Jak przez 15 lat nie płacić podatku rolnego? - Fotowoltaika dla rolnika

22/08/2019

Autor: Sylwia Lewkowicz

4 minuty czytania

fotowoltaika dla rolnika

Gospodarstwa rolne i hodowcy są dużymi odbiorcami energii, na dachach budynków gospodarczych pojawia się coraz więcej instalacji fotowoltaicznych. Z czego wynika wzrost popularności fotowoltaiki dla rolnika? Jakie ulgi i dofinansowanie może otrzymać gospodarstwo rolne, które zdecyduje się na montaż paneli fotowoltaicznych?

Fotowoltaika dla rolnika – ceny prądu

Prąd to bardzo często aż 20% całkowitych kosztów ponoszonych przez gospodarstwo rolne. Zarówno rolnicy jak i hodowcy na co dzień korzystają z wielu energochłonnych maszyn. Obserwujemy również mechanizację rolnictwa i rosnącą ilość maszyn działających z wykorzystaniem energii elektrycznej w gospodarstwach rolnych. Faktem jest, że im większe i bardziej zaawansowane technologicznie gospodarstwo, tym rolnik ponosi wyższe koszty za prąd. Wysokość faktur w gospodarstwach rolnych waha się od kilkuset złotych miesięcznie do nawet kilku tysięcy złotych za jeden okres rozliczeniowy. Wszystko zależy od wielkości gospodarstwa, używanych maszyn oraz profilu działalności rolniczej. Koszty prądu dla rolników są bardzo wysokie i pochłaniają znaczną część budżetu rolników.

Fotowoltaika dla rolnika – zalety

Panele fotowoltaiczne wytwarzają energię elektryczną, z której gospodarstwo może korzystać cały rok. Prąd wytwarzany z promieni słonecznych zużywany jest na bieżące potrzeby, a produkowane nadwyżki “magazynują się” w sieci energetycznej. 80% nadwyżek z fotowoltaiki wróci do rolnika wieczorami i zimą, kiedy dzień jest krótszy i produkcja niższa. Instalacja fotowoltaiczna to także bardzo dobre zabezpieczenie przed wzrostem cen energii elektrycznej. Hodowca lub rolnik płacący podatek rolny może odliczyć 25% wartości inwestycji w panele fotowoltaiczne od podatku rolnego. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione na użytkach rolnych. Ulga inwestycyjna dla rolnika inwestującego w panele fotowoltaiczne przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na: odliczeniu ¼ kwoty instalacji fotowoltaicznej od należnego podatku rolnego, 25% ulgi od nakładów inwestycyjnych udokumentowanych rachunkami. Kwota ulgi inwestycyjnej która nie została wykorzystana przez podatnika przechodzi na jego następców i może zostać rozliczona w ciągu 15 lat od zakończenia inwestycji.

AgroEnergia – dotacja dla rolników

AgroEnergia” to  program, dzięki któremu prowadzący gospodarstwo rolne mogą starać się o dotację lub pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przypadku dofinansowania, jego maksymalna wysokość może pokryć do 20% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowaniu podlegają inwestycje w odnawialne źródła energii elektrycznej i energii cieplnej, takie jak: instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe i wodne, a także pompy ciepła o zainstalowanej mocy 10-50 kWp.

Należy pamiętać, że w przypadku chęci skorzystania z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Agroenergia.

Program jak dotąd nie wystartował mimo, że planowany termin uruchomienia II naboru to połowa III kwartału 2020 r.

Jakie są główne założenia programu „Agroenergia”? Przeczytaj więcej informacji na naszym blogu.

Rolnicy inwestują w fotowoltaikę

W fotowoltaikę inwestują nie tylko przedsiębiorstwa i osoby prywatne. Anna i Grzegorz Bardowscy z popularnego programu “Rolnik szuka żony” zdecydowali się na fotowoltaikę dla rolnika. Inwestycja w instalację fotowoltaiczną zwraca się w 7-8 lat, po tym okresie czasu wysokość rachunków spada do opłat za przesył, a energia słoneczna jest w pełni darmowa. Fotowoltaika to inwestycja na lata, instalacja będzie działała bezawaryjnie przez minimum 30 lat. Dzięki temu gospodarstwo jest zabezpieczone przed podwyżkami cen prądu i zyskuje niezależność energetyczną na pokolenia.

“W gospodarstwach gdzie są wentylatory wszelkiego rodzaju, czyli produkcja zwierzęca, kurniki, przechowalnie – koszty są już o wiele większe, miesięcznie rolnicy potrafią płacić nawet 10 tys. złotych i więcej, za sam prąd” – mówi Grzegorz Bardowski w swoim filmie o fotowoltaice dla rolnika.

Kolejnym przykładem wykorzystania fotowoltaiki przez rolników są nasi klienci zajmujący się hodowlą krów mlecznych. Postawili oni na energię elektryczną ze słońca, którą wykorzystują do udoju, schładzania mleka, a także do napraw maszyn rolniczych.

udostępnij artykuł dalej .

Poznaj szczegóły oferty

Czym jesteś zainteresowany?

Zaznacz przynajmniej jedną opcję

Podaj swoje dane:

Czytaj więcej

Czytaj więcej