Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz
4 minut 37 sekund

Ile prądu zużywa pompa ciepła?

ile prądu zużywa pompa ciepła?

Praca każdego rodzaju pompy ciepła wiąże się z poborem energii elektrycznej. Wysokiej jakości urządzenie zużywa jednak nawet 5 razy mniej prądu niż dostarcza ciepła. To wszystko dzięki temu, że większość energii pobranej, pochodzi z natury – gruntu, wody lub powietrza. Ile prądu zużywa pompa ciepła by ogrzać standardowy dom? Ile kosztuje ogrzewanie domu pompą ciepła? Czy da się jeszcze bardziej obniżyć koszty ogrzewania?

Jak działa pompa ciepła?

Zadaniem pompy ciepła jest czerpanie energii z otoczenia i przekształcenie jej w ciepło, które ogrzewa dom. Jednak by energia mogła być przekazana z dolnego źródła (grunt, woda, powietrze) do górnego źródła, czyli instalacji grzewczej, niezbędny jest prąd.

schemat działania pompy ciepła

COP i SCOP – efektywność pompy ciepła

Pompy ciepła charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną. Wybierając urządzenie warto zwrócić uwagę na współczynnik COP (ang. Coefficient of Performance) określający wydajność urządzenia. COP określa stosunek ilości dostarczonej energii cieplnej do zużytej energii elektrycznej w danym momencie. Dla przykładu COP = 5 oznacza, że pobierając 1 kWh energii elektrycznej, pompa ciepła dostarcza 5 kWh energii cieplnej. Im współczynnik COP jest wyższy, tym mniej energii zużyje pompa do dostarczenia określonej ilości ciepła.

Porównując wartości COP dla różnych modeli pomp, należy mieć na uwadze, że został on obliczony w oparciu o konkretne wartości i mierzony jest w warunkach laboratoryjnych, a nie w warunkach normalnej pracy.

Kolejnym ważnym parametrem jest SCOP (ang. Seasonal Coefficient of Performance), mówi on o sezonowej efektywności pompy ciepła. Dzięki niemu można określić konkretną ilość energii cieplnej dostarczonej do budynku w stosunku do zużytej energii elektrycznej w określonym czasie np. w ciągu sezonu grzewczego lub w ciągu roku.

Jak obliczyć SCOP?

 • zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku i wody użytkowej (4 osoby): 12 000 kWh/rok,
 • zużycie energii przez pompę: 2 400 kWh/rok.

SCOP= 12 000 kWh/rok/2400 kwh/rok = 5

Klasa energetyczna pompy ciepła

Etykieta energetyczna zawiera informacje o klasie energetycznej i podstawowych parametrach urządzenia, np. zużyciu energii czy poziomie hałasu. Daje możliwość szybkiego porównania pomp.

Jakie informacje znajdziesz na etykiecie?

 • nazwę producenta i oznaczenie urządzenia,
 • klasę efektywności energetycznej pompy,
 • nominalną moc grzewczą w danej strefie klimatycznej,
 • poziom hałasu (wewnątrz i na zewnątrz),
 • rok wprowadzenia etykiety.

Im wyższe oznaczenie klasy energetycznej pompy ciepła, tym mniej prądu zużywa. Dla dobrego urządzenia minimalna klasa to A+.

Ile prądu potrzebuje pompa ciepła?

To, ile prądu zużywa pompa ciepła zależy od wielu czynników. Znając powierzchnię domu, jego zapotrzebowanie na ciepło oraz liczbę mieszkańców możemy oszacować przybliżone zużycie energii elektrycznej, a więc i koszt ogrzewania domu.
Przykładowo:

 • powierzchnia domu: 100 m2,
 • szacowany współczynnik zapotrzebowania na ciepło: 100 kWh/m2/rok,
 • ogrzewanie wody użytkowej (4 osoby): 2 000 kWh/rok.

Całkowite zapotrzebowanie domu na energię elektryczną wynosi 12 000 kWh/rok.

Dostarczenie takiej energii przez pompę ciepła typu powietrze-woda o współczynniku SCOP=5 wiąże się z pobraniem z sieci około 2400 kWh energii elektrycznej.

Średnia całkowita cena energii elektrycznej: 0,73 zł/kWh
Koszt ogrzewania pompą – 2 400 kWh/rok x 0,73/kWh = 1 752 zł/rok

Powyższe obliczenia są jedynie szacunkowe. Ostateczny koszty ogrzewania domu będzie zależał od wielu czynników.

Wyliczeń można dokonać także na podstawie dotychczasowego zużycia paliwa.

Dla domu, ogrzewającego węglem gdzie roczne koszty kształtowały się na poziomie 3030 zł, koszt ogrzewania wyniesie:

 • pompa ciepła – 1559 zł,
 • pompa ciepła + PV – 152 zł,
 • ekogroszek – 2658 zł,
 • gaz – 2725 zł,
 • drewno – 1745 zł.

Ceny dla poszczególnych paliw pochodzą z pierwszej połowy 2022 r., obecnie ze względu na dynamiczny wzrost cen surowców, koszty te mogą się różnić.

Chcesz wyliczyć przybliżone koszty ogrzewania dla swojego domu? Skorzystaj z naszego kalkulatora.

Od czego zależy koszt ogrzewania domu pompą ciepła?

Często można spotkać się z opinią, że pompa ciepła jest jednym z najtańszych w eksploatacji sposobów ogrzewania domu. To prawda. Ze względu na to, że większość energii do produkcji ciepła pochodzi z OZE, koszty te są znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnych systemów grzewczych. Należy jednak pamiętać, że wydatki jakie ostatecznie poniesiemy za ogrzewanie będą kwestią indywidualną.
Koszty ogrzewania pompy ciepła jest uwarunkowany tym od tego, ile prądu zużywa pompa ciepła, to z kolei zależy to m.in. od:

 • pompy ciepła – rodzaju oraz jej parametrów,
 • powierzchni grzewczej budynku,
 • zapotrzebowania budynku na energię – im lepsza izolacja, jakość stolarki okiennej i drzwiowej tym zapotrzebowanie jest mniejsze,
 • zapotrzebowania na ciepłą wodę – ilość energii potrzebnej do ogrzania wody na 1 mieszkańca wynosi średnio 50 kWh/rok,
 • rodzaju i jakości instalacji grzewczej w budynku,
 • oczekiwanej temperatury,
 • czasu trwania sezonu grzewczego i temperatur na zewnątrz.

Warto pamiętać o tym, że im lepiej ocieplony dom tym zapotrzebowanie na energię będzie niższe. Najbardziej ekonomiczna praca pompy będzie dotyczyć budynków spełniających standardy budownictwa energooszczędnego, wyposażonych w niskotemperaturowe układy płaszczyznowe takie jak np. ogrzewanie podłogowe. W innych przypadkach pompa ciepła również będzie spełniać swoją funkcję, jednak zużycie przez nią energii może być wyższe.

Oceń ten artykuł

powiązane artykuły
czytaj bloga
zapytaj o ofertę
Columbus