Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz
1 minut 54 sekund

150 tys. zł dotacji fotowoltaikę i magazyny energii dla rolników

dotacja dla rolnika fotowoltaika

3 października 2022 r., Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Dokument zawiera m.in. nowy obszar F – „Zielona energia w gospodarstwie rolnym” prowadzony w ramach operacji “Modernizacja gospodarstw rolnych”. W ramach niego, będzie można uzyskać wsparcie na inwestycje w instalacje fotowoltaiczne w gospodarstwie rolnym. Jak duża będzie kwota dotacji? Na co można uzyskać wsparcie i kto może liczyć na dofinansowanie? Odpowiadamy!

“Zielona energia w gospodarstwie rolnym” – cele obszaru F

Udzielona pomoc ma poprawić ogólne wyniki gospodarstw rolnych prowadzących zarobkową działalność rolniczą. Zastosowane rozwiązania mają zoptymalizować koszty prowadzenia gospodarstwa i zwiększyć niezależność od zewnętrznych dostawców. Ważny jest też aspekt ekologiczny – instalacje OZE nie emitują zanieczyszczeń ani hałasu, nie ingerują w środowisko, są bezpieczne dla otoczenia.

Ile wsparcia można uzyskać?

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach obszaru F może wynieść aż do 150 tys. zł. 

Pomoc wynosi:

  • 60%  kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych,
  • nie mniej niż 30 do 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji.

Wsparcie można uzyskać na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 15 tys. zł.

Na co dotacja?

Wsparcie w ramach obszaru „Zielona energia w gospodarstwie rolnym” obejmuje m.in.:

  • instalację fotowoltaiczną – zakup i montaż systemu o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią,
  • pompę ciepła – zakup i montaż – o ile będzie stanowiła integralną część instalacji fotowoltaicznej,
  • koszty ogólne związane z wydatkami – jak np. koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;
  • zakupu lub rozwój m.in. oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.

Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem ze wsparcia prowadzonego w ramach obszaru „Zielona energia w gospodarstwie rolnym” skontaktuj się z nami. W naszej ofercie znajdziesz rozwiązania które sprawią, że Twoje gospodarstwo zyska nie tylko oszczędności, ale i niezależność. 

Oceń ten artykuł

powiązane artykuły
czytaj bloga
zapytaj o ofertę
Columbus