3 minut 9 sekund

Energia dla wsi – dofinansowanie na OZE dla rolników

energia dla wsi

18 stycznia 2023 r. rząd ogłosił start nowego programu “Energia dla wsi”. Celem jest wsparcie inwestycji w odnawialne źródła energii oraz magazyny energii na terenach wiejskich. Budżet programu ma wynieść aż 1 mld zł, a okres jego realizacji to lata 2022-2030. Dla kogo przeznaczone jest wsparcie? Na ile dofinansowania może liczyć beneficjent?

Energia dla wsi – dla kogo?

Wsparcie z programu “Energia na wsi” przeznaczone jest dla rolników, a także dla istniejących i dopiero powstających spółdzielni energetycznych oraz ich członków. Z programu może więc skorzystać:

 • rolnik –  osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadające osobowości prawnej oraz osoba prawna (która w ramach działalności rolniczej, prowadzonej przez okres co najmniej 12 miesięcy prowadzi gospodarstwo rolne, położone w ramach zabudowy zagrodowej lub dział specjalny produkcji rolnej),
 • spółdzielnia energetyczna lub jej członek,
 • powstająca spółdzielnia energetyczna – spółdzielnia lub spółdzielnia rolników, której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach OZE i wykorzystywanie ich, wyłącznie na potrzeby własne. Spółdzielnia ta powinna ubiegać się o umieszczenie w wykazie spółdzielni energetycznych prowadzonym przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Energia dla wsi – na co dotacja?

Rolnik chcący skorzystać z programu “Energia dla wsi” może otrzymać dofinansowanie na:

 • instalację fotowoltaiczną i wiatrową o mocy powyżej 50 kW do 1 MW,
 • elektrownię wodną i biogazownię rolniczą o mocy powyżej 10 kW do 1 MW,
 • magazyn energii – pod warunkiem zintegrowania z wyżej wymienionymi systemami.

Spółdzielnia energetyczna lub powstająca spółdzielnia może otrzymać wsparcie na:

 • instalację fotowoltaiczną, wiatrową, elektrownię wodną i biogazownię rolniczą o mocy powyżej 10 kW do 10 MW,
 • magazyn energii – pod warunkiem zintegrowania z wyżej wymienionymi systemami.

Jakie dofinansowanie? 

Ubiegający się o wsparcie może liczyć na:

 • pożyczkę do 25 mln zł na beneficjenta,
 • dotację do 20 mln zł na beneficjenta.

Jeśli chodzi o koszty kwalifikowane:

 • dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych – pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych,
 • na elektrownie wodne i biogazownie – dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych i/lub pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych,
 • do magazynu energii – dotacja do 20% kosztów kwalifikowanych.

W przypadku przedsiębiorców dotacja może zostać zwiększona:

 • o 20 punktów procentowych – w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy,
 • o 10 punktów procentowych – w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Ważne! Inwestycja nie może zostać rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. To oznacza, że zanim złożysz wniosek nie możesz rozpocząć żadnych robót budowlanych, ani zamówić urządzeń/podpisać umowy – słowem – wykonać kroków, które sprawią, że nie możesz wycofać się z realizacji inwestycji. 

Okres trwałości wynosi 5 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji.

Nabór wniosków w programie „Energia dla wsi”

Budżet pierwszego naboru to 100 mln zł (dla zwrotnych form dofinansowania do 51,5 mln zł, dla bezzwrotnych do 48,5 mln zł). Nabór potrwa od 25 stycznia 2023 r. do 15 grudnia br. lub do wyczerpania przewidzianej puli środków.

Wnioski o pożyczki i dotacje będzie można składać tylko w wersji elektronicznej poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępny tu: https://gwd.nfosigw.gov.pl/.

Wnioski zostaną ocenione według kryteriów dostępu, jakościowych i horyzontalnych. To znaczy, że by otrzymać dotację, inwestycja powinna spełniać wszelkie wymagania formalne, środowiskowe, techniczne i finansowe.

Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem ze wsparcia prowadzonego w ramach programu „Energia dla wsi” skontaktuj się z nami. W naszej ofercie znajdziesz rozwiązania które sprawią, że Twoje gospodarstwo zyska nie tylko oszczędności, ale i niezależność. 

Oceń ten artykuł

powiązane artykuły
czytaj bloga
zapytaj o ofertę
Columbus