PROMOCJA: 2 dodatkowe panele za jedynie 2 199 zł

Zobacz
6 minut 29 sekund

Dofinansowanie do pompy ciepła – jak uzyskać dotację?

Programy dofinansowań do pompy ciepła mają na celu głównie zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. W 2023 roku wsparcie finansowe na zakup nowoczesnych i ekologicznych urządzeń grzewczych mogą uzyskać nie tylko osoby wymieniające stare źródło ciepła, ale także właściciele nowych domów czy osoby które mają dom, ale niekoniecznie chcą już dziś likwidować inne źródło ogrzewania. Sprawdź, jak uzyskać dotację i ile możesz zyskać decydując się na pompę ciepła w swoim budynku.

Czyste Powietrze – dofinansowanie dla modernizujących dom

Program Czyste Powietrze jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli domów, które wymagają przeprowadzenia termomodernizacji. Beneficjentami może zostać osoba, której:

 • roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł (podstawowy poziom dofinansowania),
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 1894 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym (wcześniej 1564 zł) lub 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym (podwyższony poziom dofinansowania),
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 1090 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym (wcześniej 900 zł), 1526 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym (wcześniej 1260 zł) lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku (najwyższy poziom dofinansowania).

Warunkiem otrzymania dofinansowania na pompę ciepła jest demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe.

Wysokość dofinansowania do pompy ciepła z programu “Czyste Powietrze”

Rodzaj

pompy ciepła

Podstawowy

poziom dofinansowania

Podwyższony

poziom dofinansowania

Najwyższy

poziom dofinansowania

Maks. intensywność  (% faktycznie poniesionych kosztów) 

Maks. kwota dotacji (zł)

Maks. intensywność  (% faktycznie poniesionych kosztów) 

Maks. kwota dotacji (zł)

Maks. intensywność  (% faktycznie poniesionych kosztów) 

Maks. kwota dotacji (zł)

 Powietrze/woda 

40%

12 600 zł

70%

22 000 zł

100%

31 500 zł

Powietrze/woda o podwyższonej kl. efektywności energetycznej 

55%

19 400 zł

80%

28 100 zł

100%

35 200 zł

Powietrze/powietrze 

40%

4 400 zł

70%

7 800 zł

100%

11 100 zł

Gruntowa o podwyższonej kl. efektywności energetycznej 

55%

28 000 zł

80%

40 700 zł

100%

50 900 zł 

Najważniejsze informacje:

 • Wnioski będą przyjmowane do końca grudnia 2027 r. lub do wyczerpania puli dotacji.
 • Maksymalny koszt dotacji to 135 tys. zł (dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania).
 • Program pozwala uzyskać dofinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji lub niskoprocentowej pożyczki udzielanej przez banki.
 • Dzięki udziałowi w programie możesz otrzymać dodatkowo wsparcie na instalację fotowoltaiczną – do 6 tys. zł.
 • W ramach dotacji możesz też docieplić przegrody budynku, wymienić stolarkę okienną i drzwiową oraz zamontować wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.

Moje Ciepło – dofinansowanie do pompy ciepła dla nowych domów

Program Moje Ciepło dedykowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Beneficjentem programu może być:

 • wyłącznie osoba fizyczna,
 • osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku.

Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

 • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
 • albo złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Rodzaj pompy ciepła

Proc. udział w kosztach kwalifikowanych

Proc. udział w kosztach kwalifikowanych dla posiadaczy karty dużej rodziny

Dofinansowanie

Gruntowa

do 30%

do 45%

do 21 000 zł

Powietrze – powietrze

do 30%

do 45%

do 7 000 zł

Powietrze – woda

do 30%

do 45%

do 7 000 zł

Najważniejsze informacje:

 • Wnioski można składać od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r.
 • Maksymalny koszt dotacji to 21 tys. zł.
 • W programie “Moje Ciepło” finansowane są zadania zakończone.
 • Program nie przewiduje natomiast wsparcia w programie domów, w których docelowym źródłem ciepła jest źródło ciepła na paliwo stałe, takie jak np. węgiel.
 • Program pozwala uzyskać dofinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji.
 • Ważne – warunkiem jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku: 
 • w 2022 roku, a więc w pierwszym (przejściowym) roku funkcjonowania programu będzie obowiązywać wymóg Ep maksymalnie 63 kWh/(m² × rok),
 • w kolejnych latach zaś wymóg Ep ma wynosić maksymalnie 55 kWh/ (m² × rok).

Mój Prąd 5.0 – dofinansowanie do fotowoltaiki i pompy ciepła 

Piąta edycja programu Mój Prąd została rozszerzona m.in. o pompy ciepła.

 W przypadku inwestycji w fotowoltaikę i pompę ciepła powietrze/woda, możesz więc ubiegać się o dotację – nawet do 26,4 tys. zł (do 7 tys. zł fotowoltaika + do 19,4 tys. zł magazyn ciepła). 

Co istotne, w odróżnieniu od programu “Czyste Powietrze”, korzytając z dotacji z Mój Prąd 5.0, nie jest konieczna likwidacja starego kotła. Program nie ma także ograniczeń związanych z dochodami.

Dotacja skierowana jest do osób fizycznych rozliczają się w systemie net billing. Dotyczy to nowych prosumentów, którzy zgłosili swoją instalację fotowoltaiczną po 31 marca 2022 r., jak i obecnych prosumentów, którzy zrezygnują z systemu opustów i przejdą na net billing. Warunkiem jest montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2-10 kWp i zawarcie umowy kompleksowej.

Dofinansowanie wynosi:

Na co?Kwota dotacji
mikroinstalacja fotowoltaicznado 6 000 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców)
mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowedo 7 000 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców)
do 3 000 zł (grupa 3 Wnioskodawców)
magazyn ciepłado 5 000 zł
gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/wodado 28 500 zł
pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznejdo 19 400 zł
pompa ciepła powietrze/wodado 12 600 zł
pompa ciepła powietrze/powietrzedo 4 400 zł
magazyn energii elektrycznejdo 16 000 zł
system zarządzania energią HEMS/EMSdo 3 000 zł
kolektory słoneczne c.w.u.do 3 500 zł

Decydując się na fotowoltaikę z magazynem ciepła możesz otrzymać nawet 23 000 zł (7 000 zł + 16 000 zł). Maksymalna, łączna wysokość dotacji dla ekosystemu Columbus wynosi 45 400 zł. 

Najważniejsze informacje:

 • Wnioski można składać od 22 kwietnia 2023 r.
 • Wsparciem są objęte koszty kwalifikowane poniesione w okresie od 01.02.2020 do 31.12.2023 roku.
 • Dofinansowanie jest udzielane na przedsięwzięcia zakończone.
 • Wymagane jest potwierdzenie rozliczania się w net-billingu.
 • Środki na dodatkowe elementy – tj. systemy magazynowania i zarządzania energią przysługują jedynie po zgłoszeniu do dofinansowania mikroinstalacji.

Więcej o 5 edycji programu oraz o tym do jakiej grupy wnioskodawców się kwalifikujesz – Mój Prąd 5.0 

Ulga termomodernizacyjna – także na pompę ciepła

Zakup i montaż pompy ciepła w domu jednorodzinnym można odliczyć od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Ulga przeznaczona jest do osób fizycznych, których dochody są opodatkowane według jednolitej stawki podatku liniowego, według skali podatkowej (12% i 32%) bądź w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Beneficjent musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł. 

Najważniejsze informacje:

 • Ulgę można łączyć z innymi programami wsparcia jak Czyste Powietrze, Mój Prąd czy Moje Ciepło, po spełnieniu odpowiednich warunków. Kwota do odliczenia powinna być pomniejszonej o wartość, w jakiej wydatek ten zostanie dofinansowany.
 • Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie.
 • Kwota ulgi wynosi 53 000 zł na podatnika niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości.
 • Z odliczenia może skorzystać odrębnie każdy ze współwłaścicieli danego budynku.
 • Beneficjent może rozliczyć wydatki poniesione w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Chcesz dowiedzieć się czy kwalifikujesz się by otrzymać dofinansowanie do pompy ciepła? Skontaktuj się z nami. Specjaliści Columbus nie tylko dopasują rozwiązanie do Twoich potrzeb, ale także podpowiedzą z jakiego wsparcia możesz skorzystać.

Oceń ten artykuł

powiązane artykuły
czytaj bloga
zapytaj o ofertę
Columbus