Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz
6 minut 8 sekund

Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną w PIT?

Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną w PIT? Columbus Energy Sylwia Lewkowicz Artykuły o fotowoltaice
Ocena 5
5 (2)
5
2
5

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) kosztów poniesionych w wyniku realizacji termomodernizacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Podatnicy mogą odliczyć w PIT do 53 000 zł wydatków poniesionych modernizację . Kto może odliczyć ulgę, jakich budynków ona dotyczy i jaki PIT należy wypełnić?

Odliczenie ulgi termomodernizacyjnej 2024 – dla kogo?

Ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego i jest podatnikiem PIT lub opłaca ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy podatku PIT opłacający podatek.

Progi podatkowe:

Podstawa opodatkowaniaStawka podatku
I próg:
do 120 000 zł
12% (podstawa opodatkowania) minus kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł
II próg:
ponad 120 000 zł
32% nadwyżka ponad 120 000 zł + 10 800 zł

Podstawą obliczenia podatku jest przychód po odjęciu od niego kosztów uzyskania oraz po odjęciu od tej różnicy przysługujących ulg i odliczeń – ale wyłącznie takich, które odlicza się od dochodu.

Ulga termomodernizacyjna 2024 – ile wynosi odliczenie? 

Ulga termomodernizacyjna w rozliczeniu PIT dokonywanym w 2024 roku daje możliwość odliczenia maksymalnie 53 tys.  na podatnika. W przypadku małżonków ulga przysługuje każdemu z nich – mają więc podwójny limit ulgi do wykorzystania czyli 106 tys. zł. Należy jednak pamiętać, że jeżeli faktura wystawiona będzie na obydwoje małżonków, każdy z nich ma prawo do odliczania w ramach ulgi termomodernizacyjnej jedynie 50% poniesionych wydatków. Jeśli zaś faktura zostanie wystawiona tylko na jednego małżonka, to odliczenia dokonuje tylko ten małżonek, na którego jest ona wystawiona. Chcąc skorzystać z podwójnego limitu faktury powinny być wystawione odrębnie, na każdego z małżonków osobno. Każda sytuacja jest jednak indywidualna i opłacalność danego rozwiązania należy rozważyć uwzględniając dochody.

Jak obliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Co musisz wiedzieć obliczając swoją ulgę?

  1. Ustalenie kwalifikowalnych kosztów: Określenie kosztów poniesionych na termomodernizację, które kwalifikują się do ulgi.
  2. Dotacje: Odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki poniesione przez podatnika, pomniejszone o ewentualne dotacje.
  3. Zastosowanie stawki ulgi: Pomnożenie kwalifikowalnych kosztów przez odpowiednią stawkę ulgi.
  4. Kwota maksymalna: Sprawdzenie, czy uzyskana kwota nie przekracza limitu 53 000 zł.

Przykład 1:

Podatnik w roku 2023 uzyskał dochód w wysokości 60 000 zł. W roku 2023 założył instalację fotowoltaiczną, której koszt (na podstawie faktury VAT) wynosił 20 000 zł. Ile wyniesie kwota ulgi?

Skala podatkowa (wg tabeli wyżej):
1. próg podatkowy – do 120 000zł. – 12% podatku

20 000 zł – koszt instalacji fotowoltaicznej, który odliczasz od podstawy opodatkowania,

20 000* 12% = 2 400 zł – kwota ulgi termomodernizacyjnej, 

Podatnik pomniejszy swój podatek dochodowy za rok 2023 o kwotę ulgi termomodernizacyjnej wynoszącą 2 400 zł.

Przykład 2

Podatnik, który w roku 2023 uzyskał dochód w wysokości 130 000 zł. W roku 2023 założył instalację fotowoltaiczną, której koszt (na podstawie faktury VAT) wynosił 20 000 zł. Ile wyniesie jego ulga?

Skala podatkowa (wg tabeli wyżej):
1. próg podatkowy – do 120 000 zł. – 12% podatku
2. próg podatkowy – powyżej 120 000 zł. – 32% podatku

130 000 – 120 000 = 10 000 zł – część kosztu instalacji fotowoltaicznej, który odliczasz od podstawy opodatkowania w 2. progu skali podatkowej – 32%

10 000* 32% = 3 200 zł – I składowa ulgi termomodernizacyjnej,

20 000 – 10 000 = 10 000 zł – pozostała część kosztu instalacji fotowoltaicznej, który odliczasz od podstawy opodatkowania w 1. progu skali podatkowej – 12%

10 000* 12% = 1 200 zł – II składowa ulgi termomodernizacyjnej,

3 200 zł + 1 200 zł = 4 400 zł – całkowita kwota ulgi termomodernizacyjnej, 

Podatnik będzie mógł odliczyć od podatku dochodowego za rok 2023 kwotę ulgi wynoszącą 4 400 zł.

Ulga termomodernizacyjna – budynek

Przez budynek jednorodzinny rozumiany jest dom wolnostojący, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym można wydzielić maksymalnie 2 lokalne lub 1 lokal mieszkalny i 1 użytkowy o powierzchni nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

Uwaga!

Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie. Odliczenie dotyczy budynków już wybudowanych.

Przykład:

Podatnik, który jest właścicielem domu o powierzchni 200 m2, z czego 50 m2. zaadaptował na sklep może skorzystać z ulgi.

Jeśli podatnik posiada wiele nieruchomości limit dla podatnika jest łączny – maksymalnie odliczy on 53.000 zł, bowiem limit nie jest związany z przedsięwzięciem, a 1 podatnikiem. Jeśli nieruchomość ma dwóch współwłaścicieli, każdy z nich może odliczyć poniesione przez siebie wydatki osobno. W przypadku małżonków, jeżeli posiadają oni nieruchomości objęte współwłasnością łączną – limit jest podwójny i dotyczy osobno każdego z małżonków.

Ulga termomodernizacyjna – jaki PIT wypełnić?

By skorzystać z ulgi na termomodernizację podatnik powinien wypełnić PIT/O. Załącznik PIT/O nie jest samodzielną deklaracją podatkową, składać go należy łącznie z drukiem PIT. PIT/O może być składany z zeznaniami PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS i PIT-37. Nowa wersja PIT/O zawiera wiersz „Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”, w którym można wpisać odliczenie od dochodu do kwoty 53 tys. zł. Obejmować może maksymalnie okres 3 lat począwszy od końca roku, w którym inwestycja zaczęła być realizowana. Oszacowaną na podstawie faktur wartość zakupu ująć należy w załączniku PIT/0 w części B. w polu 27 (podatnik) lub 28 (małżonek)

Małżonkowie rozliczający się na PIT-36 lub PIT-37 łącznie wypełniają jeden wspólny załącznik PIT/O. Gdy rozliczenia dokonują osobno, każdy z nich musi wypełnić go niezależnie dla siebie. 

Należy pamiętać by kwota odliczenia znalazła pokrycie w rocznym dochodzie podatnika. Jeśli tak nie jest (dochód niższy niż poniesione wydatki), można ją odliczyć w kolejnych latach, nie dłużej niż przez 6 lat od roku w którym poniesiono pierwszy wydatek. Nie można więc zbiorczo odliczyć od dochodu w jeden rok wszystkich wydatków, ale można korygować deklaracje za lata wcześniejsze.

Przykład:

Podatnik w 2023 r. zainwestował 40 tys. zł w instalację fotowoltaiczną. Jego dochody w 2023 roku wyniosły 30 tys. zł, a reszta została sfinansowana dzięki oszczędnościom. W takim przypadku w formularzu PIT za 2023 r. podatnik może odliczyć 30 tys. zł, a pozostałe wydatki odliczy w formularzach za kolejne lata (ma na to 6 lat).

Co trzeba zrobić aby odliczyć ulgę termomodernizacyjną?

By móc skorzystać z ulgi należy:

  • rozpocząć przedsięwzięcie termomodernizacyjne,
  • kupować towary, produkty i usługi zgodne z wykazem,
  • ukończyć przedsięwzięcie w ciągu 3 lat, licząc od daty pierwszego wydatku
  • odliczać wydatki na bieżąco, osobno za każdy rok w deklaracji rocznej PIT,
  • rozliczać tylko faktycznie poniesione podatki (nie można odliczyć kosztów, które zostały dofinansowane przez NFOŚiGW np. w ramach programu “Mój Prąd”),
  • dokonywać zakupów wyłącznie u podatników zarejestrowanych jako VAT i w rozliczeniu przedstawiać faktury opłacone osobiście.

Co można odliczyć w uldze termomodernizacyjnej?

W uldze można odliczyć poniesione w roku podatkowym wydatki na:
• materiały budowlane,
• urządzenia (jak np. instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła),
• usługi, związane z termomodernizacją budynku.

Inwestycje, które można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej określa rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych dostępne tu


 

Oceń ten artykuł

powiązane artykuły
czytaj bloga
Ulga termomodernizacyjna a fotowoltaika – czym jest i kiedy można z niej skorzystać?
Ulga termomodernizacyjna a fotowoltaika – czym jest i kiedy można z niej skorzystać?
Ulga termomodernizacyjne obowiązuje od 2019 r. Jest ona przeznaczona dla właścicieli i współwłaścicieli istniejących budynków jednorodzinnych. W ramach wsparcia remontujący domy mogą odliczyć od podatku, wydatki poniesione na realizac...
Fotowoltaika dofinansowanie 2024 – jak uzyskać dotacje do instalacji OZE?
Fotowoltaika dofinansowanie 2024 – jak uzyskać dotacje do instalacji OZE?
Odnawialne źródła energii to najprostszy sposób na obniżenie rachunków za prąd i ochronę środowiska. Popularność fotowoltaiki rośnie z roku na rok. Do niedawna nieznana, dziś zasila tysiące polskich gospodarstw. Dużą zachętę dla...
Fotowoltaika – od czego zależy cena instalacji paneli fotowoltaicznych
Fotowoltaika – od czego zależy cena instalacji paneli fotowoltaicznych
Na cenę instalacji fotowoltaicznej składa się wiele czynników, między innymi moc systemu, rodzaj inwertera czy specyfika dachu. Bez analizy wszystkich elementów, nie można jednoznacznie stwierdzić ile będzie kosztować elektrownia słone...
Od 2019 roku możesz odliczyć koszt instalacji fotowoltaicznej od dochodu
Od 2019 roku możesz odliczyć koszt instalacji fotowoltaicznej od dochodu
Ostatnio dużo mówi się o podwyżkach prądu i o tym, że rozwiązaniem na nie może być montaż instalacji fotowoltaicznej. Wielu właścicieli domów jest jednak negatywnie nastawionych do instalacji ze względu na ich koszt, który początk...
Program Mój Prąd 4.0 – sprawdź zasady dotacji
Program Mój Prąd 4.0 – sprawdź zasady dotacji
“Mój Prąd” to rządowy program skierowany do gospodarstw domowych na terenie całej Polski. Projekt zakłada dofinansow...
Jaka moc instalacji fotowoltaicznej pokryje moje zapotrzebowanie?
Jaka moc instalacji fotowoltaicznej pokryje moje zapotrzebowanie?
Zanim przystąpimy do montażu instalacji fotowoltaicznej, najważniejszy jest właściwy dobór mocy systemu. W przypadku gospodarstw domowych moc fotowoltaiki powinna być dobrana tak, by wyprodukowana w ciągu roku energia nie przekraczała ro...
Instalacja fotowoltaiczna zamiast lokaty? Lepiej, czy dużo lepiej?
Instalacja fotowoltaiczna zamiast lokaty? Lepiej, czy dużo lepiej?
Według danych GUS ponad jedna trzecia domowego budżetu przeciętnej polskiej rodziny przeznaczana jest na wydatki związane z życiem i użytkowaniem energii. Niestety, koszty te nie będą maleć, gdyż ceny prądu stale rosną....
zapytaj o ofertę
Columbus