Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz

Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz
5 minut 38 sekund

Moje Ciepło – poznaj odpowiedzi na najważniejsze pytania!

moje ciepło

Program “Moje Ciepło”, który był ochoczo wyczekiwany przez wielu mieszkańców Polski zainteresowanych ekologicznymi i energooszczędnymi źródłami ogrzewania swoich nowo wybudowanych domów wystartował. Nabór rozpoczął się 29.04.2022 r. i potrwa aż do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. Ile dofinansowania można uzyskać i jakie warunki należy spełnić, by móc korzystać z programu? Na te i inne pytania odpowiadamy poniżej!

Jaki jest cel programu “Moje Ciepło”?

Program “Moje Ciepło” został przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, aby wspierać zakup i montaż pomp ciepła w świeżo wybudowanych domach jednorodzinnych. Akcja ma na celu przyczynić się do poprawy jakości powietrza w Polsce, a także do osiągania wyznaczonych celów klimatycznych. Program ma uzupełniać istniejącą już akcję „Czyste Powietrze” skierowaną do właścicieli starszych domów, którzy mogą uzyskać dofinansowanie do wymiany nieefektywnego źródła ciepła na bardziej ekologiczny model. 

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Program Moje Ciepło jest kierowany do osób fizycznych, a dokładniej mówiąc, właścicieli lub współwłaścicieli nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych. W domach objętych dofinansowaniem dopuszcza się:

 • wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych,
 • wydzielenie jednego lokalu mieszkalnego i jednego lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej, która nie przekracza 20% jego powierzchni.

Nowym budynkiem mieszkalnym w programie “Moje Ciepło” jest budynek, w przypadku którego, na dzień przekazania wniosku:

 • nie złożono jeszcze zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
 • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy, ale nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Na jaki cel można otrzymać dotacje „Moje Ciepło”?

Beneficjenci “Mojego Ciepła” mogą uzyskać dotację na zakup i montaż:

 • gruntowej pompy ciepła, 
 • pompy ciepła powietrze-powietrze
 • pompy ciepła powietrze-woda.

Urządzenia te mogą być wykorzystywane do samodzielnego ogrzewania budynku lub również do przygotowywania ciepłej wody użytkowej dla jego mieszkańców. Z programu będą mogły skorzystać również osoby, które już posiadają pompę ciepła – refundacja kosztów kwalifikowanych będzie jednak dotyczyć tylko urządzeń, które zakupiono między 1 stycznia 2021 r. a 31 grudnia 2026 r.

Ile dopłaty otrzymasz z programu “Moje Ciepło”?

Z programu możesz uzyskać wsparcie obejmujące do 30% kosztów kwalifikowanych, a jego wysokość będzie zależeć również od typu i ceny urządzenia, jakie zakupisz. W przypadku pompy ciepła powietrze-woda lub powietrze-powietrze możesz liczyć na maksymalne dofinansowanie do 7 000 zł. Z kolei osoby, które wybiorą gruntową wersję, mogą uzyskać nawet do 21 000 zł wsparcia.

Przykładowo, jeśli wartość Twojej inwestycji w pompę ciepła powietrze-woda to 15 000 zł i nie jesteś posiadaczem karty dużej rodziny, możesz uzyskać maksymalnie 4 500 zł dofinansowania, ponieważ 15 000 zł x 30% = 4 500 zł.

Z kolei, jeśli poniesiesz koszt 45 000 zł na gruntową pompę ciepła i nie jesteś posiadaczem karty dużej rodziny, to w ramach dotacji z “Mojego Ciepła” możesz liczyć na 13 500 zł wsparcia → 45 000 zł x 30% = 13 500 zł.

Czy możliwe są wyższe dotacje?

NFOŚiGW poinformowało, że w dokumentach znajduje się zapis, według którego wyższe dofinansowanie będzie przysługiwać posiadaczom Karty Dużej Rodziny. Mogą oni uzyskać wsparcie nawet do 45% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Jakie warunki należy spełnić, by uzyskać środki?

Osoby chcące skorzystać z dotacji będą musiały przede wszystkim wykazać, że ich dom spełnia rygorystyczne standardy techniczne. Aktualne normy WT 2021 określają, że nowe budynki muszą mieć roczne zapotrzebowanie na energię nieodnawialną (współczynnik Ep), które nie przekracza 70 kWh/m2. Beneficjenci “Mojego Ciepła” będą musieli jednak spełnić jeszcze bardziej restrykcyjne normy:

 • w pierwszym roku działania programu dotacja zostanie przyznana tylko domom, których współczynnik Ep nie przekroczy 63 kWh/m2 na rok;
 • w kolejnych latach pułap ten zostanie obniżony do wartości 55 kWh/m2 na rok.

W praktyce oznacza to, że z dofinansowania skorzystają właściciele nowych domów, które są energooszczędne, świetnie ocieplone oraz opierają się na energii odnawialnej, np. ze słońca.

Należy pamiętać również o innych kwestiach warunkujących przyznanie dotacji z “Mojego Ciepła”:

 • pompa ciepła musi być nowa i wyprodukowana maksymalnie 24 miesiące przed jej montażem,
 • pompa ciepła musi być jedynym źródłem ciepła, a program nie przewiduje wsparcia dla domów, które są ogrzewane paliwami stałymi, 
 • beneficjent zobowiązuje się do eksploatacji zakupionej pompy ciepła we wskazanej we wniosku lokalizacji przez okres co najmniej 5 lat od dnia wpływu dofinansowania z programu,
 • dotacja przysługuje jedynie przedsięwzięciom zakończonym przed dniem złożenia wniosku, co oznacza, że będzie mieć formę refundacji po zakupie i instalacji nowego urządzenia, 
 • jeżeli budynek jest współwłasnością, niezbędna będzie zgoda wszystkich osób posiadających status współwłaściciela oraz przedłożenie oświadczenia o braku podwójnego finansowania, 
 • dotacja nie będzie udzielana na koszty przedsięwzięcia, które są finansowane z publicznych środków budżetu UE.

Nabór wniosków „Moje Ciepło”

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Skąd pochodzą fundusze na dotacje w ramach “Mojego Ciepła”?

Program “Moje Ciepło” jest finansowany ze środków Funduszu Modernizacyjnego –  instrumentu powołanego przez Unię Europejską mającego na celu unowocześnienie sektora energii w wybranych państwach członkowskich, w tym Polsce. Fundusz jest finansowany m.in. z uprawnień do emisji CO2, za które opłaty ponoszą przedsiębiorcy działający na terenie UE. Jego krajowym operatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przeznaczył na program “Moje Ciepło” pulę 600 mln zł.

Dlaczego warto przystąpić do programu “Moje Ciepło”?

Wraz z dynamicznie rosnącymi rachunkami za ogrzewanie zwrócenie się w stronę odnawialnych źródeł energii jest naturalnym wyborem, który gwarantuje oszczędności przez długie lata. Wybór pompy ciepła na odpowiednim etapie budowy domu może przyczynić się również do obniżenia poziomu inwestycji, ponieważ w takim budynku nie trzeba montować komina ani wydzielać pomieszczenia na składowanie opału. 

Jesteś zainteresowany zakupem i montażem pompy ciepła powietrze-woda w swoim nowym domu? Zapoznaj się z pełną ofertą Columbus i dowiedz się, ile zaoszczędzisz na rachunkach!

Oceń ten artykuł

powiązane artykuły
czytaj bloga
zapytaj o ofertę
Columbus