Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz

Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz
16 minut 29 sekund

Fotowoltaika dofinansowanie 2024 – jak uzyskać dotacje do instalacji OZE?

Fotowoltaika dofinansowanie 2024 – jak uzyskać dotacje do instalacji OZE? Columbus Energy Sylwia Lewkowicz Artykuły o dotacjach, Artykuły o fotowoltaice
Ocena 4.83
4.83 (52)
4.83
52
5
fotowoltaika dofinansowanie 2023

Odnawialne źródła energii to najprostszy sposób na obniżenie rachunków za prąd i ochronę środowiska. Popularność fotowoltaiki rośnie z roku na rok. Do niedawna nieznana, dziś zasila tysiące polskich gospodarstw. Dużą zachętę dla przyszłych właścicieli instalacji stanowią różnorodne programy, dzięki którym można otrzymać dofinansowanie na inwestycję. Z jakich dotacji będzie można skorzystać w 2024 roku? Dlaczego warto zainwestować we własną elektrownię słoneczną? Ile wsparcia możesz zyskać dzięki dofinansowaniom na fotowoltaikę w 2024 r.?

Fotowoltaika – dofinansowanie w 2024 r.

Odnawialne źródła energii (OZE) są rozwiązaniem mogącym, w przeciągu najbliższych kilkunastu lat, w znaczącym stopniu zastąpić konwencjonalne elektrownie opalane węglem. Unia Europejska to związek państw, który w największym stopniu angażuje się w walkę ze spalaniem paliw kopalnych, w trosce o ochronę klimatu. Polska jako jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej dąży do realizacji wyznaczonych celów dotyczących udziału OZE w miksie energetycznym kraju. Zachętą dla Polaków do inwestycji w odnawialne źródła energii są między innymi ulgi, dofinansowania czy preferencyjne pożyczki pochodzące zarówno z UE jak i krajowych środków. Cieszą się one dużym powodzeniem, ponieważ odpowiednie wsparcie może znacznie zmniejszyć koszt inwestycji, a tym samym skrócić czas, w którym zwrócą się wydane pieniądze.

Już w 2024 r. możemy liczyć na napływ gotówki z Krajowego Planu Odbudowy. Kwota przyznana naszemu państwu przez Unię Europejską po modyfikacjach planu wynosi 59,82 mld euro (261,4 mld zł) i obejmuje 34,5 mld euro (151 mld zł) w formie pożyczek oraz 25,3 mld euro (110,4 mld zł) w formie dotacji.  Środki te mają kluczowe znaczenie w kontekście rozwijania nowoczesnych rozwiązań energetycznych, ale także poprawy efektywności energetycznej polskich domów. Fundusze z KPO mają przyspieszyć realizację kluczowych projektów, za szczególnym naciskiem na inwestycje w OZE, rozwój inteligentnych sieci energetycznych oraz infrastruktury przesyłowej.

Dofinansowanie do pomp ciepła i fotowoltaiki w 2024 – „Czyste Powietrze”

„Czyste Powietrze” to ogólnopolski program dopłat, który pozwala na wymianę źródeł ciepła oraz przeprowadzene termomodernizacji budynku. Od 3 stycznia 2023 r. w programie można otrzymać z NFOŚiGW dotacje w wysokości: do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 99 000 zł dla poziomu podwyższonego oraz 135 000 zł dla najwyższego poziomu. Oferta jest skierowana do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w domach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dotacja z NFOŚiGW obejmuje wymianę starych i nieefektywnych pieców na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Przy wymianie „kopciucha” można starać się jednocześnie o 6 tys. zł dotacji do własnej mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Podstawowa kwota dofinansowania jaką można zyskać na powietrzną pompę ciepła o podwyższonej klasie energetycznej to 19 400 zł (wraz z dokumentacją), do możesz uzyskać wsparcie do 8 100 zł na zakup i montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji centralnego ogrzewania jak np. termostaty i fotowoltaikę – do 6 000 zł. Suma wsparcia na te systemy to aż do 33 500 zł.

Jak wspomnieliśmy, program umożliwia także finansowanie do 50% kosztów montażu instalacji fotowoltaicznej, dotacja wynosi maksymalnie 6 tys. zł. Dopuszczalna moc instalacji objęta dotacją to 2-10 kWp. By skorzystać z wsparcia na fotowoltaikę konieczna jest wymiana nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, na nowe, ekologiczne źródło dofinansowane w ramach programu. Dotacji nie dostaną więc osoby, które nie wymieniają pieca. W przypadku doracji z „Czystego Powietrza” warto więc rozważyć zakup pompy ciepła i fotowoltaiki. Oba systemy wykorzystują energię z odnawialnych źródeł, doskonale się przy tym uzupełniając. Fotowoltaika to darmowa energia elektryczna produkowana z promieniowania słonecznego, zaś pompa ciepła to energia cieplna np. z powietrza. Pompa ciepła, by działać potrzebuje zasilania prądem, a dzięki fotowoltaice może pracować całkowicie bezkosztowo.

Dofinansowanie do fotowoltaiki z programu „Mój Prąd”

Program dofinansujący instalacje fotowoltaiczne powstał w celu zwiększenia udziału fotowoltaiki w krajowej produkcji energii elektrycznej. Ze względu na bardzo atrakcyjne warunki, akcja mocno napędziła rozwój odnawialnych źródeł w Polsce. 15 kwietnia 2022 roku ruszyła czwarta edycja programu. Zasady zostały nieco zmodyfikowane. W związku z nowelizacją ustawy o OZE, wsparcie zostało rozszerzone o takie produkty jak magazyny energii, magazyny ciepła, systemy do zarządzania energią w gospodarstwie domowym. Piąta edycja dodatkowo została wzbogacona o dotację na pompy ciepła oraz kolektory słoneczne. Decydując się na fotowoltaikę z magazynem energii i HEMS można było zyskać 26 tys. złotych, a inwestując dodatkowo w pompę ciepła, maksymalna kwota dofinansowania wynosiła aż 45,4 tys. złotych. Nabór wniosków w ramach 5. edycji Mój Prąd rozpoczął się 22.04.2023 r. i miał potrwać do 22 grudnia 2023, jednak z powodu wyczerpania się budżetu, program zakończył się tydzień wcześniej tj. 14 grudnia.

Mój Prąd 6.0 – co z kolejną edycją?

6. edycja programu Mój Prąd najprawdopodobniej wystartuje już po wakacjach czyli we wrześniu. Budżet dla edycji Mój prąd 6.0 został ustalony na 400 mln zł. Wiadomo już, że warunki programu Mój prąd 6.0 ulegną zmianie. By otrzymać dofinansowanie na fotowoltaikę trzeba będzie zainwestować również w magazyn energii. Dotacje będzie można otrzymać na inwestycje zakupione po 1 stycznia 2021 i przyłączone w systemie rozliczenia net-billing. To oznacza, że dofinansowanie można otrzymać na instalację zamontowane już teraz. Nie są znane jeszcze kwoty dotacji, najprawdopodobniej wsparcie będzie na podobnym, jak w 5. edycji poziomie. A ile dotacji można było otrzymać z programu Mój Prąd 5.0?

Dotacja „Mój Prąd 5.0” – ile dofinansowania w 2023 r.?

Na co?Kwota dotacji
mikroinstalacja fotowoltaicznado 6 000 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców)
mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowedo 7 000 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców)
do 3 000 zł (grupa 3 Wnioskodawców)
magazyn ciepłado 5 000 zł
gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/wodado 28 500 zł
pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznejdo 19 400 zł
pompa ciepła powietrze/wodado 12 600 zł
pompa ciepła powietrze/powietrzedo 4 400 zł
magazyn energii elektrycznejdo 16 000 zł
system zarządzania energią HEMS/EMSdo 3 000 zł
kolektory słoneczne c.w.u.do 3 500 zł

Warunki:

 • dotacja przeznaczona jest dla osób korzystających z nowego systemu rozliczeń (net-billing),
 • osoby które skorzystały wcześniej z dotacji na PV, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie (warunek – przejście na net-billing),
 • finansowanie przysługuje projektom zakończonym i podłączonym do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego),
 • dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby.

Więcej o 5 edycji programu – Mój Prąd 5.0 

Moje Ciepło – dotacja do pompy ciepła

Program „Moje Ciepło” obejmuje wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych o podwyższonej klasie energetycznej. Jego celem jest popularyzacja OZE, ale także ograniczenie niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych. Budżet na realizację celu programu wynosi do 600 000 000 zł.

Program przeznaczony jest dla właścicieli lub współwłaścicieli nowych budynków jednorodzinnych, czyli takich dla których na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

 • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) albo
 • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Dofinansowanie wynosi do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

Moje Ciepło – program dofinansowania pomp ciepła

Rodzaj pompy ciepłaProcentowy udział w kosztach kwalifikowanych Procentowy udział w kosztach kwalifikowanych dla osób posiadających kartę dużej rodzinyNie więcej niż [zł]
Gruntowado 30% do 45%21 000
Powietrze-powietrze do 30% do 45%7 000
Powietrze-woda do 30% do 45%7 000

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Fotowoltaika 2024 – dofinansowanie w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Ulga termomodernizacyjna weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Dzięki temu uprawnione osoby mogą odliczyć od podatku koszty poniesione w związku z termomodernizacją budynku w tym także na fotowoltaikę. Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy opłacający podatek PIT.

Limit odliczenia jest związany z podatnikiem, a nie przedsięwzięciem – maksymalnie odliczy on 53 000 zł. Jeśli nieruchomość ma dwóch współwłaścicieli, każdy z nich może odliczyć poniesione przez siebie wydatki osobno. Ulgę można odliczać od dochodu przez 6 lat, aż do odliczenia pełnej kwoty wydatków na instalację fotowoltaiczną.

Jakie warunki trzeba spełnić by móc skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w 2024?

 • Status właściciela lub współwłaściciela budynku, którego dotyczy ulga – z ulgi nie może skorzystać np. najemca;
 • Budynek mieszkalny i jednorodzinny – ulgę można wykorzystać na dom wolnostojący, ale i na bliźniak – pod warunkiem, że znajdują się w nim nie więcej niż dwa lokale mieszkalne;
 • Budynek, którego dotyczy wniosek, musi być wybudowany i oddany do użytku – ulga nie jest przyznawana na budynki w budowie.

Należy pamiętać, że ulgę można odliczyć również jeśli skorzystaliśmy z innego programu częściowego dofinansowania, pod warunkiem, że kwota do odliczenia nie jest sfinansowana z dotacji.

Dopłaty do fotowoltaiki w blokach – program „Ciepłe Mieszkanie”

29 września 2023 r. ruszył nabór wniosków dla gmin do drugiej edycji programu Ciepłe Mieszkanie, stworzonego z myślą o właścicielach lokali mieszkalnych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, którzy chcą przeprowadzić prace termomodernizacyjne. Budżet programu wynosi 1,75 mld zł, a okres kwalifikowalności kosztów potrwa do 31.12.2025 r.

Więcej o programie:

Fotowoltaika – dofinansowanie dla rolnika

W 2024 roku rolnicy nadal będą mogli skorzystać z dofinansowania na fotowoltaikę w ramach ulgi inwestycyjnej. Właścicielom gospodarstw rolnych, którzy zakupili instalacje z własnych środków, przysługuje ulga w wysokości 25% kosztów inwestycji, która jest odliczana od podatku rolnego. Można ją odliczyć w ciągu 15 lat. Niewykorzystana kwota ulgi przechodzi na następców podatnika. Jak wygląda to w praktyce?

Jeśli rolnik, któremu przysługuje ulga zakupił instalację za 60 tys. zł ma on możliwość odliczenia od podatku rolnego 15 000 zł. Może odliczać ulgę aż przez 15 lat. Dzięki temu, roczna kwota podatku rolnego obniża się o 1000 zł. W przypadku dużych gospodarstw z wyższym podatkiem, całkowita kwota może być odliczona znacznie szybciej.

Zasady przyznania dofinansowania w ramach ulgi rolnej:

 • przysługuje podatnikom podatku rolnego,
 • polega na odliczeniu 1/4 kwoty poniesionej na inwestycję od należnego podatku rolnego, 
 • wynosi 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych,
 • przyznawana jest po zakończeniu inwestycji,
 • inwestycja musi być zrealizowana na terenie gminy, w której są położone grunty rolne,
 • decyzję o przyznaniu ulgi inwestycyjnej przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent,
 • nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat,
 • kwota ulgi inwestycyjnej niewykorzystanej przez podatnika przechodzi na jego następców,
 • z ulgi można skorzystać, gdy wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych, 
 • rolnicy płacący podatek VAT mogą odliczyć całość podatku VAT od instalacji,
 • ulgi inwestycyjnej nie można łączyć z innymi dotacjami.

Energia dla wsi – dofinansowanie 2024

Nabór w ramach „Energia dla wsi” ruszył 25 stycznia 2023 r. W ramach programu można uzyskać dotację bezzwrotną od 45 proc. do 65 proc. kosztów kwalifikowanych, maksymalna wysokość dotacji sięga 20 mln zł. Dodatkowo rolnicy mogą liczyć na preferencyjną pożyczkę finansującą do 100 proc. kosztów kwalifikowanych (kwota do 25 mln zł na okres spłaty do 15 lat).

Dotacje obejmują:

 • instalacje fotowoltaiczne,
 • wodne,
 • wiatrowe,
 • biogazownie,
 • magazyny energii.

Program „Energia dla wsi” skierowany jest do osób prowadzących działalność rolniczą. Mogą z niego skorzystać indywidualni rolnicy, spółdzielnie energetyczne lub ich członkowie oraz powstające spółdzielnie energetyczne.

Dotacja do fotowoltaiki dla rolnika w 2024 – Agroenergia

Celem programu Agroenergia jest zmniejszenie zanieczyszczeń powodowanych przez działalność rolniczą i zwiększenie udziału OZE w produkcji energii. Dofinansowanie obejmuje instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, elektrownie wiatrowe oraz instalacje hybrydowe. Cała akcja trwa do 30.06.2027 r., lecz podpisywanie umów kończy się 31.12.2025 r. Program zakłada dofinansowania na fotowoltaikę dla rolników indywidualnych, którzy są właścicielami lub dzierżawią nieruchomość od 1 do 300 ha, przynajmniej od roku. 

Wysokość dofinansowania zależy od mocy instalacji: 

 • od 10 do 30 kW beneficjent może otrzymać do 20% kosztów całej instalacji, jednak nie więcej niż 15 000 zł, 
 • od 30 do 50 kW beneficjent może otrzymać do 13% kosztów całej instalacji, jednak nie więcej niż 25 000 zł,
 • dodatkowo dla instalacji hybrydowych dodatek w wysokości 10 tys. zł, a dla towarzyszących magazynów energii – dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych.

Ważne:

 • chcąc skorzystać z ulgi rolnej nie można być beneficjentem Agroenergii,
 • przedsięwzięcia nie można rozpocząć przed złożeniem wniosku,
 • dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy,
 • środki są wypłacane w formie refundacji po zakończeniu inwestycji,
 • dotacja obejmuje tylko instalację nowych urządzeń, wyprodukowanych nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem.

Energia Plus – dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm

Program powstał w celu zminimalizowania negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko naturalne i poprawy jakości powietrza. Beneficjenci programu Energia Plus mogą ubiegać się o dofinansowanie nie tylko do instalacji. Wsparciem objęte są również pompy ciepła, turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne oraz małe elektrownie wodne. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie do magazynu energii, warunkiem jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2024 – programy regionalne

W wielu regionach Polski można dostać dofinansowanie na fotowoltaikę od gmin. Warunki i wysokość dopłat różnią się od siebie. Przed złożeniem wniosku warto zapoznać się ze szczegółowymi zasadami, ponieważ często warunki skorzystania z dotacji są bardzo restrykcyjne, a sama procedura ubiegania się o dotację skomplikowana. Należy uwzględnić też czas rozpatrywania wniosków. Niestety, zajmuje on często sporo czasu, co nie stanowi na korzyści dla naszego portfela.

Gdy dofinansowania na panele fotowoltaiczne brak…

Programy dofinansowań są mniej lub bardziej korzystne, czasem jednak nie „łapiemy” się na żadne z nich. Co w sytuacji gdy nie mamy wystarczających funduszy na sfinansowanie instalacji? Jeśli zależy nam, by zacząć szybko oszczędzać na darmowej energii ze słońca, a nie spełniamy warunków dotacji lub są one niekorzystne, możemy skorzystać z pożyczki bankowej. Obecnie wiele instytucji przygotowuje specjalne oferty na ekoprodukty jak fotowoltaika czy pompa ciepła. Oprócz banków korzystne pożyczki może zaoferować również dostawca ekorozwiązań dla domu, który dzięki współpracy z bankami, może zaproponować lepszą ofertę niż oferta indywidualna w banku. 

Biorąc kredyt, należy zwrócić uwagę na jego całkowity koszt – wielkość odsetek czy prowizję. Szczególną uwagę należy zwrócić na szeroko reklamowane “raty 0%”. W rzeczywistości bardzo rzadko koszt kredytu wynosi 0 złotych. Zazwyczaj koszty są wliczone w cenę towaru, trzeba wykupić dodatkowe usługi jak ubezpieczenie, lub pokrywa je wysoka kwota prowizji. Należy również przyjrzeć się jaki jest okres spłaty ratalnej. Możemy bowiem usłyszeć, że jest możliwość zakupu na raty 0%, ale tylko pod warunkiem, że płatność zostanie rozłożona na maksymalnie 6 czy 8 rat. Ale czy możliwa jest spłata w tak krótkim czasie dużej inwestycji? Przy ratach 0% koniecznie należy sprawdzić wskaźnik RRSO – jeśli ten wynosi 0%, to kredyt rzeczywiście jest darmowy.

Na co zwrócić uwagę decydując się na fotowoltaikę na raty?

Przy wyborze korzystnej pożyczki należy zwrócić uwagę na wskaźnik RRSO czyli rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO). Określa on całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jest jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Na RRSO składają się:

 • oprocentowanie nominalne – najczęściej w skali rocznej,
 • prowizja dla banku,
 • ubezpieczenie kredytu.

RRSO może całkowicie obalić informację o tym, że kredyt jest najtańszy na rynku bo np. ma niskie oprocentowanie. Należy pamiętać bowiem o dodatkowych kosztach. Zasada jest prosta im niższe RRSO tym lepiej.

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2024 – na co zwrócić uwagę?

Programy obejmujące dofinansowanie do fotowoltaiki mogą oferować bezzwrotną dotację czy preferencyjną pożyczkę. Jeszcze inne bazują na odliczeniu wydatków od dochodu. Ważne jest to, aby przy wyborze programu, z którego chcemy skorzystać, zwracać uwagę na kilka czynników:

 • kto może zostać beneficjentem – osoba prywatna, przedsiębiorca, rolnik,
 • koszty kwalifikowane – na co można przeznaczyć dotację (jaka moc instalacji, komponenty, czy dotacja obejmuje jedynie zakup czy też montaż instalacji itp.),
 • czy są dodatkowe wymagania – sporządzenie audytu, ekspertyz,
 • forma dofinansowania – dotacja czy pożyczka – jeśli pożyczka to na jakich warunkach,
 • kwota dotacji,
 • warunki otrzymania dofinansowania,
 • czas naboru wniosków – w części przypadków wniosek należy zgłosić przed zakończeniem budowy, a w pozostałych dopiero kiedy instalacja fotowoltaiczna jest już gotowa,
 • termin rozpatrywania wniosków – dzięki temu będziemy wiedzieć kiedy dotacja zostanie przyznana.

Przed rozpoczęciem przygotowania wniosku o wsparcie do fotowoltaiki koniecznie przeczytaj regulamin – w szczególności kartę oceny wniosku o dofinansowanie i kryteria kwalifikowalności. Zapoznaj się także z treścią umowy o dotację, która będzie Cię obowiązywała, jeśli uzyskasz środki. Umowa zawiera istotne elementy, a w szczególności Twoje obowiązki, wynikające z przystąpienia do programu.

Dlaczego warto postawić na fotowoltaikę?

Panele fotowoltaiczne pozwalają na produkcję darmowej energii ze słońca. To oszczędność na rachunkach za prąd i większa niezależność od podwyżek cen energii. Żywotność instalacji szacuje się na ponad 30 lat, własna instalacja to długofalowe oszczędności i niezależność od podwyżek cen prądu. Instalacja fotowoltaiczna to także korzyści dla planety. Czysta energia ze słońca, bez szkodliwych emisji przyczynia się do poprawy jakości środowiska. Dzięki uniknięciu produkcji CO2 chronimy klimat.

Dofinansowania do paneli fotowoltaicznych to szereg mechanizmów wsparcia, które mają propagować odnawialne źródła energii, jako alternatywę dla konwencjonalnych metod wytwarzania energii. Dzięki nim cena fotowoltaiki maleje, co jest korzyścią dla inwestora. Z kolei korzyść dla środowiska to ekologiczna produkcja prądu. Im większa ilość prądu czy ciepła wytwarzanego za pomocą OZE, tym mniejszy wpływ na ocieplenie klimatu i występowanie nasilających się zjawisk ekstremalnych i związanych z nimi szkód. Inwestując w fotowoltaikę czy pompę ciepła dbasz nie tylko o swój portfel, ale lepszą przyszłość dla pokoleń.

Zainteresowany fotowoltaiką dla swojego domu? Skontaktuj się z nami, a dobierzemy rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb.

Oceń ten artykuł

powiązane artykuły
czytaj bloga
zapytaj o ofertę
Columbus