Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz

Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz
4 minut 19 sekund

Energia dla wsi – dofinansowanie na OZE dla rolników

Energia dla wsi – dofinansowanie na OZE dla rolników Columbus Energy Sylwia Lewkowicz Artykuły o fotowoltaice, Artykuły o magazynach energii, Dla biznesu
Ocena 5
5 (1)
5
1
5
energia dla wsi

18 stycznia 2023 r. rząd ogłosił start nowego programu “Energia dla wsi”. Celem jest wsparcie inwestycji w odnawialne źródła energii oraz magazyny energii na terenach wiejskich. Okres jego realizacji to lata 2022-2030. Dla kogo przeznaczone jest wsparcie? Na ile dofinansowania może liczyć beneficjent?

Energia dla wsi 2024 – co nowego?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął prace nad nową edycją programu „Energia dla Wsi”, którego celem jest dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii oraz magazyny energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

W nowej odsłonie programu, budżet ma wzrosnąć do 3 mld zł (dotychczas na program przeznaczono 1 mld zł). W tym 1 mld zł ma być przeznaczone na dotacje, a 2 mld zł na zwrotne formy dofinansowania.

Nowa edycja programu „Energia dla Wsi” ma wspierać inwestycje w:

 • elektrownie fotowoltaiczne,
 • elektrownie wiatrowe,
 • elektrownie wodne,
 • biogazownie rolnicze,
 • magazyny energii.

Zgodnie z projektem programu do kosztów kwalifikowanych będzie można zaliczyć także koszty:

 • związane z przygotowaniem inwestycji – do 10% sumy kosztów kwalifikowanych inwestycji,
 • związane z zarządzaniem inwestycją – do 10% kosztów kwalifikowanych inwestycji,
 • nabycia nieruchomości – do 10 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji,
 • związane z wartościami niematerialnymi i prawnymi – do 20 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Projekt nowej edycji programu „Energia dla Wsi” ze względu na finansowanie ze środków unijnych, z Funduszu Modernizacyjnego, ma zostać skierowany do akceptacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dopiero po zatwierdzeniu zostanie ogłoszony nabór wniosków.

Energia dla wsi – dla kogo?

Wsparcie z programu “Energia na wsi” przeznaczone jest dla rolników, a także dla istniejących i dopiero powstających spółdzielni energetycznych oraz ich członków. Z programu może więc skorzystać:

 • rolnik –  osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadające osobowości prawnej oraz osoba prawna (która w ramach działalności rolniczej, prowadzonej przez okres co najmniej 12 miesięcy prowadzi gospodarstwo rolne, położone w ramach zabudowy zagrodowej lub dział specjalny produkcji rolnej),
 • spółdzielnia energetyczna lub jej członek,
 • powstająca spółdzielnia energetyczna – spółdzielnia lub spółdzielnia rolników, której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach OZE i wykorzystywanie ich, wyłącznie na potrzeby własne. Spółdzielnia ta powinna ubiegać się o umieszczenie w wykazie spółdzielni energetycznych prowadzonym przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Energia dla wsi – na co dotacja?

Rolnik chcący skorzystać z programu “Energia dla wsi” może otrzymać dofinansowanie na:

 • instalację fotowoltaiczną i wiatrową o mocy powyżej 50 kW do 1 MW,
 • elektrownię wodną i biogazownię rolniczą o mocy powyżej 10 kW do 1 MW,
 • magazyn energii – pod warunkiem zintegrowania z wyżej wymienionymi systemami.

Spółdzielnia energetyczna lub powstająca spółdzielnia może otrzymać wsparcie na:

 • instalację fotowoltaiczną, wiatrową, elektrownię wodną i biogazownię rolniczą o mocy powyżej 10 kW do 10 MW,
 • magazyn energii – pod warunkiem zintegrowania z wyżej wymienionymi systemami.

Jakie dofinansowanie? 

Ubiegający się o wsparcie może liczyć na:

 • pożyczkę do 25 mln zł na beneficjenta,
 • dotację do 20 mln zł na beneficjenta.

Jeśli chodzi o koszty kwalifikowane:

 • dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych – pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych,
 • na elektrownie wodne i biogazownie – dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych i/lub pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych,
 • do magazynu energii – dotacja do 20% kosztów kwalifikowanych.

W przypadku przedsiębiorców dotacja może zostać zwiększona:

 • o 20 punktów procentowych – w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy,
 • o 10 punktów procentowych – w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Ważne! Inwestycja nie może zostać rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. To oznacza, że zanim złożysz wniosek nie możesz rozpocząć żadnych robót budowlanych, ani zamówić urządzeń/podpisać umowy – słowem – wykonać kroków, które sprawią, że nie możesz wycofać się z realizacji inwestycji. 

Okres trwałości wynosi 5 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji.

Nabór wniosków w programie „Energia dla wsi”

Budżet pierwszego naboru to 100 mln zł (dla zwrotnych form dofinansowania do 51,5 mln zł, dla bezzwrotnych do 48,5 mln zł). Z uwagi na duże zainteresowanie programem, budżet pierwszego naboru został zwiększony ze 100 mln zł do 1 mld zł. Nabór również został wydłużony i potrwa od 25 stycznia 2023 r. do 29 lutego 2024 r. (pierwotnie 15 grudnia 2023 r.) lub do wyczerpania przewidzianej puli środków. Obecnie czekamy też na uruchomienie kolejnej edycji, w której budżet to aż 3 mld zł!

Wnioski o pożyczki i dotacje będzie można składać tylko w wersji elektronicznej poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępny tu: https://gwd.nfosigw.gov.pl/.

Wnioski zostaną ocenione według kryteriów dostępu, jakościowych i horyzontalnych. To znaczy, że by otrzymać dotację, inwestycja powinna spełniać wszelkie wymagania formalne, środowiskowe, techniczne i finansowe.

Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem ze wsparcia prowadzonego w ramach programu „Energia dla wsi” skontaktuj się z nami. W naszej ofercie znajdziesz rozwiązania które sprawią, że Twoje gospodarstwo zyska nie tylko oszczędności, ale i niezależność. 

Oceń ten artykuł

powiązane artykuły
czytaj bloga
zapytaj o ofertę
Columbus