normami, spełniające wszelkie wymogi pod kątem emisyjności i efektywności energetycznej. To zabezpieczenie beneficjentów przed niedostatecznej jakości urządzeniami, które nie dość, że nie są wystarczająco efektywne to są także drogie w eksploatacji.

Nowe zasady stwarzają trzy opcje dla wnioskodawców:

 1. wniosek złożony do 21.04 – pozwala na dotację na urządzenia spoza listy ZUM;
 2. wniosek złożony od 22.04 i dowód zakupu urządzenia do 13.06 – pozwala na dotację na urządzenia spoza listy ZUM;
 3. wniosek złożony od 22.04 i dowód zakupu urządzenia od 14.06 – dotacja tylko na urządzenia z listy ZUM.

Najwyższe dofinansowanie możliwe tylko raz

Beneficjent, który skorzysta z najwyższego poziomu dofinansowania na dany budynek będzie mógł starać się o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach części 1) programu (podstawowy poziom dofinansowania).

Nowe reguły dotyczące najwyższego dofinansowania można zrozumieć w ten sposób:

 • Jeśli złożyłeś wniosek o dotację do 21.04, zmiany Cię nie dotyczą.
 • Jeśli złożyłeś wniosek o dotację między 22.04 a 13.06, obowiązuje okres przejściowy, uwzględniający poniższy warunek.
 • Jeśli złożyłeś wniosek o dotację od 14.06 lub później, zmiany Cię dotyczą. Masz jedną szansę na otrzymanie dotacji w ramach najwyższego poziomu dofinansowania (część 3) programu), pod warunkiem, że wcześniej (od 22.04) nie otrzymałeś dotacji z części 3) programu na inny budynek/lokal mieszkalny.

Prefinansowanie i pełnomocnictwo poświadczone notarialnie

W umowie dotacji z prefinansowaniem ustalono, że aby otrzymać zaliczkę na konto wykonawcy, beneficjent musi złożyć do WFOŚiGW podpisany własnoręcznie formularz dyspozycji wypłaty zaliczki oraz kopię faktury zaliczkowej. Czas na złożenie wniosku o płatność, który rozlicza zakres prac określony w umowie z wykonawcą wynosi do 120 dni od daty wypłaty zaliczki.

W przypadku składania wniosku o dotację z „Czystego Powietrza” przez pełnomocnika, wymagane jest pełnomocnictwo z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy poświadczonym u notariusza.

Czas trwania programu Czyste Powietrze

Program realizowany będzie w latach 2018–2029, przy czym:

 • podpisywanie umów do 31.12.2027 r,
 • wydatkowanie środków do 30.09.2029 r.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Program „Czyste Powietrze 2024” uwzględnia finansowanie przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych. Uwzględniane zostanę te inwestycje, których realizacja zaczęła się maksymalnie do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, przy czym data nie może być wcześniejsza niż 15.05.2020.

Czy wiesz, że…

w ciągu 5 lat funkcjonowania programu antysmogowego „Czyste Powietrze” 680 tys. beneficjentów zawnioskowało o 17 mld zł dotacji?

Chcesz do nich dołączyć i zgarnąć nawet 136 200 zł dotacji z programu Czyste Powietrze? Skontaktuj się z nami, a zaproponujemy najlepsze rozwiązania dla Twojego domu.

Czyste Powietrze 2024 – beneficjenci

Beneficjentem jest osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Roczny dochód starającego się o dotacje nie może przekraczać kwoty 135 000 zł.

Ubiegający się o dotacje na wymianę pieców i termomodernizację zostali podzieleni na trzy grupy.

I grupa – podstawowa

O dofinansowanie w ramach pierwszej grupy mogą ubiegać się osoby, których roczny dochód wykazany w ostatnim zeznaniu podatkowym nie przekroczył 135 tys. zł (wcześniej 100 tys. zł).

Rodzaj przedsięwzięciaMaksymalna kwota dotacji
(bez mikroinstalacji fotowoltaicznej)
Maksymalna kwota dotacji
(z mikroinstalacją fotowoltaiczną)
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.bez kompleksowej
termomodernizacji:

35 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

60 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)
bez kompleksowej
termomodernizacji:

41 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

66 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła niż pompa ciepła.bez kompleksowej
termomodernizacji:

25 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

50 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)
bez kompleksowej
termomodernizacji:

31 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

56 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł
Na przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące np. inwestycję w mechaniczną wentylację czy ocieplenie.bez kompleksowej
termomodernizacji:

13 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

33 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)
nie dotyczy

II grupa

Do tej grupy zaliczają osoby, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1894 zł netto (wcześniej 1564 zł netto) na osobę oraz 2651 zł (wcześniej 2189 zł) netto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym.

Rodzaj przedsięwzięciaMaksymalna kwota dotacji
(bez mikroinstalacji fotowoltaicznej)
Maksymalna kwota dotacji
(z mikroinstalacją fotowoltaiczną)
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.bez kompleksowej
termomodernizacji:

50 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

90 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)
bez kompleksowej
termomodernizacji:

59 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

99 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła niż pompa ciepła.bez kompleksowej
termomodernizacji:

32 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

72 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)
bez kompleksowej
termomodernizacji:

41 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

81 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł
Na przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące np. inwestycję w mechaniczną wentylację czy ocieplenie.bez kompleksowej
termomodernizacji:

25 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

48 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)
nie dotyczy

III grupa – intensywne wsparcie

Trzecia grupa uwzględnia osoby fizyczne których dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, nie przekracza kwoty:

 • 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Innym kryterium jest ustalone prawo do zasiłku (stałego, okresowego, rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego), który musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego, jej roczny przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, nie może przekraczać dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dla beneficjentów z tego sektora rząd przewiduje dofinansowanie, które wyniesie do 100%.

Rodzaj przedsięwzięciaMaksymalna kwota dotacji
(bez mikroinstalacji fotowoltaicznej)
Maksymalna kwota dotacji
(z mikroinstalacją fotowoltaiczną)
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.bez kompleksowej
termomodernizacji:

70 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

120 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)
bez kompleksowej
termomodernizacji:

79 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

135 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła niż pompa ciepła.bez kompleksowej
termomodernizacji:

50 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

100 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)
bez kompleksowej
termomodernizacji:

59 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

115 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł
Na przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące np. inwestycję w mechaniczną wentylację czy ocieplenie.bez kompleksowej
termomodernizacji:

40 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

70 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)
nie dotyczy

Czyste Powietrze 2024 – na co dofinansowanie?

Na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/ dedykowanej Programowi „Czyste Powietrze”, Producenci mogą umieszczać na liście urządzenia, których wymagania techniczne są zgodnie z dokumentacją Programu Czyste Powietrze. Lista ta ma być sukcesywnie uzupełniana. Od 2024 r. w Programie Czyste Powietrze będzie możliwe uzyskanie dotacji tylko na urządzenia i materiały znajdujące się na liście urządzeń i materiałów.

Program „Czyste Powietrze 2024” pozwala uzyskać dofinansowanie m.in. na na:

 • audyt energetyczny,
 • pompy ciepła powietrze/woda,
 • pompy ciepła powietrze/powietrze,
 • gruntowe pompy ciepła,
 • kotły gazowe i olejowe,
 • kotły na paliwo stałe (zagazowujące drewno lub na pellet drzewny),
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • instalację centralnego ogrzewania oraz instalację ciepłej wody użytkowej,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem,
 • ocieplenie przegród budowalnych oraz na stolarkę okienną i drzwiową.

Uwaga!

Od 1 stycznia 2022 r. zostaną wycofane dotacje na kotły węglowe, a to źródło ciepła będzie dofinansowanie jedynie jeśli montaż został dokonany do 31 grudnia 2021 roku. 

Od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, wygasa możliwości dofinansowania w ramach Programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3. 

Pompa ciepła i fotowoltaika od Columbus z dotacją Czyste Powietrze

Pompy ciepła dostępne w ofercie Columbus objęte są dofinansowaniem z programu „Czyste Powietrze 2024”. Kwota dotacji jaką można uzyskać w podstawowym programie dofinansowania to 19 400 zł. Dodatkowo możesz uzyskać wsparcie do 8 100 zł na zakup i montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji centralnego ogrzewania jak np. termostaty. Dotację można uzyskać także na instalację fotowoltaiczną – do 6 000 zł. Chcesz wiedzieć więcej? Zapytaj o ofertę.

„Czyste Powietrze 2024” – audyt energetyczny

Program „Czyste Powietrze” zakłada dofinansowanie audytu energetycznego w kwocie do 1200 zł. Jest to koszt kwalifikowany, jednak nie jest on wliczany do limitu maksymalnej kwoty dotacji. Audyt jest niezbędny aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację. By otrzymać wsparcie należy wykonać wszystkie elementy wskazane w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, którego efektem będzie zmniejszenia zużycia energii użytkowej na cele ogrzewania budynku:

 • do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2/rok), 
 • lub o minimum 40%.

W przypadku innych niż kompleksowa termomodernizacja, wykonanie audytu nie jest konieczne.

Prefinansowanie Czyste Powietrze 2024

Prefinansowanie polega na wypłacie części lub całości dotacji przyznawanej Beneficjentowi przez WFOŚiGW na rachunek bankowy wykonawcy.

Prefinansowanie obejmuje wypłatę:

 • zaliczki – maksymalnie do wysokości 50 % przyznanej dotacji, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50 % maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie,
 • pozostałej części dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie/ umowach beneficjenta z wykonawcą, po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku.

Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Ocena wniosków z prefinansowaniem będzie się odbywała w terminie do 14 dni kalendarzowych. Dotacja jest wypłacana bezpośrednio na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie.

Kredyt Czyste powietrze 2024

Od 6 lipca 2021 r. możesz otrzymać wsparcie na częściową spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na modernizację domu. Warunkiem wypłaty jest przyznanie przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze”, w tym co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych, oraz wykorzystanie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.

Jakie są różnice między zwykłą ścieżką realizowaną przez WIOŚiGW, a tą z kredytem bankowym?

 • rozpoczęcie przedsięwzięcia:
  • WIOŚiGW: do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  • kredyt bankowy: od daty złożenia wniosku,
 • okres realizacji:
  • WIOŚiGW: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku,
  • kredyt bankowy: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku,
 • rozliczenie wniosku:
  • WIOŚiGW: maksymalnie w trzech częściach,
  • kredyt bankowy: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia,
 • korekta wniosku:
  • WIOŚiGW: tak,
  • kredyt bankowy: nie, możliwość ponownego złożenia wniosku.

Czyste Powietrze – kalkulator dotacji

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował ułatwienie dla beneficjentów w postaci kalkulatorów. Dzięki nim wnioskodawcy z łatwością obliczą należną kwotę dotacji oraz grubość izolacji termicznej domu przy ociepleniu wybranych przegród budowlanych.

Kalkulator dotacji http://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacjihttps://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Dotacje z programu Czyste Powietrze dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła

Nowa wersja programu zakłada możliwość otrzymania dofinansowania na termomodernizację w przypadku osób, które mają już wymienione źródło ciepła na nisko/zeroemisyjne. Osoby, które w pierwszej edycji programu złożyły wniosek na wymianę pieca, teraz będą mogły złożyć kolejny – na termomodernizację.

Czyste Powietrze – warunki otrzymania wsparcia

Podstawowym warunkiem jest kryterium dochodowe – roczne zarobki nie przekraczające 135 tys. zł. Dotacja przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, będących właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości. 

Oto niektóre z warunków programu „Czyste Powietrze”:

 • wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku – wymagane jest potwierdzenie w formie imiennego dokumentu zezłomowania/karty przekazania odpadu/formularza przyjęcia odpadów metali,
 • w przypadku kompleksowej termomodernizacji – wykonanie audytu i zrealizowanie w całości prac modernizacyjnych z dokumentu, czego efektem ma być spełnienie co najmniej jednego wskaźnika dot. zmniejszenia zapotrzebowania na energię użytkową,
 • dofinansowanie nie przysługuje na przedsięwzięcia realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo lub w budynkach gospodarczych,
 • nie kwalifikuje się do dotacji budynek w którym prowadzona jest działalność gospodarcza na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% budynku/lokalu mieszkalnego,
 • nie można otrzymać ponownego dofinansowania ze środków publicznych na to samo przedsięwzięcie, możliwe jest jednak otrzymanie wsparcia na inną inwestycję.

Czyste Powietrze – zobowiązania beneficjenta

Beneficjent po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem jest zobowiązany do tego, że w budynku w którym przeprowadzona była modernizacja:

 • nie zainstaluje i nie będzie użytkował źródła ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż
  5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5,
 • zamontowane kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne będą spełniać wymagania ekoprojektu,
 • wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej będą spełniać docelowe wymagania obowiązujących na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem, aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych,
 • okres trwałości wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia – w tym czasie Beneficjent nie może zmienić przeznaczenia budynku z mieszkalnego na inny, nie może zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także nie może zainstalować dodatkowych źródeł ciepła, niespełniających warunków Programu i wymagań technicznych określonych w Programie.

Czyste Powietrze 2024 – jak złożyć wniosek? 

Wniosek możesz złożyć przez Internet (Portal Beneficjenta), w urzędzie lub za pośrednictwem banku. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są: w Portalu Beneficjenta i w serwisie gov.pl.

Jeśli starasz się o prefinansowanie, złożenie wniosku możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem serwisu GWD z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym, a w przypadku braku podpisu, możliwe jest wydrukowanie formularza wniosku, ręczne podpisani i przesłanie go pocztą lub przekazania za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.

Jeśli korzystasz z kredytowania, wszelkich informacji udzieli Ci konsultant, a wniosek W Twoim imieniu złoży Twój bank.

Czyste Powietrze 2024 a ulga termomodernizacyjna

Dotacje w ramach programu Czyste Powietrze można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową. Odliczenie w ramach ulgi przysługuje w wysokości 53 000 zł na podatnika, niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości. Korzystając z dotacji i ulgi należy pamiętać że:

 • odliczeniu w ramach ulgi nie podlegają wydatki sfinansowane lub dofinansowane z dotacji,
 • w przypadku gdy, po wcześniejszym skorzystaniu z ulgi termomodernizacyjnej, beneficjent otrzymał zwrot odliczonych wydatków w formie dotacji, jest zobowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Jesteś zainteresowany wymianą starego, nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła z dotacją z programu „Czyste Powietrze 2024”? Zapytaj o ofertę! Nasi specjaliści opowiedzą Ci więcej o warunkach otrzymania dotacji, sprawdzą czy kwalifikujesz się do wsparcia, a także zaproponują najlepsze rozwiązania dla Twojego domu. 

Oceń ten artykuł

powiązane artykuły
czytaj bloga
Fotowoltaika dofinansowanie 2024 – jak uzyskać dotacje do instalacji OZE?
Fotowoltaika dofinansowanie 2024 – jak uzyskać dotacje do instalacji OZE?
Odnawialne źródła energii to najprostszy sposób na obniżenie rachunków za prąd i ochronę środowiska. Popularność fotowoltaiki rośnie z roku na rok. Do niedawna nieznana, dziś zasila tysiące polskich gospodarstw. Dużą zachętę dla...
Program Mój Prąd 4.0 – sprawdź zasady dotacji
Program Mój Prąd 4.0 – sprawdź zasady dotacji
“Mój Prąd” to rządowy program skierowany do gospodarstw domowych na terenie całej Polski. Projekt zakłada dofinansow...
Pompa ciepła powietrze – woda – jak działa?
Pompa ciepła powietrze – woda – jak działa?
Popularność powietrznych pomp ciepła na polskim rynku rośnie z roku na rok. Ich największą zaletą jest to, że są dostępne praktycznie dla każdego budynku mieszkalnego, niezależnie od tego czy modernizujesz istniejący dom czy budujesz...
Czyste Powietrze a fotowoltaika 2024 – czy warto?
Czyste Powietrze a fotowoltaika 2024 – czy warto?
Celem programu ”Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych oraz zmniejszenie emitowanych przez nie szkodliwych substancji do atmosfery. Program obejmuje dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł...
Cena pompy ciepła – od czego zależy jej koszt?
Cena pompy ciepła – od czego zależy jej koszt?
Pompa ciepła to urządzenie, które daje ogromne możliwości wykorzystania energii odnawialnej. Może służyć do ogrzewania budynków, przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale także do chłodzenia pomieszczeń. Do tego jest najtańszym ź...
Ulga termomodernizacyjna a fotowoltaika – czym jest i kiedy można z niej skorzystać?
Ulga termomodernizacyjna a fotowoltaika – czym jest i kiedy można z niej skorzystać?
Ulga termomodernizacyjne obowiązuje od 2019 r. Jest ona przeznaczona dla właścicieli i współwłaścicieli istniejących budynków jednorodzinnych. W ramach wsparcia remontujący domy mogą odliczyć od podatku, wydatki poniesione na realizac...
Powietrzna pompa ciepła – czy jest dla mnie?
Powietrzna pompa ciepła – czy jest dla mnie?
Wykorzystanie ciepła z powietrza to najłatwiejszy i najtańszy sposób na ogrzewanie domu i wody użytkowej. Z tego powodu powietrzne pompy ciepła cieszą się coraz większym powodzeniem.  Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęście...
zapytaj o ofertę
Columbus